Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1092 від 18.09.2008

Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            18.09.2008 N 1092
 
 
      Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР  ),  Закону  України  "Про  природні  монополії"
( 1682-14 ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213/95
( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики України" та з метою
забезпечення прозорості процедури прийняття соціально важливих
рішень щодо рівня тарифів  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Унести  до  постанови  НКРЕ  від  26.07.2007 N 1052
( v1052227-07 ) "Про затвердження Порядку подання, розгляду,
схвалення  та  виконання інвестиційних програм ліцензіатів з
передачі  електричної   енергії   місцевими   (локальними)
електромережами  та  з  постачання  електричної  енергії  за
регульованим тарифом і внесення змін до Процедури встановлення або
перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії
місцевими  (локальними)  електромережами  та  з  постачання
електроенергії за регульованим тарифом" такі зміни:
 
   1.1. Назву постанови викласти в такій редакції:
   "Про затвердження Порядку подання, розгляду, схвалення та
виконання  інвестиційних  програм  ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії та внесення змін до Процедури
встановлення або перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі
електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з
постачання електроенергії за регульованим тарифом".
 
   1.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:
   "1. Затвердити Порядок подання, розгляду,  схвалення  та
виконання  інвестиційних  програм  ліцензіатів з передачі та
постачання електричної енергії (додається)".
 
   2. Унести до Порядку подання,  розгляду,  схвалення  та
виконання інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання
електричної  енергії  за  регульованим тарифом, затвердженого
постановою НКРЕ від 26.07.2007 N 1052 ( v1052227-07 ) зміни, що
додаються.
 
   3. Унести до Процедури встановлення (перегляду) тарифу для
ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними  та
міждержавними електричними мережами, затвердженої постановою НКРЕ
від 26.12.2003 N 1456 ( v1456227-03 ) зміни, що додаються.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   18.09.2008 N 1092
 
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до Порядку подання, розгляду,
      схвалення та виконання інвестиційних програм
      ліцензіатів з передачі електричної енергії
       місцевими (локальними) електромережами
        та з постачання електричної енергії
           за регульованим тарифом
             ( v1052227-07 )
 
 
   Унести до Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання
інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від
26.07.2007 N 1052 ( v1052227-07 ), такі зміни:
 
   1. Назву Порядку викласти в такій редакції:
   "Порядок подання,  розгляду,  схвалення  та  виконання
інвестиційних  програм  ліцензіатів з передачі та постачання
електричної енергії".
 
   2. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:
   "1.1. Дія  цього  Порядку поширюється на всіх суб'єктів
господарської діяльності, які отримали ліцензію  Національної
комісії  регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ,
Комісія) на право здійснення підприємницької діяльності з передачі
електричної   енергії   магістральними   та  міждержавними
електромережами,  передачі  електричної  енергії  місцевими
(локальними) електромережами та/або постачання електричної енергії
за регульованим тарифом (далі - ліцензіати)".
 
   3. Доповнити пункт 1.3 після слова  "значенні"  словами
"базовий період - період тривалістю рік, який передує прогнозному
періоду".
 
   4. Перший та другий абзаци пункту 1.5 викласти в такій
редакції:
   "1.5. Рішення про схвалення інвестиційної  програми  або
внесення змін до неї приймається Комісією на її відкритому
засіданні шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх
учасників відкритого засідання після розгляду та опрацювання НКРЕ
інвестиційної програми або запропонованих  змін  та  наданих
матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.
   При розгляді питання про схвалення інвестиційної програми або
внесення змін до неї на відкрите засідання Комісії запрошуються
представники ліцензіата, центрального органу виконавчої влади, що
здійснює  управління  в  електроенергетиці,  та  Національної
акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (при схваленні
інвестиційної програми для компанії, частка акцій якої знаходиться
в управлінні Національної акціонерної  компанії  "Енергетична
компанія України")".
 
   5. Доповнити пункт 2.1 після слів та цифри "в додатку 1"
словами та цифрою "а для ліцензіата з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електромережами - у додатку 3
( vb092227-08 )".
 
   6. У пункті 2.2 слова "інвестиційних програм"  замінити
словами "інвестиційної програми".
 
   7. Підпункт 5 пункту 2.3 викласти в такій редакції:
   "5) обґрунтування вартості запланованих робіт та закупівель
товарів,  які  повинні  містити  цінові  пропозиції (прайси)
заводів-виробників, або їх офіційних представників в Україні (не
менше  двох),  або  зведені протоколи проведених тендерів з
урахуванням  прогнозного  рівня  інфляції,  інформацію  щодо
застосування обмеження вартості закупівель при проведенні тендерів
з урахуванням цін підприємств-виробників,  зведені  кошториси
проектів робіт, що передбачені інвестиційною програмою, з наданням
цінових пропозицій (прайсів) заводів-виробників на обладнання, яке
передбачено  в  цих проектах, загальною вартістю однотипного
обладнання більше 10 тис. грн, а для ліцензіата з передачі
електричної   енергії   магістральними   та  міждержавними
електромережами - більше 100 тис. грн".
 
   8. Пункт 2.6 викласти в такій редакції:
   "2.6. Планування фінансування розділів інвестиційної програми
проводиться з урахуванням необхідності забезпечення належного
рівня  якості  надання  послуг  з  передачі  електроенергії
магістральними та локальними мережами та з постачання електричної
енергії споживачам на довгостроковий період, а також зменшення
втрат електричної енергії".
 
   9. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:
   "2.7. Фінансування  робіт  з  проведення  будівництва,
реконструкції, модернізації об'єктів ліцензіата включається до
інвестиційної програми за умови наявності необхідних для цього
проектів (в окремих  випадках,  коли  об'єкти  можуть  бути
спроектовані та введені в експлуатацію протягом року - за умови
наявності техніко-економічного обґрунтування з показниками їх
кошторисної вартості), погоджених (затверджених) відповідно до
вимог чинного законодавства".
 
   10. Перший абзац пункту 3.4 викласти в такій редакції:
   "3.4. Інвестиційна програма надається для опрацювання до
відповідного територіального представництва НКРЕ та центрального
апарату НКРЕ.
   Інвестиційна програма ліцензіатів з передачі  електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом протягом п'ятнадцяти
робочих днів, а інвестиційна програма для ліцензіата з передачі
електричної  енергії   магістральними   та   міждержавними
електромережами - протягом місяця з моменту її надходження до НКРЕ
розглядається відповідним підрозділом центрального апарату та
територіальним представництвом НКРЕ".
 
   11. Доповнити пункт 3.6 після слова "десятиденний" словами "а
для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами - двотижневий".
 
   12. Пункт  3.12  доповнити після слова "другий" словами
"примірник та його електронна версія".
 
   13. У другому абзаці пункту 3.13 слова "Будь-які інші"
виключити.
 
   14. Доповнити пункт 4.1 після слова "запланованих" словами
"етапів закупівель".
 
   15. Пункт 4.3 викласти в такій редакції:
   "4.3. При  неповному  поточному  виконанні  ліцензіатом
інвестиційної програми першочергово здійснюється ліцензіатом з
передачі   електричної   енергії   місцевими  (локальними)
електромережами  та  з  постачання  електричної  енергії  за
регульованим  тарифом виконання заходів розділів 1 та 2, а
ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами - розділів 1, 2 та 3".
 
   16. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:
   "4.5. У випадку фактичного збільшення надходження коштів
відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює
процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми
згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та
доповнення запланованих заходів".
 
   17. Розділ 5 викласти в такій редакції:
   "Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіата з
передачі  електричної   енергії   місцевими   (локальними)
електромережами  та  з  постачання  електричної  енергії  за
регульованим тарифом,  оформлений  згідно  з  додатком  2
( vb052227-07 ), а для ліцензіата з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електромережами -  згідно  з
додатком 4 ( vc092227-08 ), у друкованій та електронній формах
надається ліцензіатом до центрального органу виконавчої влади, що
здійснює управління в електроенергетиці, центрального апарату НКРЕ
та відповідного територіального представництва щоквартально та за
підсумками року не пізніше 25 числа місяця наступного після
звітного періоду.
   Ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та
міждержавними електромережами надає до центрального апарату НКРЕ
та відповідного територіального представництва одночасно із звітом
щодо виконання інвестиційної програми форму 1Б-ТВЕ за звітний
період".
 
   18. Розділ 7 викласти в такій редакції:
   "Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми
здійснюється  шляхом  аналізу  центральним  апаратом НКРЕ та
відповідним територіальним представництвом НКРЕ  звітів  щодо
виконання інвестиційної програми та актів планових і позапланових
перевірок діяльності ліцензіата НКРЕ".
 
   19. Додаток 1 ( va052227-07 ) викласти в новій редакції, що
додається ( va092227-08 ).
 
   20. У додатку 2 ( vb052227-07 ) слова "Додаток 2 до постанови
НКРЕ від 26 липня 2007 р. N 1052" замінити словами "Додаток 2 до
Порядку подання, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних
програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії".
 
   21. У додатку 2 ( vb052227-07 ) назву стовпчика 17 таблиці
"2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми" викласти
в такій редакції:
   "Номер акта  введення в експлуатацію або очікувана дата
введення в експлуатацію перехідних об'єктів".
 
   22. Доповнити Порядок додатками 3 ( vb092227-08 ) та 4
( vc092227-08 ), що додаються.
 
 Начальник управління
 інвестиційної політики
 та технічного розвитку               Д.В.Коваленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   18.09.2008 N 1092
 
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до Процедури встановлення (перегляду)
      тарифу для ліцензіата з передачі електричної
       енергії магістральними та міждержавними
           електричними мережами
             ( v1456227-03 )
 
 
   Унести до  Процедури встановлення (перегляду) тарифу для
ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними  та
міждержавними електричними мережами, затвердженої постановою НКРЕ
від 26.12.2003 N 1456 ( v1456227-03 ), такі зміни:
 
   1. У шостому абзаці пункту 2.2 слова "згідно з додатком 5.2"
вилучити.
 
   2. Пункти 2.3-2.9 та додатки 5.2-5.9 вилучити.
 
   3. У пункті 5.9 слова "скоригований інвестиційний план"
замінити словами "скориговану інвестиційну програму".
 
   4. У першому абзаці пункту 5.10 слова "управліннями цінової
політики  в  електроенергетиці,  технічної  політики  та
фінансово-аналітичним" замінити словами "відповідними структурними
підрозділами центрального апарату НКРЕ".
 
 Начальник управління
 інвестиційної політики
 та технічного розвитку               Д.В.Коваленко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner