Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1449 від 25.12.2008

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 та затвердження Змін до Правил користування електричною енергією


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            25.12.2008 N 1449
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 лютого 2009 р.
                   за N 106/16122
 
 
        Про внесення змін до постанови НКРЕ
      від 17.10.2005 N 910 та затвердження Змін
      до Правил користування електричною енергією
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) (із змінами), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Унести до постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 ( z1399-05 )
"Про внесення змін до Правил користування електричною енергією",
зареєстрованої в  Міністерстві  юстиції України 18.11.2005 за
N 1399/11679, такі зміни:
 
   1.1. У пункті 2:
   в абзаці другому слова "шести місяців" замінити словами
"трьох з половиною років";
   в абзаці  третьому слова "одного року" замінити словами
"чотирьох років";
   в абзаці четвертому слово "двох" замінити словом "п'яти";
   в абзаці п'ятому слово "трьох" замінити словом "шести".
 
   1.2. У пункті 3:
   в абзаці першому цифри "3.20" замінити цифрами "3.35";
   в абзаці другому слово "двох" замінити словом "п'яти";
   в абзаці четвертому слово "трьох" замінити словом "шести".
 
   2. Затвердити  Зміни  до Правил користування електричною
енергією, затверджених постановою НКРЕ  від  31.07.96  N  28
( z0417-96  ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
02.08.96 за N 417/1442, що додаються.
 
   3. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами в
установленому  порядку забезпечити подання цієї постанови на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
 Голова НКРЕ                      В.Кальченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр палива та енергетики
 України                         Ю.Продан
 
 Голова Державного комітету 
 України з питань технічного 
 регулювання та споживчої політики             Л.Лосюк
 
 В.о. Голови Антимонопольного
 комітету України                  О.Мельниченко
 
 Міністр економіки України               Б.Данилишин
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               К.Ващенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   25.12.2008 N 1449
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 лютого 2009 р.
                   за N 106/16122
 
 
               ЗМІНИ
      до Правил користування електричною енергією
              ( z0417-96 )
 
 
   1. У пункті 1.2:
   абзац п'ятий після слів "автоматизована система комерційного
обліку електричної енергії" доповнити абревіатурою "(АСКОЕ)";
   доповнити після десятого абзацу новими абзацами одинадцятим
та дванадцятим такого змісту:
   "відповідальна сторона - власник засобів комерційного обліку
або інша  організація,  яка  несе  відповідальність  за  їх
функціонування згідно з договором;
   власник електричних мереж - юридична або фізична особа, якій
на праві власності або користування належать електроустановки,
призначені для передачі та/або розподілу електричної енергії".
   У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - вісімдесят четвертий
вважати абзацами тринадцятим - вісімдесят шостим відповідно;
   абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
   "договір про спільне використання технологічних електричних
мереж - домовленість двох сторін, що є документом певної форми,
який  встановлює  зміст  та  регулює  правовідносини  між
електропередавальною  організацією  (ліцензіатом  з  передачі
електричної енергії місцевими (локальними) мережами) та основним
споживачем  під  час передачі (транзиту) електричної енергії
технологічними електричними мережами";
   абзац двадцятий викласти в такій редакції:
   "дозволена потужність - максимальна величина потужності, яку
електропередавальна  організація  дозволила  споживачу  для
одночасного    використання    (одночасного    ввімкнення
електрообладнання) за кожною окремою площадкою вимірювання на
підставі нормативно-технічних документів відповідно  до  умов
договору";
   доповнити після двадцять дев'ятого абзацу новим  абзацом
тридцятим такого змісту:
   "заінтересовані сторони - юридичні та фізичні особи, на яких
впливає чи може вплинути реалізація заходів із програмування
електронних багатофункціональних  засобів  обліку  електричної
енергії".
   У зв'язку з цим абзаци тридцятий - вісімдесят шостий вважати
абзацами тридцять першим - вісімдесят сьомим відповідно;
   доповнити після тридцять четвертого абзацу новим абзацом
тридцять п'ятим такого змісту:
   "зміна тарифних зон і  тарифних  коефіцієнтів  -  зміна
зазначених  параметрів  первинного  програмування електронного
багатофункціонального  засобу  обліку  після  встановлення
електронного багатофункціонального засобу обліку в точці обліку
електричної енергії під час експлуатації".
   У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий - вісімдесят сьомий
вважати абзацами тридцять шостим - вісімдесят восьмим відповідно;
   абзац тридцять сьомий викласти в такій редакції:
   "контрольний огляд засобу обліку - виконання комплексу робіт
з метою візуального обстеження цілісності засобу обліку (корпусу,
скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про
пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів
засобів обліку, а також з метою виявлення без використання
спеціальних  технічних  засобів  та/або  часткового демонтажу
будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних
підключень";
   абзац тридцять дев'ятий викласти в такій редакції:
   "локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) -
улаштована з метою розрахунків за спожиту електричну енергію
сукупність  засобів  обліку  (або  один  засіб обліку), які
забезпечують  вимірювання,  збір,  накопичення,  оброблення
результатів вимірювань за відповідними періодами часу (формування
первинної вимірювальної інформації) про обсяги і параметри потоків
електричної енергії та значення споживаної потужності на окремій
площадці вимірювання та мають інтерфейс передачі даних для роботи
в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної
енергії";
   доповнити після сорок восьмого абзацу новим абзацом сорок
дев'ятим такого змісту:
   "оператор даних комерційного обліку - суб'єкт господарювання,
який в установленому законодавством порядку забезпечує зчитування,
обробку та передачу даних обліку, створення, управління базою
даних обліку, перевірку достовірності та заміну даних обліку,
надання даних обліку заінтересованим сторонам, які мають право
доступу до відповідних даних".
   У зв'язку з цим абзаци сорок дев'ятий - вісімдесят восьмий
вважати абзацами п'ятдесятим - вісімдесят дев'ятим відповідно;
   абзац п'ятдесятий  після  слова "субспоживачам" доповнити
словами "та/або електропередавальній організації";
   доповнити після п'ятдесят першого абзацу новими абзацами
п'ятдесят другим та п'ятдесят третім такого змісту:
   "первинне програмування   -   установлення   параметрів
(параметризація) електронного багатофункціонального засобу обліку,
достатніх  для  введення  його  в експлуатацію, залежно від
розрахункової схеми обліку, порядку розрахунків за електричну
енергію  та  вимог  щодо  інформаційного  обміну  в  складі
автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії та
встановлення електронного багатофункціонального засобу обліку в
точці обліку електричної енергії;
   перевірка програмування   -  інструментальна  перевірка
відповідності параметрів електронного багатофункціонального засобу
обліку,  установлених  при первинному програмуванні та зміні
тарифних зон і тарифних коефіцієнтів, значенням, указаним у
протоколі параметризації, під час експлуатації".
   У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят другий - вісімдесят дев'ятий
вважати  абзацами  п'ятдесят  четвертим  - дев'яносто першим
відповідно;
   доповнити після п'ятдесят восьмого абзацу новим  абзацом
п'ятдесят дев'ятим такого змісту:
   "плата за  спільне використання технологічних електричних
мереж - еквівалент вартісної участі організації, що використовує
технологічні електричні мережі відповідного власника електричних
мереж в утриманні цих технологічних електричних мереж".
   У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят дев'ятий - дев'яносто перший
вважати абзацами шістдесятим - дев'яносто другим відповідно;
   абзац шістдесят шостий викласти в такій редакції:
   "приєднана потужність - сумарна за площадкою вимірювання
номінальна  потужність  приєднаних  до  електричної  мережі
струмоприймачів та трансформаторів споживача (без  урахування
резервних трансформаторів), які перетворюють електричну енергію на
робочу напругу (яка безпосередньо живить струмоприймачі), кВт";
   доповнити після  шістдесят восьмого абзацу новим абзацом
шістдесят дев'ятим такого змісту:
   "протокол параметризації  -  вихідний документ (паперовий
носій), створений за допомогою програми виробника електронного
багатофункціонального засобу обліку".
   У зв'язку з цим абзаци шістдесят дев'ятий - дев'яносто другий
вважати абзацами сімдесятим - дев'яносто третім відповідно;
   доповнити після сімдесят восьмого абзацу  новим  абзацом
сімдесят дев'ятим такого змісту:
   "тарифна зона - період за годинами доби, якому відповідає
значення  ціни електричної енергії та/або значення тарифного
коефіцієнта".
   У зв'язку з цим абзаци сімдесят дев'ятий - дев'яносто третій
вважати абзацами вісімдесятим - дев'яносто четвертим відповідно.
 
   2. У пункті 1.4:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "Точка продажу електричної енергії споживачу установлюється
на  межі  балансової  належності  його  електроустановок  та
зазначається в договорі про постачання електричної енергії або в
договорі про купівлю-продаж електричної енергії";
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "Електропередавальна організація  покриває  всі  витрати,
пов'язані з доставкою електричної енергії в точку продажу";
   абзац третій виключити.
 
   3. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:
   "1.5. У разі підключення електроустановок  споживача  до
електричних мереж, власник яких не є постачальником електричної
енергії, та виникнення у споживача відповідно до законодавства
України  зобов'язань уносити плату за перетікання реактивної
електроенергії, між споживачем та цим власником електричних мереж
на основі типового договору (додаток 1) укладається договір про
технічне забезпечення електропостачання споживача".
 
   4. У пункті 1.7:
   абзаци перший та другий виключити;
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "У разі  використання  технологічних  електричних  мереж
електропередавальною організацією відносини між власником цих
мереж та електропередавальною організацією, у тому числі їх
взаємна відповідальність, регулюються договором  про  спільне
використання технологічних електричних мереж, що укладається між
ними на основі типового договору (додаток 2)";
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
   "Основний споживач   не   має   права   відмовити
електропередавальній  організації,  яка  здійснює  ліцензовану
діяльність на закріпленій території, в укладенні (переукладенні)
договору про спільне використання технологічних електричних мереж,
а субспоживачу у разі дотримання ним вимог цих Правил в укладенні
(переукладенні)   договору   про   технічне   забезпечення
електропостачання споживача  в  передбачених  цими  Правилами
випадках".
 
   5. Пункт 1.8 викласти в такій редакції:
   "1.8. Умови договорів про постачання електричної енергії, про
спільне використання технологічних електричних мереж, про технічне
забезпечення електропостачання споживача виконуються з дати їх
підписання".
 
   6. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:
   "3.3. Відповідальність  за  збереження  і  цілісність
розрахункових  засобів  обліку  електричної енергії та пломб
(відбитків їх тавр)  відповідно  до  акта  про  пломбування
покладається  на  власника (користувача) електроустановки або
організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені".
 
   7. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:
   "3.5. У разі виникнення зустрічного перетікання електричної
енергії   між   електричними   мережами   споживача   та
електропередавальної  організації  розрахункові  засоби обліку
електричної енергії мають забезпечувати  облік  активної  та
реактивної електричної енергії в обох напрямках".
 
   8. Абзац четвертий пункту 3.6 виключити.
 
   9. Пункт 3.7 викласти в такій редакції:
   "3.7. Для розрахункового обліку електричної енергії мають
використовуватися засоби обліку, внесені до Державного реєстру
засобів вимірювальної техніки, допущених до  застосування  в
Україні.
   Місця та умови встановлення розрахункових засобів обліку
визначаються згідно з ПУЕ та проектними рішеннями.
   Засоби обліку мають бути встановлені таким чином, щоб для
контролю за обсягом споживання електричної енергії забезпечити
технічну можливість безперешкодного доступу до засобів обліку:
   1) які  встановлені  на  об'єктах  електропередавальної
організації, - відповідальних  працівників  Держенергонагляду,
постачальника електричної енергії та споживача;
   2) які  встановлені  на  об'єктах  споживача  (основного
споживача),  -  відповідальних  працівників Держенергонагляду,
постачальника  електричної   енергії   (електропередавальної
організації) та субспоживача;
   3) які встановлені на об'єктах субспоживача, - відповідальних
працівників Держенергонагляду, постачальника електричної енергії
(електропередавальної організації) та основного споживача".
 
   10. У пункті 3.8:
   абзац перший перед словами "Електропередавальна організація"
доповнити словами "У разі встановлення або заміни засобів обліку
споживачем";
   в абзаці другому слова "єдину автоматизовану систему обліку
електричної енергії" замінити словами "автоматизовану систему
комерційного обліку електричної енергії";
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "У разі встановлення локального устаткування збору та обробки
даних або зміни електричної схеми обліку на основі технічних
рекомендацій, наданих електропередавальною організацією, споживач
або організація, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється
заміна розрахункового обліку, розробляє технічне завдання на
встановлення (заміну) розрахункового обліку, яке погоджується
електропередавальною організацією впродовж десяти робочих днів з
дня отримання. На основі погодженого технічного завдання на
встановлення (заміну) розрахункового обліку проектною організацією
за договором із споживачем або організацією, на вимогу (за
ініціативою) якої здійснюється заміна розрахункового  обліку,
розробляється  проект  встановлення  розрахункового  обліку
електричної енергії та/або локального устаткування збору  та
обробки даних. Установлення (заміну) засобів розрахункового обліку
без зміни електричної схеми обліку дозволяється  здійснювати
відповідно до існуючих проектних рішень без розробки технічного
завдання";
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
   "Установлення засобів обліку електричної  енергії  та/або
локального устаткування збору та обробки даних виконується за
рахунок споживача або організації, на вимогу (за ініціативою) якої
здійснюється заміна розрахункового обліку, електропередавальною
організацією або іншою організацією, яка має право на виконання
таких робіт";
   абзац шостий викласти в такій редакції:
   "Установлення (заміна)  засобів розрахункового обліку без
зміни електричної схеми обліку здійснюється на підставі заяви
споживача за його рахунок електропередавальною організацією або
іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт, за
погодженням з електропередавальною організацією. Робочий проект на
встановлення (заміну) засобів розрахункового обліку із зміною
електричної схеми обліку та/або локального устаткування збору та
обробки даних виконується проектною організацією за договором,
укладеним  із  організацією,  на  балансі  якої  перебувають
розрахункові засоби обліку";
   доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
   "Локальне устаткування  збору  та  обробки  даних  та
автоматизовані системи комерційного обліку електричної енергії
мають створюватись  та  проходити  свій  подальший  розвиток
(нарощування, розширення, модернізація, реконструкція, технічне
переоснащення тощо) згідно з погодженими технічним завданням та
відповідним проектом".
 
   11. Після пункту 3.8 доповнити Правила ( z0417-96 ) новими
пунктами 3.9-3.22 такого змісту:
   "3.9. Під час улаштування споживачем локального устаткування
збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованої  системи
комерційного  обліку  електричної енергії (АСКОЕ) на власних
електроустановках споживач  отримує  від  електропередавальної
організації технічні рекомендації.
   У складі  ЛУЗОД  та/або  АСКОЕ  забороняється  незаконне
використання   об'єктів  права  інтелектуальної  власності
(комп'ютерних програм, баз даних тощо).
   У разі влаштування складових ЛУЗОД або АСКОЕ споживача на
електроустановках, які не перебувають у власності споживача,
технічні рекомендації перед їх видачею мають бути узгоджені
електропередавальною  організацією  з  власниками  відповідних
електроустановок.
   Власник електроустановки не має права обмежувати перелік
типів засобів обліку, що можуть бути встановлені в точках обліку
згідно з технічними рекомендаціями, наданими електропередавальною
організацією споживачу.
 
   3.10. Технічні рекомендації мають включати:
   перелік даних,  що  передаються  до  електропередавальної
організації;
   протокол передачі даних;
   перелік місць установлення засобів обліку;
   перелік місць установлення комунікаційного обладнання;
   інформацію про  параметри  каналів  зв'язку,  які будуть
застосовуватись для обміну даними з ЛУЗОД або АСКОЕ споживача;
   рекомендації щодо  апаратного  та  програмного інтерфейсу
лічильників;
   граничні показники похибки вимірювання обсягу (кількості)
електричної енергії;
   граничні показники розсинхронізації часу;
   алгоритм приведення даних вимірювань з лічильників до даних,
що  будуть  використовуватися  для  проведення  комерційних
розрахунків;
   умови спільного використання ЛУЗОД.
   Технічні рекомендації можуть бути скориговані в разі введення
в дію нових нормативних документів або внесення змін в існуючі
нормативні документи, які змінюють вимоги до ЛУЗОД або АСКОЕ.
 
   3.11. З    урахуванням    технічних    рекомендацій
електропередавальної організації щодо побудови ЛУЗОД або АСКОЕ
споживача розробляється технічне завдання.
   Розробка та  узгодження  технічного  завдання проводиться
відповідно до вимог діючих державних стандартів України.
   Технічне завдання має пройти метрологічну експертизу.
   Електропередавальна організація  має  погодити  технічне
завдання в обсязі виданих нею технічних рекомендацій впродовж
десяти робочих днів з дня його отримання.
 
   3.12. На основі погодженого технічного завдання проектною
організацією за договором із споживачем або організацією, на
вимогу (за ініціативою) якої здійснюється заміна розрахункового
засобу обліку, розробляється проект встановлення ЛУЗОД або АСКОЕ
споживача (далі - проект), який у разі розміщення елементів ЛУЗОД
або АСКОЕ споживача на електроустановках електропередавальної
організації узгоджується останньою в цій частині робочого проекту.
   Термін розгляду  поданого на узгодження проекту не може
перевищувати п'ятнадцяти робочих днів з дня його  отримання
електропередавальною організацією.
 
   3.13. Зауваження та рекомендації до технічного завдання або
проекту мають надаватись з посиланням на нормативні документи.
Зауваження, надані без посилання на нормативні документи, не
враховуються та розгляду не підлягають.
   За умови врахування зауважень та рекомендацій до технічного
завдання або проекту погоджувати доопрацьоване технічне завдання
або проект з електропередавальною організацією не потрібно.
   Надання технічних  рекомендацій,  розгляд  та  узгодження
технічного   завдання   та/або   проекту   виконуються
електропередавальною організацією безкоштовно.
 
   3.14. Після завершення робіт щодо влаштування ЛУЗОД або АСКОЕ
складається акт прийняття в дослідну експлуатацію відповідно до
вимог діючих державних стандартів України.
   У разі відповідності ЛУЗОД або АСКОЕ технічному завданню та
проектним рішенням складається акт  прийняття  в  промислову
(постійну) експлуатацію.
   За наявності  акта  прийняття  в  промислову  (постійну)
експлуатацію та свідоцтва про повірку або державну метрологічну
атестацію ЛУЗОД або АСКОЕ споживача вважаються прийнятими в
промислову (постійну) експлуатацію та мають бути введені до складу
відповідної АСКОЕ.
   Прийняті в промислову (постійну) експлуатацію ЛУЗОД або АСКОЕ
мають використовуватись для проведення комерційних розрахунків.
 
   3.15. Власник електроустановки,  на  якій  встановлюються
складові ЛУЗОД або АСКОЕ, не має права обмежувати доступ власників
відповідного обладнання та електропередавальної організації до
засобів обліку та інформації, що зберігається в первинній базі
даних засобів обліку.
 
   3.16. Первинне програмування, зміна тарифних зон і тарифних
коефіцієнтів  (параметризація) електронних багатофункціональних
засобів обліку здійснюються на замовлення та за рахунок власників
цих засобів обліку організацією, яка має право на виконання таких
робіт.
 
   3.17. При   первинному   програмуванні   електронного
багатофункціонального засобу обліку встановлюються:
   час внутрішнього годинника (синхронізація);
   параметри зміни сезонів зима/літо;
   значення напруги вторинних кіл обліку;
   кількість відімкнених вимірювальних елементів;
   параметри живлення електронного багатофункціонального засобу
обліку (основне/резервне джерело живлення);
   розподіл вимірювальних каналів;
   алгоритм розрахунку енергії;
   параметри вимірювальних каналів щодо зберігання даних;
   параметри журналу позаштатних ситуацій;
   параметри комунікаційного порту споживача;
   параметри комунікаційного порту енергопостачальної компанії
(у разі висунення технічних вимог при узгодженні типу приладу
обліку);
   параметри білінгових періодів (доба/місяць,  розрахунковий
день);
   параметри диференційованого (погодинного) обліку;
   пароль;
   параметри виводу даних на дисплей.
 
   Параметри програмування комунікаційних портів електронного
багатофункціонального засобу обліку визначаються з урахуванням
вимог  щодо  інформаційного  обміну  з  електропередавальною
організацією або відповідним оператором даних комерційного обліку.
Зміна параметрів програмування комунікаційних портів виконується
за обґрунтованим письмовим зверненням заінтересованої сторони.
 
   3.18. Після виконання робіт з первинного програмування в
паспорті електронного багатофункціонального засобу обліку або в
додатку  до паспорта (у разі відсутності місця в паспорті)
указуються:
   найменування суб'єкта   господарської   діяльності   та
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України, фахівці якого виконують роботи з первинного
програмування;
   прізвище та  ініціали  фахівця,  який виконував первинне
програмування;
   назва органу державного метрологічного нагляду, який взяв на
облік відповідного суб'єкта господарської діяльності;
   дата первинного програмування.
   До паспорта електронного багатофункціонального засобу обліку
обов'язково додається протокол параметризації.
   Копії протоколів параметризації надаються  заінтересованим
сторонам організацією (підприємством), фахівці якої виконують
роботи з первинного програмування.
 
   3.19. Обсяг  інформації,  яка  виводиться  на  дисплей,
визначається  замовником  робіт із програмування електронного
багатофункціонального засобу обліку. Зміна обсягу цієї інформації
виконується за обґрунтованим письмовим зверненням заінтересованої
сторони. Жодна із заінтересованих сторін не має права обмежувати
обсяг  інформації,  що  виводиться  на  дисплей електронного
багатофункціонального засобу обліку.
 
   3.20. Виконання робіт зі зміни тарифних зон і тарифних
коефіцієнтів (параметризації) оформлюється відповідним актом за
підписом заінтересованих сторін, у якому вказуються:
   причина зміни тарифних зон та тарифних коефіцієнтів;
   найменування суб'єкта   господарської   діяльності   та
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій  України,  фахівці  якого  виконують  роботи  з
параметризації;
   прізвище та ініціали фахівця, який виконував роботу;
   назва органу державного метрологічного нагляду, який взяв на
облік відповідного суб'єкта господарської діяльності;
   дата зміни тарифних зон та тарифних коефіцієнтів.
   До Акта виконання робіт зі зміни тарифних зон і тарифних
коефіцієнтів (параметризації) додаються протоколи параметризації.
   Копії протоколів параметризації надаються  заінтересованим
сторонам організацією (підприємством), фахівці якої виконують
роботи зі  зміни  тарифних  зон  та  тарифних  коефіцієнтів
(параметризації).
 
   3.21. У разі розрахунків за тарифами, диференційованими за
періодами часу, тарифні зони, які встановлюються при первинному
програмуванні та зміні тарифних зон, мають відповідати діючим на
момент програмування межам періодів за годинами доби (тарифним
зонам), встановлених НЕК "Укренерго" та погоджених НКРЕ.
   Встановлення тарифних    зон    у    електронного
багатофункціонального засобу обліку не може бути завадою для
проведення відповідно до договору розрахунків за тарифами, не
диференційованими за періодами часу.
 
   3.22. При виконанні робіт зі зміни тарифних зон і тарифних
коефіцієнтів (параметризації) електронних  багатофункціональних
засобів обліку електричної енергії у складі автоматизованих систем
комерційного обліку електричної енергії є обов'язковим:
   1) погодження зміни параметрів параметризації, встановлених
при первинному програмуванні, з оператором даних комерційного
обліку;
   2) виконання робіт відповідно до технічної документації на
систему обліку або в присутності представника оператора даних
комерційного обліку".
 
   У зв'язку з цим пункти 3.9-3.21 вважати пунктами 3.23-3.35
відповідно.
 
   12. Пункт 3.26 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Споживач (власник  електричних  мереж),   технологічні
електричні  мережі якого використовуються електропередавальною
організацією для передачі (транзиту) електричної  енергії  в
електричні  мережі  субспоживачів  або  електропередавальної
організації, має надати електропередавальній організації у повному
обсязі необхідні вихідні дані для визначення в передбаченому цими
Правилами порядку величини  технологічних  втрат  електричної
енергії, що пов'язані з передачею (транзитом) електричної енергії
в електричні мережі інших суб'єктів".
 
   13. Абзац третій пункту 3.27 виключити.
   У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.
 
   14. У пункті 3.28:
   в абзаці першому слова "електропередавальної організації для
позачергової технічної перевірки розрахункових" замінити словами
"електропередавальної організації (оператора даних комерційного
обліку) для позачергової технічної перевірки та/або перевірки
програмування";
   доповнити після першого абзацу новим абзацом другим такого
змісту:
   "Перевірка програмування  виконується  за  обґрунтованим
письмовим зверненням заінтересованої сторони, в якому зазначається
вичерпний перелік параметрів, які необхідно перевірити".
   У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати абзацами
третім - сьомим відповідно;
   в абзаці четвертому після слів  "позачергової  технічної
перевірки" поставити кому, а слова "та/або" замінити словами
"перевірки програмування";
   в абзаці п'ятому:
   після слів "позачергова технічна перевірка" доповнити словами
"перевірка програмування";
   після слів "за результатами" слово "технічної" виключити.
 
   15. Після пункту 3.28 доповнити Правила ( z0417-96 ) новим
пунктом 3.29 такого змісту:
   "3.29. Виконання робіт  з  перевірки  програмування  при
експлуатації  електронного багатофункціонального засобу обліку
оформлюється відповідним актом за підписом сторін, у  якому
вказуються:
   причина перевірки;
   найменування суб'єкта   господарської   діяльності   та
ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій  України,  фахівці  якого  виконують  роботи  з
програмування;
   прізвище та ініціали фахівця, який виконував роботу;
   назва органу державного метрологічного нагляду, який взяв на
облік відповідного суб'єкта господарської діяльності;
   дата перевірки;
   результати перевірки".
   У зв'язку з цим пункти 3.29-3.35 вважати пунктами 3.30-3.36
відповідно.
 
   16. Абзац третій пункту 3.30 викласти в такій редакції:
   "Числові та описові дані, отримані під час  експертизи,
висновки зазначаються у відповідному документі".
 
   17. Пункт 3.35 викласти в такій редакції:
   "3.35. Окрема площадка вимірювання  (крім  розрахункового
обліку багатоквартирних житлових будинків та населених пунктів) з
приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше  та
середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових
періодів для діючих електроустановок або  заявленим  обсягом
споживання електричної  енергії  для  нових  електроустановок
50 тис.кВт.год  і  більше  має  бути  забезпечена  локальним
устаткуванням збору та обробки даних у межах періоду, визначеного
для встановлення зазначених засобів обліку відповідно до договору.
   У разі підключення нових електроустановок середньомісячним
обсягом  споживання  вважається  заявлений  споживачем  обсяг
споживання електричної енергії.
   Період для встановлення локального устаткування збору та
обробки  даних,  автоматизованої  системи комерційного обліку
електричної енергії споживача для організації обліку  діючих
електроустановок   визначається   окремим   договором  між
електропередавальною організацією та споживачем.
   Характеристики засобів диференційного (погодинного) обліку
електричної енергії, призначених для визначення обсягу електричної
енергії з метою забезпечення проведення розрахунків за електричну
енергію, мають відповідати вимогам нормативних документів до
автоматизованих систем комерційного обліку суб'єктів Оптового
ринку електричної енергії України.
   Засоби вимірювальної техніки дозволяється застосовувати лише
за умови, якщо вони пройшли державну повірку або метрологічну
атестацію. Для локального устаткування збору та обробки даних
мають бути нормовані (установлені) граничні показники похибки
вимірювання.  Для автоматизованої системи комерційного обліку
електричної енергії мають бути нормовані (установлені) граничні
показники  похибки  вимірювання  та  граничні  показники
розсинхронізації часу годинників для відповідних компонентів щодо
кожного рівня системи.
   Споживач має право об'єднати локальне устаткування збору та
обробки  даних  в автоматизовану систему комерційного обліку
електричної енергії споживача.
   Електропередавальна організація приймає до розрахунків за
електричну енергію схему розрахункового обліку електричної енергії
після встановлення локального устаткування збору та обробки даних
або автоматизованої системи комерційного  обліку  електричної
енергії споживача".
 
   18. Підпункт сьомий пункту 5.7 виключити.
 
   19. Пункт 5.16 викласти в такій редакції:
   "5.16. У разі передачі  електричної  енергії  послідовно
мережами  декількох власників електричних мереж договори про
спільне використання технологічних електричних мереж укладаються
електропередавальною організацією з усіма власниками електричних
мереж, технологічні електричні мережі яких використовуються для
передачі електричної енергії.
   Договори про  технічне  забезпечення  електропостачання
споживача,  за  необхідності,  укладаються  безпосередньо між
суб'єктами господарювання, які мають спільну межу балансової
належності".
 
   20. Абзац п'ятнадцятий пункту 5.17 викласти в такій редакції:
   "Договір про спільне використання технологічних електричних
мереж додатково містить:
   1) порядок  розрахунків  за  використання  технологічних
електричних мереж споживача (основного споживача);
   2) однолінійну  схему  технологічних  електричних  мереж
спільного  використання  з  обов'язковим  зазначенням  місць
установлення, типів, марки обладнання, довжини ліній, які задіяні
в передачі електричної енергії;
   3) перелік  елементів  технологічних  електричних  мереж
споживача (основного споживача), які використовуються для передачі
електричної енергії іншим суб'єктам господарювання;
   4) розрахунок умовних одиниць технологічних електричних мереж
спільного  використання,   узгоджений   електропередавальною
організацією, на території здійснення ліцензованої діяльності якої
розташовані ці технологічні електричні мережі".
 
   21. Пункт 5.19 викласти в такій редакції:
   "5.19. У  разі  укладення  між  основним  споживачем та
субспоживачем договору про технічне забезпечення електропостачання
споживача  цей  договір  та  зміни до нього узгоджуються з
електропередавальною організацією у частині режимів споживання
електричної енергії, приєднаної потужності, режимів перетікання
реактивної електроенергії  та  дотримання  показників  якості
електричної енергії".
 
   22. Абзац третій пункту 6.6 доповнити новим реченням такого
змісту:
   "За наявності фінансової можливості та за погодженням з
постачальником  електричної  енергії  зазначені  підприємства,
установи  та організації можуть здійснювати попередню оплату
вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії".
 
   23. Пункт 6.20 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "У разі заміни та/або повірки приладів обліку електричної
енергії, трансформаторів струму чи напруги, за умови споживання
електричної енергії впродовж строку виконання зазначених робіт,
обсяг спожитої електричної енергії визначається за фактичним
середньодобовим споживанням попереднього розрахункового періоду".
 
   24. В абзаці другому пункту 6.26 після слів "зазначається у
відповідних договорах" слова "між  споживачем  та  власником
електричних  мереж,  якому  передається  електрична  енергія"
виключити.
 
   25. Пункт 6.29 викласти в такій редакції:
   "6.29. Електропередавальні організації, які використовують
технологічні електричні мережі інших власників електричних мереж,
сплачують останнім плату за спільне використання технологічних
електричних мереж, яка визначається відповідно  до  Методики
обрахування  плати  за  спільне  використання  технологічних
електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008
N 691 ( z0732-08 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
08.08.2008 за N 732/15423".
 
   26. Пункт 6.31 викласти в такій редакції:
   "6.31. Порядок  та розмір плати за спільне використання
технологічних електричних мереж, умови спільного використання
технологічних електричних мереж споживача (основного споживача) з
електропередавальною організацією зазначаються в договорі про
спільне використання технологічних електричних мереж".
 
   27. Пункт 6.32 викласти в такій редакції:
   "6.32. Фактичні  обґрунтовані  витрати  на  утримання
технологічних  електричних  мереж  відшкодовуються  власнику
електричних мереж відповідно до його  кошторису  витрат  на
здійснення цієї діяльності.
   Кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж
складається на підставі бухгалтерських документів про фактичні
витрати на здійснення цієї діяльності впродовж  попереднього
(базового) періоду.
   До витрат на утримання технологічних  електричних  мереж
належать лише ті витрати, які безпосередньо стосуються вказаного
виду діяльності.
   Величина витрат споживача не може перевищувати граничної
величини витрат, визначених відповідно до нормативів витрат за
об'ємом умовних одиниць електроустановок, які складаються за
результатами діяльності електропередавальної  організації,  на
території  здійснення  ліцензованої діяльності якої приєднані
електроустановки основного споживача (споживача).
   У разі використання технологічних електричних мереж власника
електричних  мереж  (споживача,  основного  споживача)  для
електрозабезпечення   електроустановок  декількох  суб'єктів
господарювання величина витрат на утримання цих технологічних
електричних мереж розподіляється пропорційно обсягам електричної
енергії,  що  надійшла  в  мережі  відповідних  суб'єктів
господарювання,  та  обсягу електричної енергії, використаної
власником електричних мереж (споживачем, основним споживачем),
відповідно до складеного балансу електричної енергії.
   У разі виникнення між сторонами спірних питань кошторис
передається до відповідного територіального представництва НКРЕ
для вирішення спірних питань.
   У разі використання електропередавальною організацією, яка
здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території, мереж
споживача  (основного  споживача)  останній погоджує кошторис
обґрунтованих витрат у відповідному територіальному представництві
НКРЕ.
   Узгоджений з територіальним представництвом НКРЕ кошторис
витрат є невід'ємним додатком до договору про спільне використання
технологічних електричних мереж".
 
   28. Пункт 6.40 викласти в такій редакції:
   "6.40. У разі виявлення представниками електропередавальної
організації або представниками постачальника електричної енергії
пошкоджень чи зриву пломб, установлених у місцях, указаних в акті
про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах,
пошкодження розрахункових засобів обліку, явних ознак втручання в
параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх
показів перерахунок обсягу електричної енергії, який підлягає
оплаті, здійснюється відповідно до Методики визначення обсягу та
вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення
споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої
постановою НКРЕ від 04.05.2006 N 562 ( z0732-08 ), зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за N 782/12656";
 
   29. У пункті 6.41:
   в абзаці першому після слів "у присутності представника
споживача оформляється" слово "двосторонній" виключити;
   доповнити після  абзацу третього новим абзацом четвертим
такого змісту:
   "Акт підписується  представником постачальника електричної
енергії (електропередавальної  організації)  та  представником
споживача".
   У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати абзацами
п'ятим - сьомим відповідно.
 
   30. Абзац п'ятий пункту 6.42 замінити новими абзацами такого
змісту:
   "Споживач має право оскаржити рішення комісії в суді. У разі
звернення до суду впродовж 10 робочих днів з дня вручення
протоколу споживачу останній має право не оплачувати виставлені
рахунки до вирішення спірних питань у судовому порядку.
   Постачальник електричної   енергії   (електропередавальна
організація) під час вручення протоколу споживачу зобов'язаний
ознайомити споживача з його правом щодо можливості оскарження
рішення комісії.
   На період  розгляду судом спірних питань щодо порушення
споживачем цих Правил обмеження та відключення електропостачання
такого споживача, пов'язане з оскаржуваним фактом порушення, не
здійснюється.
   У разі  задоволення  судом скарги споживача постачальник
електричної енергії (електропередавальна організація) скасовує
відповідний акт про порушення. Оплачені споживачем за рішенням
комісії   кошти   постачальник   електричної   енергії
(електропередавальна  організація)  має  право  зарахувати як
погашення існуючої заборгованості цього споживача з найдавнішим
терміном її виникнення (який не перевищує трьох років), у разі
відсутності заборгованості - зараховує ці кошти  в  рахунок
майбутніх  розрахункових  періодів або, за заявою споживача,
повертає оплачені ним кошти".
 
   31. У підпункті 6 пункту 7.5 слова "розрахункових засобів"
замінити словом "розрахункового".
 
   32. У пункті 7.6 після слів "поза розрахунковими засобами
обліку" слова "або порушення розрахункового обліку електричної
енергії, зриву чи пошкодження пломб" виключити.
 
   33. У пункті 8.1:
   підпункт 10 викласти в такій редакції:
   "10) надавати обов'язкові до виконання вимоги щодо приведення
належних споживачу розрахункових засобів обліку і  схем  їх
підключення  у  відповідність  до  вимог  цих  Правил  та
нормативно-технічних документів".
 
   34. У підпункті 1 пункту 9.2 слова "а за необхідності і з
основним споживачем" виключити.
 
   35. У пункті 10.2:
   підпункт 15 після слів "відповідно до встановленого цими
Правилами  порядку"  доповнити  словами  "та  виконувати  їх
обґрунтовані письмові вимоги щодо усунення виявлених порушень,
якщо це обумовлено умовами договору про постачання електричної
енергії";
   доповнити після підпункту 19 новим підпунктом 20 такого
змісту:
   "20) у разі використання технологічних електричних мереж
іншими суб'єктами укладати з користувачами договори про спільне
використання технологічних електричних мереж та у передбачених
цими Правилами випадках договори про  технічне  забезпечення
електропостачання  споживача  із суб'єктами господарювання та
організаціями,  електроустановки  яких  приєднані  до  цих
технологічних електричних мереж".
   У зв'язку з цим підпункти 20-22 вважати підпунктами 21-23
відповідно;
   після підпункту 23 доповнити пункт новим підпунктом 24 такого
змісту:
   "24) припиняти передачу або  обмежувати  обсяг  передачі
електричної  енергії  субспоживачу  за  обґрунтованою вимогою
електропередавальної організації".
 
   36. Пункт 11.1 доповнити після підпункту 3 новим підпунктом 4
такого змісту:
   "4) на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового
посвідчення)  до  електроустановок  споживачів,  через  які
здійснюється  передача  електричної  енергії,  відповідно  до
законодавства України".
   У зв'язку з цим підпункти 4-10 вважати підпунктами 5-11
відповідно.
 
   37. У додатку 2 до Правил ( z0417-96 ):
   назву додатка  після  слів  "про  спільне  використання
технологічних" доповнити словом "електричних";
   у преамбулі після слів "найменування, організаційно-правова
форма"  слова  "споживача  або"  виключити,  після  слів
"електропередавальної  організації"   слова   "постачальника
електричної енергії за регульованим тарифом" виключити, слова
"зобов'язуються керуватися" замінити словом "керуються";
   пункт 1.2 викласти в такій редакції:
   "1.2. Передача електричної енергії забезпечується відповідно
до  додатка "Однолінійна схема", наданого Власником мереж з
обов'язковим зазначенням  місць  встановлення,  типів,  марки
обладнання, довжини ліній, які задіяні в передачі електричної
енергії.
   Власник мереж забезпечує передачу електричної енергії до межі
балансової належності належних йому електричних мереж, визначених
додатком "Акт розмежування балансової належності електромереж та
експлуатаційної відповідальності сторін";
   абзац другий пункту 2.2 викласти в такій редакції:
   "У разі, якщо Власник мереж є основним споживачем, рівень
надійності   електропостачання   відповідно  до  категорії
струмоприймачів Користувача або інших суб'єктів господарювання,
передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, не може
бути вищим, ніж існуюча категорія надійності електропостачання
Власника";
   пункт 2.3 викласти в такій редакції:
   "2.3. Забезпечувати  виконання  графіка  попереджувальних
ремонтів та обсягів робіт, визначених технологічними картами
ремонту елементів обладнання, збереження встановлених на території
Власника мереж електроустановок, засобів обліку та пломб на них";
   після пункту 2.3 доповнити розділ 2 новими пунктами 2.4-2.11
такого змісту:
   "2.4. Щомісяця до ___ дня розрахункового періоду надавати
Користувачу рахунок на оплату послуг за спільне використання
технологічних електричних мереж, два примірники Акта про обсяги
переданої електричної енергії (додаток N ___) та два примірники
Акта прийому-здачі виконаних робіт (додаток N ___), оформлених з
боку Власника мереж.
   2.5. Упродовж  трьох робочих днів з дня переходу права
власності  (права  господарського  відання)  на  технологічні
електричні мережі до іншої особи повідомити про це Користувача.
   2.6. Забезпечити  безперешкодний  доступ  (за  службовим
посвідченням) відповідальних представників Користувача до власних
електричних установок для проведення технічної перевірки, контролю
за рівнем споживання електричної енергії.
   2.7. Забезпечити  безперешкодний  доступ  (за  службовим
посвідченням)  відповідальних  представників  Користувача  для
виконання Користувачем відключення або  обмеження  споживання
електричної енергії субспоживачам відповідно до встановленого цими
Правилами порядку або  за  обґрунтованою  письмовою  вимогою
Користувача припиняти чи обмежувати обсяг передачі електричної
енергії.
   2.8. Своєчасно  вживати відповідних заходів для усунення
виявлених порушень.
   2.9. У разі передачі електричної енергії в електричні мережі
інших суб'єктів господарювання забезпечити складення  балансу
електричної енергії у власних технологічних електричних мережах
для проведення комерційних розрахунків.
   2.10. Оперативно повідомляти Користувача та інших суб'єктів
господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних
електричних  мереж  Власника, про порушення, що пов'язані з
перериванням електропостачання, їх причини і терміни відновлення
режиму електропостачання, про виведення в ремонт, а також введення
в дію після ремонту технологічних електричних мереж,  якими
передається електроенергія.
   2.11. За  необхідності  укласти  договори  про  технічне
забезпечення  електропостачання споживача з іншими суб'єктами
господарювання, приєднаними безпосередньо до електричних мереж
Власника,  передачу  електричної  енергії  яким  забезпечує
Користувач";
   пункт 3.1 викласти в такій редакції:
   "3.1. На отримання від  Користувача  плати  за  спільне
використання  технологічних  електричних  мереж,  визначеної
відповідно до Методики обрахування плати за спільне використання
технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від
12.06.2008 N 691 ( z0732-08 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 08.08.2008 за N 732/15423";
   пункти 3.5, 4.2 та абзаци другий і третій пункту  4.1
виключити.
   У зв'язку з цим пункти 4.3-4.4 вважати пунктами 4.2-4.3
відповідно;
   пункт 5.4 викласти в такій редакції:
   "5.4. На доступ до електроустановок, розрахункових засобів та
систем обліку електричної енергії, що розташовані на об'єктах
Власника мереж і враховують обсяг електричної енергії, для зняття
показів. Перевіряти схеми приєднання струмоприймачів Власника
мереж,  які  беруть  участь  у  регулюванні  навантаження в
електромережі, а також перевіряти працездатність установлених у
Власника  мереж пристроїв протиаварійної автоматики та інших
пристроїв,  що  забезпечують  регулювання  навантаження  в
енергосистемі";
   розділ 7 викласти в такій редакції:
   "7. Порядок розрахунків за спільне використання технологічних
електричних мереж
   7.1. Розрахунковим  вважається  період  з  ___  числа
розрахункового місяця до такого самого числа наступного місяця.
   7.2. Вартість послуг Власника мереж з утримання технологічних
електричних мереж спільного використання зазначена в додатку
"Порядок обрахування плати за спільне використання технологічних
електричних  мереж",  розробленому  відповідно  до  Методики
обрахування  плати  за  спільне  використання  технологічних
електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.06.2008
N 691 ( z0732-08 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
08.08.2008 за N 732/15423.
   7.3. Оплата Користувачем послуг з утримання технологічних
електричних мереж спільного використання здійснюється платіжним
дорученням на підставі виставленого Власником мереж рахунка та
оформленого Акта прийому-здачі виконаних робіт у десятиденний
термін з дати отримання рахунка";
   підпункт 8.1.1 пункту 8.1 доповнити новим абзацом такого
змісту:
   "У разі погіршення  передбачених  умовами  договору  про
постачання  електричної енергії показників якості електричної
енергії з вини Власника мереж останній відшкодовує Користувачу
завдані збитки відповідно до законодавства України";
   після підпункту 8.1.3 доповнити пункт 8.1 новими підпунктами
такого змісту:
   "8.1.4. У разі невиконання обґрунтованих вимог Користувача
щодо відключення субспоживачів Власник мереж відшкодовує завдані
ним збитки іншим суб'єктам відповідно до законодавства України.
   8.1.5. На підставі складеного акта про пломбування власник
мереж відповідає за збереження розташованих на його об'єктах
засобів обліку, які належать Користувачу або іншим суб'єктам,
передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, а також
за збереження відповідних пломб (відбитків їх тавр), установлених
на розрахункових приладах обліку";
   пункт 10.4 доповнити новим реченням такого змісту:
   "У разі переходу права власності  (права  господарського
відання) на технологічні електричні мережі до іншої особи цей
Договір втрачає чинність";
   пункт 10.5 викласти в такій редакції:
   "10.5. Додатки до цього Договору "Однолінійна схема", "Акт
розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної
відповідальності сторін", "Порядок обрахування плати за спільне
використання технологічних електричних мереж", "Акт про обсяги
переданої електричної енергії", "Акт прийому-здачі  виконаних
робіт", "Кошторис обґрунтованих витрат" є невід'ємними частинами
цього договору".
 
   38. У додатку 3 до Правил ( z0417-96 ):
   у пункті 1:
   слово "приєднаною" замінити словом "дозволеною";
   доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
   "Приєднана потужність  у  точці  підключення  становить
_________ кВт".
   Абзац п'ятий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 виключити.
 
 Начальник відділу
 регулювання відносин
 ліцензіатів із споживачами             І.Городиський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner