Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 395 від 09.04.2008

Про затвердження Порядку використання у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енер...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 9 квітня 2008 р. N 395
                Київ
 
       Про затвердження Порядку використання у
    2008 році субвенції з державного бюджету місцевим
    бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі
   оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових
    будинків засобами обліку споживання води і теплової
    енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та
        котелень, будівництво газопроводів і
         газифікацію населених пунктів
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 647 ( 647-2008-п ) від 16.07.2008
      N 1023 ( 1023-2008-п ) від 26.11.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок використання у 2008 році субвенції з
державного бюджету ( 107-17 ) місцевим бюджетам на заходи з
енергозбереження, у тому числі оснащення  інженерних  вводів
багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води
і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та
котелень,  будівництво  газопроводів  і газифікацію населених
пунктів, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 42
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 9 квітня 2008 р. N 395
 
               ПОРЯДОК
        використання у 2008 році субвенції з
     державного бюджету ( 107-17 ) місцевим бюджетам
    на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення
    інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків
    засобами обліку споживання води і теплової енергії,
       ремонт і реконструкцію теплових мереж та
        котелень, будівництво газопроводів і
         газифікацію населених пунктів
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році
субвенції з державного бюджету ( 107-17 ) місцевим бюджетам на
заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних
вводів багатоквартирних  житлових  будинків  засобами  обліку
споживання  води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію
теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію
населених пунктів (далі - субвенція).
 
   2. Субвенція спрямовується Мінжитлокомунгоспом Раді міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київській   та
Севастопольській міським держадміністраціям відповідно до обсягу
бюджетних коштів, передбачених  для  фінансування  насамперед
інвестиційних проектів, які включено до середньострокових програм
соціально-економічного розвитку регіонів згідно з пріоритетами,
визначеними Державною стратегією регіонального розвитку на період
до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2006 р. N 1001 ( 1001-2006-п ) (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 30, ст. 2132), а саме на:
 
   оснащення інженерних  вводів  багатоквартирних  житлових
будинків засобами обліку та регулювання споживання води і теплової
енергії, насамперед будинків,  у  яких  створені  об'єднання
співвласників багатоквартирних будинків, у обсязі - не більш як
10 відсотків;
 
   придбання основних засобів та матеріалів для ремонту і
реконструкції систем теплозабезпечення (складових котелень та
теплопунктів з урахуванням можливості використання обладнання
вітчизняного виробництва), виконання робіт з реконструкції та
ремонту теплових мереж і об'єктів теплоенергетики, що забезпечують
теплопостачання житлових будинків, введення в дію яких заплановано
на 2008 рік та які передбачають упровадження енергозберігаючих
технологій і проведення заходів щодо зменшення питомих витрат при
виробленні  теплової  енергії не менш як на 8 відсотків і
максимального  зменшення  втрат  теплової  енергії  під  час
транспортування, впровадження когенераційних установок, заміни
котлів на котли з коефіцієнтом корисної дії не менш як 93
відсотки, переходу на альтернативні види палива та поновлювані
джерела енергії, у обсязі - не менш як 70 відсотків; { Абзац
третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 647
( 647-2008-п ) від 16.07.2008 }
 
   будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів,
введення в дію яких заплановано на 2008 рік, насамперед на
завершення  будівництва  об'єктів, які включені до переліків
об'єктів, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від
20 червня 2007 р. N 904 ( 904-2007-п ) (Офіційний вісник України,
2007 р., N 53, ст. 2155), від 11 вересня 2007 р. N 1128 (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 70, ст. 2657) і від 31 жовтня 2007 р.
N 1269 ( 1269-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 84,
ст. 3106), в обсязі - 20 відсотків.
 
   3. Фінансування об'єктів за рахунок субвенції здійснюється на
умовах співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел у
таких розмірах для кожного з об'єктів, розташованих у:
 
   мм. Києві, Севастополі, Сімферополі та обласних центрах, - не
менш як 30 відсотків суми бюджетних коштів, передбаченої для їх
фінансування;
 
   містах обласного значення, крім обласних центрів, - не менш
як 15 відсотків суми бюджетних коштів, передбаченої для їх
фінансування;
 
   містах районного значення, - не менш як 5 відсотків суми
бюджетних коштів, передбаченої для їх фінансування.
 
   Співфінансування не є обов'язковою умовою при фінансуванні
об'єктів  з будівництва газопроводів і газифікації населених
пунктів, які розташовані в сільській (селищній) місцевості.
 
   4. Переліки об'єктів складаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
держадміністраціями, виходячи з того, що не менш як 50 відсотків
загального обсягу субвенції спрямовується на здійснення заходів,
передбачених у пункті 2 цього Порядку, за пропозиціями міських
(міст  обласного  значення) та районних рад за затвердженою
Мінжитлокомунгоспом формою із зазначенням обсягів фінансування по
кожному об'єкту (крім об'єктів, що перебувають в управлінні,
оренді чи концесії) з урахуванням кредиторської заборгованості, що
виникла під час фінансування у 2007 році об'єктів, згідно з
переліками об'єктів, затвердженими постановами Кабінету Міністрів
України від 20 червня 2007 р. N 904 ( 904-2007-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2155) і від 11 вересня 2007 р.
N 1128 "Питання газифікації населених пунктів" (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 70, ст. 2657).
 
   5. До переліку об'єктів додаються:
 
   копії титульних листів проектно-кошторисної документації на
виконання робіт по кожному з об'єктів;
 
   інформація по кожному з об'єктів про обсяги співфінансування
з місцевих бюджетів та інших джерел, погоджена з відповідним
фінансовим органом;
 
   розрахунки обсягів  економії  природного  газу,  теплової
енергії, електроенергії та інших енергоресурсів.
 
   6. Рада міністрів Автономної Республіки  Крим,  обласні,
Київська  та Севастопольська міські держадміністрації подають
Мінжитлокомунгоспу у двотижневий строк після затвердження цього
Порядку складені та затверджені відповідно до вимог цього Порядку
переліки об'єктів для погодження.
 
   7. Для погодження Мінжитлокомунгоспом  переліку  об'єктів
утворюється  комісія,  яка  діє  на  підставі  затвердженого
Міністерством положення. До складу комісії входять представники
Мінфіну, Мінекономіки, Мінрегіонбуду та НАЕР.
 
   Комісія у тижневий строк з моменту подання Радою міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською  міськими  держадміністраціями  затвердженого
переліку об'єктів розглядає його та виносить відповідне рішення
щодо його погодження.
 
   Мінжитлокомунгосп складає  у  десятиденний  строк  за
результатами рішення комісії загальний перелік об'єктів і погоджує
його.
 
   Погоджений Мінжитлокомунгоспом перелік об'єктів надсилається
до Мінекономіки та Державного казначейства.
 
 
   { Абзац п'ятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 1023 ( 1023-2008-п ) від 26.11.2008 }
 
 
   8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції
проводиться в установленому законодавством порядку.
 
   Оплата виконаних робіт здійснюється  на  підставі  актів
фактичного виконання робіт за їх кошторисною вартістю відповідно
до умов договорів.
 
   9. Виконавці робіт у разі отримання попередньої оплати не
пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям інформаційну довідку
про фактично виконані роботи за формою,  що  затверджується
Мінжитлокомунгоспом.
 
   10. Основні засоби, придбані за рахунок субвенції, вводяться
в експлуатацію та зараховуються на баланс  балансоутримувача
об'єкта державної та комунальної власності.
 
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації подають щомісяця до 10
числа  Мінжитлокомунгоспу  та  Мінекономіки  інформацію  про
використання субвенції з повідомленням про виконані роботи та
придбані основні засоби у розрізі об'єктів.
 
   11. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів будівництва
та реконструкції за рахунок субвенції, здійснюються відповідно до
Порядку  державного  фінансування  капітального  будівництва,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 52, ст. 2374).
 
   12. Мінжитлокомунгосп  подає  Мінфіну  пропозиції  щодо
помісячного розподілу субвенції в розрізі бюджетів Автономної
Республіки Крим, обласних, міських мм. Києва та Севастополя для
затвердження помісячного розпису асигнувань спеціального фонду
державного бюджету.
 
   Бюджетні зобов'язання за  спеціальним  фондом  державного
бюджету беруться лише після надходження до нього відповідних
коштів.
 
   13. Мінжитлокомунгосп письмово повідомляє щомісяця до 10
числа Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську
та Севастопольську міські держадміністрації про стан надходження
коштів до спеціального фонду державного бюджету.
 
   14. Державне казначейство перераховує субвенцію згідно з
помісячним розписом асигнувань державного бюджету відповідно до
Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих  бюджетів  та
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що
передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також
міжбюджетних трансферів між місцевими бюджетами, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490
( 490-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 807;
2003 р., N 14, ст. 617; 2007 р., N 6, ст. 226), та Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками ( z0716-04 ),
затвердженого Державним казначейством.
 
   15. Державне казначейство інформує щомісяця Кабінет Міністрів
України, Мінжитлокомунгосп, Мінфін, Мінекономіки, Мінпаливенерго
та НАЕР про обсяги надання субвенції у розрізі регіонів та
об'єктів.
 
   Фінансова звітність про використання субвенції складається у
порядку, встановленому Державним казначейством.
 
   16. Мінжитлокомунгосп узагальнює матеріали, подані  Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською  міськими  держадміністраціями,  та  інформує
щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом,
Мінфін, Мінекономіки та Комітет Верховної Ради України з питань
бюджету про стан виконання субвенції.
 
   17. У  разі  стовідсоткового оснащення інженерних вводів
багатоквартирних житлових будинків засобами обліку та регулювання
споживання води і теплової енергії Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації можуть спрямувати частину субвенції, передбачену
на оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії,
на інші заходи з енергозбереження, передбачені цим Порядком, за
погодженням з Мінжитлокомунгоспом.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner