Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 609 від 17.06.2009

Про затвердження Порядку проведення у 2009 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 17 червня 2009 р. N 609
                Київ
 
        Про затвердження Порядку проведення
      у 2009 році аукціонів з продажу спеціальних
         дозволів на користування надрами
 
 
   Відповідно до статті 5 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ) Кабінет Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок проведення у 2009 році аукціонів з продажу
спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 червня 2009 р. N 609
 
               ПОРЯДОК
      проведення у 2009 році аукціонів з продажу
      спеціальних дозволів на користування надрами
 
 
   1. Цей  Порядок визначає процедуру продажу на аукціонах
спеціальних дозволів на користування надрами у межах території
України,  її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони (далі - дозволи).
 
   2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають  таке
значення:
 
   аукціон - спосіб продажу дозволів на користування надрами
шляхом проведення торгів;
 
   договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування
надрами - договір, укладений між організатором і переможцем
аукціону, за яким  організатор  аукціону  надає  дозвіл  на
користування  надрами  його  переможцю, а переможець сплачує
організатору аукціону фактичну ціну дозволу;
 
   завдаток - сума платежу у розмірі 20 відсотків початкової
ціни дозволу;
 
   картка покупця - картка з реєстраційним номером покупця, яка
дає йому право на участь в аукціоні;
 
   крок аукціону - встановлена організатором аукціону величина,
на  яку  в  процесі  проведення аукціону підвищується кожна
запропонована ціна продажу дозволу;
 
   ліцитатор - ведучий аукціону, призначений його організатором;
 
   пакет аукціонної документації - документація, яка містить
відомості про ділянку надр, спеціальний дозвіл на користування
якою  виставляється  на  аукціон  (назва  та  координати,
місцезнаходження,  загальна інформація про геологічну будову,
початкову ціну), проекти дозволу та угоди про умови користування
надрами.  Вартість  пакета  визначається аукціонним комітетом
відповідно до кошторису з урахуванням витрат на його підготовку;
 
   переможець - покупець, який у процесі проведення аукціону
погодився сплатити найвищу ціну дозволу;
 
   покупець - претендент, якого відповідно до цього Порядку
допущено до участі в аукціоні;
 
   початкова ціна  дозволу  -  ціна,  яка  розраховується
організатором  аукціону  відповідно  до  Методики  визначення
початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право
користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 15 жовтня 2004 р. N 1374 ( 1374-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2772; 2006 р., N 45, ст. 3014);
 
   претендент - суб'єкт господарювання (юридична або фізична
особа - підприємець), який подав заявку на участь в аукціоні;
 
   угода про умови користування ділянкою надр - угода між
організатором та переможцем, яка є невід'ємною частиною дозволу і
визначає умови користування ділянкою надр.
 
   3. Учасниками аукціону є організатор аукціону, аукціонний
комітет, покупці.
 
   4. Для здійснення загального керівництва та контролю за
дотриманням умов проведення аукціонів Кабінет Міністрів України
утворює аукціонний комітет та затверджує його персональний склад.
 
   5. Аукціонний комітет:
 
   затверджує типові  форми  аукціонних документів, протокол
проведення аукціону;
 
   визначає правила поведінки покупців і осіб, присутніх на
торгах, під час проведення аукціону, дату і час його проведення;
 
   виготовляє пакети аукціонної документації;
 
   складає повідомлення про проведення аукціону та забезпечує
його опублікування в газеті "Урядовий  кур'єр"  і  місцевих
друкованих засобах масової інформації, а також розміщення на
офіційному веб-сайті організатора аукціону;
 
   забезпечує інформування суб'єктів господарювання, виробнича
діяльність яких пов'язана з використанням виду корисних копалин,
що містяться в межах ділянки надр, спеціальний  дозвіл  на
користування якими виставляється на аукціон;
 
   реєструє та розглядає заявки на участь в аукціоні, визначає
їх відповідність вимогам цього Порядку;
 
   складає перелік претендентів, допущених до участі в аукціоні;
 
   повідомляє претендента про його участь в аукціоні;
 
   реєструє претендентів у день проведення аукціону і видає їм
картки покупців;
 
   визначає місце для проведення аукціону;
 
   припиняє проведення аукціону та/або знімає з продажу окремі
дозволи;
 
   визнає аукціон таким, що не відбувся;
 
   вчиняє інші дії, пов'язані з організацією та проведенням
аукціону.
 
   Рішення аукціонного комітету оформлюється протоколом, який
розміщується на офіційному веб-сайті Мінприроди як організатора
аукціону.
 
   6. Організатор аукціону разом з Верховною Радою Автономної
Республіки Крим, обласними радами, заінтересованими центральними
органами виконавчої влади з урахуванням заявок, поданих суб'єктами
господарювання, готує пропозиції щодо визначення ділянок надр,
спеціальні дозволи на користування якими виставляються на аукціон.
Під час підготовки  таких  пропозицій  враховуються  потреби
національної економіки та економіки регіонів у відповідних видах
корисних копалин.
 
   Організатор аукціону залежно від виду  корисних  копалин
погоджує зазначені пропозиції з:
 
   Верховною Радою  Автономної  Республіки  Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими радами - щодо користування
ділянками надр, які містять корисні копалини загальнодержавного
значення, а також ділянками, що надаються для цілей, не пов'язаних
з видобуванням корисних копалин;
 
   сільськими, селищними, міськими, районними радами - щодо
користування ділянками надр, які  містять  корисні  копалини
місцевого значення;
 
   Республіканським комітетом  Автономної  Республіки Крим з
охорони навколишнього природного середовища і територіальними
органами Мінприроди - щодо всіх видів користування надрами;
 
   Державною Азово-Чорноморською екологічною інспекцією - щодо
користування  ділянками  надр,  які  розташовані  в  межах
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України;
 
   Держгірпромнаглядом - щодо геологічного вивчення, у тому
числі дослідно-промислової розробки (крім нафтогазоносних надр),
видобування корисних  копалин,  будівництва  та  експлуатації
підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин,
зокрема для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва,
скидання  стічних і супутніх вод, задоволення інших потреб,
створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе
наукове,  культурне,  рекреаційно-оздоровче  значення (наукові
полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи;
лікувальні та оздоровчі заклади);
 
   МОЗ - щодо геологічного вивчення та видобування природних
лікувальних ресурсів;
 
   Мінвуглепромом - щодо геологічного вивчення та видобування
вугілля і торфу;
 
   Мінпаливенерго - щодо геологічного вивчення та видобування
нафти і газу;
 
   Адміністрацією Держприкордонслужби,     Мінтрансзв'язку,
Мінагрополітики  - щодо користування ділянками надр у межах
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України;
 
   надрокористувачем -  щодо  користування  ділянками  надр,
геологічне вивчення яких і підрахунок запасів корисних копалин,
який затверджено Державною комісією по запасах корисних копалин,
проведено за його власні кошти. У погодженні надрокористувача
зазначається розмір вартості проведених ним геологорозвідувальних
робіт.
 
   Зазначені органи погоджують надання відповідних ділянок надр
у користування або приймають рішення про відмову в погодженні, про
що надсилають організатору аукціону вмотивовану відповідь.
 
   Після погодження пропозицій щодо визначення ділянок надр
організатор аукціону складає перелік таких ділянок, затверджує
його та приймає рішення про проведення аукціону.
 
   7. Організатор аукціону не пізніше ніж за 30 днів до початку
проведення  аукціону  розміщує  офіційне оголошення про його
проведення в газеті "Урядовий кур'єр" і місцевих друкованих
засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті
організатора аукціону, в якому зазначаються:
 
   назва та місцезнаходження ділянки надр, спеціальний дозвіл на
користування якими виставляється на аукціон;
 
   вид корисних копалин;
 
   вид користування надрами та строк, на який видається дозвіл;
 
   початкова ціна дозволу;
 
   вартість геологічної інформації;
 
   вартість проведених  геологорозвідувальних  робіт (у разі
продажу дозволу з метою видобування корисних копалин родовища,
геологічне  вивчення  якого  проведено  за  власні  кошти
надрокористувача  (суб'єкта  господарювання  приватної  форми
власності);
 
   дата, час і місце проведення аукціону;
 
   строк подання заявок (15 днів після опублікування офіційного
оголошення про проведення аукціону в газеті "Урядовий кур'єр");
 
   адреса, за якою приймаються заявки і надається інформація про
умови проведення аукціону;
 
   розмір плати за пакет аукціонної документації, завдатку;
 
   номер телефону для довідок;
 
   особливі умови користування надрами.
 
   Організатор аукціону також забезпечує інформування суб'єктів
господарювання,  виробнича  діяльність  яких  пов'язана  з
використанням виду корисних копалин, що містяться в межах ділянки
надр, спеціальний дозвіл на користування якими виставляється на
аукціон.
 
   8. Аукціон проводиться за рахунок претендентів, кожний з яких
сплачує вартість пакета аукціонної документації.
 
   Кошти, що сплачуються претендентами за придбання  пакета
аукціонної   документації,  зараховуються  на  спеціальний
реєстраційний  рахунок  Мінприроди,  відкритий  у  Державному
казначействі, та використовуються для покриття витрат Міністерства
на підготовку та проведення аукціону, зокрема підготовку пакета
аукціонної документації, проведення експертизи поданих матеріалів,
розміщення оголошення у пресі, оренду залу,  оплату  послуг
ліцитатора, послуг зв'язку, тиражування матеріалів та проведення
переговорів, згідно з відповідним кошторисом, затвердженим в
установленому порядку.
 
   Претенденти вносять  завдаток  на  рахунок  організатора,
відкритий в органах Державного казначейства. Для претендентів
(суб'єктів господарювання приватної форми власності), за власні
кошти яких проведено роботи з геологічного вивчення надр та
підрахунку  запасів  корисних копалин, затверджених Державною
комісією по запасах корисних копалин, під час обчислення завдатку
не враховується вартість зазначених робіт.
 
   9. Для участі в аукціоні претендент подає в строк та за
адресою, зазначеними в оголошенні, відповідну заявку, в якій
містяться:
 
   заява про намір узяти участь в аукціоні із зазначенням назви
і місцезнаходження ділянки надр, виду корисних копалин, відомостей
про претендента (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та
по батькові фізичної особи - підприємця), адреси, номера телефону,
телефаксу, прізвища та посади керівника (для юридичної особи),
електронної адреси;
 
   копії свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців) і довідки про включення до ЄДРПОУ
(для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного  номера (для фізичних осіб - підприємців),
документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її
місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або
судового реєстру (для іноземних юридичних осіб);
 
   копії установчих документів (для юридичних осіб, у тому числі
іноземних);
 
   відомості про чисельність працюючих, основні види діяльності,
період роботи у сфері користування надрами (за наявності);
 
   відомості про уповноважених  осіб,  які  представлятимуть
інтереси покупця на аукціоні;
 
   відомості про наявність наданих претенденту в користування
ділянок надр та стан виконання робіт на таких ділянках на час
подання заявки;
 
   інформація про фінансові можливості претендента (довідки,
видані установами банків, про наявність коштів, у тому числі
запозичених,  та про розрахункові рахунки, копії балансу та
фінансового звіту за минулий рік, засвідчені його керівником,
відомості  про  порушення згідно із законодавством процедури
банкрутства або ліквідації, а також наявність податкового боргу та
його розмір);
 
   інформація про виробничу діяльність у сфері користування
надрами протягом останніх трьох років (назва і місцезнаходження
ділянок  надр,  перелік видів робіт, застосовані технології,
виробничі потужності, результати роботи);
 
   інформація про техніко-технологічні  та  інші  можливості
ефективного використання надр з урахуванням специфіки вивчення та
розробки певної ділянки надр;
 
   відомості про установи банків,  що  обслуговують  та/або
фінансують претендента (найменування та місцезнаходження);
 
   документи, що підтверджують сплату вартості пакета аукціонної
документації та завдатку;
 
   відомості про участь у попередніх аукціонах  з  продажу
дозволів.
 
   Подання претендентом заявки на участь в аукціоні свідчить про
його згоду з умовами проведення аукціону та угодою про умови
користування ділянкою надр, що містяться в пакеті аукціонної
документації.
 
   10. Заявка подається організатору аукціону в запечатаному
конверті. Заявка підписується претендентом або його уповноваженою
особою із зазначенням дати та вихідного номера і засвідчується
печаткою  (якщо претендентом є фізична особа - підприємець,
робиться позначка "Печатка відсутня"). На конверті зазначаються
адреса організатора аукціону, назва ділянки надр та прізвище,
ім'я, по батькові претендента (якщо претендентом є фізична особа -
підприємець), його адреса і робиться позначка "Заявка про участь в
аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами".
 
   Заявка реєструється організатором аукціону в журналі обліку з
присвоєнням їй номера і зазначенням дати і часу подання, про що
претенденту видається довідка.
 
   Заявка, що надійшла після  16-ї  години  зазначеного  в
оголошенні  останнього  дня подання заявок, повертається без
розгляду.
 
   11. За рішенням аукціонного комітету заявка на участь в
аукціоні підлягає відхиленню у разі:
 
   невідповідності документів вимогам цього Порядку;
 
   застосування до  претендента  ліквідаційної процедури або
винесення судом постанови про визнання його банкрутом;
 
   наявності заборгованості з платежів до державного і місцевих
бюджетів  та  активів  у  податковій заставі або майна, що
передбачається для використання на відповідній ділянці надр та є
предметом застави або об'єктом стягнення чи арешту;
 
   невиконання претендентом  вимог  порядку  та  регламенту
попередніх аукціонів у частині внесення платежів за дозвіл.
 
   Претендентам, заявки яких відхилено, протягом 10 робочих днів
після прийняття такого рішення повертається сплачена ними сума
завдатку. Вартість пакета аукціонної документації не повертається.
 
   12. Повідомлення про допущення або недопущення до участі в
аукціоні  за  рішенням  аукціонного  комітету  надсилається
претендентам. Інформація щодо участі в аукціоні розміщується на
офіційному веб-сайті Мінприроди не пізніше ніж за три дні до його
початку.
 
   13. У день проведення аукціону претенденти (уповноважені
особи) реєструються в журналі, після чого їм видається картка
покупця. Реєстрація починається за дві години і закінчується за 30
хвилин до початку аукціону.
 
   Претенденти, які не зареєструвалися, вважаються такими, що
відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачена вартість
пакета аукціонної документації та сума завдатку не повертаються.
 
   14. Аукціон проводиться за умови участі не менш як двох
зареєстрованих претендентів.
 
   Аукціон починається з оголошення ліцитатором порядку його
проведення, кроку аукціону, правил поведінки покупців і осіб,
присутніх на торгах, а також іншої необхідної інформації.
 
   15. У встановлений час ліцитатор повідомляє про початок
торгів з ударом молотка.
 
   16. Ліцитатор оголошує назву кожної ділянки надр, дозвіл на
користування якою виставляється на аукціон, та інформацію про:
 
   місцезнаходження ділянки надр;
 
   вид корисних копалин;
 
   вид користування;
 
   початкову ціну;
 
   крок аукціону.
 
   17. Крок аукціону визначається за такою шкалою:
 
------------------------------------------------------------------
| Початкова ціна дозволу, гривень  | Крок аукціону, гривень  |
|------------------------------------+---------------------------|
|До 99999              |      1000      |
|------------------------------------+---------------------------|
|Від 100000 до 999999        |      10000      |
|------------------------------------+---------------------------|
|Від 1000000 до 2999999       |      20000      |
|------------------------------------+---------------------------|
|Від 3000000 до 4999999       |      30000      |
|------------------------------------+---------------------------|
|Від 5000000 до 9999999       |      50000      |
|------------------------------------+---------------------------|
|10000000 і більше          |     100000      |
------------------------------------------------------------------
 
   18. Якщо після триразового оголошення початкової ціни дозволу
покупці не висловлять бажання її підвищити, заявлений до продажу
дозвіл знімається з аукціону.
 
   19. У разі коли після оголошення ліцитатором запропонованої
ціни дозволу двоє і більше покупців одночасно піднімають свої
картки, ліцитатор називає нову ціну, збільшену на відповідний крок
аукціону, не оголошуючи номерів карток.
 
   20. У разі коли після послідовного збільшення ціни дозволу
двоє і більше покупців залишають свої картки піднятими, ліцитатор
може запропонувати одному з них назвати свою ціну. Після першого
оголошення одним з покупців нової ціни ліцитатор називає номер
картки такого покупця, а також запропоновану ним ціну і продовжує
аукціон.
 
   21. Проведення аукціону вважається закінченим, якщо після
триразового оголошення чергової ціни дозволу не буде проголошено
його більшу ціну і ліцитатор одночасно  з  ударом  молотка
проголосить номер покупця, якому продано дозвіл.
 
   22. Переможцем визнається покупець, який запропонував найвищу
ціну дозволу.
 
   23. Під час проведення аукціону його організатор забезпечує
дотримання правил поведінки покупцями і особами, присутніми на
торгах.
 
   24. У разі невиконання покупцями і особами, присутніми на
торгах, правил поведінки або перешкоджання веденню аукціону, а
також виникнення суперечок під час аукціону ліцитатор оголошує
перерву в торгах і звертається до аукціонного комітету для
прийняття відповідного рішення.
 
   25. Аукціон вважається таким, що відбувся, якщо хоча б один з
покупців придбав дозвіл за початковою ціною з урахуванням кроку
аукціону або ціною, визначеною в ході його проведення.
 
   26. За результатами проведення аукціону складається протокол,
в якому зазначаються:
 
   назва та місцезнаходження ділянки надр, вид користування
надрами, вид корисних копалин та строк, на який видається дозвіл;
 
   дата, час і місце проведення аукціону;
 
   склад аукціонного комітету;
 
   кількість учасників аукціону;
 
   початкова ціна дозволу;
 
   крок аукціону;
 
   найменування (прізвище, ім'я, по батькові) переможця;
 
   ціна дозволу (разовий платіж, що вносить переможець  за
придбаний дозвіл).
 
   У разі  потреби  до протоколу можуть бути внесені інші
відомості, які вважає за необхідне зазначити організатор аукціону.
 
   Протокол складається у двох примірниках, підписується в день
проведення  аукціону  переможцем та всіма присутніми членами
аукціонного комітету і в той же день видається особам, які його
підписали.
 
   27. На підставі протоколу протягом трьох робочих днів після
проведення аукціону переможець та організатор аукціону укладають
договір купівлі-продажу дозволу.
 
  28. Завдаток, сплачений переможцем аукціону, в триденний строк
перераховується організатором до загального фонду  державного
бюджету.
 
   29. Переможець протягом 30 календарних днів після проведення
аукціону:
 
   здійснює розрахунки за придбаний на аукціоні  дозвіл  у
національній валюті шляхом внесення коштів до загального фонду
державного бюджету (суму в розмірі різниці між ціною дозволу та
сумою завдатку);
 
   сплачує вартість геологічної інформації про ділянку надр, яка
надається йому в користування. Зазначені кошти зараховуються та
використовуються  відповідно  до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 червня 1995 р. N 423 ( 423-95-п ) "Про затвердження
Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (ЗП
України, 1995 р., N 8, ст. 220);
 
   сплачує вартість проведених геологорозвідувальних робіт (крім
переможця, який здійснив за власні кошти геологічне вивчення надр
та підрахунок запасів корисних копалин) надрокористувачу, який
здійснив за власні кошти геологічне вивчення надр та підрахунок
запасів корисних копалин, з поданням відповідних підтвердних
документів організатору.
 
   30. Переможець, який не вніс всієї належної до сплати суми в
30-денний строк, позбавляється права на отримання дозволу (при
цьому сума завдатку йому не повертається), аукціон оголошується
таким, що не відбувся.
 
   31. У разі коли переможець безпідставно відмовився  від
підписання протоколу аукціону, він позбавляється права на подальшу
участь в ньому, а проведення аукціону відновлюється.
 
   32. Покупцям, яких не визнано переможцями,  повертається
сплачена ними сума завдатку протягом 30 календарних днів після
проведення аукціону.
 
   33. Організатор аукціону може відмінити його проведення або
зняти окремі дозволи з продажу. У такому разі претендентам
протягом 30 днів повертається в повному обсязі сплачена ними
вартість пакета аукціонної документації та сума завдатку.
 
   34. Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку
за умови, що дозвіл виставляється без зміни початкової ціни
продажу.
 
   У разі  коли дозвіл на повторному аукціоні не продано,
організатор аукціону знімає його з продажу і приймає рішення про
включення ділянки надр до фонду нерозподілених ділянок надр.
 
   35. Аукціон, проведений з порушенням вимог цього Порядку,
може бути визнаним недійсним в установленому  законодавством
порядку.
 
   У разі визнання аукціону недійсним наданий переможцю дозвіл
анулюється, а його організатор приймає рішення про проведення
повторного аукціону.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner