Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 275 від 10.09.2008

Про затвердження Змін до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            10.09.2008 N 275
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 вересня 2008 р.
                   за N 908/15599
 
 
           Про затвердження Змін
     до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій
     з готівковими коштами та банківськими металами
             в банках України
 
 
   Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), з  метою  вдосконалення
бухгалтерського  обліку  операцій  з  готівковими коштами та
банківськими металами в банках України Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку
операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках
України, затвердженої постановою Правління Національного банку
України від 20.10.2004 N 495 ( z1425-04 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 08.11.2004 за N 1425/10024, що
додаються.
 
   2. Департаменту бухгалтерського  обліку  (В.І.Ричаківська)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї  постанови  до  відома  територіальних  управлінь
Національного банку України та банків України для керівництва і
використання в роботі.
 
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 В.о.Голови                     А.В.Шаповалов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   10.09.2008 N 275
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 вересня 2008 р.
                   за N 908/15599
 
 
               ЗМІНИ
       до Інструкції з бухгалтерського обліку
         операцій з готівковими коштами
      та банківськими металами в банках України
              ( z1425-04 )
 
 
   1. У главі 1:
 
   1.1. У пункті 1.4:
   підпункт "а"  після  рахунку  2909 П "Інша кредиторська
заборгованість за операціями з клієнтами банку" доповнити рахунком
2920 АП "Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через
банкомат";
   підпункт "б"  після  рахунку  9500 А "Отримана застава"
доповнити рахунком 9617 А "Списана у збиток заборгованість банків
за іншими активами".
 
   1.2. Доповнити главу пунктом 1.6 такого змісту:
   "1.6. Банк має здійснювати бухгалтерський облік операцій з
готівковими коштами та банківськими металами, які не визначені
цією Інструкцією, відповідно до їх економічної суті згідно з
внутрішніми операційними процедурами, розробленими з урахуванням
вимог законодавства України".
 
   У главі 2:
 
   2.1. Абзац перший та другий пункту 2.7 викласти в такій
редакції:
   "2.7. Банк має здійснювати облік операцій з доставки готівки
до клієнтів банку з урахуванням вимог Інструкції з організації
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських
установах України, затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 14.02.2007 N 45 ( z0181-07 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за N 181/13448 (далі -
Інструкція з організації перевезення валютних  цінностей  та
інкасації коштів у банківських установах України) та облікової
політики.
   Банк відображає видачу готівки інкасаторам у разі ведення
обліку операцій у підзвіті в операційній касі за  окремими
аналітичними рахунками балансового рахунку "Банкноти та монети в
касі банку" такою бухгалтерською проводкою".
 
   2.2. Пункт 2.8 викласти в такій редакції:
   "2.8. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції
зі списання коштів з рахунку клієнта та видачі готівки у підзвіт
відповідальній особі для подальшої виплати за призначенням такими
бухгалтерськими проводками:
   списання коштів з рахунків клієнтів відображається такою
бухгалтерською проводкою:
   Дебет - 2620;
   Кредит - 2909;
   одночасно:
   видача готівки відповідальній особі:
   Дебет - 1007;
   Кредит - 1001, 1002;
   після виплати коштів на підставі документів, що підтверджують
отримання сум одержувачами коштів:
   Дебет - 2909;
   Кредит - 1007;
   повернення залишку   коштів,   виданих   відповідальним
працівникам, та зарахування на рахунки клієнтів коштів, які не
були виплачені, відображається такими бухгалтерськими проводками:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 1007;
   одночасно:
   Дебет - 2909;
   Кредит - 2620".
 
   2.3. У пункті 2.9:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "2.9. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції
з  інкасації  готівки  клієнтів банку такими бухгалтерськими
проводками";
   доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого
змісту:
   "отримання коштів інкасаторами банку та доставки до банку".
   У зв'язку з цим абзаци другий  -  дванадцятий  уважати
відповідно абзацами третім - тринадцятим.
 
   2.4. Доповнити главу пунктом 2.10 такого змісту:
   "2.10. Банк має відображати операції з отримання готівки за
допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування для
подальшого  зарахування  на  відповідні  рахунки  такими
бухгалтерськими проводками:
   Дебет - 1004;
   Кредит - 2920;
   під час зарахування на відповідні рахунки:
   Дебет - 2920;
   Кредит - рахунки для обліку кредитів, депозитів, рахунки
клієнтів тощо".
 
   3. У главі 3:
 
   3.1. Абзац шостий пункту 3.1 викласти в такій редакції:
   "отримання готівки через уповноважених осіб,  інкасаторів
банку чи підрозділ перевезення цінностей та інкасації коштів і
оприбуткування її в операційну касу банку".
 
   3.2. Пункти 3.2, 3.3 та абзаци перший і другий пункту 3.4
викласти в такій редакції:
   "3.2. Банк має обліковувати недостачу готівки, що виявлена в
упаковці Національного банку України, до часу її відшкодування за
рахунком 1811.
   Після надходження  суми  відшкодування  здійснюється така
проводка:
   Дебет - 1200;
   Кредит - 1811.
   Суму виявленого надлишку банк перераховує на підставі акта
про розбіжності та відображає в обліку такими бухгалтерськими
проводками:
   Дебет - 1001, 1002;
   Кредит - 1911;
   одночасно:
   Дебет - 1911;
   Кредит - 1200.
 
   3.3. Банк має відображати операції із здавання готівки, у
тому числі не придатної до обігу, до територіального управління
такими бухгалтерськими проводками:
   після видачі коштів з операційної каси банку:
   Дебет - 1007;
   Кредит - 1001, 1002;
   після надходження коштів на коррахунок банку:
   Дебет - 1200;
   Кредит - 1911;
   одночасно:
   Дебет - 1911;
   Кредит - 1007.
 
   3.4. Банк має відображати операції із здавання готівки, у
тому числі не придатної до обігу, до територіального управління
через підрозділ перевезення цінностей та інкасації коштів іншого
банку такими бухгалтерськими проводками:
   після видачі коштів з операційної каси банку".
 
   3.3. Пункт 3.5 виключити.
   У зв'язку з цим пункт 3.6 уважати відповідно пунктом 3.5.
 
   3.4. У пункті 3.5:
   в абзаці першому слова "Центральним сховищем" виключити;
   доповнити пункт після абзацу першого трьома новими абзацами
такого змісту:
   "Здійснюється така проводка:
   Дебет - 1811;
   Кредит - 1200".
   У зв'язку з цим абзаци другий - десятий уважати відповідно
абзацами п'ятим - тринадцятим.
 
   4. У главі 4:
 
   4.1. У пункті 4.2:
   абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
   "видача готівки уповноваженій особі банку-отримувача";
   абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
   "відправлення готівки через підрозділ перевезення цінностей
та інкасації коштів".
 
   4.2. У пункті 4.3:
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "у разі відправлення готівки до інших банків";
   абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
   "отримання коштів за відправлену готівку";
   абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
   "після отримання готівки від підрозділу перевезення цінностей
та інкасації коштів".
 
   4.3. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:
   "4.5. Бухгалтерський облік операцій з отримання та видачі
готівки з використанням платіжних карток регулюється Правилами
бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у
банках України, затвердженими постановою Правління Національного
банку України від 08.04.2005 N 123 ( z0441-05 ), зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 441/10721".
 
   4.4. Доповнити главу пунктом 4.6 такого змісту:
   "4.6. Банк  здійснює  бухгалтерський  облік  операцій  з
підкріплення готівкою та інкасації програмно-технічних комплексів
самообслуговування одного банку підрозділом перевезення цінностей
та інкасації коштів іншого банку з використанням рахунку 1004
"Банкноти та монети в банкоматах" у кореспонденції з рахунками
1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою" та 1911
"Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою".
 
   5. У главі 5:
 
   5.1. Пункт 5.6 викласти в такій редакції:
   "5.6. Банк здійснює операції з обміну не придатних до обігу
платіжних банкнот та монет на придатні, платіжних банкнот та монет
на платіжні банкноти (монети) більшого або меншого номіналу, а
також платіжних банкнот на платіжні монети без відображення в
бухгалтерському обліку".
 
   5.2. В абзацах дев'ятому та  шістнадцятому  пункту  5.7
позабалансовий рахунок "9611" замінити позабалансовим рахунком
"9617".
 
   6. У главі 6:
 
   6.1. Абзаци третій та сьомий пункту 6.3 після рахунку 1003
доповнити рахунком 1004.
 
   6.2. Абзаци одинадцятий, тринадцятий, шістнадцятий - двадцять
перший пункту 6.5 виключити.
   У зв'язку  з  цим  абзаци  дванадцятий,  чотирнадцятий,
п'ятнадцятий  уважати  відповідно  абзацами  одинадцятим  -
тринадцятим.
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту
 бухгалтерського обліку              В.І.Ричаківська
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner