Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1063 від 03.12.2008

Про затвердження Типового положення про управління (відділ) з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу обласної державної адміністрації та доповнення додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів Укр...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 3 грудня 2008 р. N 1063
                Київ
 
    Про затвердження Типового положення про управління
    (відділ) з питань підготовки та проведення в Україні
     фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
      з футболу обласної державної адміністрації
        та доповнення додатка 1 до постанови
   Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 996
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Типове положення про управління (відділ) з
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з  футболу  обласної  державної
адміністрації, що додається.
 
   2. Доповнити  розділ 2 додатка 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 серпня 2007 р. N 996 ( 996-2007-п ) "Про
затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та
інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 58, ст. 2307) такою
позицією:
 
   "управління (відділ) з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(Дніпропетровська, Донецька,  Львівська,  Одеська,  Харківська
облдержадміністрації)".
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 3 грудня 2008 р. N 1063
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про управління (відділ) з питань підготовки
      та проведення в Україні фінальної частини
         чемпіонату Європи 2012 року з
       футболу обласної державної адміністрації
 
 
   1. Управління (відділ) з питань підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
облдержадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом
Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Одеської,
Харківської облдержадміністрації, що утворюється її  головою,
підзвітне та підконтрольне голові держадміністрації.
 
   Відповідно до  цього  Типового  положення  розробляється
положення про Головне управління з питань підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Київської міської держадміністрації.
 
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної  Ради  України,  прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету   Міністрів   України,   розпорядженнями   голови
облдержадміністрації, цим Положенням.
 
   3. Основним завданням управління є:
 
   участь у реалізації державної політики щодо підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу (далі - чемпіонат);
 
   забезпечення виконання Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату  Європи
2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 22 лютого 2008 р. N 107 ( 107-2008-п ) (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482), та інших програмних і
планових документів з питань підготовки та проведення чемпіонату;
 
   моніторинг підготовки до чемпіонату, визначення проблемних
питань та надання пропозицій щодо їх вирішення;
 
   сприяння інформаційному забезпеченню підготовки та проведення
чемпіонату.
 
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) координує   виконання   структурними   підрозділами
облдержадміністрації, підприємствами, установами та організаціями,
які залучені до підготовки та проведення чемпіонату, відповідних
актів Кабінету Міністрів України, зокрема з питань:
 
   розвитку об'єктів спортивної інфраструктури;
 
   створення систем  надання  допомоги  у  разі  виникнення
надзвичайних  ситуацій,  антитерористичного  забезпечення  та
забезпечення громадського порядку під час проведення чемпіонату та
гарантування безпеки осіб, діяльність яких пов'язана з його
проведенням;
 
   забезпечення прав захисту інтелектуальної власності УЄФА;
 
   будівництва, реконструкції,  ремонту  за  європейськими
стандартами автомобільних доріг загального користування;
 
   розвитку системи транспортної інфраструктури  (аеропортів,
залізниць, автовокзалів тощо);
 
   будівництва нових  та  реконструкції  діючих  готелів та
студентських гуртожитків;
 
   забезпечення надання необхідних медичних послуг, їх належної
якості та максимальної доступності;
 
   розвитку системи туристичної інфраструктури;
 
   забезпечення підготовки  та  перепідготовки  працівників
правоохоронних  органів,  сфери  обслуговування,  медичних
працівників, стюардів та волонтерів у вищих навчальних закладах;
 
   створення організаційних  та правових умов для залучення
інвестицій;
 
   проведення реставраційних  робіт  пам'яток  архітектури,
будівель музеїв, парків, відкриття художніх салонів, книгарень,
тимчасових ярмарків народних промислів;
 
   організації роботи із створення для вболівальників атмосфери
футбольного свята;
 
   підготовки об'єктів  комунальної інфраструктури міста для
надання високоякісних послуг;
 
   2) бере участь у розробленні пропозицій з питань підготовки
та проведення чемпіонату, в тому числі державних, галузевих,
регіональних та місцевих програм, інших документів;
 
   3) бере участь у здійсненні заходів  з  підготовки  та
проведення чемпіонату;
 
   4) проводить моніторинг виконання структурними підрозділами
облдержадміністрації,  органами  місцевого   самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, які залучені до
підготовки чемпіонату, законів України та актів Кабінету Міністрів
України з питань підготовки та проведення чемпіонату;
 
   5) забезпечує  розроблення  та  виконання  відповідної
регіональної (обласної) програми та бере участь у розробленні та
виконанні відповідної міської програми з питань підготовки та
проведення чемпіонату;
 
   6) здійснює заходи  щодо  сприяння  залученню  іноземних
інвестицій;
 
   7) забезпечує  висвітлення  у засобах масової інформації
діяльності управління, пов'язаної із здійсненням заходів щодо
підготовки  та  проведення  чемпіонату,  широке  інформування
громадськості про його підготовку та формування  і  подання
відповідної звітної інформації;
 
   8) готує аналітичні довідки, проводить презентації та подає
інформацію про підготовку до чемпіонату  для  розміщення  в
друкованих та електронних засобах масової інформації;
 
   9) взаємодіє з Координаційним бюро з питань підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
   5. Управління має право:
 
   1) залучати  спеціалістів  інших  структурних підрозділів
облдержадміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій,
об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду
питань, що належать до його компетенції;
 
   2) одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів   облдержадміністрації,   органів   місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на
нього завдань;
 
   3) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
 
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації,
органами  місцевого  самоврядування,  територіальними органами
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також
з  підприємствами,  установами, організаціями та об'єднаннями
громадян.
 
   7. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду і
звільняє з посади голова облдержадміністрації.
 
   Начальник управління  має заступників, яких призначає на
посаду та звільняє з посади голова облдержадміністрації  за
поданням начальника управління.
 
   8. Начальник управління:
 
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає  функції  та  ступінь  відповідальності  заступників
начальника управління, керівників його структурних підрозділів;
 
   видає в межах своїх повноважень накази,  організовує  і
контролює їх виконання;
 
   затверджує положення   про  структурні  підрозділи  і
функціональні обов'язки працівників управління;
 
   призначає на посаду і  звільняє  з  посади  працівників
управління;
 
   розпоряджається коштами  в  межах затвердженого кошторису
управління.
 
   9. Управління утримується за рахунок  коштів  державного
бюджету.
 
   Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці  працівників
управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної
держадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої
граничної чисельності працівників для держадміністрації.
 
   Кошторис, штатний  розпис  управління  затверджує  голова
держадміністрації  після проведення їх експертизи відповідним
фінансовим управлінням.
 
   10. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку
із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner