Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 839 від 10.09.2008

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 10 вересня 2008 р. N 839
                Київ
 
    Про затвердження Положення про порядок організації
      та проведення оплачуваних громадських робіт
   і визнання такими, що втратили чинність, деяких актів
          Кабінету Міністрів України
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 275 ( 275-2009-п ) від 25.03.2009 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення
оплачуваних громадських робіт, що додається.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   Положення про  порядок  подання матеріальної допомоги по
безробіттю, Положення про порядок організації та  проведення
оплачуваних громадських робіт та Положення про порядок надання
безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою
діяльністю, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
27 квітня 1998 р. N 578 ( 578-98-п ) "Про затвердження положень
щодо  застосування Закону України "Про зайнятість населення"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 635);
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р.
N 1190 ( 1190-2000-п ) "Про внесення змін і доповнень до положень,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня
1998 р.  N 578" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 31,
ст. 1312);
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р.
N 202 ( 202-2008-п ) "Про зупинення дії Положення про порядок
організації та проведення оплачуваних громадських робіт у частині
їх фінансування за рахунок коштів державного фонду сприяння
зайнятості населення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23,
ст. 676).
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 вересня 2008 р. N 839
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок організації та проведення
         оплачуваних громадських робіт
 
 
   1. Це Положення визначає порядок організації та проведення
оплачуваних громадських робіт.
 
   2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:
 
   оплачувані громадські  роботи  -  загальнодоступні  види
некваліфікованих  робіт,  а  також кваліфіковані роботи, які
організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та
забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;
 
   некваліфіковані роботи - це види робіт, що не потребують
спеціальної кваліфікації або професійної підготовки осіб, які
бажають взяти участь в оплачуваних громадських роботах;
 
   кваліфіковані роботи  -  це  види  робіт, що потребують
кваліфікації або професійної підготовки та/або досвіду роботи
осіб, які бажають взяти участь в оплачуваних громадських роботах.
 
   3. Оплачувані громадські роботи організовуються для:
 
   осіб, які не мають роботи;
 
   зайнятих трудовою  діяльністю  осіб, які виявили бажання
працювати у вільний від основної роботи час;
 
   учнівської та студентської молоді, яка  виявила  бажання
працювати у вільний від навчання час; пенсіонерів, інвалідів.
 
   Оплачувані громадські роботи повинні мати суспільно корисну
спрямованість,     відповідати     потребам     певної
адміністративно-територіальної одиниці та сприяти її соціальному
розвитку.
 
   4. До громадських робіт не можуть бути віднесені роботи, що
пов'язані з ризиком для життя.
 
   5. Особи,  зареєстровані  як  безробітні, залучаються до
оплачуваних громадських робіт на строк, що сумарно не перевищує
180 календарних днів у межах календарного року.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 275
( 275-2009-п ) від 25.03.2009 )
 
   6. Оплачувані  громадські роботи проводяться виключно на
спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях.
 
   7. Місцеві держадміністрації, виконавчі органи місцевих рад
та  роботодавці  незалежно від форми власності організовують
оплачувані громадські  роботи  за  участю  державної  служби
зайнятості.
 
   8. Рада  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські, районні, районні у мм. Києві
та  Севастополі  держадміністрації  та  органи  місцевого
самоврядування щороку відповідно  до  територіальних  програм
зайнятості  населення  приймають рішення щодо організації та
проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зазначених у
пункті 3 цього Положення, на підприємствах, в установах та
організаціях комунальної форми власності, а також за договорами -
у інших роботодавців, визначають їх види та доводять цю інформацію
до державної служби зайнятості і роботодавців, у яких планується
організувати такі роботи.
 
   Види оплачуваних громадських робіт визначаються виходячи з
потреб територіальної громади, регіону і повинні сприяти їх
соціальному розвитку. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 275 ( 275-2009-п ) від 25.03.2009 )
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 275
( 275-2009-п ) від 25.03.2009 )
 
   9. Оплачувані громадські роботи організовуються роботодавцями
незалежно від форми власності на договірній основі.
 
   Для проведення оплачуваних громадських робіт (незалежно від
джерел їх фінансування) між міським, районним, районним у місті
або міськрайонним центром зайнятості (далі - місцевий центр
зайнятості) та роботодавцями укладається договір про організацію
та проведення оплачуваних громадських робіт. Примірна  форма
зазначеного договору затверджується Мінпраці за погодженням з
правлінням Фонду загальнообов'язкового державного  соціального
страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд).
 
   Договори про  організацію  та  проведення  оплачуваних
громадських робіт укладаються в межах одного календарного року.
 
   10. Направлення державною службою зайнятості громадян на
оплачувані громадські роботи здійснюється на підставі укладених
договорів.
 
   З особами, зайнятими на оплачуваних громадських роботах,
роботодавці відповідно до законодавства про працю укладають у
письмовій формі строкові трудові договори.
 
   11. Участь в оплачуваних громадських роботах є добровільною.
Направлення осіб на оплачувані громадські роботи можливе тільки за
їх згодою.
 
   12. Тривалість робочого часу осіб, зайнятих на оплачуваних
громадських роботах, встановлюється відповідно до законодавства
про працю.
 
   До оплачуваного робочого часу безробітного, зайнятого на
оплачуваних громадських роботах, додається дві години на місяць,
призначені для пошуку підходящої роботи та відвідування центру
зайнятості. Фінансування витрат на заробітну плату за цей час
здійснюється за рахунок джерела оплати праці таких осіб.
 
   13. Місцевий центр зайнятості, роботодавець можуть достроково
розірвати  договір про організацію та проведення оплачуваних
громадських робіт відповідно до визначених договором умов.
 
   Визнана в установленому порядку безробітною особа, зайнята на
оплачуваних  громадських  роботах,  може достроково розірвати
трудовий договір у разі працевлаштування на постійне місце роботи
та в інших випадках, передбачених законодавством.
 
   Спірні питання вирішуються в установленому законодавством
порядку.
 
   14. Фінансування  оплачуваних  громадських  робіт  може
проводитися за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду (в частині
організації таких робіт для безробітних), роботодавців, для яких
зазначені роботи виконуються, та інших джерел відповідно до
законодавства.
 
   15. Кошти на організацію оплачуваних громадських робіт із
зазначених у пункті 14 джерел фінансування можуть бути використані
для:
 
   виплати основної та додаткової заробітної плати, визначеної
відповідно до частин першої та другої статті 2 Закону України "Про
оплату праці" ( 108/95-ВР ), сплати сум страхових внесків (збору)
роботодавцями відповідно до Закону України "Про розмір внесків на
деякі  види  загальнообов'язкового  державного  соціального
страхування" ( 2213-14 ), Закону України "Про страхові тарифи на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку  на  виробництві  та  професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) та Закону України
"Про збір  на  обов'язкове  державне  пенсійне  страхування"
( 400/97-ВР  ),  оплати  перших  п'яти  днів  тимчасової
непрацездатності  осіб,  зайнятих  на оплачуваних громадських
роботах;
 
   оплати послуг з перевезення або проїзду до місця проведення
робіт та у зворотному напрямку осіб, зайнятих на оплачуваних
громадських роботах (у разі потреби);
 
   придбання інвентарю (у разі потреби);
 
   оплати проживання у гуртожитку (у разі потреби).
 
   Відповідно до  статті  11   Закону   України   "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) порядок використання коштів Фонду для
організації оплачуваних громадських робіт для безробітних (напрями
використання, види робіт, здійснення контролю) може визначатися
його правлінням виходячи з фінансових можливостей Фонду.
 
   16. Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах,
здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними
ставками та посадовими окладами відповідно до законодавства і не
може бути меншою за розмір  мінімальної  заробітної  плати,
встановленої законом.
 
   Під час визначення розміру оплати праці особам, зайнятим на
оплачуваних громадських роботах, роботодавець може використовувати
положення відповідних галузевих угод.
 
   Роботодавці можуть  встановлювати  відповідні  доплати до
заробітної плати згідно із законодавством за власний рахунок.
 
   17. Для безробітних, які не отримують допомогу по безробіттю,
витрати роботодавців на оплату праці, зазначені в абзаці другому
пункту 15, за час участі в оплачуваних громадських роботах можуть
фінансуватися за рахунок коштів Фонду.
 
   18. На осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах,
поширюються  державні  соціальні   гарантії,   передбачені
законодавством  про  працю, про зайнятість населення та про
загальнообов'язкове  державне  соціальне  страхування,  іншими
нормативно-правовими актами.
 
   Період участі в оплачуваних громадських роботах для осіб,
зареєстрованих як такі, що шукають роботу,  та  безробітні,
включається до страхового стажу для наступних страхових випадків.
 
   За безробітними у період участі в оплачуваних громадських
роботах зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в
строки, встановлені законодавством.
 
   19. Участь  особи,  визнаної  в  установленому  порядку
безробітною, в оплачуваних громадських роботах за направленням
центру зайнятості для забезпечення її тимчасової зайнятості до
вирішення питання працевлаштування на підходящу роботу не є
підставою для позбавлення її статусу безробітного, крім випадків,
передбачених абзацом другим цього пункту.
 
   Особи, які відмовились від участі в оплачуваних громадських
роботах, безперервна тривалість яких становить понад один місяць і
які є другою пропозицією підходящої роботи для таких осіб,
знімаються з обліку як безробітні. ( Пункт 19 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 275 ( 275-2009-п ) від 25.03.2009 )
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 275
( 275-2009-п ) від 25.03.2009 )
 
   20. ( Абзац перший пункту 20 виключено на підставі Постанови
КМ N 275 ( 275-2009-п ) від 25.03.2009 )
 
   У разі організації оплачуваних громадських робіт, спрямованих
на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, що не пов'язані з
ризиком  для  життя,  фінансування  організації  оплачуваних
громадських робіт за рахунок коштів Фонду здійснюється для осіб,
визнаних в установленому порядку безробітними, незалежно від
отримання ними допомоги по безробіттю.
 
   21. Відповідальність за додержання законодавства про працю
під час проведення оплачуваних громадських робіт покладається на
роботодавця.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner