Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 608 від 17.06.2009

Про затвердження Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 17 червня 2009 р. N 608
                Київ
 
      Про затвердження Порядку надання у 2009 році
      спеціальних дозволів на користування надрами
 
 
   Відповідно до статті 5 Закону України "Про Державний бюджет
України на  2009 рік" ( 835-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок надання у 2009 році спеціальних дозволів
на користування надрами, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 червня 2009 р. N 608
 
               ПОРЯДОК
       надання у 2009 році спеціальних дозволів
           на користування надрами
 
 
   1. Цей Порядок визначає процедуру надання у 2009  році
спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у
межах території України, її континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони.
 
   2. Дозволи надаються Мінприроди переможцям аукціонів з їх
продажу, а також у випадках, передбачених у пункті 8 цього
Порядку.
 
   3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної
ділянки Мінприроди надається окремий дозвіл.
 
   Одному суб'єкту господарювання може за його заявою надаватися
дозвіл  на  видобування  корисних копалин з кількох близько
розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної  розробки
підтверджується відповідним обґрунтуванням Державної комісії по
запасах корисних копалин (далі - ДКЗ) за результатами проведеного
заявником геологічного дослідження таких родовищ.
 
   У межах однієї ділянки надр можуть проводитися роботи з
геологічного вивчення та видобування різних за видом корисних
копалин за кількома дозволами.
 
   4. Дозвіл на видобування корисних копалин надається після
проведення ДКЗ експертизи та затвердження розвіданих запасів
корисних копалин.
 
   В окремих випадках дозвіл на видобування корисних копалин з
попередньо розвіданих родовищ може бути надано, якщо родовище за
результатами проведеної ДКЗ апробації його запасів перебуває в
резерві Державного фонду родовищ корисних копалин. При цьому до
особливих умов, передбачених дозволом, включається обов'язкова
вимога стосовно затвердження ДКЗ протягом трьох років з моменту
надання дозволу запасів корисних копалин, що містяться у надрах,
ділянка яких надається у користування.
 
   Надрокористувач, якому надано дозвіл на видобування корисних
копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у
межах виділеної йому ділянки надр.
 
   Надрокористувач, якому надано дозвіл на геологічне вивчення,
у тому числі на дослідно-промислову розробку нафтогазоносних надр,
має право протягом строку дії дозволу видобувати для задоволення
власних технологічних потреб підземні води в межах виділеної йому
ділянки надр, що зазначається у дозволі.
 
   Дозволи надаються на такі види користування надрами:
 
   1) геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова
розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
 
   2) видобування корисних копалин;
 
   3) геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі
дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим
видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ);
 
   4) будівництво  та  експлуатація  підземних  споруд,  не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зокрема для підземного
зберігання нафти, газу, інших речовин і матеріалів, захоронення
шкідливих речовин та відходів виробництва, скидання стічних і
супутніх вод;
 
   5) створення геологічних територій та об'єктів, що мають
важливе наукове, культурне та рекреаційно-оздоровче значення;
 
   6) задоволення інших потреб.
 
   6. Строк дії дозволу обчислюється з дня його реєстрації, якщо
не передбачено інше.
 
   7. Дозволи надаються на:
 
   1) геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислову
розробку родовищ, - не більш як на п'ять років, геологічне
вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову
розробку родовищ нафти і газу, в межах континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 10
років;
 
   2) видобування  корисних  копалин  (промислова  розробка
родовищ) - не більш як на 20 років, видобування нафти і газу в
межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної
зони України - не більш як на 30 років;
 
   3) геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі
дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням
нафти і газу (промислову розробку родовищ), - на строк дії окремих
дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та  на
видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не
більш як на 20 років на суші та не більш як на 30 років на
континентальному  шельфі  та  в  межах  виключної (морської)
економічної зони України;
 
   4) будівництво  та  експлуатацію  підземних  споруд,  не
пов'язаних з видобуванням корисних копалин, - не більш як на 20
років;
 
   5) будівництво та експлуатацію підземних сховищ нафти чи
газу -не більш як на 50 років;
 
   6) задоволення інших потреб - не більш як на 10 років.
 
   Дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що
мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення
(наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки
природи, лікувальні та оздоровчі  заклади),  в  частині  їх
геологічного вивчення і збереження надається без обмеження строку
дії.
 
   8. Без проведення аукціону дозвіл надається у разі:
 
   1) видобування корисних копалин державними унітарними  і
казенними  підприємствами  та  господарськими товариствами, у
статутному (складеному) капіталі яких більш як 60 відсотків акцій
(часток, паїв) належить державі, що провадять таку виробничу
діяльність;
 
   2) геологічного вивчення надр  державними  унітарними  і
казенними  підприємствами  та  господарськими товариствами, у
статутному (складеному) капіталі яких більш як 60 відсотків акцій
(часток, паїв) належить державі, за рахунок коштів державного
бюджету (якщо дозвіл надається суб'єктам  господарювання  на
підставі укладеного договору про виконання робіт відповідно до
законодавства щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні
кошти), а також за власні кошти;
 
   3) геологічного вивчення і видобування природних лікувальних
ресурсів   державними    лікувально-профілактичними    та
санаторно-курортними закладами,  господарськими товариствами, у
статутному (складеному) капіталі яких більш як 60 відсотків акцій
(часток,  паїв)  належить державі, що спеціалізуються на їх
використанні виключно для лікувальних цілей і мають лікувальну
інфраструктуру;
 
   4) видобування корисних копалин державними підприємствами та
підприємствами, створеними у процесі  приватизації  державних
підприємств, основним видом діяльності яких є видобування і
переробка корисних копалин та які провадять таку  виробничу
діяльність, у разі вичерпання запасів корисних копалин родовища,
що ними розробляється, з розширенням меж ділянки, раніше наданої у
користування, за умови, що суміжну ділянку не надано іншому
користувачу. Якщо до Мінприроди надійшли разом з документами,
зазначеними  у  додатку  1,  заяви на отримання дозволу на
користування однією і тією самою ділянкою надр від кількох
претендентів, проводиться аукціон;
 
   5) геологічного вивчення та видобування підземних питних вод
підприємствами державної та комунальної форм  власності  для
централізованого  і  нецентралізованого  водопостачання  (крім
виробництва фасованої питної води).
 
   Надання дозволів без проведення  аукціонів  у  випадках,
передбачених цим пунктом, погоджується Кабінетом Міністрів України
з прийняттям розпорядження.
 
   Суб'єкти господарювання, які мають  право  на  отримання
дозволів  без  проведення  аукціонів,  подають  Мінприроди в
установленому порядку разом з документами, зазначеними у додатку
1, заяву, погоджену з:
 
   Верховною Радою  Автономної Республіки Крим, відповідними
обласними радами, Київською і Севастопольською міськими радами -
на користування ділянками надр, що містять корисні копалини
загальнодержавного значення, а також ділянками надр, що надаються
для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
 
   відповідними районними,  міськими,  селищними,  сільськими
радами - на користування ділянками надр, що містять корисні
копалини місцевого значення;
 
   Республіканським комітетом  Автономної  Республіки Крим з
охорони навколишнього природного середовища або територіальними
органами Мінприроди - на всі види користування надрами;
 
   Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією - на
користування  ділянками  надр,  що  розташовані  в  межах
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України;
 
   Держгірпромнаглядом - на геологічне вивчення, у тому числі
дослідно-промислову  розробку  (крім  нафтогазоносних  надр),
видобування корисних копалин;
 
   МОЗ - на геологічне вивчення та  видобування  природних
лікувальних ресурсів;
 
   Мінвуглепромом -  на  геологічне вивчення та видобування
вугілля;
 
   Мінпаливенерго - на видобування нафти і газу;
 
   Адміністрацією Держприкордонслужби,     Мінтрансзв'язку,
Мінагрополітики  -  на  користування  ділянкою надр у межах
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України;
 
   Міноборони - на користування ділянкою надр на землях оборони
та у межах частини континентального шельфу, яка відведена для
використання у складі військових та випробувальних полігонів.
 
   Мінприроди протягом 35 днів після надходження заяви разом з
комплектом документів у  повному  обсязі  визначається  щодо
можливості надання дозволу без проведення аукціону.
 
   Заява, подана з комплектом документів не в повному обсязі, не
розглядається.
 
   Наказ Мінприроди про надання  дозволів  після  прийняття
відповідного  рішення Кабінету Міністрів України розміщується
протягом п'яти днів на офіційному веб-сайті Міністерства.
 
   Мінприроди подає щомісяця Мінфіну інформацію про суб'єктів
господарювання, яким протягом місяця надано дозволи, за формою,
встановленою Мінфіном.
 
   Порядок реєстрації та розгляду документів, що надійшли для
надання дозволів, затверджує Мінприроди.
 
   9. Мінприроди  з  метою  раціонального  та  ефективного
використання надр встановлює під час надання дозволу особливі
умови користування надрами щодо:
 
   1) вимог,  правил  і стандартів користування конкретними
ділянками надр;
 
   2) якості продукції або робіт;
 
   3) технології видобування та переробки корисних копалин;
 
   4) порядку видобування корисних копалин, зокрема з метою
запобігання  негативним  екологічним наслідкам і забезпечення
безпеки забудованих територій;
 
   5) видів, обсягів і строків виконання робіт на ділянці надр;
 
   6) припинення діяльності, пов'язаної з використанням ділянки
надр.
 
   Невід'ємною частиною дозволу є угода про умови користування
надрами, що укладається між Мінприроди і надрокористувачем.
 
   Примірні угоди про умови користування надрами за кожним їх
видом затверджує Мінприроди.
 
   10. Надання у користування надр континентального шельфу та
виключної (морської) економічної зони України здійснюється з
урахуванням особливого режиму морських просторів.
 
   Дозвіл на  користування надрами у межах континентального
шельфу та виключної  (морської)  економічної  зони  України,
розташованої  за  межами  територіального  моря, надається з
урахуванням норм міжнародного морського права.
 
   У разі  надання  дозволу  на  користування  надрами
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України визначається площа морського дна (ділянки надр)  із
зазначенням координат і меж, у яких дозволяється провадження
діяльності, передбаченої у дозволі.
 
   У дозволі на користування надрами континентального шельфу та
виключної  (морської) економічної зони України передбачається
особливий  режим  проведення  робіт,  який  погоджується  з
Адміністрацією    Держприкордонслужби,    Мінтрансзв'язку,
Мінагрополітики і Мінприроди.
 
   На ділянках нафтогазоносних надр континентального  шельфу
особливий режим проведення робіт установлюється власником за
погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку,
Мінагрополітики і Мінприроди.
 
   В угоді про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр,
що розташована в межах континентального шельфу або виключної
(морської) економічної зони України, укладеній між Мінприроди і
надрокористувачем,  можуть  установлюватися  відповідно  до
законодавства додаткові вимоги.
 
   11. Дозвіл  видається надрокористувачу, а його копія та
робочий примірник разом з відповідними документами зберігаються в
Мінприроди.
 
   У дозволі зазначаються:
 
   реєстраційний номер і дата видачі;
 
   вид користування надрами;
 
   відомості про ділянку надр, що надається у користування, із
зазначенням її назви, місцезнаходження, координат, площі та у разі
потреби обмежень щодо глибини використання;
 
   вид корисної  копалини  відповідно до переліків корисних
копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 827
( 827-94-п ) (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 42), її запаси на час
надання дозволу;
 
   найменування органу,  який  затвердив  (апробував) запаси
корисної копалини, дата і номер протоколу (для дозволів на
видобування корисних копалин);
 
   мета користування надрами;
 
   джерело фінансування робіт;
 
   особливі умови;
 
   відомості про власника дозволу (найменування юридичної особи,
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, ідентифікаційний код
(номер), місцезнаходження);
 
   відомості про погодження надання дозволу;
 
   строк дії дозволу.
 
   Форму дозволу затверджує Мінприроди.
 
   12. Вартість дозволу визначається за результатами аукціону.
 
   Розмір збору за надання дозволу без проведення аукціону
визначається згідно з додатком 2 і розраховується відповідно до
Методики  визначення  початкової  ціни  продажу  на аукціоні
спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1374
( 1374-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст.
2772; 2006 р., N 45, ст. 3014).
 
   Дозвіл надається переможцю аукціону не пізніше 30 днів після
внесення ним плати згідно з договором купівлі-продажу, а суб'єкту
господарювання, який має право на отримання дозволу відповідно до
пункту 8 цього Порядку, після сплати протягом 60 днів збору за
надання дозволу та у разі потреби вартості геологічної інформації
про ділянку надр, яка надається у користування відповідно до
законодавства.
 
   У разі несплати в установлений строк збору за надання дозволу
суб'єкт господарювання, щодо якого прийнято рішення відповідно до
пункту 8 цього Порядку, втрачає право на його отримання. При цьому
міжвідомча робоча група з питань надрокористування може визнати
причину несвоєчасного внесення плати поважною та визначити строк,
протягом якого необхідно сплатити збір, але не більш як 30 днів з
моменту закінчення 60-денного строку.
 
   13. Надрокористувач не може дарувати, продавати або іншим
чином відчужувати права, надані йому дозволом, будь-якій іншій
юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до
статутного фонду суб'єкта господарювання, що утворюється за його
участю, а також до складу майна з метою провадження спільної
діяльності,  утворювати  спільні  підприємства  або  будь-які
об'єднання з метою користування надрами.
 
   14. Надрокористувач, якому надано дозвіл (крім дозволу на
користування нафтогазоносними надрами), повинен приступити до
користування ділянкою надр протягом двох років починаючи з дати
його надання.
 
   Надрокористувач, якому  надано  дозвіл  на  користування
нафтогазоносними  надрами, повинен приступити до користування
ділянкою надр не пізніше ніж через 180 календарних днів з початку
дії такого дозволу.
 
   15. У разі виникнення потреби у закінченні геологічного
вивчення і проведення оцінки запасів родовища корисних копалин,
продовженні розробки родовища чи закінченні ліквідаційних робіт
строк дії дозволу може бути продовжено за відсутності порушень
надрокористувачем його умов.
 
   Продовження строку  дії  дозволу  на геологічне вивчення
проводиться без додаткового погодження з органами  місцевого
самоврядування один раз на період, необхідний для закінчення
робіт, але не більш як на п'ять років.
 
   Для продовження строку дії дозволу на видобування корисних
копалин надрокористувач подає Мінприроди заяву із зазначенням
причини такого продовження не пізніше ніж за шість місяців, а для
дозволу на геологічне вивчення надр - за три місяці до закінчення
строку його дії.
 
   Надрокористувач, що не подав заяви у визначений  строк,
втрачає право на продовження строку дії дозволу.
 
   Дотримання надрокористувачем  умов  користування  надрами,
передбачених дозволом або відповідною угодою, підтверджується
висновками Держгірпромнагляду і Мінприроди, а у разі користування
надрами  континентального  шельфу  та  виключної  (морської)
економічної зони України - Адміністрацією Держприкордонслужби,
Мінтрансзв'язку і Мінагрополітики.
 
   Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає такі
самі  документи, що і для отримання дозволу без проведення
аукціону, крім документів, що підтверджують погодження з органами
місцевого самоврядування.
 
   Рішення про  продовження  строку дії дозволу приймається
Мінприроди протягом 35 днів після надходження документів у повному
обсязі.
 
   16. Надрокористувачу  може бути відмовлено у продовженні
строку дії дозволу в разі:
 
   недотримання ним умов користування надрами,  передбачених
дозволом або відповідною угодою;
 
   порушення ним вимог актів законодавства про користування
надрами та охорону навколишнього природного середовища;
 
   прийняття рішення  про  обмеження  користування  надрами
відповідно до вимог актів законодавства про користування надрами
та охорону навколишнього природного середовища;
 
   виникнення загрози проникнення до підземних виробок шкідливих
і небезпечних речовин.
 
   17. Переоформлення  дозволу  проводиться  в  разі  зміни
найменування юридичної особи (надрокористувача), зміни прізвища,
імені та по батькові фізичної особи (надрокористувача), а також
зміни місцезнаходження надрокористувача.
 
   У разі втрати дозволу або його непридатності до подальшого
використання надрокористувачу видається дублікат в установленому
Мінприроди порядку.
 
   18. Умови користування ділянкою надр, передбачені дозволом та
відповідною угодою, не можуть бути змінені Мінприроди.
 
   19. Дія дозволу може бути зупинена Мінприроди безпосередньо
або  за  поданням  органів  державного  гірничого   та
санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і
екологічного контролю, органів місцевого самоврядування та ДПА у
разі:
 
   1) порушення надрокористувачем умов користування надрами,
передбачених дозволом або відповідною угодою;
 
   2) виникнення внаслідок проведення робіт,  пов'язаних  з
користуванням надрами, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю
працівників або населення;
 
   3) проведення  гірничих  робіт  без  геологічного  та
маркшейдерського обслуговування;
 
   4) невнесення протягом шести місяців плати за користування
надрами або збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за
рахунок державного бюджету;
 
   5) порушення вимог законодавства про охорону навколишнього
природного середовища та раціональне використання надр;
 
   6) проведення на наданій у користування ділянці надр робіт,
не передбачених у дозволі;
 
   7) відсутності у надрокористувача ліцензії на відповідний вид
господарської  діяльності  або  укладеного  договору  із
спеціалізованим підприємством, яке має ліцензію на відповідний вид
господарської діяльності.
 
   У разі зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний
зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр
цільових робіт, передбачених у дозволі.
 
   Зупинення дії дозволу не звільняє  надрокористувача  від
обов'язку  проводити  на  ділянці надр роботи, пов'язані із
запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням  її
наслідків, і не є підставою для переривання строку дії дозволу.
 
   Дія дозволу  поновлюється  Мінприроди  після  усунення
надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії, і
сплати сум усіх фінансових санкцій, застосованих у зв'язку із
зупиненням дії дозволу.
 
   20. Мінприроди анулює дозвіл у разі:
 
   1) коли відпала потреба у подальшому користуванні надрами;
 
   2) відмови надрокористувача від права користування;
 
   3) припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної
особи-підприємця, якому наданий дозвіл;
 
   4) подання надрокористувачем свідомо неправдивих відомостей;
 
   5) користування надрами із застосуванням методів і способів,
що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення
навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для
здоров'я населення;
 
   6) використання надр не за призначенням;
 
   7) визнання недійсним аукціону, за результатами якого був
наданий дозвіл;
 
   8) неодноразового порушення надрокористувачем умов дозволу
або угоди про умови користування ділянкою надр;
 
   9) визнання дозволу недійсним у судовому порядку;
 
   10) невжиття надрокористувачем заходів  для  усунення  в
установлені строки причин зупинення дії дозволу;
 
   11) вилучення в установленому законодавством порядку ділянки
надр;
 
   12) установлення факту видачі дозволу з порушенням вимог
цього Порядку;
 
   13) припинення робіт, передбачених дозволом, більш як на два
роки, а якщо дозвіл надано на користування нафтогазоносними
надрами, - більш як на 180 днів;
 
   14) коли суб'єкт господарювання протягом двох років, а щодо
нафтогазоносних надр - протягом 180 календарних днів з початку дії
дозволу не приступив до користування ділянкою надр без поважної
причини.
 
   Витрати надрокористувача у період з початку надання дозволу
до його анулювання, а також витрати із сплати збору за надання
дозволу не компенсуються.
 
   21. Рішення  щодо  продовження  строку  дії  дозволу,
переоформлення та видачі дубліката, зупинення дії, поновлення та
анулювання дозволу розглядається міжвідомчою робочою групою з
питань надрокористування, склад якої затверджує Кабінет Міністрів
України, а положення про таку групу - Мінприроди.
 
   22. Рішення Мінприроди про відмову в наданні дозволу та його
анулювання може бути оскаржено в установленому законодавством
порядку.
 
   23. Порядок обліку наданих дозволів та ведення моніторингу
стану виконання умов користування надрами, передбачених дозволами
або відповідними угодами, затверджує Мінприроди.
 
   24. Контроль за дотриманням умов  користування  надрами,
передбачених дозволом або відповідною угодою, здійснюють у межах
своїх  повноважень  Мінприроди,  Держгірпромнагляд,   МОЗ,
Мінпаливенерго  і  Мінвуглепром,  а  також  органи місцевого
самоврядування.
 
 
                            Додаток 1
                            до Порядку
 
               ПЕРЕЛІК
    документів, що подаються разом із заявою про надання
   дозволу на користування надрами без проведення аукціону
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Вид   |     Найменування документа         |
| користування |                         |
|  надрами  |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|1. Геологічне |нотаріально засвідчена копія свідоцтва про    |
|вивчення   |державну реєстрацію               |
|(у тому числі |                         |
|дослідно-   |нотаріально засвідчені копії установчих     |
|промислова  |документів і довідки про включення до ЄДРПОУ (для|
|розробка)   |юридичних осіб), копії паспорта та довідки про  |
|       |присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних|
|       |осіб)                      |
|       |                         |
|       |належним чином засвідчені погодження, передбачені|
|       |пунктом 8 цього Порядку             |
|       |                         |
|       |інформація про фінансово-економічні можливості  |
|       |заявника, які дають змогу проводити       |
|       |геологорозвідувальні роботи:           |
|       |                         |
|       | довідка заявника про наявність коштів, у тому |
|       |числі запозичених                |
|       |                         |
|       | довідки установ банків про розрахункові рахунки|
|       |                         |
|       | засвідчені заявником копії балансу та     |
|       |фінансового звіту за минулий або поточний рік за |
|       |формою 1 і 2                   |
|       |                         |
|       | довідка про наявність порушеної згідно із   |
|       |законодавством процедури банкрутства або     |
|       |ліквідації                    |
|       |                         |
|       | довідка про наявність податкової заборгованості|
|       |та її розмір                   |
|       |                         |
|       | пояснювальна записка з обґрунтуванням     |
|       |необхідності проведення геологорозвідувальних  |
|       |робіт на ділянці надр із зазначенням мети її   |
|       |геологічного вивчення              |
|       |                         |
|       | програма робіт з геологічного вивчення ділянки |
|       |надр (види робіт, їх обсяг та вартість, джерело |
|       |фінансування, календарний план виконання за   |
|       |роками, ефективність можливого використання та  |
|       |очікувані техніко-економічні показники      |
|       |експлуатації ресурсів) у двох примірниках    |
|       |                         |
|       | каталог географічних координат кутових точок  |
|       |ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із  |
|       |зазначенням її площі (для геологічного вивчення |
|       |підземних вод - координати свердловин)      |
|       |                         |
|       | проект угоди про умови користування надрами у |
|       |двох примірниках                 |
|       |                         |
|       |графічні матеріали:               |
|       |                         |
|       |оглядова карта (масштаб 1 : 200000)       |
|       |                         |
|       |ситуаційний план з нанесеними межами площі    |
|       |геологічного вивчення та географічними      |
|       |координатами її кутових точок (похибка - менш як |
|       |1 секунда) у масштабі, який дає змогу перевірити |
|       |правильність визначення координат        |
|       |                         |
|       |оглядова геологічна карта (масштаб 1 : 200000 - |
|       |1 : 50000) з лініями проектних геологічних    |
|       |розрізів                     |
|       |                         |
|       |гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)|
|       |                         |
|       |геологічні розрізи                |
|       |                         |
|       |додаються:                    |
|       |                         |
|       |у разі проведення геологічного вивчення за    |
|       |рахунок коштів державного бюджету - засвідчена в |
|       |установленому порядку виписка з пооб'єктного   |
|       |плану                      |
|       |                         |
|       |у разі використання природних ресурсів      |
|       |санаторними закладами:              |
|       |                         |
|       | довідка, видана МОЗ для лікувальних закладів  |
|       |загальнодержавного значення та районною     |
|       |держадміністрацією для лікувальних закладів   |
|       |місцевого значення, про те, що лікувальний заклад|
|       |є діючим та спеціалізується на використанні   |
|       |природних ресурсів виключно з лікувальною метою |
|       |                         |
|       | перелік структурних підрозділів (філій,    |
|       |представництв тощо), які надають лікувальні   |
|       |послуги з використанням лікувальних природних  |
|       |ресурсів родовища, що надається у користування  |
|       |(за наявності)                  |
|--------------+-------------------------------------------------|
|2. Видобування|нотаріально засвідчена копія свідоцтва про    |
|корисних   |державну реєстрацію               |
|копалин    |                         |
|       |нотаріально засвідчені копії установчих     |
|       |документів і довідки про включення до ЄДРПОУ (для|
|       |юридичних осіб), копії паспорта та довідки про  |
|       |присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних|
|       |осіб)                      |
|       |                         |
|       |належним чином засвідчені погодження, передбачені|
|       |пунктом 8 цього Порядку             |
|       |                         |
|       |інформація про фінансово-економічні можливості  |
|       |заявника, які дають змогу проводити видобування |
|       |корисних копалин:                |
|       |                         |
|       | довідка заявника про наявність коштів, у тому |
|       |числі запозичених                |
|       |                         |
|       | довідки установ банків про розрахункові рахунки|
|       |                         |
|       | засвідчені заявником копії балансу та     |
|       |фінансового звіту за минулий або поточний рік за |
|       |формою 1 і 2                   |
|       |                         |
|       | довідка про наявність порушеної згідно із   |
|       |законодавством процедури банкрутства або     |
|       |ліквідації                    |
|       |                         |
|       | довідка про наявність податкового боргу та його|
|       |розмір                      |
|       |                         |
|       | пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, |
|       |стану його геологічного вивчення, методу розробки|
|       |та обґрунтування необхідності використання надр |
|       |                         |
|       | техніко-економічні показники роботи      |
|       |підприємства за останні два роки (крім      |
|       |новостворених)                  |
|       |                         |
|       | програма робіт з розробки ділянки надр,    |
|       |ефективність використання та очікувані      |
|       |техніко-економічні показники експлуатації запасів|
|       |(обсяг капітальних вкладень, річна потужність з |
|       |видобутку корисної копалини та готової продукції,|
|       |собівартість сировини та готової продукції,   |
|       |відпускна ціна готової продукції, рентабельність,|
|       |джерела фінансування) у двох примірниках     |
|       |                         |
|       | для підприємств, які розпочинають розробку   |
|       |родовища, - програма робіт з введення родовища в |
|       |експлуатацію із зазначенням окремих етапів їх  |
|       |проведення, строку виконання та джерел      |
|       |фінансування до виходу підприємства на проектну |
|       |потужність                    |
|       |                         |
|       | каталог географічних координат кутових точок  |
|       |ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із  |
|       |зазначенням її площі (для родовищ підземних вод -|
|       |координати свердловин)              |
|       |                         |
|       | залишкові запаси корисної копалини на початок |
|       |поточного року за даними державного балансу   |
|       |запасів                     |
|       |                         |
|       | результати хімічного та бактеріологічного   |
|       |аналізу води строком давності не більш як шість |
|       |місяців (для родовищ підземних вод)       |
|       |                         |
|       | технологічна схема розробки родовища та проект |
|       |зон санітарної охорони (для родовищ підземних  |
|       |вод)                       |
|       |                         |
|       | протоколи Державної комісії по запасах     |
|       |(Української територіальної комісії по запасах  |
|       |корисних копалин, центральної комісії по запасах |
|       |корисних копалин, науково-технічних/технічних  |
|       |рад) про затвердження (апробацію) запасів    |
|       |у повному обсязі (копії, завірені заявником)   |
|       |                         |
|       | висновок Українського науково-дослідного    |
|       |інституту медичної реабілітації та курортології, |
|       |технологічна схема розливу води МОЗ (для родовищ |
|       |мінеральних вод)                 |
|       |                         |
|       | проект угоди про умови користування надрами у |
|       |двох примірниках                 |
|       |                         |
|       |графічні матеріали:               |
|       |                         |
|       |оглядова карта (масштаб не менш як 1 : 200000)  |
|       |                         |
|       |ситуаційний план з нанесеними межами площі    |
|       |видобування та географічними координатами її   |
|       |кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у  |
|       |масштабі, який дає змогу перевірити правильність |
|       |визначення координат               |
|       |                         |
|       |план підрахунку запасів корисної копалини на   |
|       |топографічній основі з нанесеними межами     |
|       |категорій A, B, C1 і C2, межами земельного та  |
|       |гірничого відводів (за наявності), контуром   |
|       |ліцензійної площі з географічними координатами  |
|       |кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 |
|       |секунда), а також з лініями геологічних розрізів |
|       |                         |
|       |гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)|
|       |                         |
|       |структурна карта (для родовищ нафти і газу)   |
|       |                         |
|       |характерні геологічні розрізи з межами категорій |
|       |запасів та умовними позначками          |
|       |                         |
|       |додаються:                    |
|       |                         |
|       | у разі використання природних ресурсів     |
|       |державними лікувально-профілактичними та     |
|       |санаторно-курортними закладами:         |
|       |                         |
|       | довідка, видана МОЗ для лікувальних закладів  |
|       |загальнодержавного значення та районною     |
|       |держадміністрацією для лікувальних закладів   |
|       |місцевого значення, про те, що лікувальний заклад|
|       |є діючим та спеціалізується на використанні   |
|       |природних ресурсів виключно з лікувальною метою |
|       |                         |
|       | перелік структурних підрозділів (філій,    |
|       |представництв тощо), які надають лікувальні   |
|       |послуги з використанням лікувальних природних  |
|       |ресурсів родовища, що надається у користування  |
|       |                         |
|       | для видобування корисних копалин державними  |
|       |підприємствами та підприємствами, створеними у  |
|       |процесі приватизації державних підприємств,   |
|       |основним видом діяльності яких є видобування і  |
|       |переробка корисних копалин та які провадять таку |
|       |виробничу діяльність, у разі вичерпання запасів |
|       |корисних копалин родовища, що ними розробляється |
|       |- довідка Мінприроди про вичерпання запасів   |
|       |корисних копалин родовища, що ними розробляється.|
------------------------------------------------------------------
 
 
                            Додаток 2
                            до Порядку
 
               РОЗМІР
       збору за надання спеціальних дозволів
     на користування надрами без проведення аукціону
 
 
------------------------------------------------------------------
| Вид користування    |      Розмір збору        |
|    надрами      |--------------------------------------|
|             |неоподатковуваних|відсотків початкової|
|             |мінімумів доходів|ціни продажу дозволу|
|             |  громадян   |  на аукціоні   |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Видобування корисних   |         |    100     |
|копалин державними    |         |          |
|унітарними і казенними  |         |          |
|підприємствами та    |         |          |
|господарськими      |         |          |
|товариствами, у     |         |          |
|статутному (складеному) |         |          |
|капіталі яких більш як 60|         |          |
|відсотків акцій (часток, |         |          |
|паїв) належить державі, |         |          |
|що провадять таку    |         |          |
|виробничу діяльність   |         |          |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Геологічне вивчення надр |    20    |          |
|державними унітарними і |         |          |
|казенними підприємствами |         |          |
|та господарськими    |         |          |
|товариствами, у     |         |          |
|статутному (складеному) |         |          |
|капіталі яких більш як 60|         |          |
|відсотків акцій (часток, |         |          |
|паїв) належить державі, |         |          |
|за рахунок коштів    |         |          |
|державного бюджету (якщо |         |          |
|дозвіл надається     |         |          |
|суб'єктам господарювання |         |          |
|на підставі укладеного  |         |          |
|договору про виконання  |         |          |
|робіт відповідно до   |         |          |
|законодавства щодо    |         |          |
|закупівлі товарів, робіт |         |          |
|і послуг за державні   |         |          |
|кошти), а також за власні|         |          |
|кошти          |         |          |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Геологічне вивчення і  |    20    |          |
|видобування природних  |         |          |
|лікувальних ресурсів   |         |          |
|державними лікувально-  |         |          |
|профілактичними та    |         |          |
|санаторно-курортними   |         |          |
|закладами, господарськими|         |          |
|товариствами, у     |         |          |
|статутному (складеному) |         |          |
|капіталі яких більш як 60|         |          |
|відсотків акцій (часток, |         |          |
|паїв) належить державі, |         |          |
|що спеціалізуються на їх |         |          |
|використанні виключно для|         |          |
|лікувальних цілей і мають|         |          |
|лікувальну інфраструктуру|         |          |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Видобування корисних   |         |    100     |
|копалин державними    |         |          |
|підприємствами та    |         |          |
|підприємствами,     |         |          |
|створеними у процесі   |         |          |
|приватизації державних  |         |          |
|підприємств, основним  |         |          |
|видом діяльності яких є |         |          |
|видобування і переробка |         |          |
|корисних копалин та які |         |          |
|провадять таку виробничу |         |          |
|діяльність, у разі    |         |          |
|вичерпання запасів    |         |          |
|корисних копалин     |         |          |
|родовища, що ними    |         |          |
|розробляється, з     |         |          |
|розширенням меж ділянки, |         |          |
|раніше наданої у     |         |          |
|користування, за умови, |         |          |
|що суміжну ділянку не  |         |          |
|надано іншому користувачу|         |          |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Геологічне вивчення та  |         |    100     |
|видобування підземних  |         |          |
|питних вод підприємствами|         |          |
|державної та комунальної |         |          |
|форм власності для    |         |          |
|централізованого і    |         |          |
|нецентралізованого    |         |          |
|водопостачання (крім   |         |          |
|виробництва фасованої  |         |          |
|питної води)       |         |          |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Продовження строку    |         |          |
|дії дозволу:       |         |          |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
| на геологічне вивчення |         |1 за кожний рік   |
|             |         |продовження (але не |
|             |         |менш як 20     |
|             |         |неоподатковуваних  |
|             |         |мінімумів доходів  |
|             |         |громадян)      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
| на геологічне вивчення |    20    |          |
|за рахунок коштів    |         |          |
|державного бюджету    |         |          |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
| на геологічне вивчення,|         |2 за кожний рік   |
|в тому числі дослідно-  |         |продовження     |
|промислову розробку   |         |          |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
| на видобування     |         |     10     |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Переоформлення дозволу  |    20    |          |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Надання дубліката дозволу|    20    |          |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Внесення змін до дозволу |    20    |          |
------------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner