Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 592 від 10.06.2009

Про внесення змін до Порядку продажу прав вимоги Державного комітету з державного матеріального резерву щодо повернення самовільно відчужених або неповернених (непоставлених) вчасно матеріальних цінностей державного резерву


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 10 червня 2009 р. N 592
                Київ
 
      Про внесення змін до Порядку продажу прав
          вимоги Державного комітету
        з державного матеріального резерву
       щодо повернення самовільно відчужених
       або неповернених (непоставлених) вчасно
      матеріальних цінностей державного резерву
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до Порядку продажу прав вимоги Державного комітету
з державного матеріального резерву щодо повернення самовільно
відчужених або неповернених (непоставлених) вчасно матеріальних
цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 677 ( 677-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1306), зміни, що
додаються.
 
   2. Державному комітетові з державного матеріального резерву
привести  у місячний строк власні нормативно-правові акти у
відповідність з цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 18
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 червня 2009 р. N 592
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до Порядку продажу прав вимоги
   Державного комітету з державного матеріального резерву
       щодо повернення самовільно відчужених
       або неповернених (непоставлених) вчасно
      матеріальних цінностей державного резерву
             ( 677-2007-п )
 
 
   1. Доповнити пункт 2 абзацами такого змісту:
 
   "вимагати від  боржників  сплати штрафу, пені, плати за
позичання у розмірах, визначених або Законом  України  "Про
державний матеріальний  резерв" ( 51/97-ВР ), правочином, на
підставі якого здійснювалося таке позичання, або рішенням суду в
разі  несвоєчасного  погашення заборгованості щодо повернення
самовільно відчужених або неповернених (непоставлених) вчасно
матеріальних цінностей державного резерву;
 
   вимагати відшкодування   збитків,   завданих   нестачею
матеріальних цінностей, що закладені до державного резерву.".
 
   2. У пункті 3:
 
   перше речення викласти у такій редакції: "Держкомрезерв може
прийняти рішення про продаж прав вимоги не раніше ніж через рік
після встановлення  факту  нестачі,  самовільного  відчуження
матеріальних  цінностей  державного  резерву  відповідальним
зберігачем, прострочення поставки матеріальних  цінностей  до
державного резерву постачальником або прострочення позичальником
виконання зобов'язання щодо повернення матеріальних цінностей
державного резерву, отриманих у порядку тимчасового позичання.";
 
   доповнити друге речення після слів "вимоги є" словами "або
були".
 
   3. У пункті 7 слова "на придбання яких надійшли пропозиції
від двох чи більше потенційних учасників конкурсу" замінити
словами "які розміщені в реєстрі, що підлягають продажу, і на
придбання яких надійшла пропозиція від потенційного учасника
конкурсу".
 
   4. Пункт 11 викласти у такій редакції:
 
   "11. Для проведення конкурсу визначається початкова стартова
ціна лота як ринкова вартість нових таких самих матеріальних
цінностей щодо яких права вимоги включені до відповідного лота
(далі - матеріальні цінності).
 
   У разі коли лот сформований з прав вимоги щодо сплати штрафу,
пені, плати за позичання, початкова стартова ціна відповідає
розміру штрафу, пені, плати за позичання, визначеному відповідно
до Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-ВР )
або відповідним правочином.
 
   У разі  наявності рішення суду, яким визначено вартість
матеріальних цінностей та/або розмір штрафу, пені, плати за їх
позичання, початкова стартова ціна визначається відповідно до
такого рішення суду.
 
   Початкова стартова ціна обчислюється  Держкомрезервом  та
затверджується комісією.
 
   Для визначення початкової стартової ціни використовується
інформація, отримана з офіційних джерел, від оцінювачів  та
суб'єктів оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні" ( 2658-14 ), або відповідні рішення суду.".
 
   5. У  пункті  14  слова  "повинна розмістити відповідне
оголошення не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення
конкурсу" замінити словами "не пізніше ніж за п'ять робочих днів
до дати проведення конкурсу повідомляє про це у письмовій формі
учасників та розміщує відповідну інформацію на веб-сайті".
 
   6. В абзаці другому пункту 16 слова і цифру "але не більше
ніж сума, еквівалентна 1 млн. євро відповідно до офіційного курсу,
встановленого Національним банком на дату проведення конкурсу"
замінити словами і цифрою "але не більше ніж 1 млн. гривень".
 
   7. Пункт 17 викласти у такій редакції:
 
   "17. Конкурсне  забезпечення  сплачується  на  підставі
попереднього договору, який укладається не пізніше ніж за три
робочі дні до дати проведення конкурсу, у формі попередньої
оплати.
 
   Конкурсне забезпечення  сплачується  в повному обсязі не
пізніше ніж за день до дати проведення конкурсу.".
 
   8. Абзац третій пункту 19 виключити.
 
   9. Пункт 20 викласти у такій редакції:
 
   "20. Конкурс відбувається шляхом проведення торгів.
 
   Відсутність окремих представників учасників не є перешкодою
для проведення торгів.".
 
   10. Доповнити Порядок пунктами 20-1 - 20-3 такого змісту:
 
   "20-1. Торги проводяться за кожним лотом у два етапи.
 
   На першому етапі визначається рівень ціни для проведення
другого етапу торгів.
 
   Під час проведення першого етапу торгів комісія інформує про
ціни,  визначені  в  конкурсних  пропозиціях (далі - цінові
пропозиції), та пропонує учасникам придбати лот за його початковою
стартовою ціною. Учасники, що виявили таке бажання, приймають
участь у другому етапі торгів. У іншому випадку комісія оголошує
кроки відступу для зниження початкової стартової ціни та нову
стартову ціну. Крок відступу визначається комісією.
 
   Нова стартова ціна не може бути меншою найбільшої цінової
пропозиції.
 
   Учасники, що згодні придбати лот за новою стартовою ціною,
беруть участь у другому етапі торгів.
 
   Рішення про проведення другого етапу торгів оголошується
комісією.
 
   20-2. Під  час  проведення другого етапу торгів комісія
пропонує учасникам в усній формі підвищувати цінові пропозиції.
Переможцем конкурсу є учасник, який під час торгів запропонував
найвищу цінову пропозицію.
 
   20-3. У разі коли після третьої повторної спроби продажу на
відкритому конкурсі права вимоги не продано, для наступного
проведення  конкурсу  нова  стартова  ціна  визначається  як
ліквідаційна вартість права вимоги нових таких самих матеріальних
цінностей, штрафу, пені, плати за позичання, збитків, що обчислена
відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" (  2658-14  )  та
Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і
майнових прав", затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів
України від 10 вересня 2003 р. N 1440 ( 1440-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1995). У такому випадку конкурс
починається з другого етапу. ".
 
   11. Перше речення абзацу першого пункту 21 виключити.
 
   12. У пункті 23 слова "укладається договір" замінити словами
"на підставі попереднього договору укладається основний договір
(далі - договір)".
 
   13. Абзац сьомий пункту 24 виключити.
 
   14. У пункті 25:
 
   в абзаці першому слова і цифри "що не перевищує 10 робочих
днів після укладення договору" замінити словами  "визначений
договором";
 
   в абзацах  третьому - п'ятому   слова   і цифру "суму,
еквівалентну 1 млн. євро відповідно  до  офіційного  курсу,
встановленого Національним банком на дату проведення конкурсу",
"ніж еквівалент 1 млн. євро відповідно до офіційного курсу,
встановленого Національним банком на дату проведення конкурсу",
"сума, еквівалентна 1 млн. євро відповідно до офіційного курсу,
встановленого Національним банком на дату проведення конкурсу"
замінити словами і цифрою "1 млн. гривень";
 
   абзац шостий після слова "заставою" доповнити словом ",
порукою";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "Предметом застави може бути майно або майнові права, в тому
числі оплачена частина права вимоги, яка є предметом продажу
згідно з цим Порядком.".
 
   15. Пункт 27 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "У разі коли боржник перебуває у процедурі банкрутства,
переможець конкурсу набуває усі права Держкомрезерву як конкурсний
кредитор.".
 
   16. У  пункті  28  слово  "вимагати"  замінити  словом
"отримувати".
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner