Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 671 від 04.06.2009

Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 04.06.2009 (підпункт 3.1 протоколу N 11)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            04.06.2009 N 671
 
 
        Про погодження рішення Ради Оптового
        ринку електричної енергії України
      від 04.06.2009 (підпункт 3.1 протоколу N 11)
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України", згідно з положеннями Договору між
Членами Оптового ринку електричної енергії України ( n0001227-96 )
Національна комісія  регулювання  електроенергетики  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії
України  від  04.06.2009 (підпункт 3.1 протоколу N 11) про
затвердження змін до Додатка 2 до Договору між Членами Оптового
ринку  електричної  енергії  України (Правила Оптового ринку
електричної енергії України, затверджені постановою НКРЕ від
12.09.2003 N 921) ( v0921227-03 ) у частині приведення їх до норм
Закону України "Про внесення змін до Закону  України  "Про
електроенергетику"   щодо   врегулювання  питань  експорту
електроенергії" ( 1164-17 ) (додаються).
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   04.06.2009 N 671
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол Ради Оптового ринку
                   електричної енергії України
                   04.06.2009 N 11
 
 
               ЗМІНИ
     до Додатка 2 до Договору між Членами Оптового
      ринку електричної енергії України (Правила
      Оптового ринку електричної енергії України,
    затверджені постановою НКРЕ від 12.09.2003 N 921)
             ( v0921227-03 )
     у частині приведення їх до норм Закону України
        "Про внесення змін до Закону України
      "Про електроенергетику" щодо врегулювання
         питань експорту електроенергії"
              ( 1164-17 )
 
 
   1. Пункт 3.4.1 викласти в такій редакції:
   "3.4.1. Щодня не пізніше 09-30 оператори зовнішніх перетоків
електричної енергії  повинні  надавати  Розпоряднику  системи
розрахунків узгоджений з диспетчерським центром графік імпорту
 імп            екс
(Р  , МВт)  та експорту (Р  , МВт) електричної  енергії  на
 оір            оір
кожний розрахунковий період наступної доби".
 
   2. Пункт 4.2.1 викласти в такій редакції:
   "4.2.1. На основі заявок операторів зовнішніх  перетоків
Розпорядник  системи розрахунків визначає обсяги міждержавних
                  иэ
перетоків електричної  енергії  (Р , МВт)   для   кожного
                  ір
розрахункового періоду наступної доби за такою формулою:
 
            иэ   екс   імп
           Р  = S Р  - S Р   ".
            ір  о оір   оір
 
   де S - знак суми.
 
   3. Пункт 6.2.4 викласти в такій редакції:
   "6.2.4. Для кожного  розрахункового  періоду  Розпорядник
системи  розрахунків  повинен  одержати  значення  наступних
параметрів:
                 ф
   фактичний виробіток блока (Э );
                 бр
                    фо
   фактичний відпуск електростанції (Э );
                    ср
   фактичний обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому ринку
Постачальником з метою продажу її споживачам на території України
 пт
(Э );
 пр                 рпт
   фактичне розрахункове покриття (Э  );
                   р        вн
   фактичний зовнішний переток електричної енергії (Э );
                            ір
   обсяг купівлі  електричної  енергії  на  Оптовому  ринку
                   екс
Постачальником з метою її експорту (Э  );
                   оір
   обсяг імпорту електричної енергії в Оптовий ринок оператором
            імп
зовнішнього перетоку (Э  );
            оір
   обсяг технологічного перетоку електричної енергії оператора
            тп
зовнішнього перетоку (Э  )".
            оір
 
   4. Назву підрозділу 8.12 викласти в такій редакції:
   "8.12. Платежі, що нараховуються Виробникам, які не працюють
за  ціновими заявками, та операторам зовнішніх перетоків за
імпортовану електричну енергію та/або  технологічні  перетоки
електричної енергії".
 
   5. Пункти 8.12.1 та 8.12.2 викласти в такій редакції:
   "8.12.1. Виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та
операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної
енергії та/або забезпечують технологічні перетоки електричної
енергії, Розпорядник системи розрахунків нараховує платежі згідно
з умовами двосторонніх договорів з ДП "Енергоринок" за тарифами
(цінами), встановленими НКРЕ.
   8.12.2. Платіж оператора зовнішніх перетоків за імпортовану
електричну  енергію  та/або технологічні перетоки електричної
                пер
енергії за розрахункову добу (Д  ) визначається за формулою:
                о
 
            пер    імп  тп
            Д  = S (Д  + Д ) ,
            о   р  ор   ор
 
   де:
   S - знак суми;
   імп
   Д  - платіж оператору зовнішніх перетоків  за імпортовану
   ор
електричну енергію в Оптовий ринок за розрахунковий період, грн;
   тп
   Д  - платіж оператора зовнішніх перетоків  за забезпечення
   ор
технологічних  перетоків електричної енергії за розрахунковий
період, грн.
   Платіж оператору  зовнішніх  перетоків  за  імпортовану
електричну енергію в Оптовий ринок за розрахунковий  період
 імп
(Д  ) визначається за формулою:
 ор
 
              імп   імп  імп
             Д  = S Т  х Э   ,
              ор  i оі   оір
 
   де S - знак суми;
   імп
   Т   -  установлена  НКРЕ  ціна  продажу  імпортованої
   оі
електричної енергії на Оптовому ринку оператором зовнішнього
перетоку, грн/МВт.год.
   Платіж оператора  зовнішніх  перетоків  за  забезпечення
технологічних перетоків електричної енергії за  розрахунковий
     тп
період (Д ) визначається за формулою:
     ор
 
             тп   тп  тп
             Д  = S Т  х Э   ,
             ор  i оі  оір
 
   де S - знак суми;
   тп
   Т   установлена  НКРЕ  ціна  електричної  енергії  за
   оі
забезпечення  технологічного  перетоку  оператором зовнішнього
перетоку, грн/МВт.год".
 
   6. Пункт 8.14.1 викласти в такій редакції:
                          зп
   "8.14.1. Коригування платежів Постачальників (Д  ) у кожному
                          р
розрахунковому періоді добового графіка розраховується згідно з
формулою:
 
              зп  зп'  зп''
             Д  = Д  + Д   ,
              р   р   р
 
   де:
   зп'
   Д  - коригування  платежів  Постачальників відповідно до
   р
платежів атомним електростанціям, що розраховується за формулою:
 
           зп'  аес   ок  фо
           Д  = Д  - (Ц  х Э  ) ,
           р   р    р   аеср
 
   де:
   аес
   Д  - платіж атомним електростанціям, грн;
   р
   фо
   Э    -  фактичний  відпуск  електроенергії  атомними
   аеср
електростанціями, грн/МВт.год;
   зп''
   Д   - коригування платежів Постачальників відповідно до
   р
платежів Виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та
операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної
енергії та забезпечують технологічні перетоки електричної енергії,
крім платежів атомним електростанціям, що розраховується  за
формулою:
 
                 СГ
       зп''  двк-аес  Т  ОК  фо     СГ
       Д  = (Д    - S (Ц  х Э   )) / Т  ,
       р        Р=1  р   ср-аес
 
   де:
   S - знак суми;
   фо
   Э     сума  фактичного  відпуску  електричної енергії
   ср-аес
Виробниками, які не працюють за ціновими заявками, крім атомних
електростанцій,  та  фактичного  обсягу  імпортованої  та
технологічного перетоку електричної енергії, грн/МВт.год;
   СГ
   Т  - тривалість добового графіка, год;
   двк-аес
   Д    сумарний платіж за розрахункову добу Виробникам, які
не працюють за ціновими заявками, та  операторам  зовнішніх
перетоків,  що  здійснюють  імпорт  електричної  енергії  та
забезпечують технологічні перетоки електричної енергії,  крім
платежів атомним електростанціям, грн".
 
   7. Пункт 8.20.1 викласти в такій редакції:
   "8.20.1. Для кожного розрахункового періоду добового графіка
Розпорядник системи розрахунків повинен здійснити  розрахунок
            ор
оптової ринкової ціни (Ц ) згідно з формулою:
            р
 
                ок  н
               Ц  + Ц
             ор  р   р
            Ц  = --------- х К ,
             р     пс
                1 - К
                  р
 
   де:
   н
   Ц - націнка до оптової ринкової ціни, яка визначається за
   р
формулою:
 
     в   п  с  ш     рек  зб  бе  нвк  кр
   S (Д  + Д + Д - Д ) + S (Д  + Д + Д  - Д  - Д  ) +
 н  б  бр  бр  бр  бр  в  вр  вр  вр  вр   вр
 Ц = ------------------------------------------------------------
 р             рпт    екс
              Э  + S S Э
               р   о і оір
 
  вв  эр  зп  пв  вт  ін  кп
  Д  + Д  + Д  + Д  + Д  + Д  + Д
 + р   р   р   р   р   р   р
 ----------------------------------------- ,
 
   де: S - знак суми;
   К - коефіцієнт надбавок, що встановлюється Радою ринку та
затверджується НКРЕ;
   пс
   К  - коефіцієнт втрат у  магістральних  та міждержавних
   р
електромережах, який розраховується за формулою:
 
                 пс
                 Э
            пс     р
           К  = ---------------- ".
            р   рпт    екс
              Э  + S S Э
               р   о і оір
 
   8. Підрозділ 8.20 доповнити пунктом 8.20.2 в такій редакції:
   "8.20.2. Розпорядник  системи  розрахунків  визначає  для
Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому
                   екс
ринку з метою її експорту, платіж (Д  ) за розрахункову добу за
                   о
такою формулою:
 
            екс    екс  ор
            Д  = S S Э  х Ц  ".
            о   і р оір  р
 
   У зв'язку з цим пункти 8.20.2 - 8.20.5 вважати пунктами
8.20.3 - 8.20.6 відповідно.
 
   9. Пункти 8.20.3 та 8.20.4 викласти в такій редакції:
   "8.20.3. Розпорядник  системи  розрахунків  визначає  для
Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому
ринку з метою продажу її споживачам на території України, платіж
 эп
(Д ) за розрахунковий період за такою формулою:
 пр
 
              эп  пт  ор
             Д  = Э  х Ц  .
              пр  пр  р
 
   8.20.4. Розпорядник  системи  розрахунків  визначає  для
Постачальника, що здійснює купівлю електричної енергії на Оптовому
ринку з метою продажу її споживачам на території України, платіж
 эп
(Д ) за розрахункову добу за такою формулою:
 п
 
                 -        -
           эп  нп  |   (ДЕЛЬТА)Д |
           Д  = Д  х | 1 + ---------- | ,
           п   п  |     нп  |
                 |    S Д   |
                 |    n п   |
                 -        -
 
   де: S - знак суми;
   (ДЕЛЬТА)Д - небаланс платежів в Оптовому ринку, який виникає
за рахунок округлення результатів розрахунків цін та платежів, що
визначається за формулою:
 
               СГ     СГ       СГ
           цз р=Т  аес р=Т  двк-аес р=Т  эр
    (ДЕЛЬТА)Д = S Д  + S  Д  + S  Д    + S  Д  +
          в в  р=1  р  р=1  ср    р=1  р
 
       СГ     СГ     СГ
      р=Т  ВВ  р=Т  ВТ  р=Т  ін   нn   екс
     + S  Д  + S  Д  + S  Д  - S Д  - S Д  ,
      р=1  р  р=1  р  р=1  р  п n  о о
 
   де: S - знак суми;
   нп
   Д  - платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної
   п
енергії на Оптовому ринку з метою продажу її споживачам на
території України, за розрахункову добу без урахування небалансу
платежів в Оптовому ринку, який визначається за формулою:
 
             СГ
         нп р=Т  эп  сп  пв  кп  к
         Д  = S  Д  + Д  - Д  - Д  + Д ,
         п  р=1  пр  п   п   п   п
 
   де: S - знак суми;
   пв
   Д  - обсяг дотацій для компенсації втрат від здійснення
   п
постачання електричної енергії за регульованим  тарифом  для
Місцевого  постачальника  за  розрахункову добу, розрахований
виходячи з щомісячних обсягів дотацій, затверджених НКРЕ;
   кп
   Д  - обсяг компенсаційного платежу для Постачальника за
   п
розрахункову добу, розрахований виходячи з щомісячних обсягів
компенсаційних платежів, затверджених НКРЕ;
   к
   Д  - сумарний обсяг коригування платежу Постачальника у
   п
зв'язку  із  застосуванням  єдиних  роздрібних  тарифів  на
електроенергію для кожного із класів споживачів, крім населення,
на території України за розрахункову добу".
 
   10. В додаток А внести такі зміни:
                  екс  екс
   1) вилучити умовні позначення Д  , Т  та їх визначення;
                  ор  оі
   2) доповнити в алфавітному порядку умовними позначеннями
 екс  тп  імп  екс  тп  тп
Д  , Д , Р  , Р  , Т , Э  та їх визначеннями:
 о   ор  оір  оір  оі  оір
    екс
   "Д   -  платіж  Постачальника,  що  здійснює  купівлю
    о
електричної енергії на Оптовому ринку з метою її експорту, за
розрахункову добу, грн;
   тп
   Д   - платіж оператора зовнішніх перетоків за забезпечення
   ор
технологічних  перетоків електричної енергії за розрахунковий
період, грн;
   імп
   Р    -  графік  імпорту електричної енергії оператора
   оір
зовнішніх перетоків, МВт;
   екс
   Р    -  графік експорту електричної енергії оператора
   оір
зовнішніх перетоків, МВт;
   тп
   Т   -  установлена  НКРЕ  ціна електричної енергії за
   оі
забезпечення технологічного  перетоку  оператором  зовнішнього
перетоку, грн/МВт.год;
   тп
   Э   - обсяг технологічного перетоку електричної енергії
   оір
оператора зовнішнього перетоку за розрахунковий період, МВт.год";
                   двк-аес  нп  эп   эп
   3) визначення умовних позначень Д    , Д  , Д  , Д  ,
                         п   пр   п
 пер   зп''  імп   пт   екс   фо
Д  , Д   , Т   , Э  , Э   , Э     викласти в такій
 о    р    оі   пр   оір   ср-аес
редакції:
    двк-аес
   "Д    сумарний платіж за розрахункову добу Виробникам,
які не працюють за ціновими заявками, та операторам зовнішніх
перетоків,  що  здійснюють  імпорт  електричної  енергії  та
забезпечують технологічні перетоки електричної енергії,  крім
платежів атомним електростанціям, грн";
    нп
   "Д  - платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної
    п
енергії на Оптовому ринку з метою продажу її споживачам на
території України, за розрахункову добу без урахування небалансу
платежів в Оптовому ринку, грн";
    эп
   "Д   -  платіж  Постачальника,  що  здійснює  купівлю
    пр
електричної енергії на Оптовому ринку з метою  продажу  її
споживачам на території України, за розрахунковий період , грн";
    эп
   "Д  - платіж Постачальника, що здійснює купівлю електричної
    п
енергії на Оптовому ринку з метою продажу її споживачам на
території України, за розрахункову добу, грн";
    пер
   "Д   - платіж оператора зовнішніх перетоків за імпортовану
    о
електричну енергію та/або технологічні  перетоки  електричної
енергії за розрахункову добу, грн";
    зп''
   "Д   - коригування платежів Постачальників відповідно до
    р
платежів Виробникам, які не працюють за ціновими заявками, та
операторам зовнішніх перетоків, що здійснюють імпорт електричної
енергії і забезпечують технологічні перетоки електричної енергії,
крім платежів атомним електростанціям, грн";
    імп
   "Т   -  установлена  НКРЕ  ціна  продажу імпортованої
    оі
електричної енергії на Оптовому ринку оператором зовнішнього
перетоку, грн/МВт.год";
    пт
   "Э   - фактичний обсяг купівлі електричної енергії на
    пр
Оптовому ринку Постачальником з метою продажу її споживачам на
території України , МВт.год";
    екс
   "Э    - обсяг купівлі електричної енергії на Оптовому
    оір
ринку Постачальником з метою її експорту, МВт.год";
    фо
   "Э     - сума фактичного відпуску електричної енергії
    ср-аес
Виробниками, які не працюють за ціновими заявками, крім атомних
електростанцій,  та  фактичного  обсягу  імпортованої  та
технологічного перетоку електричної енергії, грн/МВт.год".<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner