Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 05-33-08/1909 від 08.09.2000

Щодо надання інформації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
 N 05-33-08/1909 від 08.09.2000
   м.Київ
 
 vd20000908 vn05-33-08/1909
                Територіальним представництвам НКРЕ
 
 
           Щодо надання інформації
  (з урахуванням виправлень, внесених листом НКРЕ N 08-1/376
   від 14.09.2000)
 
   ( Про припинення з 1 лютого 2001 року надання інформації
    згідно з формами N 1, 2, 3 додатково див. Лист НКРЕ
    N 05-33-13/375 ( vl375227-01 ) від 12.02.2001 )
 
 
   До затвердження відомчої статистичної звітності ліцензіатам,
які здійснюють підприємницьку діяльність з постачання природного
газу, транспортування природного газу, нафти та нафтопродуктів,
зберігання природного газу, відповідно до розділу 3 Умов та Правил
здійснення  ліцензованої  діяльності  (  z0609-99,  z0610-99,
z0668-99, z0720-99, z0894-99, z0276-00, z0373-00 ) необхідно
надавати інформацію згідно з переліком та формами (додаються).
   Територіальним представництвам  відповідно  до  пункту  3
розпорядження НКРЕ від 01.09.2000 N 32 необхідно довести кожному
ліцензіату вимогу щодо  необхідності  надання  інформації  і
здійснювати контроль за її своєчасним надходженням до НКРЕ (з
наданням відповідних бланків форм).
 
   Додатки:
   1. Перелік  тимчасових  форм,  за  якими ліцензіати, що
здійснюють підприємницьку діяльність з постачання природного газу,
транспортування  природного  газу,  нафти  та нафтопродуктів,
зберігання природного газу, повинні надавати інформацію НКРЕ на 2
арк. в 1 прим.
   2. Бланки форм на 11 арк. в 1 прим.
   3. Розпорядження НКРЕ від 01.09.2000 N 32* на 4 арк. в 1
прим.
 
___________________________
   * Розпорядження НКРЕ від 01.09.2000 N 32 не наводиться.
 
 Член Комісії                       С.Белей
 
                      Додаток 1
               до листа НКРЕ
               від 8 вересня 2000 р. N 05-33-08/1909
 
               Перелік
    тимчасових форм, по яким ліцензіати, які здійснюють
    підприємницьку діяльність з постачання природного
     газу, транспортування природного газу, нафти та
    нафтопродуктів, зберігання природного газу, повинні
           надавати інформацію НКРЕ
 
---------------------------------------------------------------------------
 N |  Найменування форми  | Суб'єкт підприємницької | Періодичність,
з/п|             | діяльності, який надає |   терміни
  |             |    інформацію    |
---+--------------------------+-------------------------+------------------
 1.|Перелік споживачів, із  |Ліцензіат, що здійснює  |   Щомісяця
  |якими укладені договори на|підприємницьку діяльність|  до 25 числа
  |постачання природного   |з постачання природного |  попереднього
  |газу, із визначенням   |газу за нерегульованим  | звітному місяця
  |обсягів поставок     |тарифом         |
  |(Форма N 1)        |             |
---+--------------------------+-------------------------+------------------
 2.|Розрахунки за спожитий  |Ліцензіат, що здійснює  |   Щомісяця
  |природний газ (у     |підприємницьку діяльність|  не пізніше 20
  |національної валюті)   |з постачання природного | числа місяця за
  |підприємствами-споживачами|газу за нерегульованим  |   звітним
  |та з власниками газу   |тарифом         |
  |(Форма N 2)        |             |
---+--------------------------+-------------------------+------------------
 3.|Довідка про стан створення|Ліцензіат, що здійснює  |   Щомісяця
  |страхового запасу     |підприємницьку діяльність|  не пізніше 20
  |природного газу      |з постачання природного | числа місяця за
  |(Форма N 3)        |газу за нерегульованим  |   звітним
  |             |тарифом         |
---+--------------------------+-------------------------+------------------
 4.|Довідка про обсяги    |Ліцензіат, що здійснює  |   Щомісяця
  |закачування природного  |підприємницьку діяльність|  не пізніше 20
  |газу в ПСГ        |із зберігання природного | числа місяця за
  |(Форма N 4)        |газу           |   звітним
---+--------------------------+-------------------------+------------------
 5.|Довідка про стан     |Ліцензіат, що здійснює  |   Щомісяця
  |розрахунків за природний |підприємницьку діяльність|  не пізніше 20
  |газ            |з постачання природного | числа місяця за
  |(Форма N 5)        |газу за регульованим   |   звітним
  |             |тарифом         |
---+--------------------------+-------------------------+------------------
 6.|Довідка про хід укладання |Ліцензіат, що здійснює  |   Щомісяця
  |договорів схову природного|підприємницьку діяльність|  до 10 числа
  |газу           |із зберігання природного |  наступного за
  |(Форма N 6)        |газу           |звітним місяця (за
  |             |             | період з 1 квітня
  |             |             | по 1 листопада)
---+--------------------------+-------------------------+------------------
 7.|Обсяги реалізації     |Ліцензіат, що здійснює  |  Щоквартально
  |природного газу      |підприємницьку діяльність|  до 20 числа
  |промисловим споживачам  |з транспортування    |  наступного за
  |(Форма N 7)        |природного газу     | звітним місяця
  |             |магістральними      |
  |             |трубопроводами      |
---+--------------------------+-------------------------+------------------
 8.|Баланс надходження та   |Ліцензіат, що здійснює  |  Щоквартально
  |розподілу природного газу |підприємницьку діяльність|  до 20 числа
  |по Україні        |з транспортування    |  наступного за
  |(Форма N 8)        |природного газу     | звітним місяця
  |             |магістральними      |
  |             |трубопроводами      |
---+--------------------------+-------------------------+------------------
 9.|Звіт про кошторис витрат з|Ліцензіат, що здійснює  |  Щоквартально
  |ліцензованого виду    |підприємницьку діяльність|  не пізніше 20
  |діяльності        |з транспортування нафти, | числа місяця за
  |(Форма N 9)        |нафтопродуктів і     |   звітним
  |             |природного газу,     |
  |             |постачання та зберігання |
  |             |природного газу     |
---+--------------------------+-------------------------+------------------
10.|Звіт про виконання балансу|Ліцензіат, що здійснює  |  Щоквартально
  |надходження та розподілу |підприємницьку діяльність|  не пізніше 20
  |природного газу      |з транспортування    | числа місяця за
  |(Форма N 10)       |природного та нафтового |   звітним
  |             |газу магістральними   |
  |             |трубопроводами      |
---+--------------------------+-------------------------+------------------
11.|Баланс підприємства    |Ліцензіат, що здійснює  |За окремою вимогою
  |(статзвітність Ф-1)    |підприємницьку діяльність|    НКРЕ
  |             |з постачання природного |
  |             |газу, транспортування  |
  |             |природного та нафтового |
  |             |газу, зберігання газу  |
---------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу ліцензійного контролю
 та територіальних представництв             К.Красюк
 
                     Форма N 1
               Надається щомісячно ліцензіатом з
               постачання природного газу за
               нерегульованим тарифом НКРЕ та
               територіальному представництву НКРЕ
               до 25 числа попереднього звітному
               місяця
 
               Перелік
    споживачів, із якими укладені договори на постачання
     природного газу, із визначенням обсягів поставок
 
         _______________________________
         назва підприємства, N ліцензії
      за _____________________ місяць _______ року
 
------------------------------------------------------------------
 Область | Населений |  Назва   | Галузь |Планове постачання
     | пункт  |підприємства |     | на ______ 2000 р.
     |      |       |     |  млн. куб. м
---------+-----------+--------------+---------+-------------------
  1   |  2   |   3    |  4   |    5
---------+-----------+--------------+---------+-------------------
---------+-----------+--------------+---------+-------------------
---------+-----------+--------------+---------+-------------------
---------+-----------+--------------+---------+-------------------
---------+-----------+--------------+---------+-------------------
     |      |       |Всього: |
---------+-----------+--------------+---------+-------------------
------------------------------------------------------------------
 
  Керівник підприємства  _________________________ (П.І.Б.)
                   підпис
 
 
   М.П.
 
                    Форма N 2
               Надається щомісячно ліцензіатом з
               постачання природного газу за
               нерегульованим тарифом НКРЕ та
               територіальному представництву НКРЕ
               не пізніше 20 числа наступного за
               звітним місяця
 
              Розрахунки
    за спожитий природний газ (у національній валюті)
     підприємствами-споживачами та з власниками газу
 
      __________________________________________
         назва підприємства, N ліцензії
     за _____________________ місяць ________ року
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |  Назва  |         За звітний місяць         |         З початку року
п/п|підприємства-|                          |
  | споживача |---------------------------------------------------+-------------------------------------------------
  |(обл., р-н, | Обсяг | Вартість|  Сплата, тис. грн. |Відсоток| Обсяг| Вартість|  Сплата, тис. грн.  |Відсоток
  |  населен. |спожитого|спожитого|           | сплати,|спожи-|спожитого|            | сплати,
  |  пункт)  | газу  | газу  |           |  %  | того | газу  |            |  %
  |       |     |     |----------------------|    | газу |     |-----------------------|
  |       |     |     |Разом| у т.ч.     |    |   |     |Разом|   у т.ч.   |
  |       |     |     |   |----------------|    |   |     |   |-----------------|
  |       |     |     |   |банків-| іншими|    |   |     |   |банків- | іншими|
  |       |     |     |   | ськими| видами|    |   |     |   | ськими | видами|
  |       |     |     |   | плате-|платежів|    |   |     |   | плате- |платежів|
  |       |     |     |   | жами |    |    |   |     |   | жами  |    |
---+-------------+---------+---------+-----+-------+--------+--------+------+---------+-----+--------+--------+--------
 1 |   2   |  3  |  4  | 5 |  6  |  7  |  8  | 9  |  10  | 11 | 12  |  13  |  14
---+-------------+---------+---------+-----+-------+--------+--------+------+---------+-----+--------+--------+--------
  |Споживачі  |     |     |   |    |    |    |   |     |   |    |    |
---+-------------+---------+---------+-----+-------+--------+--------+------+---------+-----+--------+--------+--------
 1.|       |     |     |   |    |    |    |   |     |   |    |    |
---+-------------+---------+---------+-----+-------+--------+--------+------+---------+-----+--------+--------+--------
 2.|       |     |     |   |    |    |    |   |     |   |    |    |
---+-------------+---------+---------+-----+-------+--------+--------+------+---------+-----+--------+--------+--------
 3.|       |     |     |   |    |    |    |   |     |   |    |    |
---+-------------+---------+---------+-----+-------+--------+--------+------+---------+-----+--------+--------+--------
  |Всього    |     |     |   |    |    |    |   |     |   |    |    |
---+-------------+---------+---------+-----+-------+--------+--------+------+---------+-----+--------+--------+--------
  |Власники   |     |     |   |    |    |    |   |     |   |    |    |
  |газу     |     |     |   |    |    |    |   |     |   |    |    |
---+-------------+---------+---------+-----+-------+--------+--------+------+---------+-----+--------+--------+--------
 1.|       |     |     |   |    |    |    |   |     |   |    |    |
---+-------------+---------+---------+-----+-------+--------+--------+------+---------+-----+--------+--------+--------
 2.|       |     |     |   |    |    |    |   |     |   |    |    |
---+-------------+---------+---------+-----+-------+--------+--------+------+---------+-----+--------+--------+--------
  |Всього    |     |     |   |    |    |    |   |     |   |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Керівник підприємства  _________________________ (П.І.Б.)
                   підпис
 
   М.П.
 
                      Форма N 3
                Надається щомісяця ліцензіатом з
                постачання природного газу НКРЕ
                та територіальному представництву
                НКРЕ до 20 числа наступного за
                звітним місяця
 
               Довідка
        про стан створення страхового запасу
 
     за _____________________ місяць ________ року
 
  по ___________________________, ліцензія ПГ N __________
    (назва підприємства)
 
--------------------------------------------------------------------
 Обсяги  | в тому числі: | N та дата|Обсяги по| Фактично | в тому
постачання |        | договору | договору| закачані |числі:
в 2000 р., |---------------|  схову | схову, |обсяги газу|-------
млн. куб. м|I |II |III|IV |природного|млн. куб.|  в ПСГ, |  за
      |кв.|кв.|кв.|кв.|  газу  |  м  |  всього |звітний
      |  |  |  |  |     |     | млн. куб. |місяць
-----------+---+---+---+---+----------+---------+-----------+-------
  1   | 2 | 3 | 4 | 5 |  6   |  7  |   8   |  9
-----------+---+---+---+---+----------+---------+-----------+-------
--------------------------------------------------------------------
 
  Керівник підприємства  _________________________ (П.І.Б.)
                   підпис
 
                      Форма N 4
               Надається щомісяця ліцензіатом із
               зберігання природного газу НКРЕ
               до 20 числа наступного за звітним
               місяця
               (за період з 1 квітня по 1 листопада)
 
               Довідка
      про обсяги закачаного природного газу в ПСГ
 
        станом на _______________ 200_ р.
         ________________________________
            (назва підприємства)
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 N |   Назва  |N ліцензії| Заявлений|N та дата|  Обсяг |Необхідний|  Фактично
з/п|підприємства -|  на  | річний |укладання|схову газу|  обсяг |  закачано
  | постачальника|постачання|  обсяг | договору| в ПСГ за |страхового|
  | природного |природного|постачання| схову |договором,| запасу, |---------------
  |   газу   |  газу  |  газу, |     | млн. куб.| млн. куб.|всього,| у тому
  |       |     | млн. куб.|     |  м   |  м   | млн. | числі
  |       |     |  м   |     |     |     |куб. м |  за
  |       |     |     |     |     |     |    |звітний
  |       |     |     |     |     |     |    |місяць,
  |       |     |     |     |     |     |    | млн.
  |       |     |     |     |     |     |    |куб. м
---+--------------+----------+----------+---------+----------+----------+-------+-------
 1 |   2    |  3   |  4   |  5  |  6   |  7   |  8  |  9
---+--------------+----------+----------+---------+----------+----------+-------+-------
---+--------------+----------+----------+---------+----------+----------+-------+-------
---+--------------+----------+----------+---------+----------+----------+-------+-------
---+--------------+----------+----------+---------+----------+----------+-------+-------
---+--------------+----------+----------+---------+----------+----------+-------+-------
------------------+----------+----------+---------+----------+----------+-------+-------
  Всього:    |     |     |     |     |     |    |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Форма N 5
                Надається щомісяця ліцензіатом з
                постачання  природного  газу за
                регульованим  тарифом  НКРЕ  та
                територіальним представництвам до
                20 числа наступного за звітним
                місяця
 
               Довідка
       про стан розрахунків за природний газ
 
  за _________________ 200_ року по __________________________
      (місяць)          (назва підприємства)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
N з/п|  Споживачі  |       За місяць        |      З початку року
   |        |---------------------------------------+--------------------------------------
   |        | товарний  | оплачено за | борг за | товарний  | оплачено за | борг за
   |        |  відпуск  |  спожитий  |природний |  відпуск  |  спожитий  |природний
   |        | природного | природний  |  газ/  | природного | природний  |  газ/
   |        |  газу   |   газ   | послуги |  газу   |   газ   | послуги
   |        |       |       |  за  |       |       |  за
   |        |-------------+--------------| звітний |-------------+--------------| звітний
   |        | млн. | тис. | тис. |рівень | період, | млн. | тис. | тис. |рівень | період,
   |        | куб. |грн. |грн. |оплати | грн.  | куб. |грн. |грн. |оплати | грн.
   |        | м  |   |   | у %  |     | м  |   |   | у %  |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
 1 |    2    | 3  | 4  | 5  | 6  |  7   | 8  | 9  | 10  | 11  |  12
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
 1 |Всього (1.1 + |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |1.2 + 1.3 + 1.4|   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |+ 1.5)     |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
   |у тому числі: |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
 1.1 |Населення   |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
1.1.1|безпосередньо |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |населення   |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
1.1.2|пільги     |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
1.1.3|субсидії    |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
 1.2 |Бюджетні    |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |установи та  |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |організації  |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
1.2.1|місцевого   |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |бюджету    |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
1.2.2|державного   |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |бюджету    |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
 1.3 |Підприємства  |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |комунальної  |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |теплоенергетики|   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
 1.4 |Котельні    |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |промислових  |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |підприємств  |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
 1.5 |Інші      |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
 2 |Перераховано  | Х  | Х  |   |    |     | Х  | Х  |   |    |
   |коштів на   |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |консолідований |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |рахунок за   |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |природний газ |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
-----+---------------+------+------+------+-------+----------+------+------+------+-------+---------
 3 |Перераховано  | Х  | Х  |   |    |     | Х  | Х  |   |    |
   |коштів     |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |підприємствам |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |магістрального |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
   |транспорту   |   |   |   |    |     |   |   |   |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Керівник підприємства  _________________________ (П.І.Б.)
                   підпис
 
                      Форма N 6
               Надається ліцензіатом із
               зберігання природного газу НКРЕ
               до 10 числа наступного за
               звітним місяця
               (за період з 1 квітня по 1 листопада)
 
               Довідка
    про хід укладання договорів схову природного газу
 
    станом на ____________ 200_ р. (страхового запасу)
       ______________________________________
            (назва підприємства)
 
------------------------------------------------------------------
  N  |  Назва   |  N   |   Дата   |  Обсяг за
 з/п  |підприємства |договору | укладання  |договором схову,
    |       |     | договору  | млн. куб. м
-------+--------------+----------+--------------+-----------------
 1  |   2    |  3   |   4    |    5
-------+--------------+----------+--------------+-----------------
-------+--------------+----------+--------------+-----------------
-------+--------------+----------+--------------+-----------------
-------+--------------+----------+--------------+-----------------
----------------------+----------+--------------+-----------------
    Всього:    |     |       |
------------------------------------------------------------------
 
                       Форма 7
                 Надається щоквартально
                 ліцензіатом з транспортування
                 природного газу магістральними
                 трубопроводами НКРЕ до 20 числа
                 наступного за звітним місяця
 
               Обсяги
    реалізації природного газу промисловим споживачам
 
    за _______________ місяць в тис. м куб. 200_ року
 
------------------------------------------------------------------
  N  |   Назва   |  N  |Обсяг за звітний| Обсяг з початку
 з/п  |постачальника |ліцензії|місяць     | року
-------+---------------+--------+----------------+----------------
 1.  |        |    |        |
-------+---------------+--------+----------------+----------------
 2.  |        |    |        |
------------------------------------------------------------------
 
  Керівник підприємства  _________________________ (П.І.Б.)
                   підпис
 
   М.П.
 
                      Форма N 8
                 Надається щоквартально
                 ліцензіатом з транспортування
                 природного газу магістральними
                 трубопроводами НКРЕ до 20 числа
                 наступного за звітним місяця
 
               Баланс
    надходження та розподілу природного газу по Україні
 
         станом на ______________ 200_ р.
 
                          млн. куб. м
------------------------------------------------------------------
          |  За звітний місяць  |  З початку року
          |------------------------+--------------------
          | План | Факт |  %  |План |Факт |  %
          |    |    |до плану|   |   |до плану
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
I. Ресурси газу,  |    |    |    |   |   |
всього:       |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
у тому числі:    |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
1. Газ, видобутий на|    |    |    |   |   |
Україні:      |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
у тому числі:    |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
- ДК        |    |    |    |   |   |
"Укргазвидобування" |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
- ВАТ "Укрнафта"  |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
- ДАТ        |    |    |    |   |   |
"Чорноморнафтагаз" |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
- інші       |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
2. Надходження,   |    |    |    |   |   |
всього:       |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
2.1. - ВАТ     |    |    |    |   |   |
"Газпром", всього: |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
3. ТОВ "Ітера    |    |    |    |   |   |
Холдинг", всього:  |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
4. Відбір із ПСГ  |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
II. Розподіл газу, |    |    |    |   |   |
всього:       |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
1. Україні, всього: |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
у тому числі:    |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
- технологічні   |    |    |    |   |   |
потреби       |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
- споживачам    |    |    |    |   |   |
України, всього:  |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
з них:       |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
- фонди       |    |    |    |   |   |
держадміністрацій  |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
- промислові    |    |    |    |   |   |
споживачі      |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
2. Експорт, всього: |    |    |    |   |   |
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
--------------------+-------+-------+--------+-----+-----+--------
3. Закачування в ПСГ|    |    |    |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
                      Форма N 9
                Надається щоквартально ліцензіатом
                НКРЕ та територіальному
                представництву НКРЕ
                не пізніше 20 числа наступного за
                звітним місяця
 
                ________________________________
                    (вид діяльності)
 
                Звіт
    про кошторис витрат з ліцензованого виду діяльності
 
 по ___________________________ за ______ квартал _______ року
    (назва підприємства)
 
--------------------------------------------------------------
  Показники   |  Одиниці  |   Фактичні дані
          |  виміру   |--------------------------
          |        | з початку | в тому числі
          |        |  року  | за квартал
-------------------+---------------+-----------+--------------
Газ на       | тис. грн.  |      |
технологічні    |        |      |
потреби      |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Матеріали     | тис. грн.  |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Паливо       | тис. грн.  |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Електроенергія   | тис. грн.  |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Заробітна плата  | тис. грн.  |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Соціальні     | тис. грн.  |      |
нарахування    |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Амортизація    | тис. грн.  |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Витрати на     | тис. грн.  |      |
поліпшення     |        |      |
основних фондів  |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Інші витрати    | тис. грн.  |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Витрати по     | тис. грн.  |      |
собівартості -   |        |      |
всього       |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Прибуток - всього | тис. грн.  |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Податок на     | тис. грн.  |      |
прибуток      |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Чистий прибуток  | тис. грн.  |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
в тому числі:   | тис. грн.  |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
резервний фонд (5 | тис. грн.  |      |
%)         |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
виплати на     | тис. грн.  |      |
дивіденди     |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Обсяг послуг    | тис. грн.  |      |
(виручка) за    |        |      |
тарифами (без   |        |      |
ПДВ)        |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Сума ПДВ      | тис. грн.  |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Обсяг послуг    | тис. грн.  |      |
(виручка) за    |        |      |
тарифами (з ПДВ)  |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Тариф без ПДВ   |грн./тис. куб. |      |
          |   м,    |      |
          | грн./100 ткм |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
ПДВ        |грн./тис. куб. |      |
          |   м,    |      |
          | грн./100 ткм |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Тариф з ПДВ    |грн./тис. куб. |      |
          |   м,    |      |
          | грн./100 ткм |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Довідково:     |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Обсяг       | млн. куб. м  |      |
транспортування  |        |      |
(постачання,    |        |      |
відбору газу)   |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Обсяг       |  млн. т.   |      |
транспортування  |        |      |
нафти,       |        |      |
нафтопродуктів   |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Вантажообіг    |  млн. ткм  |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Середньоспискова  |   чол.   |      |
чисельність    |        |      |
працівників    |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Первісна вартість | тис. грн.  |      |
ОВФ        |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Залишкова вартість | тис. грн.  |      |
ОВФ        |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Активи на     | тис. грн.  |      |
капітальні     |        |      |
вкладення     |        |      |
-------------------+---------------+-----------+--------------
Рентабельність   |   %%    |      |
--------------------------------------------------------------
 
   "___"_______________ 200_ р.
 
   Керівник організації  _________________ ______________
                 (П.І.Б.)     (Підпис)
 
   М.П.
 
   (прізвище і телефон виконавця)
 
                      Форма N 10
                Надається щоквартально ліцензіатом
                НКРЕ та територіальному
                представництву НКРЕ
                не пізніше 20 числа наступного за
                звітним місяця
 
                Звіт
     про виконання балансу надходження та розподілу
             природного газу
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Категорії   |                    Джерела надходження
  споживачів   |
          |----------------------------------------------------------------------------------------------------
          |  Газ  |      в тому числі       |Газ, отриманий |  Газ,  | Всього | Всього
          | власного |                   | за транзит  | додатково | ресурсів | ресурсів
          |видобутку |                   | (апарат НАК) |закуплений | газу від | газу НАК
          |      |--------------------------------------|        |  НАК  | апарату |"Нафтогаз
          |      |   ДК   |  ВАТ   |  ДАТ  |        | "Нафтогаз |  НАК  |України"
          |      |"Укргазвидо- |"Укрнафта" |"Чорномор- |        | України" |"Нафтогаз |
          |      | бування"  |      |нафтогаз" |        |      |України" |
          |-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
          | млн. куб. |млн. куб. м | млн. куб. | млн. куб. | млн. куб. м  | млн. куб. |млн. куб. |млн. куб.
          |  м   |       |   м   |  м   |        |  м   |  м   |  м
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Населення      |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Бюджетні      |      |       |      |      |        |      |     |
організації     |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Комунально-побутові |      |       |      |      |        |      |     |
споживачі      |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Технологічні    |      |       |      |      |        |      |     |
потреби       |      |       |      |      |        |      |     |
газотранспортних  |      |       |      |      |        |      |     |
підприємств     |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Технологічні    |      |       |      |      |        |      |     |
потреби       |      |       |      |      |        |      |     |
газорозподільних  |      |       |      |      |        |      |     |
підприємств     |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Виробники міндобрив |      |       |      |      |        |      |     |
(згідно з      |      |       |      |      |        |      |     |
постановою КМУ від |      |       |      |      |        |      |     |
18.12.99 N 2312)  |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Споживачі на прямих |      |       |      |      |        |      |     |
трубах       |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
НЕК ("Енергетика та |      |       |      |      |        |      |     |
паливо України")  |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Енергетика     |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Інші суб'єкти    |      |       |      |      |        |      |     |
господарської    |      |       |      |      |        |      |     |
діяльності     |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Ямбурзькі угоди   |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Експорт       |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Закачка газу в ПСГ |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Інші        |      |       |      |      |        |      |     |
--------------------+-----------+-------------+------------+-----------+---------------+-----------+----------+----------
Разом        |      |       |      |      |        |      |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   "___"_______________ 200_ р.
 
   Керівник організації  _________________ ______________
                 (П.І.Б.)     (Підпис)
 
   М.П.
 
   (прізвище і телефон виконавця)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner