Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1077 від 10.12.2008

Про затвердження плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 10 грудня 2008 р. N 1077
                Київ
 
      Про затвердження плану заходів на 2009 рік
       із запобігання та протидії легалізації
    (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
           і фінансуванню тероризму
 
 
   Кабінет Міністрів  України  і  Національний банк України
п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Затвердити план заходів на 2009 рік із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму, що додається.
 
   2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади  надсилати  Державному комітету фінансового моніторингу
щокварталу до 10 числа наступного місяця інформацію про виконання
плану  заходів,  затвердженого  цією постановою, для подання
щокварталу до 20 числа наступного місяця  звіту  Кабінетові
Міністрів України і Національному банку України.
 
 
   Прем'єр-міністр України           Голова
                    Національного банку України
 
   Ю.ТИМОШЕНКО                В.СТЕЛЬМАХ
 
   Інд. 31
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 і Національного банку України
                 від 10 грудня 2008 р. N 1077
 
                ПЛАН
     заходів на 2009 рік із запобігання та протидії
        легалізації (відмиванню) доходів,
    одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму
 
 
         Запобігання виникненню передумов
       для легалізації (відмивання) доходів,
    одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
 
   1. Переглянути власні нормативно-правові акти та в разі
потреби підготувати і подати пропозиції щодо внесення змін,
зокрема в частині впровадження на основі оцінки ризиків системи
нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового
моніторингу у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
 
               Держфінмоніторинг,   Мінекономіки,
               Мінтрансзв'язку,  Мінфін,  Мін'юст,
               Державна комісія з цінних паперів та
               фондового ринку, Державна комісія з
               регулювання ринків фінансових послуг,
               Національний банк.
 
               Протягом трьох   місяців   після
               прийняття Закону України про внесення
               змін  до  Закону  України  "Про
               запобігання та протидію легалізації
               (відмиванню)  доходів,  одержаних
               злочинним  шляхом" щодо визначення
               системи оцінки ризиків.
 
   2. За результатами опрацювання стандартів Групи з розробки
фінансових  заходів  боротьби  з  відмиванням коштів (FATF),
визначених  положеннями  Сорока  рекомендацій  FATF,  Дев'яти
спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму,
а також методології проведення взаємної оцінки подавати  до
зазначеної Групи пропозиції щодо їх удосконалення.
 
               Держфінмоніторинг, МВС, Мінекономіки,
               Мінфін, Мін'юст, Державна комісія з
               цінних паперів та фондового ринку,
               Державна комісія з регулювання ринків
               фінансових  послуг,  ДПА,  СБУ,
               Національний банк.
 
               Протягом року.
 
   3. Розробити заходи, спрямовані на виконання рекомендацій за
результатами  оцінки  в  рамках  третього  раунду експертами
Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної
оцінки заходів протидії відмиванню коштів (MONEYVAL) ефективності
функціонування системи запобігання  та  протидії  легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму в Україні.
 
               Держфінмоніторинг, Державна комісія з
               цінних паперів та фондового ринку,
               Державна комісія з регулювання ринків
               фінансових послуг, Національний банк.
 
               У двомісячний   строк   з  дати
               надходження звіту.
 
   4. За результатами аналізу слідчої  практики  здійснення
превентивних заходів щодо забезпечення вилучення та конфіскації
доходів, одержаних злочинним шляхом (заборона відчуження майна,
накладення арешту на кошти тощо), подати пропозиції щодо внесення
до відповідних нормативно-правових актів змін стосовно підвищення
ефективності здійснення таких заходів та розроблення нових.
 
               МВС, Мінфін,         Мін'юст,
               Держфінмоніторинг, Державна комісія з
               цінних паперів та фондового ринку,
               Державна комісія з регулювання ринків
               фінансових  послуг,  ДПА,  СБУ,
               Національний   банк,   Генеральна
               прокуратура України (за згодою).
 
               IV квартал.
 
    Мінімізація ризиків використання фінансової системи
      з метою легалізації (відмивання) доходів,
    одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму
 
   5. Забезпечити  узагальнення  виявлених  схем легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням
набутого у 2008-2009 роках досвіду компетентних органів іноземних
держав, фінансових, правоохоронних і контролюючих органів України
для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів
та довести їх до відома  суб'єктів  первинного  фінансового
моніторингу  шляхом  розміщення  на  офіційному  веб-сайті
Держфінмоніторингу.
 
               Держфінмоніторинг, МВС,   Державна
               комісія з цінних паперів та фондового
               ринку, Державна комісія з регулювання
               ринків    фінансових    послуг,
               Держмитслужба, ДПА, СБУ, Національний
               банк.
 
               IV квартал.
 
     Удосконалення механізму регулювання та нагляду
     за суб'єктами первинного фінансового моніторингу
 
   6. Вивчити питання щодо можливості покладення в установленому
порядку  на  органи  державної  контрольно-ревізійної  служби
повноважень стосовно подання Держфінмоніторингу інформації про
фінансові операції, щодо яких існують мотивовані підозри, що вони
здійснюються з метою легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму, що стала їм відомою у зв'язку
з виконанням своїх функцій, та звільнення у такому разі від
відповідальності  посадових  осіб  цих  органів  за  надання
Держфінмоніторингу інформації з обмеженим доступом.
 
               Держфінмоніторинг, ГоловКРУ.
 
               II квартал.
 
   7. Визначити вимоги до керівників та інших  працівників
суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за
організацію та проведення фінансового моніторингу,  щодо  їх
професійної придатності та бездоганної ділової репутації.
 
               Держфінмоніторинг, Державна комісія з
               цінних паперів та фондового ринку,
               Державна комісія з регулювання ринків
               фінансових послуг, Національний банк.
 
               III квартал.
 
   8. Підготувати методичні рекомендації для гральних закладів у
частині  виконання  ними вимог законодавства щодо проведення
фінансового моніторингу.
 
               Мінфін, Держкомпідприємництво,
               Держфінмоніторинг.
 
               II квартал.
 
   9. Внести зміни до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей ( z1005-02 ) у частині
додержання  суб'єктами  господарювання  законодавства у сфері
запобігання та  протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів,
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
 
               Мінфін,           Мін'юст,
               Держкомпідприємництво.
 
               III квартал.
 
        Підвищення ефективності діяльності
           правоохоронних органів
 
   10. Провести аналіз:
 
   досудової та судової практики в кримінальних справах про
легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за
результатами  якого  розробити  методичні  рекомендації  щодо
виявлення, документування та розслідування таких злочинів і у разі
потреби ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів, а
також діючих методичних рекомендацій.
 
               МВС, Держмитслужба,   ДПА,   СБУ,
               Держфінмоніторинг,     Генеральна
               прокуратура  України  (за згодою),
               Верховний Суд України (за згодою).
 
               IV квартал;
 
   причин та умов, що сприяють легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних внаслідок торгівлі людьми і наркобізнесу, з урахуванням,
зокрема, способів, засобів, місць вчинення та концентрації таких
злочинів  і  за результатами аналізу внести пропозиції щодо
зменшення виявлених ризиків легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
 
               МВС, СБУ,        Адміністрація
               Держприкордонслужби.
 
               III квартал;
 
   причин та умов, що сприяють легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних  внаслідок  службових  злочинів (під час розподілу
земельних ресурсів, у сфері будівництва, при реалізації проектів,
що  фінансуються з державного бюджету, тощо), у тому числі
хабарництва, з урахуванням, зокрема, способів, засобів, місць
вчинення та концентрації таких злочинів і за результатами аналізу
внести пропозиції щодо зменшення виявлених ризиків легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
               МВС, СБУ.
 
               IV квартал.
 
   11. Вивчити  питання  щодо  законодавчого  врегулювання
повноважень органів державної влади щодо проведення перевірок
інформації про власників (засновників) юридичних осіб та у разі
потреби підготувати відповідні пропозиції стосовно внесення змін
до законодавства.
 
               Держкомпідприємництво,    Мінфін,
               Мін'юст, Державна комісія з цінних
               паперів та фондового ринку, Державна
               комісія  з  регулювання  ринків
               фінансових    послуг,    ДПА,
               Держфінмоніторинг, Національний банк.
 
               IV квартал.
 
        Підвищення кваліфікації спеціалістів
 
   12. Проводити навчання та підвищення кваліфікації працівників
державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму.
 
               Держфінмоніторинг, МВС,    Мінфін,
               Мін'юст, Державна комісія з цінних
               паперів та фондового ринку, Державна
               комісія  з  регулювання  ринків
               фінансових  послуг,  ДПА,  СБУ,
               Національний банк.
 
               Протягом року.
 
   13. Продовжити поширення практики  проведення  державними
органами регіональних, міжвідомчих та міжнародних семінарів для
спеціалістів у сфері  запобігання  та  протидії  легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму.
 
               Держфінмоніторинг, МВС,    Мінфін,
               Мін'юст,  ДПА, Державна комісія з
               цінних паперів та фондового ринку,
               Державна комісія з регулювання ринків
               фінансових послуг, СБУ, Національний
               банк.
 
               Протягом року.
 
       Участь у міжнародному співробітництві
 
   14. Проводити роботу з укладення міжнародних договорів про
розподіл конфіскованих активів, одержаних злочинним шляхом в
Україні, з державами, на території яких можуть перебувати такі
активи.
 
               Мін'юст, МВС,   МЗС,    Мінфін,
               Держмитслужба,          ДПА,
               Держфінмоніторинг, СБУ,  Генеральна
               прокуратура України (за згодою).
 
               Протягом року.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner