Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1522 від 25.12.2008

Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою діяльністю


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            25.12.2008 N 1522
 
 
        Про затвердження Методики розрахунку
     вартості робіт з підключення електроустановок
      споживачів до електричних мереж ліцензіата
        та інших додаткових робіт і послуг,
       пов'язаних із ліцензованою діяльністю
 
 
   Згідно з повноваженнями, наданими Законом  України  "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної  комісії  з питань регулювання електроенергетики
України", Національна  комісія  регулювання  електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Методику  розрахунку  вартості  робіт  з
підключення електроустановок споживачів до електричних  мереж
ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із
ліцензованою діяльністю, що додається.
 
   2. Ця постанова набуває чинності з 1 січня 2009 року.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр палива
 та енергетики України                  Ю.Продан
 
 В.о. Голови Державного комітету 
 України з питань регуляторної 
 політики та підприємництва                 А.Гота
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   25.12.2008 N 1522
 
 
               МЕТОДИКА
       розрахунку вартості робіт з підключення
      електроустановок споживачів до електричних
        мереж ліцензіата та інших додаткових
          робіт і послуг, пов'язаних
          із ліцензованою діяльністю
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Методика  розрахунку  вартості  робіт з підключення
електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та
інших додаткових робіт і послуг, пов'язаних із ліцензованою
діяльністю (далі - Методика), розроблена відповідно до вимог Умов
та  Правил  здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами,
затверджених постановою  НКРЕ  України  від  13.06.96  N  15
( z0408-96 ), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності
з  постачання  електричної  енергії за регульованим тарифом,
затверджених постановою НКРЕ України  від  13.06.96  N  15/1
( z0433-96 ).
 
   1.2. У цій Методиці терміни вживаються в такому значенні:
   виконавець - ліцензіат з  передачі  електричної  енергії
місцевими  (локальними)  електричними  мережами та постачання
електричної енергії за регульованим тарифом;
   замовник - фізична або юридична особа, яка виявила бажання
замовити додаткові роботи (послуги);
   додаткові роботи (послуги) - роботи (послуги), які надаються
виключно ліцензіатом з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами та з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом і пов'язані з його ліцензованою
діяльністю;
   основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку
обслуговування, посадові обов'язки).
 
   1.3. Методика встановлює єдиний порядок розрахунку вартості
виконання додаткових робіт (послуг).
 
   1.4. Виконання додаткових робіт (послуг) здійснюється на
підставі договору, який укладається між замовником і виконавцем
згідно з чинним законодавством України.
 
   1.5. Перелік додаткових робіт (послуг) наведений в додатку 1
до цієї Методики.
 
   1.6. Вартість додаткових робіт (послуг) не включається до
складу  витрат  на  передачу  електричної  енергії місцевими
(локальними) електричними мережами та постачання  електричної
енергії за регульованим тарифом і обліковується окремо від витрат
з ліцензованої діяльності у випадку виконання зазначених робіт
(послуг) виконавцем.
 
   1.7. Розрахунок  вартості послуг з підготовки та видачі
технічних умов та змін до них здійснюється відповідно до Порядку
надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо
інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру
плати за їх видачу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20.12.99 N 2328 ( 2328-99-п ).
 
   1.8. Вартість  інформаційних  послуг,  що   надаються
постачальникам  електроенергії  за  нерегульованим  тарифом,
визначається з урахуванням граничного розміру плати за ці послуги,
який установлюється відповідною постановою НКРЕ.
 
   2. Порядок визначення вартості додаткових робіт (послуг)
 
   2.1. Розрахунок вартості додаткових робіт (послуг) базується
на відшкодуванні економічно обґрунтованих витрат виконавця з
виконання додаткових робіт (послуг) та здійснюється за формами,
наведеними в додатку 2 до цієї  Методики,  крім  випадків,
передбачених пунктом 1.7. цієї Методики.
   Вартість додаткової роботи (послуги) визначається  шляхом
калькулювання  витрат  відповідно  до  Положення  (стандарту)
бухгалтерського обліку 16  "Витрати",  затвердженого  наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ) і
зареєстрованого Міністерством юстиції  України  19.01.2000  за
N 27/4248.
   Базою для визначення розміру плати за окремі додаткові роботи
(послуги) є норми витрат робочого часу при наданні конкретної
послуги та розрахунок витрат на виконання цієї роботи (послуги).
 
   2.2. При розрахунках вартості додаткових робіт  (послуг)
застосовуються  норми  витрат  робочого  часу,  затверджені
відповідними нормативними  документами  згідно  з  переліком,
зазначеним у додатку 5 до цієї Методики.
   2.2.1. За відсутності норм витрат робочого часу на виконання
відповідних додаткових робіт (послуг) для розрахунків розміру
плати за виконання додаткових робіт (послуг) застосовуються норми,
установлені  шляхом  хронометражних  спостережень.  Результати
хронометражних спостережень оформляються відповідними  актами.
Форма акта на проведення хронометражних спостережень наведена в
додатку 3 до цієї Методики.
   2.2.2. Норми  часу  установлюються  для  бригади  чи
індивідуального виконавця в нормо-годинах.
   2.2.3. Витрати робочого часу можуть змінюватися, виходячи із
фактичних витрат часу на виконання робіт за умови підтвердження
цих змін.
   2.2.4. При зміні норм витрат робочого часу на виконання
окремих додаткових робіт проводиться перерахунок розміру плати за
їх здійснення.
   2.2.5. За умови впливу факторів, що знижують продуктивність
праці та несуть у собі ризик (зимові та відмінні від нормативних
умови тощо), до норм витрат робочого часу застосовуються корегуючі
коефіцієнти відповідно до положень нормативних документів (додаток
5 до Методики).
 
   2.3. Ціна  додаткових  робіт (послуг) включає економічно
обґрунтовані витрати та норматив прибутку. Розрахунок витрат на
виконання окремих додаткових робіт і послуг здійснюється на
підставі  Положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  16
"Витрати" ( z0027-00 ).
   2.3.1. До виробничої собівартості додаткових робіт (послуг)
включаються: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату
праці та загальновиробничі витрати.
   2.3.2. До  складу прямих матеріальних витрат включається
вартість сировини та основних матеріалів, допоміжні та інші
матеріали.
   2.3.3. До складу прямих витрат на оплату праці працівників
включаються витрати на оплату праці, визначені, виходячи з норм
витрат робочого часу на виконання визначеної номенклатури робіт та
основної і додаткової заробітної плати відповідної категорії
працівників.
   Витрати на соціальні заходи визначаються згідно з чинним
законодавством.
   2.3.4. Загальновиробничі витрати формуються за складом витрат
відповідно до п. 15 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
16 "Витрати" ( z0027-00 ). Відсоток загальновиробничих витрат
розраховується як відношення загальновиробничих витрат з передачі
електричної енергії до прямих витрат на оплату праці з передачі
електроенергії. Сума загальновиробничих витрат визначається у
відсотках до витрат на оплату праці.
   2.3.5. До  витрат,  пов'язаних  з  використанням  машин
(механізмів) при виконанні додаткових робіт (послуг), відносяться
витрати на  транспорт  (машини,  механізми),  який  задіяний
безпосередньо при виконанні робіт, наданні послуг, а саме: витрати
на доставку бригади до місця роботи та назад та витрати, пов'язані
з використанням спеціальних машин та механізмів.
   2.3.6. Норма  прибутку  для  додаткових  робіт  (послуг)
визначається у розмірі 10% від суми витрат, що включаються в
калькуляцію вартості виконання робіт (надання послуг), відповідно
до форми N 1 додатка 2 до цієї Методики.
 
   2.4. Розрахунки  вартості  додаткових  робіт  (послуг)
здійснюються  відповідними  підрозділами  та  затверджуються
уповноваженою особою виконавця.
 
   2.5. Виконавець  має право здійснювати перегляд вартості
додаткових робіт (послуг) у разі змін до законодавства, які
передбачають зміну рівня інфляції, мінімальної заробітної плати,
обов'язкових платежів, а також у разі змін ринкових цін на
матеріальні ресурси, але не частіше одного разу на рік.
 
   2.6. Відповідальність за правильність застосування положень
цієї Методики, а також своєчасність і якість виконання додаткових
робіт  (послуг)  несе  виконавець  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   2.7. Вартість додаткових робіт (послуг) визначається без ПДВ.
 
   3. Порядок розрахунку плати за виконання фактичних обсягів
додаткових робіт (послуг)
 
   3.1. Плата за обсяг виконаних додаткових робіт (послуг) - це
вартість додаткових робіт (послуг), які пов'язані з діяльністю з
передачі та постачання електричної енергії і є істотною умовою
договору, і визначається в договорі при його укладенні до початку
виконання  робіт (надання послуг). Плата за обсяг виконаних
додаткових робіт (послуг) визначається з урахуванням фактичних
обсягів проведених робіт.
 
   3.2. Плата за виконані додаткові роботи (послуги) відповідно
до їх фактичних обсягів може включати:  вартість  виконання
конкретної додаткової роботи (послуги) і вартість використання
машин і механізмів, які застосовуються для виконання додаткових
робіт (послуг).
   3.2.1. Вартість виконання  конкретної  додаткової  роботи
(послуги) визначається за формою N 1 додатка 2 до цієї Методики.
   3.2.2. Вартість використання  машин  і  механізмів,  які
застосовуються  для  виконання  додаткових  робіт  (послуг),
визначається, виходячи  з  установленого  тарифу  на  одну
машино-годину роботи машини (механізму), норм витрат часу на
проведення конкретної роботи відповідно до положень нормативних
документів, наведених у додатку 5 до цієї Методики, а також витрат
на 1 км пробігу та фактичного  пробігу.  Тарифи  на  одну
машино-годину роботи машин і механізмів визначаються згідно з
формою N 5 додатка 2 до цієї  Методики  і  затверджуються
уповноваженою особою виконавця. Витрати виконавця на 1 км пробігу
машин визначаються, виходячи з вартості палива  (без  ПДВ),
нормативу витрат палива на 1 км, витрат на ремонт та технічне
обслуговування.
 
   3.3. Вартість використання машин і механізмів включається до
плати за виконані додаткові роботи (послуги) у випадках, коли
застосування певних машин і механізмів для виконання певних
додаткових робіт (послуг) передбачено положеннями нормативних
документів і робота  таких  машин  чи  механізмів  фактично
використовувалась.
   Витрати, пов'язані з  використанням  машин  (механізмів),
включаються до плати за виконання додаткових робіт (послуг),
пов'язаних з ліцензованою діяльністю у разі, коли для виконання
зазначених робіт залучається автотранспорт (машини, механізми)
виконавця.
 
   3.4. Вартість  часу  перебування  працівників  у  дорозі
визначається, виходячи з вартості однієї людино-години основного
персоналу і розрахункового часу на проїзд виконавців до місця
виконання робіт відповідно до додатка 4 до цієї Методики.
 
   3.5. За  умови  використання  виконавцем  для  виконання
додаткових робіт (послуг) власної сировини, матеріалів, виробів,
конструкцій тощо, їх вартість (без ПДВ) включається до розрахунку
вартості виконання додаткових робіт (послуг), що проводиться за
формою N 1 додатка 2 до цієї Методики.
 
   3.6. Розмір плати за виконання окремих додаткових робіт
(послуг) затверджується уповноваженою особою виконавця у вигляді
калькуляції, наведеної в додатку 2 (форма N 1) до цієї Методики
(крім випадків, передбачених пунктом 1.7 цієї Методики).
 
 
                   Додаток 1
                   до Методики розрахунку
                   вартості робіт з підключення
                   електроустановок споживачів
                   до електричних мереж
                   ліцензіата та інших
                   додаткових робіт і послуг,
                   пов'язаних із ліцензованою
                   діяльністю
 
 
               ПЕРЕЛІК
          додаткових робіт (послуг)
 
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п|        Додаткові роботи (послуги)        |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1 |              2               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1. |Видача технічних умов (ТУ) та погодження проектної    |
|   |документації на відповідність наданим технічним умовам та |
|   |чинним нормативно - правовим актам*            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2. |Підключення та/або відключення електроустановок      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3. |Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні     |
|   |електромереж                       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4. |Надання інформаційних послуг постачальникам електричної  |
|   |енергії за нерегульованим тарифом**            |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5. |Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу |
|   |обліку                          |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Розрахунок вартості видачі технічних умов здійснюється
відповідно до Порядку надання архітектурно-планувального завдання
та  технічних  умов  щодо  інженерного  забезпечення об'єкта
архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.99 N 2328 (
2328-99-п );
   **  вартість надання інформаційних послуг постачальникам
електроенергії за нерегульованим тарифом обмежується граничним
розміром плати за ці послуги, який установлюється відповідною
постановою НКРЕ.
 
 
                   Додаток 2
                   до Методики розрахунку
                   вартості робіт з підключення
                   електроустановок споживачів
                   до електричних мереж
                   ліцензіата та інших
                   додаткових робіт і послуг,
                   пов'язаних із ліцензованою
                   діяльністю
 
                   Форма N 1
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
 
                   __________
                    (підпис)
 
                   ____________________
                   (уповноважена особа)
 
                   "___" ___________ 200__ року
 
 
           КАЛЬКУЛЯЦІЯ (РОЗРАХУНОК)
      вартості виконання робіт (надання послуг)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N  |    Показники    |  Витрати на одну  |Примітка |
| з/п |            |калькуляційну одиницю, |     |
|   |            |     грн     |     |
|------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 1. |Прямі витрати:     |            |     |
|------+-----------------------+-----------------------+---------|
|   |витрати на оплату праці|            |Форма N 4|
|   |-----------------------+-----------------------+---------|
|   |відрахування на    |            |     |
|   |соціальні заходи    |            |     |
|------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 2. |Загальновиробничі   |            |     |
|   |витрати __% від суми  |            |     |
|   |заробітної плати    |            |     |
|------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 3. |Усього витрат     |            |     |
|   |(р.1+р.2):       |            |     |
|------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 4. |Норма прибутку __% від |            |     |
|   |суми витрат (р.3)   |            |     |
|------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 5. |Калькуляційна вартість |            |     |
|   |(р.3+р.4):       |            |     |
|------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 6. |Матеріальні витрати  |            |Форма N 2|
|------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 7. |Витрати, пов'язані з  |            |Форма N 3|
|   |використанням машин  |            |     |
|   |(механізмів)      |            |     |
|------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 8. |Разом (р.5+р.6+р.7):  |            |     |
|------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 9. |ПДВ - 20%       |            |     |
|------+-----------------------+-----------------------+---------|
| 10. |РАЗОМ з ПДВ:      |            |     |
------------------------------------------------------------------
 
 _________________     _________________________
  (підпис)           (виконавець)
 
 
                   Форма N 2
 
 
              РОЗРАХУНОК
       матеріальних витрат на виконання робіт
          (надання послуг) (без ПДВ)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Номенклатура| Одиниця |Ціна за |Кількість| Сума |Примітка|
|з/п|матеріальних|вимірювання|одиницю,|одиниць, |витрат,|    |
|  |  витрат  |      | грн  |  шт.  | грн |    |
|---+------------+-----------+--------+---------+-------+--------|
|  |      |      |    |     |    |    |
|---+------------+-----------+--------+---------+-------+--------|
|  |      |      |    |     |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
 _________________     _________________________
  (підпис)           (виконавець)
 
 
                   Форма N 3
 
 
              РОЗРАХУНОК
       витрат, пов'язаних з використанням машин
         (механізмів) при виконанні робіт
          (наданні послуг) (без ПДВ)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
| N | Перелік  | Норма  |   Тарифи  |Сума витрат на|Загальна|Примітка|
|з/п|  машин  | викори-  |        | використання | сума |    |
|  |(механізмів)|стання ПММ |        | машин, грн |витрат, |    |
|  |      |-----------+----------------+--------------|  грн |    |
|  |      |машино- |км|грн/машино-|грн/| плата |плата |    |    |
|  |      | годин | | годину  |1 км| за  | за |    |    |
|  |      |    | |      |  |послуги|пробіг|    |    |
|---+------------+--------+--+-----------+----+-------+------+--------+--------|
|  |      |    | |      |  |    |   |    |    |
|---+------------+--------+--+-----------+----+-------+------+--------+--------|
|  |      |    | |      |  |    |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 _________________     _________________________
  (підпис)           (виконавець)
 
 
                   Форма N 4
 
 
              РОЗРАХУНОК
      прямих витрат на оплату праці працівників,
     які задіяні при виконанні робіт (наданні послуг)
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Вид |Виконавці|Середньомісячний|Витрати | Основна заробітна плата |  Додаткова зарплата  | Усього |
|з/п|роботи| (склад | фонд робочого |робочого|             |             |заробітна|
|  |   |бригади) |  часу, год  | часу, |-------------------------+--------------------------| плата за|
|  |   |     |        |нормо- |місячний|тарифна|основна |шкідливі|премія,| усього |  час  |
|  |   |     |        |год   | оклад, |ставка |зарплата|умови за|  %/ |додаткова|виконання|
|  |   |     |        |    | грн  | за  | за час | час  | грн |зарплата,| роботи, |
|  |   |     |        |    |    |1 год, |роботи, |роботи, |    |  грн  |  грн  |
|  |   |     |        |    |    | грн | грн  | %/ грн |    |     | (гр.8 + |
|  |   |     |        |    |    |    |    |    |    |     | гр.11) |
|---+------+---------+----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+---------|
| 1 | 2  |  3  |    4    |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  |  11  |  12  |
|---+------+---------+----------------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+---------+---------|
|  |   |     |        |    |    |    |    |    |    |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 _________________     _________________________
  (підпис)           (виконавець)
 
 
                   Форма N 5
 
 
              РОЗРАХУНОК
           вартості 1 машино-години
         використання машин (механізмів)
 
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п|      Показники      |Одиниця виміру|Кількість|
|-----+---------------------------------+--------------+---------|
| 1 |Заробітна плата водія      |  грн/міс.  |     |
|-----+---------------------------------+--------------+---------|
| 2 |Норма тривалості робочого часу за|  годин   |     |
|   |місяць              |       |     |
|-----+---------------------------------+--------------+---------|
| 3 |Заробітна плата водія на годину |  грн/год  |     |
|-----+---------------------------------+--------------+---------|
| 4 |Нарахування на заробітну плату на|  грн/год  |     |
|   |годину              |       |     |
|-----+---------------------------------+--------------+---------|
| 5 |Усього (р.3 + р.4):       |  грн/год  |     |
|-----+---------------------------------+--------------+---------|
| 6 |Вартість машини (механізму)   |   грн   |     |
|-----+---------------------------------+--------------+---------|
| 7 |Річні амортизаційні відрахування |  грн/рік  |     |
|-----+---------------------------------+--------------+---------|
| 8 |Амортизація           |  грн/год  |     |
|-----+---------------------------------+--------------+---------|
| 9 |Витрати на паливо (для      |  грн/год  |     |
|   |спеціальних машин)        |       |     |
|-----+---------------------------------+--------------+---------|
| 10 |Вартість 1 машино-години (р.5 + |  грн/год  |     |
|   |р.8 + р.9)            |       |     |
------------------------------------------------------------------
 
 _________________     _________________________
  (підпис)           (виконавець)
 
 
                   Додаток 3
                   до Методики розрахунку
                   вартості робіт з підключення
                   електроустановок споживачів
                   до електричних мереж
                   ліцензіата та інших
                   додаткових робіт і послуг,
                   пов'язаних із ліцензованою
                   діяльністю
 
 
              АКТ N ____
      на проведення хронометражних спостережень
        при виконанні робіт (наданні послуг)
 
      __________________________________________
          (найменування робіт, послуг)
 
 
 Комісія у складі: _______________________________________________
 
 _________________________________________________________________
    (посада, прізвище ініціали голови та членів комісії)
 
 склала даний акт про те, що при проведенні хронометражу робочого
 
часу на __________________________________________________________
            (найменування робіт)
 
 установлені наступні трудовитрати:
 
------------------------------------------------------------------
| N  | Найменування і | Кваліфікація або | Витрачений час  |
| з/п | кількість робіт | посада виконавця |-------------------|
|   |         |         |хвилин|людино-годин|
|------+------------------+------------------+------+------------|
| 1  |    2     |    3     | 4  |   5   |
------------------------------------------------------------------
 
 Хронометражні спостереження проведено
 
 "____" ______________ 200__ року
 
 Голова комісії: ________________________________________
              (прізвище, ініціали)
 
 Члени комісії: _________________________________________
             (прізвище, ініціали)
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова профспілкового комітету __________________________________
                    (прізвище, ініціали)
 
 
                   Додаток 4
                   до Методики розрахунку
                   вартості робіт з підключення
                   електроустановок споживачів
                   до електричних мереж
                   ліцензіата та інших
                   додаткових робіт і послуг,
                   пов'язаних із ліцензованою
                   діяльністю
 
 
              РОЗРАХУНОК
       витрат часу (год) на проїзд виконавців
          до місця виконання робіт*
 
 
------------------------------------------------------------------
|Відстань до |     Влітку     |     Взимку     |
| об'єкта  |-------------------------+-------------------------|
|споживача і | шосейна  | ґрунтова | шосейна  | ґрунтова |
|назад, км  |  дорога  |  дорога  |  дорога  |  дорога  |
|      |---------------------------------------------------|
|      |       швидкість руху, км/год        |
|      |---------------------------------------------------|
|      |   45   |   30   |   40   |   25   |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   5   |  0,11  |  0,16  |  0,12  |  0,20  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   10   |  0,22  |  0,33  |  0,25  |  0,40  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   15   |  0,33  |  0,50  |  0,38  |  0,60  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   20   |  0,45  |  0,66  |  0,50  |  0,80  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   25   |  0,55  |  0,83  |  0,62  |  1,00  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   30   |  0,67  |  1,00  |  0,75  |  1,20  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   35   |  0,78  |  1,16  |  0,88  |  1,40  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   40   |  0,89  |  1,33  |  1,00  |  1,60  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   45   |  1,00  |  1,50  |  1,12  |  1,80  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   50   |  1,11  |  1,66  |  1,25  |  2,00  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   60   |  1,34  |  2,00  |  1,50  |  2,40  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   70   |  1,55  |  2,30  |  1,75  |  2,80  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   80   |  1,78  |  2,64  |  2,00  |  3,20  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|   90   |  2,00  |  3,00  |  2,24  |  3,60  |
|------------+------------+------------+------------+------------|
|  100   |  2,21  |  3,31  |  2,50  |  4,00  |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Відповідно до галузевих збірників "Норми часу - розцінки на
ремонт  і  технічне  обслуговування  електричних  мереж"
(ГКД 34.-05.834-98).
 
 
                   Додаток 5
                   до Методики розрахунку
                   вартості робіт з підключення
                   електроустановок споживачів
                   до електричних мереж
                   ліцензіата та інших
                   додаткових робіт і послуг,
                   пов'язаних із ліцензованою
                   діяльністю
 
 
            Нормативні посилання
 
 
   Розрахунок плати за підключення до електричних мереж та
виконання додаткових робіт і послуг, пов'язаних з ліцензованою
діяльністю, передбачає застосування таких  нормативно-правових
актів:
   Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.99 N 2328
( 2328-99-п ) "Про Порядок надання архітектурно-планувального
завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта
архітектури і визначення розміру плати за їх видачу";
   Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 N  2657-XII
( 2657-12 );
   Правила користування  електричною  енергією,  затверджені
постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ) (із змінами та
доповненнями);
   Правила користування  електричною енергією для населення,
затверджені постановою Кабінету Міністру України від 26.07.99
N 1357 ( 1357-99-п );
   Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 209 ( 209-97-п );
   Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила.
ГКД 34.20.507-2003;
   Державні будівельні норми  України.  "Правила  визначення
вартості будівництва" (ДБН Д.1.1-1-2000) ( v0174241-00 );
   Державні будівельні  норми  України.  "Вказівки  щодо
застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж
устаткування";
   Державні будівельні  норми  України.  "Ресурсні елементні
кошторисні  норми  на  монтаж  устаткування".  Збірник  8.
Електротехнічні установки;
   Норми часу-розцінки на ремонт і технічне  обслуговування
електричних мереж: обладнання електричних підстанцій напругою 35 -
750 кВ, Том V, VI, К. 2004 рік, ГНД 34.05.835-2003;
   Норми часу-розцінки  на ремонт і технічне обслуговування
електричних мереж. Повітряні лінії напругою 35 - 150 кВ. II том,
ГКД 34.05.834-98;
   Норми часу  на  ремонт  і  технічне  обслуговування
електро-вимірювальних приладів.   РД   34.05.758-89   СПО.
(Союзтехенерго, 1990 рік);
   Норми часу-розцінки на ремонт і технічне обслуговування
електричних  мереж.  Повітряні  лінії  напругою  0,4-20  кВ,
трансформаторні підстанції напругою 6 - 20/0,4 кВ, розподільчі
пункти напругою 6-20 кВ 1 том, К:, 1998, ГКД 34.05.834-98;
   Норми часу-розцінки  на ремонт і технічне обслуговування
електричних мереж. Кабельні лінії напругою 0,4-35 кВ, III том.
ГКД 34.05.834-98;
   Правила організації технічного обслуговування та  ремонту
обладнання, будівель  і  споруд  електростанцій  та  мереж.
ГКД 34.20.661-2003;
   Повітряні лінії  електропередачі напругою 35 кВ і вище.
Інструкція з експлуатації. ГКД 34.20.502-97.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner