Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1070 від 10.12.2008

Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 10 грудня 2008 р. N 1070
                Київ
 
       Про затвердження Правил надання послуг
         з вивезення побутових відходів
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Правила надання послуг з вивезення  побутових
відходів, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 грудня 2008 р. N 1070
 
               ПРАВИЛА
     надання послуг з вивезення побутових відходів
 
 
   1. Ці  Правила  визначають  механізм  надання суб'єктами
господарювання незалежно від форми їх власності послуг з вивезення
побутових відходів у містах, селищах і селах (далі - послуги).
 
   2. Терміни,  що  вживаються у цих Правилах, мають таке
значення:
 
   великогабаритні відходи - тверді відходи,  розміри  яких
перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити
їх у контейнерах об'ємом до 1,1 куб. метра;
 
   побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і
діяльності  людини  в житлових та нежитлових будинках (крім
відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не
використовуються за місцем їх накопичення;
 
   ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів,
виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку,
окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та
поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;
 
   рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за
відсутності  централізованого водопостачання та каналізації і
зберігаються у вигрібних ямах;
 
   тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів,
виробів,  товарів,  продукції,  що  не  можуть у подальшому
використовуватися за призначенням.
 
   Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються
у значенні, наведеному в Законах України "Про житлово-комунальні
послуги" ( 1875-15 ), "Про  благоустрій  населених пунктів"
( 2807-15 ) та "Про відходи" ( 187/98-ВР ).
 
   3. Послуги надаються на підставі договору, який укладається
між фізичною або юридичною особою (далі - споживач) та виконавцем
послуг.
 
   Договір про надання послуг укладається відповідно до типового
договору, наведеного у додатку 1.
 
   Договір про надання послуг у  багатоквартирному  будинку
укладається між власником квартири, орендарем чи квартиронаймачем
та балансоутримувачем або уповноваженою ним особою.
 
   Якщо балансоутримувач не є виконавцем послуг, договір на
надання послуг укладається між балансоутримувачем та виконавцем
послуг.
 
   4. Виконавець послуг визначається:
 
   для об'єктів державної та комунальної  власності  -  за
результатом конкурсу, який проводиться відповідно до Порядку,
затвердженому  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
21 липня 2005 р. N 631 ( 631-2005-п ) (Офіційний вісник України,
2005 р., N 30, ст. 1812);
 
   для житлових будинків приватної власності - органом місцевого
самоврядування, крім випадків, коли власники будинків виявили
бажання визначити виконавця послуг самостійно.
 
   5. Послуги надаються з урахуванням розміру території та інших
умов, передбачених законодавством у сфері житлово-комунального
господарства.
 
   Надання послуг з вивезення відходів як вторинної сировини, що
є у складі побутових відходів, здійснюється з урахуванням вимог
статті 35 Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ).
 
   6. Обсяг надання послуг розраховується на підставі норм,
затверджених органом місцевого самоврядування.
 
   7. Норми надання послуг визначаються:
 
   1) шляхом  проведення  вимірювання  кількості  побутових
відходів, що утворюється за одиницю часу (доба, місяць), або на
підставі фактичного обсягу надання послуг за попередній період;
 
   2) за двома джерелами їх утворення:
 
   житлові будинки (багатоквартирні та одноквартирні);
 
   підприємства, установи та організації;
 
   3) окремо для фізичних осіб, що проживають:
 
   у будинках з наявністю всіх видів благоустрою - центрального
опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання;
 
   у будинках, в яких відсутній один або два види благоустрою, -
центральне опалення, водопостачання, каналізація.
 
   Зазначені норми переглядаються один раз на п'ять років.
 
   8. У  разі коли норми не затверджено органом місцевого
самоврядування, застосовують мінімальні норми згідно з додатком 2.
 
   9. Критерієм якості послуг є дотримання:
 
   графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання
обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого
самоврядування;
 
   вимог стандартів, нормативів, норм, порядків і цих Правил.
 
   10. Контроль якості послуг здійснюється шляхом перевірки
дотримання стандартів, нормативів, норм, порядків і цих Правил
комісією, утвореною з ініціативи чи за участю органу місцевого
самоврядування та/або органу самоорганізації населення і членів
правлінь об'єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків,
житлово-будівельного кооперативу, молодіжного житлового комплексу.
 
   11. Під час укладання договору про надання послуг:
 
   1) сторони узгоджують графік їх надання виходячи з потреби
споживача, норм надання та якості послуг;
 
   2) виконавець послуг на  вимогу  споживача  зобов'язаний
пред'явити:
 
   правила надання послуг;
 
   графік вивезення відходів;
 
   тарифи на надання послуг;
 
   інформацію про пільги, передбачені законодавчими актами для
окремих категорій населення.
 
   12. У разі надання одноразової послуги замовлення складається
за погодженням сторін згідно з формою, що встановлюється її
виконавцем.
 
   13. Плата за надані послуги нараховується щомісяця відповідно
до умов договору і тарифів, що формуються відповідно до постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  26  липня 2006 р. N 1010
( 1010-2006-п ) (Офіційний  вісник  України,  2006 р., N 30,
ст. 2137).
 
   Форма  розрахунку  обсягу  і  вартості послуг наведена у
додатку 3.
 
   14. У  платіжному  документі  передбачаються  графи  для
зазначення даних про:
 
   об'єм побутових   відходів   (окремо   для   твердих,
великогабаритних, ремонтних, рідких; у разі роздільного збирання
твердих відходів - окремо для кожного виду побутових відходів як
вторинної сировини);
 
   тарифи на надання послуг;
 
   суму, що підлягає сплаті.
 
   15. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не
пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і
відповідних обґрунтувань.
 
   У разі надання відповідно до законодавчих актів окремим
громадянам пільг плата за послуги вноситься на підставі поданих
виконавцю документів, що підтверджують право на пільги та їх
розмір.
 
   16. За порушення графіка надання послуг, інших умов договору
про надання послуг їх виконавець несе відповідальність згідно із
законодавством.
 
 
                             Додаток 1
                             до Правил
 
             ТИПОВИЙ ДОГОВІР
            про надання послуг
         з вивезення побутових відходів
 
 
__________________________________     ___ ___________ 20__ р.
 (найменування населеного пункту)
 
__________________________________________________________________
   (найменування суб'єкта господарювання, що надає послуги,
 
__________________________________________________________________
     або балансоутримувача (уповноваженої ними особи)
 
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
що діє на підставі ______________________________________________,
             (назва документа, дата і номер)
 
затвердженого ____________________________________________________
              (найменування органу)
 
(далі - виконавець), з однієї сторони, і _________________________
                       (прізвище, ім'я та
 
_________________________________________________________________,
      по батькові фізичної особи, що є власником
 
__________________________________________________________________
       (наймачем, орендарем) квартири (будинку)
 
або ______________________________________________________________
         (найменування юридичної особи)
 
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
що діє на підставі ______________________________________________,
             (назва документа, дата і номер)
 
затвердженого ____________________________________________________
              (найменування органу)
 
(далі - споживач), з другої  сторони, уклали цей договір про
нижченаведене
 
             Предмет договору
 
   1. Виконавець  зобов'язується згідно з графіком надавати
послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов'язується
своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і
на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги).
 
             Перелік послуг
 
   2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення твердих,
великогабаритних, ремонтних і рідких відходів.
 
   3. Послуги  з  вивезення  твердих відходів надаються за
_____________________________________________ схемою.
 (контейнерною, безконтейнерною - зазначити)
 
   4. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою
використовуються  технічно  справні ________________ контейнери
                    (кількість)
місткістю _________ куб. метрів, що належать _____________________
                         (споживачеві,
___________________________________________.
    виконавцеві - зазначити)
 
   Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою
з _______ до ________ години.
 
   5. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою
споживач   зобов'язаний  з ____  до _____ год     та/або
з ____ до _____ год виставити у місцях, погоджених з виконавцем,
закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0,12 куб. метра.
 
   6. Для вивезення великогабаритних і  ремонтних  відходів
використовується ___________ контейнерів  місткістю 8 і більше
         (кількість)
куб. метрів,  для  розташування  яких  споживачем  відповідно
до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства  відводиться
спеціальний   майданчик   з   твердим   покриттям   за
адресою _________________________________________________________.
 
   Контейнери належать ________________________________________.
             (споживачеві, виконавцеві - зазначити)
 
   7. Завантаження відходів здійснюється:
 
   твердих ______________________________________,
       (споживачем, виконавцем - зазначити)
 
   великогабаритних і ремонтних ________________________________
                   (споживачем, виконавцем -
__________________________.
зазначити)
 
   8. Виконавець вивозить:
 
   рідкі відходи ______________________________________________,
          (строк або за заявкою споживача - зазначити)
 
але не рідше ніж один раз на шість місяців;
 
   великогабаритні і ремонтні відходи _________________________
                     (строк або за заявкою
__________________________.
 споживача - зазначити)
 
   9. Тип та кількість спеціальних автотранспортних засобів,
необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.
 
            Вимірювання обсягу
          та визначення якості послуг
 
   10. Обсяг  надання  послуг  розраховується виконавцем на
підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.
 
   11. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з
додатком  3 до Правил надання послуг з вивезення побутових
відходів.
 
             Оплата послуг
 
   12. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
 
   13. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг
платежі вносяться не пізніше ніж до _____ числа періоду, що настає
за розрахунковим.
 
   У разі застосування попередньої  оплати  послуг  платежі
вносяться за ______ місяців у розмірі _____ гривень.
 
   14. Послуги оплачуються _____________________________________
               (готівкою або в безготівковій формі -
_________________.
 зазначити)
 
   15. Плата вноситься на розрахунковий рахунок ________________
__________________________________________________________________
           (банківські реквізити )
 
через ___________________________________________________________.
     (найменування банківської установи або виконавця)
 
   16. У  разі  потреби  виконавець  здійснює  ____________
                             (строк)
перерахунок  вартості фактично наданих послуг та  повідомляє
споживачеві про його результати.
 
   17. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не
пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і
відповідних обґрунтувань.
 
   18. Наявність  пільг,  передбачених законодавчими актами,
підтверджується _________________________________________________.
           (назва документа, яким підтверджується
                надання пільг)
 
          Права та обов'язки споживача
 
   19. Споживач має право на:
 
   1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги
з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму
місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік
вивезення відходів;
 
   2) відшкодування  у  повному  обсязі збитків, заподіяних
виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному
обсязі;
 
   3) усунення  виконавцем  недоліків  у  наданні послуг у
п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;
 
   4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;
 
   5) внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін,
що впливають на розмір плати за послуги;
 
   6) зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання
графіка вивезення відходів;
 
   7) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності
споживача та/або членів сім'ї на підставі письмової заяви і
документа, що підтверджує його відсутність - довідка з місця
тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження
військової служби чи відбування покарання.
 
   20. Споживач зобов'язується:
 
   1) оплачувати в установлений договором строк надані йому
послуги з вивезення відходів;
 
   2) сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку,
передбачених цим договором;
 
   3) визначати  разом  з  виконавцем  місця  розташування
контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до
таких майданчиків, вигрібних ям;
 
   4) обладнати контейнерні  майданчики,  утримувати  їх  у
належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час
доби;
 
   5) забезпечити належне збирання та зберігання  відходів,
установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження
твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням
унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно
до вимог санітарних норм і правил;
 
   6) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і
правил, не допускати скидання до них інших відходів.
 
          Права та обов'язки виконавця
 
   21. Виконавець має право вимагати від споживача:
 
   1) забезпечувати   належний   санітарно-технічний  стан
контейнерів, що перебувають у його власності, та контейнерних
майданчиків, вигрібних ям;
 
   2) своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи,
встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою
запобігання їх переповненню.
 
   22. Виконавець зобов'язується:
 
   1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про
відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з
вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів
України, та цього договору;
 
   2) погодити із споживачем місця розташування контейнерних
майданчиків,  визначити їх кількість, необхідну для збирання
твердих, великогабаритних і  ремонтних  відходів,  перевіряти
наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;
 
   3) здійснювати  контроль  за  санітарно-технічним  станом
контейнерів;
 
   4) збирати   і   перевозити   відходи   спеціальними
автотранспортними засобами;
 
   5) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення
на  контейнерному  майданчику  через  недотримання  графіка
перевезення,  проводити прибирання в разі розсипання твердих
відходів під час завантаження у спеціальний автотранспортний
засіб;
 
   6) перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи
на об'єкти поводження з побутовими відходами;
 
   7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на
надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;
 
   8) усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної
якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє споживач у
зв'язку з невиконанням умов цього договору;
 
   9) прибувати протягом трьох годин на виклик споживача і
усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не
усунено  протягом  трьох робочих днів, проводити відповідний
перерахунок розміру плати;
 
   10) відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору
збитки, завдані споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг
не в повному обсязі;
 
   11) зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової
відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі його
письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність -
довідка  з  місця тимчасового проживання, роботи, лікування,
навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.
 
   Виконавець має також інші обов'язки відповідно до закону.
 
           Відповідальність сторін
          за невиконання умов договору
 
   23. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим
договором за:
 
   1) несвоєчасне внесення плати за послуги;
 
   2) невиконання зобов'язань, визначених цим  договором  і
законом.
 
   24. Виконавець несе відповідальність за:
 
   1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що
призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю
чи здоров'ю;
 
   2) невиконання  зобов'язань,  визначених цим договором і
законом.
 
            Розв'язання спорів
 
   25. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом
проведення переговорів або у судовому порядку.
 
   Спори, пов'язані  з  пред'явленням  претензій,  можуть
розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.
 
   26. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі,
зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для
складення акта-претензії, в якому зазначаються строки,  види
порушення кількісних і якісних показників тощо.
 
   Представник виконавця   зобов'язаний  прибути  протягом
_____________ робочих днів.
 (кількість)
 
   27. Акт-претензія складається споживачем та представником
виконавця і скріплюється їх підписом.
 
   У разі неприбуття представника виконавця у ____________ строк
або його відмови від підпису акт уважається дійсним, якщо його
підписали не менш як два споживачі або виборна особа будинкового,
вуличного,  квартального  чи  іншого  органу  самоорганізації
населення.
 
   28. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох
робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або
надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його
претензії.
 
           Форс-мажорні обставини
 
   29. Сторони  звільняються  від  відповідальності  за цим
договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних
ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що
унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього
договору.
 
           Строк дії цього договору
 
   30. Договір  діє з ___________ до __________ і набирає
чинності з дня його укладення.
 
          Умови зміни, продовження,
         припинення дії цього договору
 
   31. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за
взаємною згодою сторін.
 
   У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у
судовому порядку.
 
   32. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць
до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про
відмову від договору або про його перегляд.
 
   33. Дія договору припиняється у разі, коли:
 
   закінчився строк, на який його укладено;
 
   відпала потреба в наданні послуг або споживач відмовляється
від виконавця.
 
   Договір припиняється також в інших випадках, передбачених
законом.
 
            Прикінцеві положення
 
   34. Цей  договір складено у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу. Один з примірників  зберігається  у
споживача, другий - у виконавця.
 
   З Правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та
витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і
правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій
населених пунктів ознайомлений
____________________
 (підпис споживача)
 
             Реквізити сторін
 
 
     Споживач              Виконавець
 
_________________________________  ______________________________
 (прізвище, ім'я та по батькові   (найменування юридичної особи,
 фізичної особи, паспортні дані
 
_________________________________  ______________________________
  (серія, номер, ким і коли     що діє на підставі документа
     виданий);
 
_________________________________  ______________________________
 найменування юридичної особи,      (назва, ким і коли
 що діє на підставі документа     затверджений), відомості
 
_________________________________  ______________________________
(назва, ким і коли затверджений),   про державну реєстрацію та
  відомості про державну       
 
_________________________________  ______________________________ 
  реєстрацію та банківські      банківські реквізити)
     реквізити)
 
 Місце проживання фізичної особи,   Місцезнаходження юридичної
 місцезнаходження юридичної особи        особи
 
_________________________________  ______________________________
  (індекс, область, район,      (індекс, область, район,
 
_________________________________  ______________________________
 місто, село, вулиця, номер     місто, село, вулиця, номер
  будинку та квартири)         будинку та квартири)
 
Ідентифікаційний номер __________  Ідентифікаційний код _________
 
Ідентифікаційний код ____________
 
             Підписи сторін
 
     Споживач              Виконавець
_________________________________  ______________________________
М.П. (за наявності печатки)     М.П. (за наявності печатки)
 
 
                             Додаток 2
                             до Правил
 
             МІНІМАЛЬНІ НОРМИ
     надання послуг з вивезення побутових відходів
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування об'єкта         |Мінімальна добова |
|                      | норма надання  |
|                      |послуг з вивезення |
|                      |побутових відходів,|
|                      |кілограмів (літрів)|
|----------------------------------------------------------------|
|Тверді побутові відходи                     |
|----------------------------------------------------------------|
|           Житлові будинки              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Багатоквартирні та одноквартирні будинки |  0,77 (3,56)  |
|з наявністю усіх видів благоустрою, на   |          |
|одну людину                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|2. Багатоквартирні будинки за відсутності  |          |
|одного або двох з видів благоустрою, на одну|          |
|людину:                   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
| каналізації                |  0,96 (3,84)  |
|--------------------------------------------+-------------------|
| центрального опалення           |   1 (3,85)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
| каналізації і центрального опалення    |  1,15 (3,86)  |
| (використання твердого палива)      |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|3. Одноквартирні будинки з присадибною   |          |
|ділянкою, на одну людину:          |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
| з наявністю усіх видів благоустрою    |  1,26 (3,94)  |
|--------------------------------------------+-------------------|
| за відсутності каналізації        |  1,45 (4,03)  |
|--------------------------------------------+-------------------|
| за відсутності центрального опалення   |  1,52 (4,09)  |
|--------------------------------------------+-------------------|
| за відсутності центрального опалення   |  1,59 (4,14)  |
| (використання твердого палива),      |          |
| водопостачання, каналізації        |          |
|----------------------------------------------------------------|
|       Підприємства, установи та організації       |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Готель, на одне місце          |  0,5 (2,74)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гуртожиток, на одне місце          |  0,35 (1,65)  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку,  |  0,7 (3,84)   |
|на одне місце                |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Лікувально-профілактичні заклади:      |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
| лікарня, на одне ліжко          |  0,35 (2,19)  |
|--------------------------------------------+-------------------|
| поліклініка, на одне відвідування     |  0,01 (0,06)  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Склад, на 1 кв. метр площі         |  0,1 (0,22)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Адміністративні і громадські установи та  |   0,3 (1,3)   |
|організації, на одне робоче місце      |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Навчальні заклади:             |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
| вищий і середній спеціальний, на одного  |  0,09 (0,48)  |
| студента                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
| школа, на одного учня           |  0,08 (0,4)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
| школа-інтернат, на одного учня      |  0,45 (2,2)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
| профтехучилище, на одного учня      |   0,4 (2)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
| дитячий дошкільний заклад, на одне місце |  0,28 (1,4)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Підприємства торгівлі, на 1 кв. метр    |          |
|торговельної площі:             |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
| промтоварний магазин           |  0,15 (0,82)  |
|--------------------------------------------+-------------------|
| продовольчий магазин           |   0,3 (1,5)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
| ринок                   |  0,31 (1,1)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Заклади культури і мистецтва, на одне місце |  0,08 (0,7)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Підприємства побутового обслуговування, на |  0,75 (3,4)   |
|одне робоче місце              |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вокзал, аеропорт, на 1 кв. метр площі залу |  0,37 (1,7)   |
|очікування                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кемпінг, автостоянка, на 1 кв. метр площі  |  0,03 (0,11)  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Пляж (курортний сезон), на 1 кв. метр    |  0,04 (0,25)  |
|території                  |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Підприємства громадського харчування,    |          |
|на одне місце:               |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|1) ресторан:                |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
| з відбором харчових відходів       |    1 (5)    |
|--------------------------------------------+-------------------|
| без відбору харчових відходів       |   1,4 (6)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|2) кафе, їдальня:              |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
| з відбором харчових відходів       |  0,43 (2,2)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
| без відбору харчових відходів       |   0,5 (2,6)   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Великогабаритні відходи, на одну людину   | 0,08 кілограма  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ремонтні відходи, на одну людину      | 0,11 кілограма  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Рідкі відходи, на одну людину        |   25 літрів   |
------------------------------------------------------------------
 
 
                             Додаток 3
                             до Правил
 
              РОЗРАХУНОК
           обсягу і вартості послуг
         з вивезення побутових відходів
 
 
------------------------------------------------------------------
| Вид  | Об'єкт  | Одиниця |Кількість |  Норма  | Обсяг |
|відходів |обслуго-  | розра- | одиниць | надання | надання |
|(тверді, |вування  | хунку  |розрахунку| послуги з |послуги з|
|рідкі,  |(багато-  |(житель, |  для  | вивезення |вивезення|
|великога-|квартирний,| місце в | об'єкта | побутових |побутових|
|баритні, |одноквар- | готелі, | обслуго- | відходів |відходів |
|ремонтні)|тирний   | учень, | вування |(відповідно|     |
|     |будинок,  |кв. метр |     |  до їх  |     |
|     |установа, | площі  |     |виду), куб.|     |
|     |організа- | тощо)  |     | метрів на |     |
|     |ція,під-  |     |     |  рік  |     |
|     |приємство) |     |     |      |     |
|---------+-----------+---------+----------+-----------+---------|
|     |      |     |     |      |     |
|---------+-----------+---------+----------+-----------+---------|
|     |      |     |     |      |     |
|---------+-----------+---------+----------+-----------+---------|
|     |      |     |     |      |     |
|---------+-----------+---------+----------+-----------+---------|
|Усього  |      |     |     |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Згідно  з  рішенням  органу  місцевого  самоврядування
від ___ _______ 20__ р. N _____, тариф на вивезення 1 куб. метра
відходів становить:
 
   твердих           _____ гривень за 1 куб. метр
 
   великогабаритних       _____ гривень за 1 куб. метр
 
   ремонтних          _____ гривень за 1 куб. метр
 
   рідких            _____ гривень за 1 куб. метр
 
   Загальна сума за договором  _____ гривень
 
   у тому числі ПДВ       _____ гривень
 
   Розрахунок обсягу  послуг  проведено  на  підставі норм,
затверджених  рішенням  органу  місцевого   самоврядування
від __ ________ 20__ р. N ___.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner