Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 413 від 04.12.2008

Про окремі питання діяльності банків


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            04.12.2008 N 413
 
 
        Про окремі питання діяльності банків
 
      ( Додатково див. Лист Національного банку 
       N 47-408/3414 ( v3414500-08 ) від 09.12.2008 )
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                  Національного банку
       N  6 ( v0006500-09 ) від 09.01.2009 
       N 261 ( v0261500-09 ) від 30.04.2009
       N 269 ( v0269500-09 ) від 06.05.2009
       N 282 ( v0282500-09 ) від 12.05.2009
       N 328 ( v0328500-09 ) від 03.06.2009 )
 
 
 
   Ужиті Національним банком України заходи щодо упередження
кризових явищ у банківській системі сприяли зменшенню темпів
щоденного відпливу коштів з банків і забезпечили платоспроможність
та своєчасність розрахунків банківської системи в цілому.
   Проте відплив коштів з банківської системи продовжується і з
початку листопада кошти фізичних осіб у національній валюті
скоротилися майже на 5% (у жовтні - 10%), кошти суб'єктів
господарювання в національній валюті зменшилися  на 4,6% (у
жовтні - 7,8%).
   Залишаються значними  невідповідності  між  активними  та
пасивними операціями банків за строками погашення.
   Окремі банки мають проблеми  зі  своєчасним  здійсненням
платежів.
   Для забезпечення невідкладної капіталізації банків Правління
Національного банку України прийняло постанову від 21.11.2008
N 389 "Про здійснення діагностичного обстеження банків", яка
забезпечує здійснення підготовчої  роботи  до  діагностичного
обстеження банків.
   Крім того, постановою Правління Національного банку України
від 01.12.2008 N 405 затверджено Спеціальний порядок здійснення
заходів щодо фінансового оздоровлення банків, спрямований на
спрощення процедури та скорочення термінів унесення змін до
статутів банків щодо збільшення рівня статутного капіталу.
   З метою закріплення позитивних тенденцій у діяльності банків
та забезпечення подальшої стабільної їх роботи, керуючись статтею
99 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 7 і 55 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статтями 66,
67 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ),
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Зобов'язати Дирекцію з банківського регулювання та нагляду
(О.І.Кірєєв)  здійснити заходи щодо діагностичного обстеження
банків, передбачені Законом України "Про першочергові заходи щодо
запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" ( 639-17 )  та
постановою  Кабінету Міністрів України від 04.11.2008 N 960
( 960-2008-п )  "Про  затвердження Порядку участі держави в
капіталізації  банків",  відповідно  до  постанови  Правління
Національного банку України від 21.11.2008 N 389 "Про здійснення
діагностичного обстеження банків" для визначення їх поточної і
перспективної платоспроможності та життєздатності в умовах кризи.
 
   (  Пункт  2  втратив  чинність  на  підставі Постанови
Національного банку N 282 ( v0282500-09 ) від 12.05.2009 )
 
   2. Рекомендувати банкам:
   переглянути в бік зменшення процентні ставки за кредитами,
наданими  в  іноземній  валюті,  з урахуванням якості стану
обслуговування позичальниками заборгованості за основним боргом та
відсотками/комісіями за ним, а також стану дохідності банку, з
метою  зниження  ризиків  невиконання  позичальниками  своїх
зобов'язань за такими кредитами;
   у разі погіршення ліквідності:
   відмовитися від укладання договорів про відкриття кредитних
ліній і надання інших безумовних кредитних зобов'язань;
   з урахуванням стану дохідності банку та реальних можливостей
позичальників вживати  заходів  щодо  дострокового  погашення
кредитів.
 
   ( Пункт 3 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 328 ( v0328500-09 ) від 03.06.2009 )
 
   (  Пункт  5  втратив  чинність  на  підставі Постанови
Національного банку N 282 ( v0282500-09 ) від 12.05.2009 )
 
   3. У сфері валютного регулювання і валютного контролю:
 
   ( Підпункт пункту втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 269 ( v0269500-09 ) від 06.05.2009 )
 
   ( Підпункт пункту втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 6 ( v0006500-09 ) від 09.01.2009 )
 
   ( Підпункт пункту втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 261 ( v0261500-09 ) від 30.04.2009 )
 
   3.1. Дозволити банкам здійснювати операції в гривнях через
відкриті в них кореспондентські  рахунки  банків-нерезидентів
(рахунки лоро) лише для:
   обслуговування експортно-імпортних операцій;
   оплати обслуговування кореспондентського рахунку, якщо це
передбачено угодою з уповноваженим банком;
   купівлі іноземної  валюти  лише  тієї  країни,  у  якій
зареєстрований цей банк-нерезидент;
   виконання рішень судових органів відповідно до законодавства
України;
   зарахування на  власний  кореспондентський рахунок раніше
розміщених депозитів за договорами, що були укладені до набрання
чинності постановою Правління Національного банку України від
11.10.2008 N 319 ( v0319500-08 ) "Про додаткові заходи щодо
діяльності банків" (зі змінами), за умови закінчення строку дії
відповідного депозитного договору.
 
   3.2. Дозволити банкам тримати іноземну валюту 1-ї групи
Класифікатора  іноземних  валют  та  банківських  металів,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ), зі змінами (далі - Класифікатор),
на рахунках ностро лише в банках країн, валюта яких належить до
1-ї групи Класифікатора ( v0521500-98 ), та в уповноважених банках
України.
   Зазначене обмеження не поширюється на кошти, призначені для
переказів і взаєморозрахунків відповідно до умов договорів з
платіжними  організаціями  міжнародних  платіжних  систем,
зареєстрованих  Національним  банком  України  в  порядку,
установленому законодавством України.
 
   3.3. Дозволити уповноваженим банкам у межах установлених
лімітів валютної позиції здійснювати власні операції з купівлі
іноземної валюти за гривні за наявності зобов'язань у цій валюті,
строк за якими настав.
 
   3.4. Тимчасово встановити нульову ставку резервування коштів
за договорами про залучення банками коштів в іноземній валюті від
нерезидентів на строк, що дорівнює або менше 183 календарних днів.
 
   3.5. Дозволити уповноваженим банкам здійснювати операції з
обміну (конвертації) іноземної валюти лише в межах однієї групи
Класифікатора ( v0521500-98 ). Зазначене обмеження не поширюється
на операції, що здійснюються для забезпечення виконання договорів
з імпорту та на операції, що здійснюються банками на міжнародних
валютних ринках з купівлі іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора
за іноземну валюту інших груп Класифікатора ( v0521500-98 ).
 
   3.6. Тимчасово дозволити резидентам України використовувати
безготівкову іноземну валюту, що куплена за гривні або обміняна
(на виконання зобов'язань в іноземній валюті) на іншу іноземну
валюту на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти,
протягом п'яти робочих днів з дня її зарахування на їх поточний
рахунок. Така іноземна валюта не підлягає списанню з поточного
рахунку клієнта протягом п'ятиденного терміну з метою використання
її на інші цілі.
 
   3.7.  Департаменту  валютного  контролю  та ліцензування
(О.Г.Біланенко) забезпечити постійний контроль за дотриманням
банками законодавства та нормативно-правових актів Національного
банку України у сфері валютного регулювання та валютного контролю
і невідкладно притягувати порушників у разі їх невиконання до
відповідальності,  уключаючи  й обмеження ліцензії в частині
здійснення операцій в іноземній валюті.
 
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 11.10.2008 N 319 ( v0319500-08 )
"Про додаткові заходи щодо діяльності банків" (зі змінами).
 
   5. Ця постанова набирає чинності з дати підписання.
 
 Голова                        В.С.Стельмах<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner