Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Лист № 01-8/319 від 06.07.2000

Про внесення змін і доповнень до деяких Інформаційних та Оглядових листів Вищого арбітражного суду України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
 N 01-8/319 від 06.07.2000
   м.Київ
 
 vd20000706 vn01-8/319
 
 
   Про внесення змін і доповнень до деяких Інформаційних
    та Оглядових листів Вищого арбітражного суду України
 
 
   У зв'язку із змінами, що сталися в окремих нормативних актах,
та виникненням питань щодо застосування у вирішенні спорів деяких
законодавчих приписів Вищий арбітражний суд України вносить такі
зміни і доповнення до деяких своїх Інформаційних та Оглядових
листів.
   1. У пункті 4 Оглядового листа Вищого арбітражного суду
України від 20.11.92 N 01-8/1386 ( v1386800-92 ) "Про деякі
питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні
договорів підряду на капітальне будівництво" останнє речення
першого абзацу і другий абзац виключити, замінивши їх одним
реченням такого змісту:
   "Що ж до неустойки (пені) за порушення строків платежів за
виконані  роботи (надані послуги), то з цього питання слід
керуватися Законом України "Про відповідальність за несвоєчасне
виконання грошових зобов'язань" ( 543/96-ВР ), а з  моменту
набрання чинності Законом України "Про майнову відповідальність за
порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на
будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) - статтею 5 названого Закону".
   2. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 05.10.93 N 01-8/1076 ( v1076800-93 ) "Про деякі питання
практики застосування чинного законодавства при вирішенні спорів":
   2.1. Відповідь на питання, вміщене у пункті 2, викласти у
такій редакції:
   "Згідно із статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України від
20.05.93 N 57-93 "Про приватизацію цілісних майнових комплексів
державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в
оренду" рішення про приватизацію цілісних майнових комплексів,
зданих в оренду з правом викупу, приймаються державними органами
приватизації, якщо на це є згода орендаря. В інших випадках, тобто
коли об'єктом оренди не є цілісний майновий комплекс, відповідне
рішення приймається органом приватизації без згоди орендаря.
   У вирішенні питання про те, чи є об'єкт оренди цілісним
майновим комплексом, слід виходити з вимог частини першої статті 4
Закону України "Про оренду державного та комунального майна"
( 2269-12 ).
   Вищий арбітражний суд України повідомив, що названий Декрет
Кабінету Міністрів України, встановлюючи можливість прийняття
рішення про приватизацію зданого в оренду цілісного майнового
комплексу лише за згодою орендаря, виходив з того,  що  у
протилежному випадку це означало б дострокове розірвання договору
оренди з підстав, не передбачених чинним законодавством. Отже у
вирішенні спорів, що виникають з приводу приватизації зданого в
оренду державного та комунального майна, арбітражні суди повинні
керуватися відповідними приписами цього Декрету";
   2.2. Пункт 3 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 4-10 вважати відповідно пунктами 3-9.
   3. Пункт 2 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 07.04.94 N 01-8/237 ( v_237800-94 ) "Про деякі питання
застосування чинного законодавства при вирішенні спорів" викласти
у такій редакції:
   "2. У вирішенні питання про чинність господарського договору,
проект якого не був завізований тією чи іншою посадовою особою
підприємства,  установи  чи  організації,  що  його  уклала,
арбітражному суду слід виходити з такого. Візування проекту
господарського договору є внутрішньою (всередині підприємства,
установи чи організації) погодження цього проекту в порядку
підготовки його до підписання. Тому за відсутності візи посадової
особи (головного чи старшого бухгалтера, юрисконсульта тощо)
господарський договір, укладений підприємством, установою  чи
організацією через свої органи, які діяли в межах прав, наданих їм
законом або статутом (стаття 29 Цивільного  кодексу  України
( 1540-06 ), не може бути визнаний недійсним".
   4. Відкликається Інформаційний лист Вищого арбітражного суду
України від 08.06.94 N 01-8/386 ( v_386800-94 ) "Про визначення
середньодобової кількості поданих і забраних вагонів на під'їзні
колії".
   5. В абзаці другому пункту 7 Інформаційного листа Вищого
арбітражного суду України від 22.11.94 N 01-8/847 ( v_847800-94 )
"Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного
законодавства при вирішенні спорів" перше і друге речення викласти
у такій редакції:
   "У розгляді відповідних справ арбітражним судам слід виходити
з того, що згідно із статтею 19 Закону України "Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 )
право участі у продажу об'єктів малої приватизації з аукціону або
за конкурсом надано тільки громадянам України, створеним ними
господарським товариствам у порядку, визначеному Фондом державного
майна України, а також фінансовим посередникам, що одержали
відповідну  ліцензію.  Укладання  договорів  купівлі-продажу
зазначених об'єктів за участю інших осіб, у тому числі іноземних,
не відповідає вимогам закону".
   6. Абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 Інформаційного листа
Вищого арбітражного суду України  від  27.04.95  N  01-8/281
( v_281800-95 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства при вирішенні спорів" після слів
"Правилами застосування, обігу і повернення засобів упаковки
багаторазового  використання"  доповнити  словами  і  цифрами
"затверджених наказом Міністерства державних ресурсів України від
16.06.92 N 15 ( v0015216-92 )".
   7. У підпункті 8.1 пункту 8 Інформаційного листа Вищого
арбітражного суду України від 26.06.95 N 01-8/453 ( v_453800-95 )
"Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного
законодавства при вирішенні спорів" виключити слова і цифри "за
черговістю, передбаченою пунктом 1 Указу Президента України від
16.03.95 N 227/95 "Про заходи щодо  нормалізації  платіжної
дисципліни в народному господарстві України".
   8. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 12.03.96 N 01-8/110 ( v_110800-96 ) "Про Закон України "Про
поставки продукції для державних потреб":
   8.1. Перше речення абзацу третього викласти у такій редакції:
   "Цей Закон не регулює відносини, що виникають у зв'язку з
формуванням і розміщенням державного замовлення на висвітлення
діяльності  органів  державної  влади  та  органів місцевого
самоврядування, а також питання, пов'язані з укладанням  та
виконанням  договорів (контрактів), які забезпечують поставку
(закупівлю) для державних потреб сільськогосподарської продукції,
продовольства, озброєння, військової техніки та інших спеціально
визначених (специфічних) товарів (частина четверта статті  3
Закону)";
   8.2. Абзаци четвертий - шостий викласти у такій редакції:
   "Державними замовниками відповідно до частини першої статті 1
Закону є Верховна Рада України та інші центральні органи державної
влади України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська  міські  державні  адміністрації,
державні організації та установи, визначені Законом про Державний
бюджет України, а також державні організації  та  установи,
уповноважені  Кабінетом  Міністрів  України укладати державні
контракти з виконавцями державного замовлення.
   Кабінет Міністрів України визначає також центральні органи
виконавчої влади, які координують роботу державних замовників щодо
розміщення поставок продукції для державних потреб.
   Аналогічну функцію щодо поставок продукції для забезпечення
виконання  регіональних  програм  здійснюють  Рада  міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації (частина друга статті 2 Закону).
Слід мати на увазі, що названим органам не  надано  право
уповноважувати інші установи і організації здійснювати функції
державних замовників. Вони визначають потреби у продукції для
забезпечення  регіональних програм і одночасно виступають як
державні замовники";
   8.3. В абзаці сьомому слово і цифру "пункту 3" замінити
словами "частини третьої";
   8.4. В абзаці восьмому слово і цифру "пункт 3" замінити
словами "частина третя". Друге речення абзацу викласти у такій
редакції:
   "Порядок організації та проведення торгів (тендерів) у сфері
державних  закупівель  товарів  (робіт,  послуг)  визначений
відповідним Положенням, що  затверджене  постановою  Кабінету
Міністрів України від 28.06.97 N 694 ( 694-97-п ) "Про організацію
та проведення тендерів у сфері державних закупівель товарів
(робіт, послуг)";
   8.5. В абзаці дев'ятому слово і цифру "пункт 8" замінити
словами "частина восьма";
   8.6. Перше речення абзацу десятого викласти у такій редакції:
   "Центральні органи виконавчої влади, які координують роботу
державних замовників щодо розміщення поставок продукції  для
державних потреб, доводять до державних замовників збалансовані з
фінансовими ресурсами обсяги поставок продукції для укладення
державних контрактів з виконавцями державного замовлення, якщо
інше не встановлене законом (частина друга статті 2 Закону)";
   8.7. В абзаці дванадцятому слово і цифру "пункт 2" замінити
словами "частина друга";
   8.8. В абзаці чотирнадцятому слово і цифру "пункт 7" замінити
словами "частина сьома";
   8.9. В абзаці п'ятнадцятому слово і цифру "пункту 4" замінити
словами "частини четвертої";
   8.10. В абзаці шістнадцятому слова і цифру "У пункті 8"
замінити словами "У частини восьмій";
   8.11. В  абзаці сімнадцятому слово і цифру "Пунктом 1"
замінити словами "Частиною першою";
   8.12. В  абзаці вісімнадцятому слово і цифру "пункт 2"
замінити словами "частина друга";
   8.13. В абзаці дев'ятнадцятому слово і цифру "пункт 6"
замінити словами "частина шоста".
   9. Відкликається підпункт 1.3 пункту 1 Інформаційного листа
Вищого арбітражного  суду  України  від  01.07.96 N 01-8/241
( v_241800-96 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства при вирішенні спорів".
   10. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 30.09.96 N 01-8/342 ( v_342800-96 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного законодавства при
вирішенні спорів":
   10.1. В абзаці третьому пункту 3 слова "пеня в розмірі одного
відсотка від вартості неоплачених послуг зв'язку" замінити словами
"пеня у встановленому цим Законом розмірі";
   10.2. Пункт 6 викласти у такій редакції:
   "На питання щодо порядку розрахунків за теплову енергію, що
її відпускають підприємства для опалення жилих будинків, які
належать радам, Вищий арбітражний суд України дав таку відповідь.
   Згідно з пунктом 12 додатку до постанови Кабінету Міністрів
України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" Рада міністрів Автономної
республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації регулюють (встановлюють), зокрема, тарифи
на  теплову енергію (послуги теплопостачання) для всіх груп
споживачів, що відпускається енергопостачальницькими організаціями
і підприємствами незалежно від форм власності.
   Відповідні повноваження не  поширюються  на  тарифи,  що
встановлюються виконавчими органами сільських, селищних, міських
рад відповідно до статті 28 Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (абзац другий пункту 1
названої постанови). Цією нормою названого Закону передбачено, що
встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів
стосовно оплати зокрема комунальних  послуг,  які  надаються
підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної
територіальної громади, а також погодження в установленому порядку
цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не
належать до комунальної власності, віднесено до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад".
   11. Доповнити Інформаційний лист Вищого арбітражного суду
України від 06.08.97 N 01-8/277 ( v_277800-97 ) "Про облікову
ставку Національного банку України" такими літерами і цифрами:
 
   "з 05.08.97              16%
   з 14.11.97              25%
   з 24.11.97              35%
   з 06.02.98              44%
   з 18.03.98              41%
   з 21.05.98              45%
   з 29.05.98              51%
   з 07.07.98              82%
   з 21.12.98              60%
   з 05.04.99              57%
   з 28.04.99              50%
   з 24.05.99              45%
   з 01.02.2000             35%
   з 24.03.2000             32%
   з 10.04.2000             29%".
 
   12. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 24.11.97 N 01-8/452 ( v_452800-97 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного  законодавства  у
вирішенні спорів":
   12.1. У підпункті 1.1 пункту 1:
   12.1.1. Наведене у підпункті питання після цифр "5.1, 5.2"
доповнити цифрами "5.3";
   12.1.2. Відповідь на питання викласти у такій редакції:
   "Згідно з пунктом 7 Інструкції відповідальність у вигляді
фінансових санкцій настає і в тому разі, якщо порушення сталося
через помилкове застосування законодавства про оподаткування,
недбалість, недосвідченість чи розрахункову помилку.
   Інструкцією (пункти  7,  8) передбачено випадки, у яких
фінансові санкції не застосовуються, зокрема у разі переплати по
одному виду податків чи зборів (обов'язкових платежів) у рахунок
погашення належної до сплати суми  іншого  податку  (збору,
обов'язкового платежу)";
   12.2. В абзаці другому відповіді на питання, вміщене у пункті
3, виключити слова і цифри "та згідно з абзацом першим пункту 5
листа Національного банку України від 24.06.96 N 12-214/608-3454
( v3454500-96 ) "Про черговість платежів" (з наступними змінами і
доповненнями),  надісланого  на підставі однойменного рішення
Кабінету Міністрів України і Національного банку України від
18.04.96 N 67-1004/98 і 12-214/337 ( v_337500-96 )", і слова "та
названому листі".
   Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
   "Згідно з абзацом четвертим пункту 3 Інструкції N 7 "Про
безготівкові  розрахунки  в  господарському обороті України",
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
02.08.96 N 204 ( v0204500-96 )  (з  наступними  змінами  і
доповненнями) у разі, якщо законодавством не визначено черговість
виконання платежів, такі  документи  виконуються  банками  у
календарній черговості їх надходження".
   13. В останньому реченні останнього абзацу підпункту 1.2
пункту 1 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від
30.12.97 N 01-8/500 ( v_500800-97 ) "Про Закон України "Про
об'єднання громадян" слова "цієї постанови" замінити словами
"цього Положення".
   14. Відповідь на питання, вміщене у пункті 13 Інформаційного
листа Вищого арбітражного суду України від 17.08.98 N 01-8/314
( v_314800-98 ) "Про деякі питання практики застосування окремих
норм чинного законодавства у вирішенні спорів", викласти у такій
редакції:
   "У вирішенні цього питання слід виходити з вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 28.10.96 N 1312 ( 1312-96-п ) "Про
номерний облік простою вантажних вагонів, які належать іншим
державам"  і  Правил  користування  вагонами і контейнерами,
затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 25.02.99
N 113 ( z0165-99 ), якими передбачено, зокрема, що ці Правила
визначають порядок і умови користування вагонами і контейнерами
парку залізниць інших держав".
   15. У пункті 14 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду
України від 14.10.98 N 01-8/391 ( v_391800-98 ) "Про деякі питання
практики застосування окремих норм чинного  законодавства  у
вирішенні спорів":
   15.1. В абзаці другому відповіді на питання слова і цифри
"Ліцензійну палату України (пункт 3 Положення про Ліцензійну
палату України, затвердженого Указом Президента України від 16
липня 1997 р. N 648/97)" замінити словами і цифрами "Державний
комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
(підпункт 26  пункту  4  Положення  про  названий  Комітет,
затвердженого  Указом  Президента  України  від  25.05.2000
N 721/2000)";
   15.2. В абзаці четвертому відповіді на питання перше і
останнє речення після слів "Єдиного державного реєстру підприємств
та  організацій"  доповнити  словом  "України".  Слова  "від
представництва Ліцензійної палати України" замінити словами "від
територіального  органу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва".
   16. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 14.01.99 N 01-8/10 ( v8_10800-99 ) "Про Закон України "Про
оренду землі":
   16.1. Перше речення абзацу п'ятнадцятого доповнити словами
"за місцезнаходженням цієї ділянки". Цей же абзац доповнити таким
реченням:
   "Форма договору на право тимчасового користування землею (в
тому числі на умовах оренди) затверджена постановою Кабінету
Міністрів України від 17.03.93 N 197 ( 197-93-п )";
   16.2. Абзац двадцять шостий доповнити таким реченням:
   "Порядок державної  реєстрації  договорів  оренди  землі
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.98
N 2073 ( 2073-98-п )";
   16.3. В абзаці тридцять п'ятому цифри "19.02.96" замінити
цифрами "19.09.96".
   17. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 29.01.99 N 01-8/46 ( v8_46800-99 ) "Про деякі питання практики
застосування  окремих норм чинного законодавства у вирішенні
спорів":
   17.1. Друге речення останнього абзацу пункту 7 викласти у
такій редакції:
   "Відповідний порядок  встановлено  Правилами  користування
вагонами і контейнерами, затвердженими  наказом  Міністерства
транспорту України  від 25.02.99 N 113 ( z0165-99 ), якими
передбачено, зокрема, що ці Правила визначають порядок і умови
користування  вагонами  і контейнерами парку залізниць інших
держав";
   17.2. В абзаці першому відповіді на питання, вміщене у пункті
9, слово і цифру "розділу 8" замінити словом і цифрами "розділу
14" і після слів "в Україні" доповнити пункт словами і цифрами
"затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97
N 363 ( z0128-98 )".
   18. Абзац другий Інформаційного листа Вищого арбітражного
суду України від 14.04.99 N 01-8/172 ( v_172800-99 ) "Про Закон
України  "Про  списання  та  реструктуризацію  податкової
заборгованості платників податків - цукрових заводів (комбінатів)
за станом на 1 січня 1998  року  та  сільськогосподарських
підприємств за станом на 1 січня 1999 року" після слів "до
Державного бюджету України" доповнити словами "та суми податкової
заборгованості по сплаті загальнодержавних податків і зборів
(обов'язкових платежів), що зараховуються до місцевих бюджетів".
   19. В абзаці першому відповіді на питання, вміщене у пункті 8
Інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 24.09.99
N 01-8/451  (  v_451800-99  )  "Про  деякі питання практики
застосування  у  вирішенні  спорів  окремих  норм  чинного
законодавства", цифри "240" замінити цифрами "740". В останньому
абзаці цієї ж відповіді виключити слово "реєстрацію" після слова
"скасувати".
   20. В Інформаційному листі Вищого арбітражного суду України
від 11.11.99 N 01-8/531 ( v_531800-99 ) "Про Закон України "Про
господарську діяльність у Збройних Силах України":
   20.1. Пункт 4 доповнити словами і цифрами:
   "Відповідний Порядок  затверджений  постановою  Кабінету
Міністрів України від 03.05.2000 N 749 ( 749-2000-п )";
   20.2. В абзаці першому пункту 5 слова "майна встановлюється
Кабінетом Міністрів України" замінити словами і цифрами "рухомого
та нерухомого майна в оренду визначено постановою  Кабінету
Міністрів України від 11.05.2000 N 778 ( 778-2000-п )".
   21. Назву Закону України, наведену в останньому абзаці пункту
9 Інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від
30.12.99 N 01-8/612 ( v_612800-99 ) "Про деякі питання практики
застосування  у  вирішенні  спорів  окремих  норм  чинного
законодавства",  доповнити  словами  "з  питань  валютного
регулювання".
   22. Останній абзац Інформаційного листа Вищого арбітражного
суду України від 10.05.2000 N 01-8/205 ( v_205800-00 ) "Про ухвалу
Конституційного Суду України зі справи щодо офіційного тлумачення
частини третьої статті 25 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1997 рік" після слів "Законом України" доповнити
словами "про Державний бюджет".
   23. Додаток "Розмір мінімальної заробітної плати (МЗП)" до
Інформаційного листа Вищого арбітражного  суду  України  від
31.05.2000 N  01-8/252  (  v_252800-00  )  "Про  розмір
неоподатковуваного мінімуму і розмір мінімальної заробітної плати"
доповнити цифрами і словами:
 
------------------------------------------------------------------
|13.|01.04.2000| 90 грн. |Закон України  "Про  встановлення|
|  |     |      |розміру мінімальної заробітної плати|
|  |     |      |на 2000  рік"  від   01.06.2000|
|  |     |      |N 1766-III ( 1766-14 )       |
|---+----------+------------+------------------------------------|
|14.|01.07.2000| 118 грн. |                  |
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник Голови Вищого
 арбітражного суду України              А.Осетинський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner