Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 297 від 30.09.2008

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            30.09.2008 N 297
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 жовтня 2008 р.
                   за N 1001/15692
 
 
           Про затвердження Змін
        до деяких нормативно-правових актів
          Національного банку України
 
 
   Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську  діяльність"  ( 2121-14 ), з метою вдосконалення
бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у
банках  України  Правління  Національного   банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Правил бухгалтерського обліку операцій
з використанням платіжних карток у банках України, затверджених
постановою Правління Національного банку України від 08.04.2005
N 123 ( z0441-05 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
27.04.2005 за N 441/10721, що додаються.
 
   2. Унести до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою
Правління Національного банку  України від 17.06.2004 N 280
( z0919-04 ),  зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України
26.07.2004 за N 919/9518, такі зміни:
 
   2.1. У призначенні рахунків 1001 А "Банкноти та монети в касі
банку", 1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку", 1004 А
"Банкноти та монети в банкоматах", 1007 А "Банкноти та монети в
дорозі" групи рахунків 100 "Банкноти та монети" розділу 10
"Готівкові кошти" класу  1  "Казначейські  та  міжбанківські
операції", а також за дебетом і кредитом цих рахунків слово
"банкоматів" у всіх відмінках  і  числах  замінити  словами
"програмно-технічний комплекс самообслуговування" у відповідних
відмінках і числах.
 
   2.2. У призначенні рахунку 2920 АП "Транзитний рахунок за
операціями,  здійсненими  через банкомат" групи рахунків 292
"Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку" розділу 29
"Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з
клієнтами банку" класу 2 "Операції з клієнтами", а також за
дебетом і кредитом цього рахунку слово "банкомат" замінити словами
"програмно-технічний комплекс самообслуговування".
 
   3. Департаменту бухгалтерського  обліку  (В.І.Ричаківська)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї  постанови  до  відома  територіальних  управлінь
Національного банку України та банків України для керівництва і
використання в роботі.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   30.09.2008 N 297
 
 
               ЗМІНИ
      до Правил бухгалтерського обліку операцій
    з використанням платіжних карток у банках України
              ( z0441-05 )
 
 
   1. У главі 1:
 
   1.1. У  пункті  1.1  слова   "банківські   автомати
самообслуговування  (далі  -  банкомати)"  замінити  словами
"програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі - ПТКС)".
 
   1.2. Пункт 1.5 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 1.6 - 1.8 уважати відповідно пунктами
1.5 - 1.7.
 
   2. Главу 2 викласти в такій редакції:
 
  "Глава 2. Облік заготовок платіжних карток, персоніфікованих
      платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами
 
   2.1. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції з
придбання заготовок платіжних карток та конвертів з ПІН-кодами
такими проводками:
   попередня оплата вартості заготовок платіжних карток  та
конвертів з ПІН-кодами за національну валюту:
   Дебет - 3510;
   Кредит - 1200, 2600;
   попередня оплата вартості заготовок платіжних карток  та
конвертів з ПІН-кодами за іноземну валюту:
   на суму в іноземній валюті:
   Дебет - 3800;
   Кредит - 1500;
   на суму гривневого еквівалента:
   Дебет - 3510;
   Кредит - 3801.
 
   2.2. Банк має відображати в бухгалтерському обліку:
   віднесення вартості отриманих заготовок платіжних карток та
конвертів з ПІН-кодами на витрати такою проводкою:
   Дебет - 7431;
   Кредит - 3510.
   оприбуткування отриманих заготовок платіжних карток такою
проводкою:
   Дебет - 9821;
   Кредит - 991.
   Облік конвертів з ПІН-кодами банк має здійснювати відповідно
до його облікової політики.
 
   2.3. Банк  має  обліковувати  видані під звіт заготовки
платіжних карток з метою персоніфікації за позабалансовим рахунком
9892, що відображається такою проводкою:
   Дебет - 9892;
   Кредит - 9821.
 
   2.4. Банк має обліковувати персоніфіковані платіжні картки за
позабалансовим рахунком 9819, що відображається такою проводкою:
   Дебет - 9819;
   Кредит - 9892.
 
   2.5. Банк має обліковувати видані під звіт персоніфіковані
платіжні  картки та конверти з ПІН-кодами за позабалансовим
рахунком 9898 "Інші цінності та документи в підзвіті",  що
відображається такою проводкою:
   Дебет - 9898;
   Кредит - 9819.
 
   2.6. Банк може здійснювати бухгалтерський облік операцій,
визначених пунктами 2.3 - 2.5 цієї глави, з  використанням
контррахунків групи 991, якщо це передбачено його обліковою
політикою.
 
   2.7. Видачу держателям персоніфікованих платіжних карток та
конвертів з ПІН-кодами банк має відображати такою проводкою:
   Дебет - 991;
   Кредит - 9898".
 
   3. У главі 4:
 
   3.1. В абзаці першому пункту 4.2 слово "поповнення" замінити
словами "переказу (зарахування)".
 
   3.2. У пункті 4.3:
   в абзаці другому слова "суму поповнення" замінити словом
"також";
   в абзаці шостому слово "безготівкового" виключити.
 
   3.3. У пункті 4.4:
   в абзаці сьомому слово "безготівкового" виключити;
   в абзаці  десятому  слово  "поповнення"  замінити словом
"переказу".
 
   4. У главі 5:
 
   4.1. Пункт 5.1. виключити.
   У зв'язку з цим пункти 5.2 - 5.4 уважати відповідно пунктами
5.1 - 5.3.
 
   4.2. В абзаці першому пункту 5.1 слова  "з  поповнення
картрахунків"  замінити  словами  "із  зарахування коштів на
картрахунки".
 
   4.3. У пункті 5.2:
   в абзаці першому слова "поповнення картрахунків" замінити
словами "зарахування коштів на картрахунки";
   в абзаці  сьомому  слово  "поповнення"  замінити  словом
"переказу".
 
   4.4. У пункті 5.3:
   в абзаці другому слова "на суму поповнення та комісійних"
виключити;
   в абзаці  п'ятому  слово  "поповнення"  замінити  словом
"переказу".
 
   5. У главі 8:
 
   5.1. Абзац третій пункту 8.5 викласти в такій редакції:
"Кредит - 1004, 1007."
 
   5.2. Пункт 8.7 виключити.
 
   6. Назву глави 9 викласти в такій редакції: "Глава 9.
Бухгалтерський облік операцій за розрахунками платіжними картками
за допомогою ПТКС".
 
   7. У главі 11:
 
   7.1. Пункт 11.1 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 11.2 - 11.9 уважати відповідно
пунктами 11.1 - 11.8.
 
   7.2. Доповнити главу після пункту 11.1 новим пунктом 11.2
такого змісту:
   "11.2. Банк має відображати надання кредиту фізичним особам з
використанням платіжних карток за кредитною схемою без зарахування
коштів на картрахунки такими проводками:
   під час отримання кредиту готівкою:
   Дебет - 2202, 2203;
   Кредит - 2920;
   одночасно:
   Дебет - 2920;
   Кредит - 1001, 1002, 1004;
   під час розрахунку платіжною карткою за товари і послуги:
   у банку-емітенті:
   Дебет - 2202, 2203;
   Кредит - 2924;
   одночасно:
   Дебет - 2924;
   Кредит - 1200;
   якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом:
   Дебет - 2202, 2203;
   Кредит - 2924;
   одночасно:
   Дебет - 2924;
   Кредит - 2600;
   на суму виконаного зобов'язання з кредитування:
   Дебет - 990;
   Кредит - 9129".
   У зв'язку з цим пункти 11.2 - 11.8 уважати відповідно
пунктами 11.3 - 11.9.
 
   7.3. В абзацах третьому та шостому пункту 11.4 рахунки 2638,
2658 виключити.
 
   7.4. У пункті 11.5 слова "чи сумнівними " виключити.
 
   7.5. У пункті 11.8 слова "сумнівною або" виключити.
 
   8. Пункт 12.12 глави 12 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 12.13 - 12.15 уважати відповідно
пунктами 12.12 - 12.14.
 
   9. В  абзаці  п'ятому  пункту  16.2  глави  16  слово
"безготівкового" виключити.
 
   10. У  тексті  Правил  (  z0441-05 ) слова "банкомат",
"банкомати", "депозитний банкомат" замінити абревіатурою "ПТКС", а
слова "переказ (поповнення) коштів" у всіх відмінках словами
"переказ (зарахування) коштів" у відповідних відмінках.
 
   11. У додатку:
 
   11.1. У підпункті "а" рахунки "2638 П "Нараховані витрати за
строковими коштами фізичних осіб" і "3580 А "Сумнівна дебіторська
заборгованість за операціями банку" виключити.
 
   11.2. У підпункті "б":
   рахунок "9616 А "Списана у збиток заборгованість клієнтів за
іншими активами" виключити;
   після рахунку "9892 А "Бланки суворого обліку в підзвіті"
доповнити рахунком "9898 А "Інші цінності та  документи  в
підзвіті".
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту
 бухгалтерського обліку              В.І.Ричаківська<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner