Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 605 від 04.06.2008

Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) або інвалідності особи рядового чи начальницького складу та інвалідності особи, звільненої із служби в Державній ...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 4 червня 2008 р. N 605
                Київ
 
           Про затвердження Порядку
     та умов виплати одноразової грошової допомоги
   у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми
     або каліцтва) або інвалідності особи рядового
     чи начальницького складу та інвалідності особи,
       звільненої із служби в Державній службі
      спеціального зв'язку та захисту інформації
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 8 ( 8-2009-п ) від 14.01.2009 }
 
 
 
   Відповідно до статті 21 Закону України "Про Державну службу
спеціального зв'язку та захисту інформації України" ( 3475-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок та умови виплати одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або
каліцтва) або інвалідності особи рядового чи начальницького складу
та інвалідності особи, звільненої із служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації, що додаються.
 
   2. Установити, що виплати одноразової грошової допомоги у
разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва)
або інвалідності особи рядового чи начальницького складу та
інвалідності особи, звільненої із служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації, що сталися після
1 січня 2007 р., здійснюються згідно із затвердженими  цією
постановою Порядком та умовами за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті для утримання Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 49
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 4 червня 2008 р. N 605
 
               ПОРЯДОК
     та умови виплати одноразової грошової допомоги
   у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми
     або каліцтва) або інвалідності особи рядового
     чи начальницького складу та інвалідності особи,
       звільненої із служби в Державній службі
      спеціального зв'язку та захисту інформації
 
 
   1. У разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького
складу Держспецзв'язку під час виконання службових обов'язків
сім'ї загиблого (померлого), а за її відсутності його батькам та
утриманцям  виплачується одноразова грошова допомога (далі -
грошова допомога) в розмірі десятирічного грошового забезпечення
загиблого (померлого).
 
   Члени сім'ї, батьки та утриманці визначаються відповідно до
Сімейного кодексу України ( 2947-14 ).
 
   Грошова допомога виплачується рівними частками усім особам,
що мають право на її одержання. У разі відмови однієї з осіб від
грошової допомоги її частка рівномірно розподіляється між іншими
особами, що мають право на одержання такої допомоги.
 
   2. Грошова допомога виплачується:
 
   1) особам рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку у
разі поранення (контузії, травми або каліцтва) без настання
інвалідності,  заподіяного  їм  під  час виконання службових
обов'язків, залежно від ступеня втрати працездатності - у розмірі,
що  визначається  у  відсотках  суми  36-місячного грошового
забезпечення;
 
   2) особам рядового чи начальницького складу та  особам,
звільненим із служби в Держспецзв'язку:
 
   у разі настання інвалідності в період проходження служби або
не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби - у
розмірі:
 
   48-місячного грошового забезпечення - інвалідам I групи
 
   42-місячного грошового забезпечення - інвалідам II групи
 
   36-місячного грошового забезпечення - інвалідам III групи;
 
   у разі настання інвалідності у зв'язку з виконанням службових
обов'язків чи після звільнення із служби внаслідок захворювання
або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби і
пов'язані з виконанням службових обов'язків, - у розмірі:
 
   60-місячного грошового забезпечення - інвалідам I групи
 
   54-місячного грошового забезпечення - інвалідам II групи
 
   48-місячного грошового забезпечення - інвалідам III групи.
 
   3. Час виконання службових обов'язків особами рядового і
начальницького складу Держспецзв'язку визначається Положенням про
проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та
захисту інформації особами рядового і начальницького складу,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2006 р. N 1828 ( 1828-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 1, ст. 22; 2008 р., N 22, ст. 637).
 
   4. Розмір грошової допомоги визначається виходячи з окладу за
спеціальним  званням, відсоткової надбавки за вислугу років,
посадового окладу за останньою посадою, яку особа рядового чи
начальницького складу Держспецзв'язку займала на день загибелі
(смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), установлення
інвалідності у період проходження служби, а особа, звільнена із
служби в Держспецзв'язку, - на день звільнення. { Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 8
( 8-2009-п ) від 14.01.2009 }
 
   У разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок
захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період
проходження служби, пов'язаного з виконанням службових обов'язків
після  виплати  особі  рядового  чи  начальницького  складу
Держспецзв'язку грошової допомоги у разі поранення (контузії,
травми або каліцтва) без настання інвалідності, грошова допомога у
зв'язку  з  інвалідністю  виплачується  з урахуванням раніше
виплаченої суми.
 
   У разі встановлення групи інвалідності, яка дає право на
отримання грошової допомоги у більшому розмірі, ніж за раніше
встановленою за тих самих обставин групою інвалідності, грошова
допомога виплачується з урахуванням вже виплаченої суми.
 
   5. Особа, якій виплачується грошова допомога у разі загибелі
(смерті) особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку,
подає до Адміністрації Держспецзв'язку, регіонального органу,
територіального підрозділу, установи чи закладу Держспецзв'язку за
останнім місцем проходження служби (далі - уповноважений орган):
 
   заяву, написану власноручно, а якщо вона є малолітньою або
неповнолітньою дитиною - іншим з батьків або  опікуном  чи
піклувальником про виплату грошової допомоги;
 
   копію документа,  що  свідчить про причини та обставини
загибелі (смерті) особи рядового  чи  начальницького  складу
Держспецзв'язку, зокрема про те, що загибель (смерть) не пов'язана
з вчиненням нею злочину чи адміністративного правопорушення або не
є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи
токсичного сп'яніння, навмисного  заподіяння  собі  тілесного
ушкодження;
 
   копію свідоцтва про смерть особи рядового чи начальницького
складу Держспецзв'язку;
 
   копію свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги
дружині (чоловікові);
 
   копію свідоцтва про народження дитини - для виплати грошової
допомоги дитині;
 
   довідку органу    реєстрації    чи    відповідного
житлово-експлуатаційного  підприємства, організації або органу
місцевого самоврядування про склад сім'ї особи рядового  чи
начальницького складу Держспецзв'язку;
 
   копію свідоцтва  про  народження  особи  рядового  чи
начальницького складу Держспецзв'язку - для виплати грошової
допомоги батькам за відсутності сім'ї у загиблого (померлого);
 
   документи, що підтверджують факт перебування особи, якій
виплачується грошова допомога, на утриманні до загибелі (смерті)
особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, - для
виплати грошової допомоги утриманцям за відсутності сім'ї у
загиблого (померлого);
 
   копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по
батькові, дату його видачі, місце реєстрації та документа про
присвоєння ідентифікаційного номера.
 
   При призначенні  дитині особи рядового чи начальницького
складу Держспецзв'язку опікуна чи піклувальника подається копія
відповідного посвідчення про таке призначення.
 
   6. Особа, якій виплачується грошова допомога у разі поранення
(контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності,  подає  до
уповноваженого органу:
 
   заяву, написану власноручно, про виплату грошової допомоги у
зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом)  чи
настанням інвалідності;
 
   копію документа,  що  свідчить про причини та обставини
поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно
не пов'язано з вчиненням такою особою злочину чи адміністративного
правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані
алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, навмисного
заподіяння собі тілесного ушкодження;
 
   копію довідки медико-соціальної  експертної  комісії  про
встановлення  групи  інвалідності  та  (або)  ступеня втрати
працездатності у разі поранення (контузії, травми або каліцтва);
 
   копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по
батькові, дату його видачі та місце реєстрації особи (довідку
органу реєстрації  або  відповідного  житлово-експлуатаційного
підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про
місце реєстрації або місце перебування заявника);
 
   копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера.
 
   7. Копії зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку та умов
документів,  завіряються  в  установленому порядку керівником
уповноваженого органу.
 
   8. Уповноважений орган подає до Адміністрації Держспецзв'язку
у семиденний строк з дня реєстрації документи, зазначені у пунктах
5 і 6 цих Порядку та умов, разом з висновком щодо можливості
виплати грошової допомоги.
 
   Адміністрація Держспецзв'язку приймає у десятиденний строк
рішення про призначення грошової виплати і надсилає його разом із
зазначеними документами уповноваженому органові для проведення
такої виплати або в разі відмови для письмового повідомлення
заявникові із зазначенням причини.
 
   9. Грошова допомога виплачується шляхом її перерахування
уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначений
одержувачем виплати, або через касу уповноваженого органу не
пізніше ніж протягом двох місяців з дня прийняття відповідного
рішення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті для
такої мети.
 
   10. Грошова допомога не виплачується, якщо загибель (смерть),
поранення (контузія, травма або каліцтво) чи інвалідність:
 
   настали у  зв'язку  з  вчиненням  особою  рядового  чи
начальницького складу злочину, адміністративного правопорушення
або  стали  наслідком  вчинення  дій  у стані алкогольного,
наркотичного чи токсичного сп'яніння;
 
   є наслідком  умисного  заподіяння  особою  рядового  чи
начальницького складу собі тілесного ушкодження або здійснення
самогубства чи замаху на самогубство, якщо зазначені дії не
зумовлені хворобливим станом або доведенням особи до самогубства.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner