Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1529 від 25.12.2008

Про затвердження Алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, та визнання деяких постанов НКРЕ такими, що втратили чинність


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            25.12.2008 N 1529
 
 
        Про затвердження Алгоритму розподілу
       коштів, що надходять на поточні рахунки
        із спеціальним режимом використання
      газопостачальних підприємств, та визнання
          деяких постанов НКРЕ такими,
            що втратили чинність
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 14.03.1995 року
N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення  діяльності
Національної  комісії  з питань регулювання електроенергетики
України" та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 26.03.2008 N 247 ( 247-2008-п ) "Про вдосконалення
порядку розрахунків за спожитий природний газ населенням та
установами і організаціями, які фінансуються з державного і
місцевих   бюджетів"   Національна   комісія   регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Алгоритм розподілу коштів, що надходять на
поточні  рахунки  із  спеціальним  режимом  використання
газопостачальних підприємств (додається).
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від
12.07.2000 року N 759 ( v0759227-00 ) "Про затвердження Алгоритму
розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки зі спеціальним
режимом використання  газопостачальних  підприємств"  та  від
30.09.2005 N 860 ( v0860227-05 ) "Про внесення змін до постанови
НКРЕ від 12.07.2000 N 759".
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр палива
 та енергетики України                  Ю.Продан
 
 Голова Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики
 та підприємництва                    К.Ващенко
 (Рішення N 978 від 25.12.2008
 про погодження проекту
 регуляторного акта)
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   25.12.2008 N 1529
 
 
               АЛГОРИТМ
      розподілу коштів, що надходять на поточні
      рахунки зі спеціальним режимом використання
          газопостачальних підприємств
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Алгоритм розподілу коштів, що надходять на поточні
рахунки із спеціальним режимом використання  газопостачальних
підприємств (далі - Алгоритм) установлює порядок розподілу та
перерахування Відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний
банк України" (далі - уповноважений банк) коштів з поточних
рахунків зі спеціальним режимом використання газопостачального
підприємства  за  використаний  населенням  та  установами і
організаціями, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів
(далі  -  бюджетні  установи), природний газ, відповідно до
затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики
України (далі - НКРЕ) нормативів перерахування коштів на поточні
рахунки  газотранспортних,  газорозподільних,  газопостачальних
підприємств  та  на  поточні рахунки зі спеціальним режимом
використання ДК "Газ України" та ДАТ "Чорноморнафтогаз", а також
механізм розрахунку газопостачальними підприємствами нормативів
перерахування коштів.
 
   1.2. Положення цього Алгоритму не включає питання, пов'язані
з усуненням заборгованості споживачів за спожитий природний газ та
остаточного розрахунку газопостачальних підприємств із власником
природного газу/газотранспортними організаціями відповідно до умов
укладених договорів.
 
   1.3. У цьому Алгоритмі терміни вживаються в такому значенні:
   власник природного газу - юридична особа незалежно від форми
власності і підпорядкування, якій належить природний газ на правах
власності, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або
уповноважених ним державних підприємств у разі переходу до неї
права власності на природний газ;
   газопостачальне підприємство - суб'єкт господарювання, який
здійснює постачання природного газу за регульованим тарифом на
підставі відповідної ліцензії безпосередньо споживачам згідно з
укладеними договорами;
   газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, який
здійснює  транспортування  природного  і  нафтового  газу
магістральними трубопроводами та його зберігання з використанням
об'єктів  газотранспортної  системи,  які перебувають у його
власності чи користуванні;
   газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, який
здійснює діяльність з розподілу природного і нафтового газу шляхом
його транспортування розподільними трубопроводами, які перебувають
у його власності чи користуванні;
   споживачі природного  газу  (споживачі) - фізична особа,
установи і організації, що фінансуються з державного і місцевих
бюджетів, які отримують природний газ згідно з договором;
   уповноважений банк  -  Відкрите  акціонерне  товариство
"Державний  ощадний банк України", у якому газопостачальними
підприємствами та їх структурними підрозділами, ДК "Газ України"
та ДАТ "Чорноморнафтогаз" відкрито поточні рахунки із спеціальним
режимом використання для зарахування коштів, що надходять від
населення та бюджетних установ за використаний природний газ;
   розрахунковий період - місяць, на який НКРЕ затверджуються
нормативи перерахування коштів.
   Звітним періодом є календарний місяць.
 
   2. Порядок відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ
 
   2.1. Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
відкривають у вповноваженому банку:
   поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
населення;
   поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
бюджетних установ.
 
   2.2. ДК "Газ України" та ДАТ "Чорноморнафтогаз" (власники
природного газу) відкривають у вповноваженому банку:
   поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка зі
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства
для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
населення;
   поточний рахунок із спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять виключно з поточного рахунка зі
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства
для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
бюджетних установ.
 
   2.3. Відкриття  газопостачальними  підприємствами  та  їх
структурними підрозділами,   ДК   "Газ   України"   та
ДАТ "Чорноморнафтогаз" у вповноваженому банку поточних рахунків зі
спеціальним  режимом використання для зарахування коштів, що
надходять за спожитий природний газ від населення та бюджетних
установ здійснюється у порядку, визначеному Національним банком
України.
   Не допускається зарахування коштів за спожитий природний газ
споживачами на інші рахунки.
   У разі  виявлення  факту зарахування коштів за спожитий
природний газ споживачами на інші рахунки, НКРЕ має  право
здійснити відповідні коригування нормативів перерахування коштів
або застосувати інші заходи впливу  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
   2.4. Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
обумовлюють у відповідному договорі про відкриття банківського
рахунка право банку на договірне списання (перерахування) з
поточних рахунків зі спеціальним режимом використання коштів, що
надходять за спожитий природний газ від населення та бюджетних
установ.
 
   2.5. Перелік поточних рахунків  зі  спеціальним  режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ від населення та бюджетних установ, відкритих в
установах уповноваженого банку газопостачальними підприємствами та
їх структурними підрозділами, а також ДК  "Газ  України"  і
ДАТ "Чорноморнафтогаз",  затверджується НКРЕ та доводиться до
відома Національного банку України, газопостачальних підприємств,
ДК "Газ України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", а також населення і
бюджетних установ шляхом опублікування в офіційному друкованому
виданні Кабінету Міністрів України.
 
   2.6. Газопостачальні підприємства інформують населення та
бюджетні установи, що розташовані на  території  провадження
господарської  діяльності  з  постачання  природного газу за
регульованим тарифом про відкриті в уповноваженому банку поточні
рахунки  зі спеціальним режимом використання для зарахування
коштів, що надходять за спожитий природний газ від населення та
бюджетних установ.
 
   2.7. Газопостачальні підприємства та їх структурні підрозділи
укладають у двомісячний строк після затвердження НКРЕ переліку
поточних  рахунків  зі  спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від
населення  та  бюджетних  установ,  відкритих  в  установах
уповноваженого банку газопостачальними підприємствами  та  їх
структурними  підрозділами нові договори (додаткові угоди) з
населенням і бюджетними установами із зазначенням відповідного
поточного  рахунка  із  спеціальним режимом використання для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний  газ
виключно на такий рахунок.
 
   3. Порядок розподілу та перерахування коштів, що надійшли на
поточний  рахунок  із  спеціальним  режимом  використання
газопостачального  підприємства,  та  механізм  розрахунку
газопостачальним підприємством нормативу перерахування коштів
 
   3.1. Населення та бюджетні установи  оплачують  вартість
спожитого ними природного газу шляхом перерахування коштів на
поточні рахунки  із  спеціальним  режимом  використання  для
зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ,
відкриті в установах уповноваженого  банку  газопостачальними
підприємствами та їх структурними підрозділами.
 
   3.2. У разі, коли в платіжному дорученні/касовому документі
реквізити рахунка одержувача коштів  за  природний  газ  не
відповідають реквізитам поточного рахунка зі спеціальним режимом
використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий
природний газ від населення та бюджетних установ, відкритого
газопостачальним підприємством або його структурним підрозділом,
уповноважений  банк  повертає  такий  документ без виконання
визначених у ньому вимог з відповідним повідомленням споживача.
 
   3.3. Установи уповноваженого банку здійснюють  згідно  з
умовами договору про відкриття банківського рахунка перерахування
у повному обсязі коштів за спожитий населенням і бюджетними
установами природний газ з поточних рахунків зі спеціальним
режимом  використання,  відкритих  структурними  підрозділами
газопостачальних підприємств, на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання, відкритий газопостачальним підприємством,
двічі на день, а саме:
   до 10 години - перераховується залишок коштів на початок
операційного дня;
   до 17 години - перераховуються усі кошти, що  надійшли
протягом операційного дня на поточні рахунки із спеціальним
режимом  використання,  відкриті  структурними  підрозділами
газопостачальних підприємств.
 
   3.4. Установи уповноваженого банку згідно з умовами договору
про відкриття банківського рахунка до 12 години операційного дня
здійснюють:
   розподіл коштів, що надійшли  за  попередній  день  від
структурних підрозділів газопостачальних підприємств, населення та
бюджетних установ відповідно до затверджених НКРЕ нормативів
перерахування коштів;
   перерахування коштів, розподілених згідно з нормативами їх
перерахування,   на   поточні   рахунки  газотранспортних,
газорозподільних, газопостачальних підприємств та поточні рахунки
із спеціальним режимом використання для зарахування коштів за
спожитий природний газ від населення та бюджетних установ ДК "Газ
України" та ДАТ "Чорноморнафтогаз".
 
   3.5. Усі газопостачальні підприємства розраховують нормативи
перерахування коштів, що надійшли на  поточний  рахунок  із
спеціальним  режимом  використання для зарахування коштів за
спожитий населенням та бюджетними установами природний газ, за
формами, наведеними у додатках 1 - 4 до цього Алгоритму.
 
   3.6. Розрахований  газопостачальним підприємством норматив
перерахування коштів щомісячно подається на затвердження НКРЕ до
п'ятого числа місяця, що передує розрахунковому періоду.
 
   3.7. При  розрахунку  нормативів  перерахування  коштів
застосовуються планові обсяги постачання природного газу населенню
та  бюджетним  установам на відповідний розрахунковий період
відповідно до умов укладених договорів із власником природного
газу та газотранспортним підприємством, а у випадку використання
газопостачальними  підприємствами  промислових  трубопроводів
газовидобувних підприємств - згідно з умовами укладених договорів
із відповідними газовидобувними підприємствами.
 
   3.8. Газопостачальні  підприємства  зобов'язані  укласти
відповідні договори з власником природного газу, газотранспортними
підприємствами, а у  випадку  використання  газопостачальними
підприємствами   промислових   трубопроводів  газовидобувних
підприємств - з газовидобувними підприємствами, та надати НКРЕ
копії   вищезазначених   договорів,   завірених   печаткою
газопостачального підприємства.
 
   3.9. У разі, якщо в укладених договорах визначено тільки
планові квартальні обсяги постачання природного газу населенню та
бюджетним установам, для визначення планового обсягу постачання
природного  газу  на  відповідний  розрахунковий  період
газопостачальне підприємство в межах планових квартальних обсягів
постачання природного газу самостійно визначає помісячний обсяг
природного газу, про що обов'язково повідомляє НКРЕ.
   При визначенні планових обсягів постачання природного газу
населенню за наявності газових лічильників враховується відсоток
(коефіцієнт), який визначається, виходячи із фактичного приросту
обсягів споживання населенням природного газу за наявності газових
лічильників за останні два роки.
   У разі  не  укладення  газопостачальними  підприємствами
договорів у грудні місяці поточного року на наступний рік, при
розрахунку нормативу перерахування коштів  у  грудні  місяці
поточного року на січень місяць наступного року, як виключення, за
планові обсяги постачання природного газу населенню та бюджетним
установам  приймаються  загальні  фактичні  обсяги постачання
природного газу споживачам у січні місяці поточного року, при
цьому при визначенні планових обсягів постачання природного газу
населенню  за  наявності  газових  лічильників  враховується
вищезазначений коефіцієнт.
 
   3.10. Газопостачальні підприємства зобов'язані до 15 січня
поточного року, а ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" до
30 січня поточного року надати НКРЕ інформацію про фактичні обсяги
споживання природного газу населенням за  наявності  газових
лічильників  та  за  їх  відсутності  (без  урахування
притоків/відтоків) у січні - грудні минулого року з помісячною
розбивкою по категоріям споживачів, та інформацію про фактичні
обсяги споживання природного газу бюджетними установами у січні -
грудні минулого року з помісячною розбивкою, завірених печаткою
газопостачального підприємства та печаткою ДК "Газ України" НАК
"Нафтогаз України" відповідно.
 
   3.11. НКРЕ розглядає подані газопостачальним підприємством
нормативи перерахування коштів та приймає рішення  щодо  їх
затвердження.
   Затверджені нормативи перерахування коштів доводяться НКРЕ до
відома вповноваженого банку не пізніше ніж за п'ять робочих днів
до початку розрахункового періоду.
 
   3.12. У разі неподання в установлений строк газопостачальним
підприємством до НКРЕ розрахованих нормативів перерахування коштів
або подання їх з порушенням вимог цього Алгоритму розраховані
газопостачальним підприємством нормативи перерахування коштів не
затверджуються.
   У такому разі в установі уповноваженого банку акумулюються
усі кошти, що надійшли за спожитий населенням і бюджетними
установами природний газ, на відповідних поточних рахунках зі
спеціальним режимом використання, відкритих  газопостачальними
підприємствами,  до  отримання  затвердженого  НКРЕ нормативу
перерахування коштів.
 
   3.13. Залишок коштів, який утворився станом на 1 число
кожного  місяця на поточних рахунках зі спеціальним режимом
використання газопостачальних  підприємств  розподіляється  та
перераховується установами уповноваженого банку відповідно до
затверджених нормативів перерахування коштів,  які  діяли  у
попередньому місяці.
 
   3.14. Газопостачальні підприємства зобов'язані надавати НКРЕ
до 20 числа місяця, наступного за звітним, завірену уповноваженим
банком в установленому порядку інформацію про рух грошових коштів
на поточних рахунках  зі  спеціальним  режимом  використання
газопостачального підприємства за звітний період.
 
   3.15. Газопостачальні підприємства при постачанні природного
газу населенню здійснюють розрахунок нормативу  перерахування
коштів для зарахування коштів на:
   3.15.1. Поточний рахунок газопостачального підприємства у
частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за
регульованим тарифом та  його  транспортування  розподільними
трубопроводами за формулою:
 
             (Т   Т ) х V + Ц
              т/р + п     н
 Н  ---------------------------------------------------------------------- х 100%,
 гн Ц V  + Ц V  + Ц V  + Ц V  + Ц V  + Ц V  + Ц V  + Ц V
    л1 л1  н1 н1  л2 л2  н2 н2  л3 л3  н3 н3  л4 л4  н4 н4
 
   де:
   Н  - норматив перерахування коштів з поточного рахунку зі
   гн
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний  рахунок  газорозподільного  та  газопостачального
підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до
тарифу на природний газ відповідно до вимог законодавства, у
відсотках;
   Т  - тариф на послуги з транспортування природного газу
   т/р
розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, з урахуванням
податку на додану вартість за визначеною законом ставкою податку,
грн/1000 куб.м;
   Т - тариф на послуги з  постачання  природного  газу,
   п
затверджений НКРЕ, з урахуванням податку на додану вартість за
визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   Ц  - роздрібна ціна на природний газ, який використовується
   л1
населенням за наявності газових лічильників за умови, що обсяг
споживання природного газу не перевищує 2500 куб.м на  рік,
грн/1000 куб.м;
   Ц  - роздрібна ціна на природний газ, який використовується
   н1
населенням за відсутності газових лічильників за умови, що обсяг
споживання природного  газу не перевищує 2500 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м;
   Ц  - роздрібна ціна на природний газ, який використовується
   л2
населенням за наявності газових лічильників за умови, що обсяг
споживання природного газу не перевищує 6000 куб.м на  рік,
грн/1000 куб.м;
   Ц  - роздрібна ціна на природний газ, який використовується
   н2
населенням за відсутності газових лічильників за умови, що обсяг
споживання природного  газу не перевищує 6000 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м;
   Ц  - роздрібна ціна на природний газ, який використовується
   л3
населенням за наявності газових лічильників за умови, що обсяг
споживання природного газу не перевищує 12000 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м;
   Ц  - роздрібна ціна на природний газ, який використовується
   н3
населенням за відсутності газових лічильників за умови, що обсяг
споживання природного газу не перевищує 12000 куб.м на рік,
грн/1000 куб.м;
   Ц  - роздрібна ціна на природний газ, який використовується
   л4
населенням за наявності газових лічильників за умови, що обсяг
споживання природного газу перевищує  12000  куб.м  на  рік,
грн/1000 куб.м;
   Ц  - роздрібна ціна на природний газ, який використовується
   н4
населенням за відсутності газових лічильників за умови, що обсяг
споживання природного  газу  перевищує  12000  куб.м на рік,
грн/1000 куб.м;
   V - загальний плановий обсяг постачання природного газу
населенню на відповідний розрахунковий період, відповідно до
укладених договорів, тис.куб.м;
   V  - плановий обсяг постачання природного газу населенню на
   л1
відповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за наявності газових лічильників за умови, що обсяг споживання
природного газу не перевищує 2500 куб.м на рік, тис.куб.м;
   V  - плановий обсяг постачання природного газу населенню на
   н1
відповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за відсутності газових лічильників за умови, що обсяг споживання
природного газу не перевищує 2500 куб.м на рік, тис.куб.м;
   V  - плановий обсяг постачання природного газу населенню на
   л2
відповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за наявності газових лічильників за умови, що обсяг споживання
природного газу не перевищує 6000 куб.м на рік, тис.куб.м;
   V  - плановий обсяг постачання природного газу населенню на
   н2
відповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за відсутності газових лічильників за умови, що обсяг споживання
природного газу не перевищує 6000 куб.м на рік, тис.куб.м;
   V  - плановий обсяг постачання природного газу населенню на
   л3
відповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за наявності газових лічильників за умови, що обсяг споживання
природного газу не перевищує 12000 куб.м на рік, тис.куб.м;
   V  - плановий обсяг постачання природного газу населенню на
   н3
відповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за відсутності газових лічильників за умови, що обсяг споживання
природного газу не перевищує 12000 куб.м на рік, тис.куб.м;
   V  - плановий обсяг постачання природного газу населенню на
   л4
відповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за наявності газових лічильників за умови, що обсяг споживання
природного газу перевищує 12000 куб.м на рік, тис.куб.м;
   V  - плановий обсяг постачання природного газу населенню на
   н4
відповідний розрахунковий період, який використовується населенням
за відсутності газових лічильників за умови, що обсяг споживання
природного газу перевищує 12000 куб.м на рік, тис.куб.м;
   Ц - сума збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
   н
природний газ, що відпускається населенню за наявності газових
лічильників та за їх відсутності, обрахована відповідно до вимог
законодавства, з урахуванням податку на додану вартість  за
визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м.
   Сума збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний
газ, що відпускається населенню за наявності газових лічильників
та за їх відсутності, визначається за формулою:
 
     Ц = Ц  V  + Ц  V  + V  V  + Ц  V  + Ц  V  +
      н  нл1 л1  нн1 н1  нл2 л2  нн2 н2  нл3 л3
 
            Ц  V  + Ц  V  + Ц  V ,
            нн3 н3  нл4 л4  нн4 н4
 
   де:
   Ц  - сума збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
   нл1
природний газ, який використовується населенням за наявності
газових лічильників за умови, що обсяг споживання природного газу
не перевищує 2500 куб.м на рік, з урахуванням податку на додану
вартість за визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   Ц  - сума збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
   нн1
природний газ, який використовується населенням за відсутності
газових лічильників за умови, що обсяг споживання природного газу
не перевищує 2500 куб.м на рік, з урахуванням податку на додану
вартість за визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   Ц  - сума збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
   нл2
природний газ, який використовується населенням за наявності
газових лічильників за умови, що обсяг споживання природного газу
не перевищує 6000 куб.м на рік, з урахуванням податку на додану
вартість за визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   Ц  - сума збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
   нн2
природний газ, який використовується населенням за відсутності
газових лічильників за умови, що обсяг споживання природного газу
не перевищує 6000 куб.м на рік, з урахуванням податку на додану
вартість за визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   Ц  - сума збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
   нл3
природний газ, який використовується населенням за наявності
газових лічильників за умови, що обсяг споживання природного газу
не перевищує 12000 куб.м на рік, з урахуванням податку на додану
вартість за визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   Ц  - сума збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
   нн3
природний газ, який використовується населенням за відсутності
газових лічильників за умови, що обсяг споживання природного газу
не перевищує 12000 куб.м на рік, з урахуванням податку на додану
вартість за визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   Ц  - сума збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
   нл4
природний газ, який використовується населенням за наявності
газових лічильників за умови, що обсяг споживання природного газу
перевищує 12000 куб.м на рік, з урахуванням податку на додану
вартість за визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   Ц  - сума збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
   нн4
природний газ, який використовується населенням за відсутності
газових лічильників за умови, що обсяг споживання природного газу
перевищує 12000 куб.м на рік, з урахуванням податку на додану
вартість за визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   При визначенні планових обсягів постачання природного газу
населенню на відповідний розрахунковий період за наявності газових
лічильників, необхідно враховувати фактичні дані (співвідношення)
по споживанню природного газу населенням за наявності газових
лічильників за ідентичний період минулого року з урахуванням
відсотка (коефіцієнта), який визначається, виходячи із фактичного
приросту обсягів споживання населенням  природного  газу  за
наявності газових лічильників за останні два роки. Визначений
таким чином плановий обсяг постачання природного газу населенню за
наявності газових лічильників на відповідний розрахунковий період
є максимальним.
   Визначення коефіцієнта здійснюється за формулою:
 
            V       V
            лр-1     лр-2
         К = -------- -  -------- х 100%,
            V       V
            загр-1    загр-2
 
   де:
   К -  фактичний  приріст  обсягів  споживання  населенням
природного газу за наявності газових лічильників за останні два
роки, у відсотках;
   р -  рік,  у  якому  здійснюється  розрахунок нормативу
перерахування коштів, що надійшли на  поточний  рахунок  зі
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства;
   V   - фактичний річний обсяг споживання природного газу
   лр-1
населенням у р-1 році, за наявності лічильників газу, тис.куб.м;
   V    - фактичний річний обсяг споживання природного газу
   загр-1
населенням у р-1 році, тис.куб.м;
   V   - фактичний річний обсяг споживання природного газу
   лр-2
населенням у р-2 році за наявності лічильників газу, тис.куб.м;
   V    - фактичний річний обсяг споживання природного газу
   загр-2
населенням у р-2 році, тис.куб.м.
   Визначення планового обсягу  постачання  природного  газу
населенню  за  наявності  газових лічильників на відповідний
розрахунковий період здійснюється за формулою:
 
           V
            л.іп.р-1
        V = (------------ х 100% + К) х V,
        л  V
           заг.іп.р-1
 
   де:
   V - плановий обсяг постачання природного газу населенню на
   л
відповідний розрахунковий період за наявності лічильників газу,
тис.куб.м;
   V     -  фактичний  обсяг споживання природного газу
   л.іп.р-1
населенням в ідентичному періоді р-1 року за наявності лічильників
газу, тис.куб.м;
   V      - фактичний обсяг споживання природного газу
   заг.іп.р-1
населенням в ідентичному періоді р-1 року, тис.куб.м.
   У випадку, коли  фактичний  приріст  обсягів  споживання
населенням природного газу за наявності газових лічильників за
останні два роки має від'ємне значення, при розрахунку нормативів
перерахування  коштів  необхідно  враховувати  фактичні  дані
(співвідношення) по споживанню природного газу населенням за
наявності газових лічильників за ідентичний період минулого року
без урахування відсотка (коефіцієнта).
   3.15.2. Поточний рахунок газотранспортного підприємства у
частині оплати за надані послуги з транспортування природного і
нафтового газу магістральними трубопроводами, за формулою:
 
              Т  х V
              т/м
 Н  = ------------------------------------------------- х 100 %,
 мн   Ц V  + Ц V  + Ц V  + Ц V  + Ц V  +
     л1 л1  н1 н1  л2 л2  н2 н2  л3 л3
 
           Ц V  + Ц V  + Ц V
           н3 н3  л4 л4  н4 н4
 
   де:
   Н  - норматив перерахування коштів з поточного рахунку зі
   мн
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги
з транспортування природного і нафтового газу магістральними
трубопроводами, у відсотках;
   Т  - тариф на послуги з транспортування природного і
   т/м
нафтового газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, з
урахуванням податку на додану вартість за визначеною законом
ставкою податку, грн/1000 куб.м.
   У випадку  використання  газопостачальними  підприємствами
промислових трубопроводів газовидобувних підприємств, з якими
газопостачальним підприємством укладено  відповідний  договір,
газопостачальне  підприємство  здійснює відповідний розрахунок
нормативу перерахування  коштів  на  поточні  рахунки  таких
газовидобувних підприємств, з урахуванням визначених у договорах
планових  обсягів  та  плати  за  використання  промислових
трубопроводів по кожному газовидобувному підприємству окремо.
   3.15.3. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання
ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" або поточний рахунок із
спеціальним режимом використання ДАТ "Чорноморнафтогаз", у частині
оплати за поставлений населенню природний газ, за формулою:
 
           Н  = 100% - Н  - Н ,
           влн      гн  мн
 
   де:
   Н  - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із
   влн
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання ДК "Газ
України" НАК "Нафтогаз України"  або  поточний  рахунок  із
спеціальним режимом використання ДАТ "Чорноморнафтогаз" у частині
оплати за спожитий населенням природний газ, у відсотках.
 
   3.16. Газопостачальні підприємства при постачанні природного
газу  бюджетним  установам  здійснюють  розрахунок  нормативу
перерахування коштів для зарахування коштів на:
   3.16.1. Поточний рахунок газопостачального підприємства у
частині оплати за надані послуги з постачання природного газу за
регульованим тарифом та  його  транспортування  розподільними
трубопроводами, за формулою:
 
    (Т  + Т ) х V  + (Т х V ) + Ц  х (V  + V )
     т/р  п   1б   п  2б   нб   1б  2б
 Н = -------------------------------------------------- х 100%,
 гб         Ц  х V  + Ц  х V
           1б  1б  2б  2б
 
   де:
   Н  - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із
   гб
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний  рахунок  газорозподільного  та  газопостачального
підприємства з урахуванням збору у вигляді цільової надбавки до
тарифу на природний газ відповідно до вимог законодавства, у
відсотках;
   Т  - тариф на послуги з транспортування природного газу
   т/р
розподільними трубопроводами, затверджений НКРЕ, з урахуванням
податку на додану вартість за визначеною законом ставкою податку,
грн/1000 куб.м;
   Т - тариф на послуги з  постачання  природного  газу,
   п
затверджений НКРЕ, з урахуванням податку на додану вартість за
визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   Ц  - ціна на природний газ для бюджетних  установ  з
   1б
урахуванням податку на додану вартість, збору до затвердженого
тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на
його транспортування магістральними, розподільними трубопроводами
і постачання та витрат на його реалізацію НАК "Нафтогаз України",
грн/1000 куб.м;
   Ц  -  ціна  на природний газ для бюджетних установ з
   2б
урахуванням податку на додану вартість, збору до затвердженого
тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифу на
транспортування природного газу магістральними трубопроводами для
бюджетних  установ,  власні  газопроводи  яких  безпосередньо
підключені до магістральних газопроводів, тарифу на постачання та
витрат на його реалізацію НАК "Нафтогаз України", грн/1000 куб.м;
   V  - плановий обсяг постачання природного газу для бюджетних
   1б
установ відповідно до укладених договорів, тис.куб.м;
   V  - плановий обсяг постачання природного газу для бюджетних
   2б
установ, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до
магістральних газопроводів  відповідно до укладених договорів,
тис.куб.м;
   Ц  - сума збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на
   нб
природний газ, обрахована відповідно до вимог законодавства, з
урахуванням податку на додану вартість за визначеною законом
ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   3.16.2. Поточний рахунок газотранспортного підприємства у
частині оплати за надані послуги з транспортування природного і
нафтового газу магістральними трубопроводами, за формулою:
 
          Т  х V  + Т   х V
           т/м  1б  т/м2  2б
      Н  = ---------------------------- х 100%,
      мб    Ц  х V  + Ц  х V
            1б  1б  2б  2б
 
   де:
   Н  - норматив перерахування коштів з поточного рахунку зі
   мб
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок газотранспортного підприємства за надані послуги
з транспортування природного і нафтового газу магістральними
трубопроводами, у відсотках;
   Т  - тариф на послуги з транспортування природного і
   т/м
нафтового газу магістральними трубопроводами, затверджений НКРЕ, з
урахуванням податку на додану вартість за визначеною законом
ставкою податку, грн/1000 куб.м;
   Т   - тариф на послуги з транспортування природного газу
   т/м2
магістральними  трубопроводами  для бюджетних установ, власні
газопроводи яких безпосередньо  підключені  до  магістральних
газопроводів, затверджений НКРЕ, з урахуванням податку на додану
вартість за визначеною законом ставкою податку, грн/1000 куб.м.
   У випадку  використання  газопостачальними  підприємствами
промислових трубопроводів газовидобувних підприємств, з якими
газопостачальним підприємством укладено  відповідний  договір,
газопостачальне  підприємство  здійснює відповідний розрахунок
нормативу перерахування  коштів  на  поточні  рахунки  таких
газовидобувних підприємств, з урахуванням визначених у договорах
планових  обсягів  та  плати  за  використання  промислових
трубопроводів по кожному газовидобувному підприємству окремо.
   3.16.3. Поточний рахунок із спеціальним режимом використання
ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" у частині оплати за
спожитий бюджетними установами природний газ за формулою:
 
           Н  = 100% - Н  - Н ,
           влб      гб  мб
 
   де:
   Н  - норматив перерахування коштів з поточного рахунку із
   влб
спеціальним режимом використання газопостачального підприємства на
поточний рахунок зі спеціальним режимом використання ДК "Газ
України" НАК "Нафтогаз України" у частині оплати за спожитий
бюджетними установами природний газ, у відсотках.
 
   3.17. За поданням газопостачального підприємства в окремих
випадках за умови стовідсоткової поточної оплати газопостачальним
підприємством коштів власнику природного газу, газотранспортному
підприємству,  а  у  випадку  використання  газопостачальними
підприємствами   промислових   трубопроводів  газовидобувних
підприємств - газовидобувним  підприємствам,  за  погодженням
власника природного газу, газотранспортних підприємств та/або
газовидобувних підприємств,  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики  України може розглянути питання щодо змін
нормативу перерахування коштів з поточного рахунку зі спеціальним
режимом використання газопостачального підприємства.
   Таке подання та погодження повинні бути завірені підписом та
печаткою  уповноважених  осіб  власника  природного  газу,
газотранспортного та/або  газорозподільного,  газопостачального
підприємств,  а  у  випадку  використання  газопостачальними
підприємствами  промислових   трубопроводів   газовидобувних
підприємств - газовидобувних підприємств, та надані НКРЕ до 5
числа  місяця,  що  передує  місяцю  затвердження  нормативу
перерахування коштів.
 
   3.18. Кошти,  що  надходять  за  спожитий населенням та
бюджетними установами природний газ на підставі визнаної претензії
або за рішенням суду, зараховуються виключно на поточний рахунок
зі спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств.
 
   4. Інші умови
 
   4.1. Відповідальність за своєчасність укладення договорів
несуть керівники газотранспортних підприємств, газопостачальних
підприємств та їх структурних підрозділів, ДК "Газ  України"
НАК "Нафтогаз  України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", а у випадку
використання  газопостачальними  підприємствами  промислових
трубопроводів   газовидобувних   підприємств  -  керівники
газовидобувних підприємств.
 
   4.2. Відповідальність за повноту та достовірність даних, що
надаються  для  розгляду  та  затвердження  НКРЕ  нормативу
перерахування  коштів,  несе  керівник   газопостачального
підприємства.
 
   4.3. Контроль  за  виконанням  положень  цього Алгоритму
здійснюється Національною комісією регулювання електроенергетики
України.
 
 
                   Додаток 1
                   до Алгоритму розподілу
                   коштів, що надходять
                   на поточні рахунки
                   зі спеціальним режимом
                   використання
                   газопостачальних підприємств
                   при постачанні природного
                   газу населенню
 
 
               НОРМАТИВ
     перерахування коштів, що надійшли на поточний
      рахунок зі спеціальним режимом використання
         газопостачального підприємства
           у _____ місяці 200__ року
 
         -------------------------------
            (назва підприємства)
 
 
 1. На поточний рахунок газопостачального підприємства
 
 _________________________________________________________________
            (назва підприємства)
 у частині вартості наданих послуг з постачання та транспортування
природного газу розподільними трубопроводами _________________ %,
 номер банківського рахунку ______________________________________
 
 2. На поточний рахунок газотранспортного підприємства
 
 _________________________________________________________________
            (назва підприємства)
 
 у частині вартості наданих послуг із транспортування природного і
нафтового газу магістральними трубопроводами __________________ %,
 номер банківського рахунку ______________________________________
 
 3. На поточний рахунок газовидобувного підприємства
 
 _________________________________________________________________
            (назва підприємства)
 у випадку використання газопостачальним підприємством промислових
трубопроводів  газовидобувних  підприємств у частині вартості
наданих послуг ________________________________________________ %,
 номер банківського рахунку ______________________________________
 
 4. На  поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" або на поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання ДАТ "Чорноморнафтогаз"
 
 _________________________________________________________________
            (назва підприємства)
 у частині вартості поставлених обсягів природного газу ________%,
 номер банківського рахунку ______________________________________
 
 Керівник газопостачального
 підприємства         __________     _______________
                (підпис)        (П.І.Б.)
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до Алгоритму розподілу
                   коштів, що надходять
                   на поточні рахунки
                   зі спеціальним режимом
                   використання
                   газопостачальних підприємств
                   при постачанні природного
                   газу населенню
 
 
             ВИХІДНІ ДАНІ,
       що застосовані для розрахунку нормативу
      перерахування коштів із поточного рахунку
        зі спеціальним режимом використання
         на _________ місяць 200__ року
 
          ____________________________
            (назва підприємства)
 
 
------------------------------------------------------------------
|Планові обсяги     |   | Об'єм, тис.куб.м |  Примітка  |
|постачання природного |   |         |        |
|газу споживачам на   |   |         |        |
|відповідний місяць   |   |         |        |
|відповідно до укладених|   |         |        |
|договорів       |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|населенню, усього:   | V |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|у тому числі:     |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|I. Обсяг природного  |   |         |        |
|газу, який       |   |         |        |
|використовується    |   |         |        |
|населенням і не    |   |         |        |
|перевищує 2500 куб.м на|   |         |        |
|рік:          |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за наявності      | V  |         |        |
|лічильників      | л1 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за відсутності     | V  |         |        |
|лічильників      | н1 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|II. Обсяг природного  |   |         |        |
|газу, який       |   |         |        |
|використовується    |   |         |        |
|населенням і не    |   |         |        |
|перевищує 6000 куб.м на|   |         |        |
|рік:          |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за наявності      | V  |         |        |
|лічильників газу    | л2 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за відсутності     | V  |         |        |
|лічильників газу    | н2 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|III. Обсяг природного |   |         |        |
|газу, який       |   |         |        |
|використовується    |   |         |        |
|населенням і не    |   |         |        |
|перевищує 12000 куб.м |   |         |        |
|на рік:        |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за наявності      | V  |         |        |
|лічильників газу    | л3 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за відсутності     | V  |         |        |
|лічильників газу    | н3 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|IV. Обсяг природного  |   |         |        |
|газу, який       |   |         |        |
|використовується    |   |         |        |
|населенням понад    |   |         |        |
|12000 куб.м на рік:  |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за наявності      | V  |         |        |
|лічильників газу    | л4 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за відсутності     | V  |         |        |
|лічильників газу    | н4 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|Установлені НКРЕ тарифи|   |грн за 1000 куб.м |        |
|на надання певних   |   |         |        |
|послуг         |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|на постачання     | Т |         |Постанова НКРЕ |
|природного газу    |  п |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|на транспортування   |Т  |         |Постанова НКРЕ |
|природного газу    | т/р |         |        |
|розподільними     |   |         |        |
|трубопроводами     |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|на транспортування   |Т  |         |Постанова НКРЕ |
|природного газу    | т/м |         |        |
|магістральними     |   |         |        |
|трубопроводами     |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|Ціни на природний газ |   |грн за 1000 куб.м |Постанова НКРЕ |
|для населення, якщо:  |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|I. Обсяг природного  |   |         |        |
|газу, який       |   |         |        |
|використовується    |   |         |        |
|населенням і не    |   |         |        |
|перевищує 2500 куб.м на|   |         |        |
|рік:          |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за наявності      | Ц  |         |        |
|лічильників      | л1 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за відсутності     | Ц  |         |        |
|лічильників      | н1 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|II. Обсяг природного  |   |         |        |
|газу, який       |   |         |        |
|використовується    |   |         |        |
|населенням і не    |   |         |        |
|перевищує 6000 куб.м на|   |         |        |
|рік:          |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за наявності      | Ц  |         |        |
|лічильників газу    | л2 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за відсутності     | Ц  |         |        |
|лічильників газу    | н2 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|III. Обсяг природного |   |         |        |
|газу, який       |   |         |        |
|використовується    |   |         |        |
|населенням і не    |   |         |        |
|перевищує 12000 куб.м |   |         |        |
|на рік:        |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за наявності      | Ц  |         |        |
|лічильників газу    | л3 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за відсутності     | Ц  |         |        |
|лічильників газу    | н3 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|IV. Обсяг природного  |   |         |        |
|газу, який       |   |         |        |
|використовується    |   |         |        |
|населенням понад    |   |         |        |
|12000 куб.м на рік:  |   |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за наявності      | Ц  |         |        |
|лічильників газу    | л4 |         |        |
|-----------------------+-----+------------------+---------------|
|за відсутності     | Ц  |         |        |
|лічильників газу    | н4 |         |        |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник газопостачального
 підприємства         __________     _______________
                (підпис)        (П.І.Б.)
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до Алгоритму розподілу
                   коштів, що надходять
                   на поточні рахунки
                   зі спеціальним режимом
                   використання
                   газопостачальних підприємств
                   при постачанні природного
                   газу населенню
 
 
               НОРМАТИВ
     перерахування коштів, що надійшли на поточний
      рахунок зі спеціальним режимом використання
         газопостачального підприємства
           у _____ місяці 200_ року
 
      _________________________________________
            (назва підприємства)
 
 
 1. На поточний рахунок газопостачального підприємства
 
 _________________________________________________________________
            (назва підприємства)
 
 у частині вартості наданих послуг з постачання та транспортування
природного газу розподільними трубопроводами __________________ %,
 номер банківського рахунку ______________________________________
 
 2. На поточний рахунок газотранспортного підприємства
 
 _________________________________________________________________
            (назва підприємства)
 у частині вартості наданих послуг із транспортування природного і
нафтового газу магістральними трубопроводами __________________ %,
 номер банківського рахунку ______________________________________
 
 3. На поточний рахунок газовидобувного підприємства
 
 _________________________________________________________________
            (назва підприємства)
 у випадку використання газопостачальним підприємством промислових
трубопроводів  газовидобувних  підприємств у частині вартості
наданих послуг ________________________________________________ %,
 номер банківського рахунку ______________________________________
 
 4. На  поточний рахунок зі спеціальним режимом використання
ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" або на поточний рахунок зі
спеціальним режимом використання ДАТ "Чорноморнафтогаз"
 
 _________________________________________________________________
            (назва підприємства)
 у частині вартості поставлених обсягів природного газу _______ %,
 номер банківського рахунку ______________________________________
 
 Керівник газопостачального
 підприємства         __________     _______________
                (підпис)        (П.І.Б.)
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 4
                   до Алгоритму розподілу
                   коштів, що надходять
                   на поточні рахунки
                   зі спеціальним режимом
                   використання
                   газопостачальних підприємств
                   при постачанні природного
                   газу населенню
 
 
             ВИХІДНІ ДАНІ,
       що застосовані для розрахунку нормативу
       перерахування коштів з поточного рахунку
        зі спеціальним режимом використання
          газопостачальних підприємств
         на _________ місяць 200__ року
 
         _____________________________
            (назва підприємства)
 
 
------------------------------------------------------------------
| Планові обсяги  |   | Об'єм, тис.куб.м |   Примітка   |
|  постачання   |   |         |         |
|природного газу на |   |         |         |
|відповідний місяць,|   |         |         |
|  відповідно до  |   |         |         |
|укладених договорів|   |         |         |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|бюджетні установи | V  |         |         |
|та організації   |  б |         |         |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|Установлені НКРЕ  |   |грн за 1000 куб.м |         |
|тарифи на надання |   |         |         |
|певних послуг   |   |         |         |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|на постачання   | Т  |         |         |
|природного газу  |  п |         |         |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|на транспортування | Т  |         |         |
|природного газу  | т/р |         |         |
|розподільними   |   |         |         |
|трубопроводами   |   |         |         |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|на транспортування |Т   |         |         |
|природного газу  | т/м2 |         |         |
|магістральними   |   |         |         |
|трубопроводами для |   |         |         |
|споживачів, власні |   |         |         |
|газопроводи яких  |   |         |         |
|безпосередньо   |   |         |         |
|підключені до   |   |         |         |
|магістральних   |   |         |         |
|газопроводів    |   |         |         |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|на транспортування | Т  |         | Постанова НКРЕ |
|природного газу  | т/м |         | (вказати назву |
|магістральними   |   |         |постанови номер та|
|трубопроводами   |   |         |дату її прийняття)|
|-------------------+------+------------------+------------------|
|Ціна на природний |   |грн за 1000 куб.м |         |
|газ для бюджетних |   |         |         |
|установ та     |   |         |         |
|організації    |   |         |         |
|-------------------+------+------------------+------------------|
|          |   |         | Відповідно до  |
|          |   |         |  договору від  |
|          |   |         |  _____N______  |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник газопостачального
 підприємства         __________     _______________
                (підпис)        (П.І.Б.)
 
 М.П.
 
 (Виконавець: П.І.Б., номер телефону, електронна адреса)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner