Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 294 від 02.04.2009

Про внесення змін до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 2 квітня 2009 р. N 294
                Київ
 
    Про внесення змін до Порядку проведення експертизи
        Національної програми інформатизації
         та окремих її завдань (проектів)
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести зміни до Порядку проведення експертизи Національної
програми інформатизації та окремих  її  завдань  (проектів),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня
2002 р. N 1048 ( 1048-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 30, ст. 1423), виклавши його у редакції, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 49
 
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
          від 25 липня 2002 р. N 1048 ( 1048-2002-п )
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
              від 2 квітня 2009 р. N 294)
 
               ПОРЯДОК
           проведення експертизи
        Національної програми інформатизації
         та окремих її завдань (проектів)
 
 
   1. У  цьому  Порядку  терміни застосовуються у значенні
відповідно до  Законів  України  "Про  Національну  програму
інформатизації" ( 74/98-ВР ), "Про наукову і науково-технічну
експертизу" ( 51/95-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1998 р. N 1352 ( 1352-98-п ) "Про затвердження
Положення про формування та виконання Національної  програми
інформатизації" (Офіційний  вісник  України,  1998 р., N 35,
ст. 1308).
 
   2. Основним завданням  експертизи  Національної  програми
інформатизації (далі - Програма) та окремих її завдань (проектів)
є об'єктивне  комплексне  дослідження  з  метою  оцінки  їх
відповідності пріоритетним напрямам державної політики у сфері
інформатизації,  сучасному  рівню  та  тенденціям  розвитку
інформатизації у світі.
 
   Експертиза проводиться  на етапах формування Програми на
наступний і подальші три роки та її виконання під час погодження
завдань (проектів) інформатизації у передбачених законодавством
випадках. У разі потреби проводиться експертиза виконаних проектів
інформатизації.
 
   3. Основними принципами експертизи є:
 
   компетентність, об'єктивність і незалежність;
 
   урахування рівня розвитку інформаційних технологій у світі,
норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів,
міжнародних угод;
 
   відповідальність за повноту аналізу об'єктів експертизи;
 
   достовірність та обґрунтованість рекомендацій, наданих за
результатами експертизи.
 
   4. Об'єкти експертизи:
 
   на етапі  формування  Програми  -  завдання  (проекти)
інформатизації у формі пропозицій, подані органами державної влади
та органами місцевого самоврядування (далі - орієнтовні державні
замовники) для включення до Програми, а також проекти державних,
галузевих, регіональних, інноваційних та інвестиційних програм і
проектів інформатизації;
 
   на етапі виконання Програми - проекти інформатизації, зокрема
проекти контрактів (договорів, угод) щодо проведення робіт (етапів
робіт) із створення, модернізації та розвитку інформаційних систем
(інформаційно-обчислювальних   мереж,    програмно-технічних
комплексів,  засобів  інформатизації,  банків  і баз даних),
загальнодержавного, галузевого та регіонального рівня;
 
   виконані проекти інформатизації, щодо яких виникає потреба у
проведенні  експертизи  та  отриманні  науково  обґрунтованих
експертних висновків.
 
   Експертиза завдань (проектів) інформатизації, пов'язаних з
національною безпекою і обороною, а також тих, що фінансуються
міжнародними фінансовими організаціями, проводиться згідно із
законодавством.
 
   5. Суб'єктами експертизи Програми є:
 
   замовники експертизи  -  Генеральний  державний  замовник
Програми та державні замовники проектів інформатизації;
 
   організатори експертизи - фізичні та юридичні особи, які на
підставі доручення або договору із замовником організовують та
проводять експертизу, видають замовникам експертизи експертні
висновки;
 
   експерти.
 
   6. Експертизу проводять підприємства, установи, організації
та експерти, які визначаються відповідно до законодавства, а також
центральні та місцеві органи виконавчої влади відповідно до
компетенції.
 
   Інформація, отримана у процесі експертизи, є конфіденційною.
 
   7. Завдання (проекти) інформатизації у формі пропозицій,
подані їх орієнтовними державними замовниками для включення до
Програми, а також проекти державних, галузевих, регіональних,
інноваційних та інвестиційних програм і проектів інформатизації
підлягають попередній та первинній експертизі.
 
   Попередня експертиза, спрямована на визначення відповідності
формальних  ознак  об'єкта  експертизи установленим нормам і
правилам,  вимогам  стандартів,  обґрунтованості   обсягів
фінансування,  проводиться відповідним структурним підрозділом
орієнтовного державного замовника або незалежними експертами. За
результатами  попередньої  експертизи  оформляється експертний
висновок орієнтовного державного замовника проекту інформатизації
згідно з додатком 1.
 
   Для проведення попередньої та первинної експертизи проектів
інформатизації орієнтовні державні замовники подають Генеральному
державному замовникові Програми:
 
   пропозиції до Програми на наступний рік;
 
   пропозиції до Програми на наступні три роки;
 
   техніко-економічне обґрунтування проекту інформатизації;
 
   експертний висновок за результатами попередньої експертизи,
складений орієнтовним державним замовником проекту інформатизації.
 
   Генеральний державний замовник організовує ведення обліку та
проведення попередньої експертизи поданих орієнтовними державними
замовниками пропозицій до Програми і за її результатами складає
експертний висновок за формою згідно з додатком 2.
 
   У разі коли експертний висновок за результатами попередньої
експертизи, складений Генеральним державним замовником Програми,
позитивний,  проект інформатизації надсилається організаторові
експертизи для проведення первинної експертизи.
 
   8. На етапі виконання  Програми  з  метою  забезпечення
проведення первинної експертизи проектів інформатизації державні
замовники  таких  проектів  подають  Генеральному  державному
замовникові Програми:
 
   концепцію галузевої програми інформатизації (за наявності);
 
   техніко-економічне обґрунтування проекту інформатизації або
технічне завдання на його виконання;
 
   документи, якими затверджено перелік робіт з інформатизації
та обсяги їх фінансування на бюджетний рік;
 
   копії контрактів (договорів, угод) щодо виконання проектів
інформатизації з визначеною кошторисною вартістю і  строками
проведення робіт.
 
   На запит Генерального державного замовника Програми державні
замовники проектів інформатизації подають додаткові матеріали,
необхідні для проведення первинної експертизи, зокрема типові
технічні завдання та проекти контрактів (договорів, угод).
 
   Державні замовники  подають   Генеральному   державному
замовникові Програми копії або проекти відповідних договорів
(контрактів, угод) та рахунків-фактур разом з техніко-економічним
обґрунтуванням проекту, в рамках якого проводяться відповідні
роботи, у разі виконання проектів інформатизації, пов'язаних
виключно з:
 
   постачанням (закупівлею)    периферійного   обладнання,
комплектувальних деталей і комп'ютерного обладнання;
 
   технічним (сервісним)  обслуговуванням  та  модернізацією
комп'ютерів;
 
   супроводженням та модернізацією програмного забезпечення;
 
   придбанням системного програмного забезпечення;
 
   наданням послуг  із  забезпечення  доступу  до Інтернет,
розміщення комп'ютерного обладнання та інформаційних ресурсів;
 
   модернізацією, розвитком та обслуговуванням структурованих
кабельних систем, локальних обчислювальних мереж.
 
   9. Для проведення первинної експертизи виконаного проекту
інформатизації  державний  замовник  такого  проекту  подає
Генеральному державному  замовникові  документи,  зазначені  у
пункті 8 цього Порядку.
 
   10. Про результати розгляду поданих документів Генеральний
державний замовник  Програми  інформує  протягом не більш як
45 календарних днів державного замовника проекту інформатизації.
 
   11. Рішення  про  проведення  повторної,  додаткової  і
контрольної експертизи проекту інформатизації приймає її замовник
у випадках, передбачених Законом  України  "Про  наукову  і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ).
 
   12. Первинна, повторна, додаткова і контрольна експертиза
проводиться у визначені її замовником строки з  урахуванням
особливостей об'єкта експертизи за такими напрямами:
 
   1) відповідність  об'єкта  експертизи Концепції Програми,
державним пріоритетам у сфері інформатизації та сучасному рівню
розвитку інформаційних технологій, зокрема:
 
   спрямованість на виконання загальнодержавних завдань;
 
   повнота і системність об'єкта експертизи;
 
   2) організаційне,   нормативно-правове   та   методичне
забезпечення, зокрема:
 
   рівень організації управління і  контролю  за  роботами,
пов'язаними з виконанням проекту;
 
   відповідність вимогам законодавства з питань авторського і
суміжних прав, легалізації та локалізації програмних продуктів;
 
   відповідність вимогам щодо безпеки інформації, у тому числі
стосовно криптографічного та технічного захисту;
 
   відповідність вимогам щодо екологічної безпеки, захисту прав
споживачів, охорони праці, санітарно-гігієнічним нормам і правилам
техніки безпеки;
 
   3) техніко-економічні показники, зокрема:
 
   обґрунтованість обраних методів, стандартів та протоколів
обміну інформацією, а також структури об'єкта експертизи;
 
   очікувані функціональні,   інтеграційні   та   технічні
характеристики виконаного проекту;
 
   актуальність результатів на час завершення робіт;
 
   доцільність продовження робіт, які проводилися раніше;
 
   наявність аналогічних проектів, які виконувались протягом
останніх трьох років за кошти державного бюджету;
 
   інвестиційна привабливість,   інноваційність    проекту
інформатизації, його конкурентоспроможність;
 
   відповідність строків  виконання  проекту  інформатизації
запланованим обсягам робіт;
 
   4) фінансово-економічний аспект, зокрема:
 
   загальна вартість об'єкта експертизи;
 
   витрати на виконання проекту інформатизації, що здійснюються
за рахунок бюджетних і небюджетних коштів.
 
   13. Результати первинної, повторної, додаткової і контрольної
експертизи оформляються згідно з додатком 3.
 
   14. Висновок, підготовлений за  результатами  експертизи,
повинен містити один з трьох варіантів оцінки:
 
   об'єкт експертизи оцінюється позитивно. Висновок може містити
окремі зауваження щодо внесення змін до проекту інформатизації,
які  не  потребують істотного доопрацювання, не пов'язані з
додатковими витратами і можуть бути враховані в робочому порядку;
 
   об'єкт експертизи не  повною  мірою  відповідає  вимогам
законодавства,  нормативно-технічних документів або тенденціям
науково-технічного розвитку. У висновку чітко формулюються та
обґрунтовуються  з  посиланням  на  акти  законодавства,
нормативно-технічні документи зауваження щодо положень проекту
інформатизації, які потребують істотного доопрацювання;
 
   об'єкт експертизи оцінюється негативно. У висновку наводяться
причини, які унеможливлюють виконання проекту інформатизації,
та/або  положення  такого проекту, що не відповідають актам
законодавства і нормативно-технічним документам.
 
   Оцінка об'єкта експертизи згідно з переліченими варіантами є
обов'язковою. Висновок, що не містить такої оцінки, повертається
організаторові експертизи для доопрацювання.
 
   15. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням експертизи,
здійснюється  відповідно  до  Закону України "Про наукову і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ).
 
 
                            Додаток 1
                            до Порядку
 
            ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
    орієнтовного державного замовника завдання (проекту)
        Національної програми інформатизації
 
  ___________________________________________________________
   (найменування орієнтовного державного замовника завдання
              (проекту)
       Національної програми інформатизації)
 
   Завдання експертизи - визначення відповідності формальних
ознак ____________________________________________________________
         (найменування об'єкта експертизи)
 
установленим нормам  і  правилам,  вимогам  стандартів  та
обґрунтованості запропонованого обсягу фінансування.
 
Перелік документів, поданих на   _______________________________
експертизу, із зазначенням дати  _______________________________
їх подання
 
Висновок щодо відповідності    _______________________________
(невідповідності) формальних    _______________________________
ознак об'єкта експертизи      _______________________________
установленим нормам і правилам,  _______________________________
вимогам стандартів
 
Інформація про зарубіжні та    _______________________________
вітчизняні аналоги         _______________________________
 
Інформація про виконання      _______________________________
аналогічних проектів        _______________________________
орієнтовним державним       _______________________________
замовником та обсяги
фінансування
 
Висновок щодо обґрунтованості   _______________________________
запропонованого обсягу       _______________________________
фінансування            _______________________________
(з посиланням на норми,
нормативи, результати
дослідження ринку тощо)
 
 
Експерт _____________________  ________  ______________________
     (найменування посади)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
___ ____________ 200_ р.
 
 
                            Додаток 2
                            до Порядку
 
            ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
        Генерального державного замовника
        Національної програми інформатизації
 
 _______________________________________________________________
     (найменування Генерального державного замовника
       Національної програми інформатизації)
 
   Завдання експертизи - визначення відповідності формальних
ознак ____________________________________________________________
         (найменування об'єкта експертизи)
 
установленим нормам і правилам.
 
Перелік документів, поданих на    ____________________________
експертизу, із зазначенням дати    ____________________________
їх подання              ____________________________
 
 
Висновок щодо відповідності      ____________________________
(невідповідності) формальних ознак  ____________________________
об'єкта експертизи установленим    ____________________________
нормам і правилам           ____________________________
 
 
Експерт _____________________  ________  ______________________
     (найменування посади)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
___ ____________ 200_ р.
 
 
                            Додаток 3
                            до Порядку
 
            ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
     за результатами ____________________ експертизи
              (вид експертизи)
 
   1. Завдання експертизи - визначення відповідності ___________
__________________________________________________________________
        (найменування об'єкта експертизи)
 
пріоритетним напрямам державної політики у сфері інформатизації,
сучасному стану та тенденціям розвитку інформатизації у світі.
 
Найменування орієнтовного      ______________________________
державного замовника завдання    ______________________________
(проекту)              ______________________________
 
Особливі вимоги щодо проведення   ______________________________
експертизи             ______________________________
 
Перелік документів, поданих на   ______________________________
експертизу, із зазначенням дати   ______________________________
їх подання             ______________________________
 
   2. Підстава для проведення експертизи _______________________
__________________________________________________________________
 
   3. Результати експертизи:
 
   1) оцінка об'єкта експертизи за напрямами:
 
   відповідність положенням  Концепції  Національної програми
інформатизації та державним пріоритетам у сфері інформатизації;
 
   організаційне, нормативно-правове та методичне забезпечення;
 
   техніко-економічні показники;
 
   фінансово-економічний аспект виконання проекту;
 
   2) недоліки та переваги об'єкта експертизи __________________
 
   4. Окрема думка експерта ____________________________________
 
   5. Загальний висновок _______________________________________
 
 
Експерт _____________________  ________  ______________________
     (найменування посади)  (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
___ ____________ 200_ р.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner