Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 568 від 10.06.2009

Про затвердження Порядку купівлі у 2009 році облігацій внутрішньої державної позики


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 10 червня 2009 р. N 568
                Київ
 
         Про затвердження Порядку купівлі
    у 2009 році облігацій внутрішньої державної позики
 
 
   Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок купівлі у 2009 році облігацій внутрішньої
державної позики, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 червня 2009 р. N 568
 
               ПОРЯДОК
         купівлі у 2009 році облігацій
          внутрішньої державної позики
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм здійснення Мінфіном купівлі
у 2009 році облігацій внутрішньої державної позики (далі -
облігації) за рахунок коштів єдиного  казначейського  рахунка
(далі - єдиний рахунок) з одночасним зобов'язанням їх продажу, що
забезпечуватиметься заставою зазначених облігацій, з подальшим
поверненням коштів єдиного рахунка до кінця року.
 
   2. Терміни,  що вживаються в цьому Порядку, мають таке
значення:
 
   договір купівлі облігацій (далі -  договір  купівлі)  -
правочин, за яким здійснюється купівля облігацій з одночасним
зобов'язанням їх продажу, що забезпечується заставою зазначених
облігацій відповідно до договору застави;
 
   контрагент -  юридична  особа,  яка  володіє  та/або
розпоряджається облігаціями та з якою Мінфін уклав  договір
купівлі;
 
   організатор торгівлі  -  фондова  біржа, зареєстровані в
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку правила якої
містять особливості організації та проведення біржових торгів
облігаціями, яка має відповідне програмно-технічне забезпечення
для укладення договорів купівлі цінних паперів на певний строк із
зобов'язанням щодо їх зворотного викупу та здійснення розрахунків
за  такими договорами у режимі реального часу за принципом
"поставка - проти оплати" і підтримує власний капітал у розмірі не
менш як 40 млн. гривень.
 
   3. Мінфін:
 
   розробляє примірні договори купівлі і застави та оприлюднює
їх на своєму офіційному веб-сайті;
 
   затверджує та оприлюднює план-графік купівлі облігацій із
зазначенням відповідних сум, які можуть коригуватися за рішенням
Міністра фінансів;
 
   приймає рішення про купівлю облігацій за результатами аналізу
графіків платежів за державним боргом, ситуації, що склалася на
ринку державних цінних паперів, інформації Державного казначейства
про  стан  єдиного рахунка, оперативної інформації про стан
виконання державного бюджету, а також з урахуванням ситуації, що
склалася на грошово-кредитному ринку.
 
   4. Визначення переможців для укладення договорів купівлі
здійснюється за результатами відкритого конкурсного відбору, який
проводиться Мінфіном у встановленому ним порядку, або аукціону, що
проводиться через організатора торгівлі.
 
   У разі здійснення купівлі облігацій  через  організатора
торгівлі Мінфін укладає з ним договір про надання послуг з
організації проведення аукціонів.
 
   Розмір винагороди  організатора  торгівлі  не  перевищує
0,04 відсотка вартості облігацій за укладеними договорами купівлі
та сплачується контрагентами не пізніше наступного за  днем
проведення аукціону робочого дня.
 
   5. Повідомлення  про  проведення  конкурсу  або аукціону
оприлюднюється на офіційному веб-сайті  Мінфіну  не  пізніше
наступного дня після прийняття рішення про купівлю облігацій.
 
   У повідомленні зазначаються:
 
   дата і час проведення конкурсу або аукціону;
 
   строк і час подання заявок на участь у конкурсі або аукціоні;
 
   обсяг коштів єдиного рахунка, що можуть бути використані для
купівлі облігацій відповідно до прийнятого рішення;
 
   строк, до  якого  здійснюється  перерахування  коштів
контрагентові та надається розпорядження Національному банкові про
блокування облігацій;
 
   граничний строк купівлі облігацій;
 
   інші відомості.
 
   6. Мінфін установлює мінімальну ставку дохідності купівлі
облігацій,  за якою приймає до розгляду пропозиції під час
проведення конкурсу або аукціону.
 
   Під час проведення конкурсу або аукціону учасник пропонує
ставку дохідності купівлі облігацій, яка не може бути нижчою за
мінімальну та за якою він погоджується укласти договір купівлі.
 
   7. Насамперед задовольняються заявки учасників, які визначили
найвищу ставку дохідності купівлі облігацій. У разі коли сума
пропозицій, які підлягають задоволенню, не перевищує обсягу коштів
єдиного рахунка, що можуть бути використані Мінфіном для купівлі
облігацій, Міністерство розглядає пропозиції з нижчою дохідністю.
Задоволення пропозицій припиняється у разі, коли загальна сума
пропозицій, які підлягають задоволенню, відповідає обсягу коштів
єдиного рахунка, що можуть бути використані Мінфіном для купівлі
облігацій. Пропозиції учасників, у яких визначено однакову ставку
дохідності, задовольняються пропорційними сумами.
 
   8. Договір купівлі укладається в межах граничних сум і
строків, які встановлюються Мінфіном з урахуванням залишків коштів
на єдиному рахунку в координації з Національним банком.
 
   При цьому договір купівлі не може бути укладено на суму менш
як 5 млн. гривень.
 
   9. За результатами конкурсу або аукціону сума  договору
купівлі визначається Мінфіном для кожного договору окремо як обсяг
коштів єдиного рахунка, що повинен бути сплачений за облігації,
збільшений  на 5-25 відсотків (залежно від строку погашення
облігацій, що будуть предметом договору, та поточної дохідності їх
розміщення), а також доходу, обчисленого на підставі ставки
дохідності купівлі облігацій. Кількість облігацій, що будуть
предметом договору купівлі, розраховується шляхом ділення суми
договору на номінальну вартість однієї облігації.  Результат
ділення, який не є цілим числом, округлюється у бік збільшення.
 
   10. За результатами конкурсу його переможець підписує та
передає Мінфіну договори купівлі і застави.
 
   За результатами аукціону його переможець підписує та передає
організаторові торгівлі договори купівлі і застави для подальшої
їх передачі Мінфіну.
 
   Договори підписуються у двох примірниках та  передаються
Мінфіну не пізніше дня, що настає за днем проведення конкурсу або
аукціону.
 
   11. Мінфін протягом одного дня перевіряє та підписує договори
купівлі і застави, а також надає:
 
   Державному казначейству - розпорядження про перерахування
коштів;
 
   Національному банкові  як  депозитарію  державних  цінних
паперів - розпорядження про блокування облігацій, що є предметом
застави, на користь Мінфіну;
 
   Мін'юсту - повідомлення про укладення договору застави.
 
   Один примірник кожного договору передається контрагентові.
 
   12. Державне казначейство на підставі розпорядження Мінфіну
перераховує в установленому порядку контрагентові кошти з єдиного
рахунка та відображає зазначену операцію в обліку виконання
державного бюджету.
 
   13. Облігації,  що  є  предметом  застави,  блокуються
Національним банком як депозитарієм державних цінних паперів за
принципом "поставка - проти оплати" на відповідних рахунках
контрагентів на користь Мінфіну на підставі розпоряджень таких
контрагентів та Міністерства.
 
   Національний банк за результатами проведених операцій подає
Мінфіну довідку про проведення операцій з облігаціями.
 
   14. Дія договору купівлі закінчується не пізніше 25 грудня
року, в якому його укладено.
 
   15. У день повернення коштів контрагенти та Мінфін надають
Національному банкові як депозитарію державних цінних паперів
розпорядження про  розблокування  облігацій  за  принципом
"поставка - проти оплати" на відповідних рахунках контрагентів.
 
   Національний банк на підставі сквитованих розпоряджень формує
платіжні доручення щодо перерахування коштів, які підлягають
поверненню контрагентами Мінфіну, та надає їх контрагентам.
 
   Контрагенти здійснюють  перерахування  Мінфіну  коштів  у
порядку, визначеному законодавством.
 
   16. У разі невиконання контрагентом зобов'язань за договором
купівлі право власності на відповідні облігації переходить до
Мінфіну. Зазначені облігації повинні бути достроково погашені.
 
   17. Інформація про виконання договорів купівлі та дострокове
погашення облігацій відображається в обліку виконання державного
бюджету  відповідно  в  розділах  "Фінансування за активними
операціями" та "Фінансування за борговими операціями" на підставі
розпоряджень Мінфіну.
 
   18. Результати  операцій  з облігаціями відображаються у
видатковій частині загального фонду державного бюджету як видатки
з обслуговування державного боргу із знаком плюс (мінус) на
підставі розпоряджень Мінфіну.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner