Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 590 від 10.06.2009

Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 10 червня 2009 р. N 590
                Київ
 
   Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію
      цивільного захисту та техногенної безпеки
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Положення про Державну інспекцію цивільного захисту
та  техногенної  безпеки,  затвердженого  постановою Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1446 ( 1446-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1988; 2003 р., N 30,
ст. 1546; 2005 р., N 50, ст. 3126), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 33
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 червня 2009 р. N 590
 
               ЗМІНИ,
     що вносяться до Положення про Державну інспекцію
      цивільного захисту та техногенної безпеки
             ( 1446-2001-п )
 
 
   1. Пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
 
   "1. Державна інспекція цивільного захисту та техногенної
безпеки (далі - Інспекція) є урядовим органом, що діє у системі
МНС і є відповідальним перед Кабінетом  Міністрів  України,
підзвітним та підконтрольним МНС.
 
   2. Інспекція  у  своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України  та  постановами  Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України, наказами МНС та цим Положенням.".
 
   2. У пункті 3:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
   "здійснення державного нагляду і контролю у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки;";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "проведення державної експертизи проектів і рішень стосовно
техногенної  безпеки  об'єктів  виробничого  та  соціального
призначення, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту
населення і територій.".
 
   3. Абзаци десятий і одинадцятий пункту 4 викласти в такій
редакції:
 
   "забезпечує у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку
проведення державної експертизи проектів і  рішень  стосовно
забезпечення  техногенної  безпеки  об'єктів  виробничого  та
соціального  призначення,  що  можуть  спричинити  виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та
вплинути на стан захисту населення і територій;
 
   перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних
систем оповіщення населення у разі виникнення таких ситуацій на
об'єктах, які необхідно обладнати зазначеними системами;".
 
   4. Доповнити Положення ( 1446-2001-п ) пунктом 5-1 такого
змісту:
 
   "5-1. Посадові особи Інспекції, професійна діяльність яких
безпосередньо  пов'язана із здійсненням державного нагляду і
контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, з
метою реалізації своїх повноважень мають право:
 
   проводити перевірку центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій з питань дотримання законодавства у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки;
 
   пред'являти громадянам,  підприємствам,  установам   та
організаціям, у тому числі іноземним, вимоги щодо здійснення
передбачених  законодавством  заходів  стосовно  забезпечення
цивільного захисту та техногенної безпеки;
 
   призупиняти до усунення фактів порушення вимог законодавства
у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки експлуатацію
підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, машин,
механізмів, устатковання, транспортних засобів, а також виконання
робіт, якщо такі порушення створюють загрозу життю або здоров'ю
людей;
 
   обмежувати або зупиняти в установленому порядку роботи з
будівництва, реконструкції та розширення об'єктів, що проводяться
з порушенням вимог законодавства у сфері цивільного захисту;
 
   вносити пропозиції щодо зупинення дії виданих дозволів на
експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки у разі недотримання
умов таких дозволів або порушення вимог законодавства у сфері
цивільного захисту;
 
   здійснювати у разі необхідності звуко-, кіно- і відеозапис як
допоміжний  засіб,  що  застосовується  для  запобігання
правопорушенням у сфері цивільного захисту та їх розкриття,
складати акти перевірок, приписи та протоколи,  подавати  в
установленому  порядку  матеріали  з  питань порушення вимог
законодавства відповідним органам для вирішення питання щодо
притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної
відповідальності;
 
   здійснювати згідно із законом відповідно до своєї компетенції
контроль за діяльністю аварійно-рятувальних служб та тимчасово
зупиняти діяльність неатестованих аварійно-рятувальних служб;
 
   розглядати в установленому законом порядку  справи  щодо
накладення штрафів на підприємства, установи та організації за
порушення вимог законодавства, давати обов'язкові для виконання
приписи з питань, що належать до їх компетенції.
 
   Посадові особи  Інспекції,  професійна  діяльність  яких
безпосередньо пов'язана із здійсненням державного нагляду  і
контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки,
здійснюють інші повноваження відповідно до Закону України "Про
правові засади цивільного захисту" ( 1859-15 ).".
 
   5. У  пункті  6 слова "з питань цивільного захисту та
техногенної безпеки" замінити словами "з  нагляду  у  сфері
цивільного захисту та техногенної безпеки (далі - начальник
Інспекції)".
 
   6. У пункті 8:
 
   доповнити пункт абзацом третім такого змісту:
 
   "подає Міністрові з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на
затвердження положення про територіальні інспекції цивільного
захисту та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у
містах, погоджує штатний розпис та затверджує плани їх робіт;";
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
   "подає в  установленому  порядку  Міністрові  з  питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи пропозиції щодо призначення на посаду та
звільнення з посади начальників територіальних  інспекцій  -
головних державних інспекторів з нагляду у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі та їх заступників, погоджує
призначення на посаду та  звільнення  з  посади  начальників
інспекцій - головних державних інспекторів з нагляду у сфері
цивільного захисту та техногенної безпеки в районах, містах,
районах у містах;".
 
   7. Пункт 9 викласти в такій редакції:
 
   "9. Перший  заступник  і заступники начальника Інспекції
одночасно за посадою є відповідно першим заступником Головного
державного інспектора України з нагляду у сфері цивільного захисту
та техногенної безпеки і заступниками  Головного  державного
інспектора України з нагляду у сфері цивільного захисту та
техногенної безпеки.
 
   Начальники структурних  підрозділів  Інспекції  та  їх
заступники, інші посадові особи Інспекції, професійна діяльність
яких безпосередньо пов'язана із здійсненням державного нагляду і
контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки,
одночасно  за  посадою  є  відповідно  старшими  державними
інспекторами, державними інспекторами з нагляду у сфері цивільного
захисту та техногенної безпеки.".
 
   8. Пункт 10 виключити.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner