Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 450 від 02.04.2009

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 71


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 2 квітня 2009 р. N 450
                Київ
 
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 18 січня 2003 р. N 71
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести  до  постанови Кабінету Міністрів України від
18 січня 2003 р. N 71 ( 71-2003-п ) "Про затвердження розміру
винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною
метою фонограм і відеограм та порядку її виплати" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 4, ст. 128; 2005 р., N 23, ст. 1284)
зміни, що додаються.
 
   2. Центральним та  місцевим  органам  виконавчої  влади,
державним  підприємствам,  установам  та  організаціям  для
врегулювання питань, що  пов'язані  із  своєчасною  виплатою
винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з
комерційною метою фонограм,  відеограм,  їх  примірників  та
зафіксованих у них виконань, надавати відповідно до компетенції
уповноваженим організаціям колективного  управління  необхідну
допомогу для забезпечення захисту прав виконавців, виробників
фонограм і відеограм на виплату зазначеної винагороди.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 42
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 2 квітня 2009 р. N 450
 
               ЗМІНИ,
          що вносяться до постанови
          Кабінету Міністрів України
       від 18 січня 2003 р. N 71 ( 71-2003-п )
 
 
   1. Назву, преамбулу і пункт 1 постанови ( 71-2003-п )
викласти у такій редакції:
 
        "Про затвердження розміру, порядку
        та умов виплати винагороди (роялті)
       за комерційне використання опублікованих
       з комерційною метою фонограм, відеограм,
     їх примірників та зафіксованих у них виконань
 
 
   Відповідно до Закону України  "Про  авторське  право  і
суміжні права"  (  3792-12  )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити розмір, порядок та умови виплати винагороди
(роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною
метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них
виконань згідно з додатком.".
 
   2. Додаток  до постанови ( 71-2003-п ) викласти у такій
редакції:
 
                   "Додаток
           до постанови Кабінету Міністрів України
           від 18 січня 2003 р. N 71 ( 71-2003-п )
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
              від 2 квітня 2009 р. N 450)
 
           РОЗМІР, ПОРЯДОК ТА УМОВИ
          виплати винагороди (роялті)
       за комерційне використання опублікованих
       з комерційною метою фонограм, відеограм,
     їх примірників та зафіксованих у них виконань
 
 
         I. Розмір винагороди (роялті)
 
------------------------------------------------------------------
|  Вид комерційного використання  | Розмір винагороди (роялті) |
|фонограм, відеограм, їх примірників|              |
|  та зафіксованих у них виконань |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|1. Публічне виконання опублікованих|1 відсоток доходів,     |
|з комерційною метою фонограм,   |одержаних з їх того виду  |
|примірників та зафіксованих у них |діяльності, у процесі якої |
|виконань, публічна демонстрація  |здійснюється використання  |
|опублікованих з комерційною метою |об'єктів суміжних прав або |
|відеограм, їх примірників та    |2,5 відсотка загальної суми |
|зафіксованих у них виконань у   |витрат на зазначений вид  |
|місцях з платним і безоплатним   |використання об'єктів    |
|входом               |суміжних прав у разі    |
|                  |відсутності таких доходів  |
|-----------------------------------+----------------------------|
|2. Публічне сповіщення (публічне  |2 відсотки доходів,     |
|повторне сповіщення) шляхом    |одержаних з того виду    |
|трансляції і ретрансляції     |діяльності, у процесі якої |
|зафіксованих у фонограмах виконань,|здійснюється використання  |
|а також безпосередньо фонограм,  |об'єктів суміжних прав   |
|опублікованих з комерційною метою, |              |
|їх примірників у передачах ефірного|              |
|і (або) супутникового радіомовлення|              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|3. Публічне сповіщення (публічне  |2 відсотки доходів,     |
|повторне сповіщення) шляхом    |одержаних з того виду    |
|трансляції і ретрансляції     |діяльності, у процесі якої |
|зафіксованих у фонограмах і (або) |здійснюється використання  |
|відеограмах виконань, а також   |об'єктів суміжних прав   |
|безпосередньо фонограм і (або)   |              |
|відеограм, опублікованих з     |              |
|комерційною метою, їх примірників у|              |
|передачах ефірного і (або)     |              |
|супутникового телебачення     |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|4. Публічне сповіщення (публічне  |5 відсотків доходів,    |
|повторне сповіщення) шляхом    |одержаних з того виду    |
|трансляції і ретрансляції     |діяльності, у процесі якої |
|зафіксованих у фонограмах і (або) |здійснюється використання  |
|відеограмах виконань, а також   |об'єктів суміжних прав   |
|безпосередньо фонограм і (або)   |              |
|відеограм, опублікованих з     |              |
|комерційною метою, їх примірників у|              |
|передачах кабельного телебачення і |              |
|(або) радіомовлення чи через    |              |
|Інтернет              |              |
------------------------------------------------------------------
 
     II. Порядок та умови виплати винагороди (роялті)
 
   1. Цей порядок визначає процедуру нарахування і виплати
винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з
комерційною метою фонограм,  відеограм,  їх  примірників  та
зафіксованих у них виконань без згоди осіб, які відповідно до
законодавства про авторське право і суміжні права можуть управляти
майновими правами на зазначені об'єкти суміжних прав, а також
процедуру розподілу (виплати) зібраної винагороди (роялті) між
зазначеними особами.
 
   2. Комерційним  використанням опублікованих з комерційною
метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них
виконань  є  пряме чи опосередковане використання зазначених
об'єктів суміжних прав шляхом:
 
   публічного виконання фонограми або її примірника чи публічної
демонстрації відеограми або її примірника;
 
   публічного сповіщення  (публічного  повторного сповіщення)
зафіксованого у фонограмі або відеограмі та їх  примірниках
виконання шляхом передачі в ефір;
 
   публічного сповіщення  (публічного  повторного сповіщення)
зафіксованого у фонограмі або відеограмі та їх  примірниках
виконання за допомогою проводів (через кабель).
 
   3. До юридичних і фізичних осіб, які здійснюють комерційне
використання  опублікованих  з  комерційною  метою  фонограм,
відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (далі -
суб'єкти комерційного використання), належать:
 
   суб'єкти господарювання, що є власниками театрів (зокрема
театрів-студій, аматорських самодіяльних театрів), цирків, клубів,
концертних і кіноконцертних залів та інших закладів культури,
кінотеатрів  і відеосалонів, казино, нічних клубів та інших
грально-розважальних закладів, виставкових залів та інших подібних
закладів,  барів,  кафе,  ресторанів  та  інших  підприємств
громадського  харчування,  пансіонатів,  будинків  відпочинку,
санаторіїв,  готелів,  дискотек,  танцювальних  і  концертних
майданчиків, парків, стадіонів, спортивних  залів  та  інших
спортивно-оздоровчих  закладів,  підприємств  та  організацій
торгівлі, побутового обслуговування, пасажирського  транспорту
тощо, крім тих, які перебувають у державній або комунальній
власності;
 
   суб'єкти господарювання, що на праві господарського відання
володіють, користуються та розпоряджаються або на правах оренди
користуються  приміщеннями  театрів  (зокрема  театрів-студій,
аматорських самодіяльних театрів), філармоній, будинків і палаців
культури, будинків офіцерів, концертних і кіноконцертних залів та
інших закладів культури, парками, стадіонами, цирками, клубами,
готелями,  пансіонатами,  будинками  відпочинку,  санаторіями,
спортивними  залами та іншими спортивно-оздоровчими закладами,
дискотеками,  танцювальними  і  концертними  майданчиками,
кінотеатрами,  відеосалонами,  виставковими  залами та іншими
подібними закладами, підприємствами та організаціями торгівлі,
побутового обслуговування, пасажирського транспорту, барами, кафе,
ресторанами та іншими підприємствами громадського харчування тощо,
які перебувають у державній або комунальній власності;
 
   суб'єкти господарювання,  що є організаторами фестивалів,
конкурсів, виставок та інших подібних заходів, під час проведення
яких здійснюється пряме чи опосередковане комерційне використання
опублікованих з комерційною метою  фонограм,  відеограм,  їх
примірників та зафіксованих у них виконань, і на правах оренди
користуються для проведення зазначених  заходів  приміщеннями
закладів  культури, спортивно-оздоровчих закладів, виставкових
залів та інших подібних закладів, парками, стадіонами тощо;
 
   юридичні особи, у тому  числі  державні  та  комунальні
телерадіоорганізації, які здійснюють публічне сповіщення (публічне
повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зазначених
об'єктів  суміжних прав у передачах ефірного, супутникового,
кабельного телебачення та радіомовлення або через  Інтернет,
зокрема провайдери програмної послуги, а також інші суб'єкти
господарювання.
 
   4. Суб'єкти комерційного використання зобов'язані до початку
здійснення комерційного використання опублікованих з комерційною
метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них
виконань  укласти  з  уповноваженою організацією колективного
управління, що визначена в установленому порядку МОН, договір про
виплату винагороди (роялті) за пряме або опосередковане комерційне
використання  опублікованих  з  комерційною  метою  фонограм,
відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань (далі -
договір про виплату винагороди (роялті), у якому сторонами згідно
із законодавством визначаються:
 
   спосіб комерційного використання опублікованих з комерційною
метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них
виконань;
 
   розмір винагороди (роялті) та строк її виплати;
 
   відповідальність суб'єктів за:
 
   а) прострочення строку виплати винагороди (роялті);
 
   б) несвоєчасне подання або подання недостовірних відомостей,
необхідних для збирання і розподілу винагороди (роялті), зокрема
щодо правильності зазначення найменування використаних фонограм,
відеограм, їх примірників та зафіксованих у  них  виконань,
виконавців, виробників фонограм чи відеограм, тривалості кожного
використання зазначених об'єктів суміжних прав, розміру доходів,
одержаних у результаті провадження діяльності, пов'язаної з їх
використанням, або розміру витрат на використання таких об'єктів;
 
   в) неправильне  нарахування  належної  до  виплати  суми
винагороди (роялті);
 
   строк дії договору;
 
   інші умови договору.
 
   5. Суб'єкти комерційного використання самостійно нараховують
згідно з договором про виплату винагороди (роялті), що укладений з
відповідною уповноваженою організацією колективного управління,
суму належної до сплати винагороди (роялті), перераховують її в
установлений договором строк на рахунок зазначеної організації та
подають їй у письмовій формі відомості, необхідні для збирання і
розподілу винагороди (роялті).
 
   Винагорода (роялті)  згідно  з розділом I цього додатка
нараховується і виплачується суб'єктами комерційного використання
з доходів, що одержані ними з того виду діяльності, у процесі якої
здійснювалося пряме чи опосередковане комерційне використання
опублікованих  з  комерційною  метою фонограм, відеограм, їх
примірників та зафіксованих у них виконань.
 
   Суб'єкти комерційного  використання,  що   на   праві
господарського відання володіють, користуються та розпоряджаються
приміщеннями  театрів  (зокрема  театрів-студій,  аматорських
самодіяльних театрів), філармоній, будинків і палаців культури,
будинків офіцерів, концертних і кіноконцертних залів та інших
закладів  культури,  парками,  стадіонами,  цирками, клубами,
готелями,  пансіонатами,  будинками  відпочинку,  санаторіями,
спортивними залами та іншими спортивно-оздоровчими закладами,
дискотеками,  танцювальними  і  концертними  майданчиками,
кінотеатрами, відеосалонами,  виставковими  залами  та  іншими
подібними закладами, підприємствами та організаціями торгівлі,
побутового обслуговування, пасажирського транспорту, барами, кафе,
ресторанами та іншими підприємствами громадського харчування тощо,
які перебувають у державній або комунальній власності, державні і
комунальні  телерадіоорганізації  нараховують  і  виплачують
винагороду (роялті) з доходів, зазначених в абзаці другому цього
пункту, і не можуть використовувати для її  виплати  кошти
державного бюджету.
 
   Винагорода (роялті), яка нараховується згідно з розділом І
цього додатка, виплачується суб'єктами комерційного використання у
подвійному розмірі за період починаючи з дати, коли встановлено
(зафіксовано) факт комерційного використання такими суб'єктами
опублікованих  з  комерційною  метою фонограм, відеограм, їх
примірників та зафіксованих у них виконань, до дати укладення
зазначеними суб'єктами договору про виплату винагороди (роялті) з
відповідною уповноваженою організацією колективного управління.
 
   6. Суб'єкти комерційного використання повинні:
 
   не перешкоджати  представникам  уповноважених  організацій
колективного   управління  фіксувати  факти  прямого  чи
опосередкованого  комерційного  використання  опублікованих  з
комерційною  метою  фонограм,  відеограм,  їх примірників та
зафіксованих у них виконань, зокрема, за допомогою технічних
засобів і (або) шляхом складення відповідного акта фіксації;
 
   подавати на вимогу зазначених представників інформацію щодо
правомірності такого використання разом з належно завіреними
копіями необхідних документів.
 
   7. Залежно від характеру комерційного використання фонограм,
відеограм, їх примірників та зафіксованих  у  них  виконань
уповноважені організації колективного управління за погодженням з
особами, які згідно із законодавством у сфері авторського права і
суміжних прав можуть управляти майновими правами на зазначені
об'єкти суміжних прав, мають право зменшувати розмір винагороди
(роялті), що визначається згідно з розділом I цього додатка.
 
   8. Сума  зібраної  винагороди  (роялті)  розподіляється
уповноваженими організаціями колективного управління між особами,
які згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних
прав можуть управляти майновими правами на фонограми, відеограми
та зафіксовані у них виконання, у такому співвідношенні: за
комерційне використання виконань - 50 відсотків, за комерційне
використання фонограм і (або) відеограм - 50 відсотків загальної
суми винагороди та виплачуються зазначеним особам на підставі
укладених  з ними, договорів пропорційно обсягу використання
відповідної фонограми, відеограми  та  зафіксованого  у  них
виконання.
 
   У разі  комерційного  використання  відеограм,  у  яких
зафіксовано фонограми, винагорода (роялті) розподіляється між їх
виробниками згідно з договором, укладеним між ними або між
особами, які згідно із законодавством у сфері авторського права і
суміжних прав можуть управляти майновими правами щодо зазначених
об'єктів суміжних прав.
 
   9. Доходи, зазначені у розділі І цього додатка, визначаються
згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.".<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner