Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 345 від 09.04.2008

Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 9 квітня 2008 р. N 345
                Київ
 
       Про затвердження Порядку використання
     у 2008 році коштів, передбачених у державному
      бюджеті для державної підтримки виробництва
      продукції рослинництва на зрошуваних землях
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 763 ( 763-2008-п ) від 27.08.2008
      N 187 ( 187-2009-п ) від 11.03.2009 )
 
 
 ( Установити, що використання у 2009 році коштів, передбачених
  у державному бюджеті ( 835-17 ) Міністерству аграрної 
  політики для державної підтримки  виробництва  продукції
  рослинництва на зрошуваних землях за бюджетною програмою
  "Бюджетна тваринницька  дотація та  державна  підтримка
  виробництва продукції рослинництва", здійснюється відповідно
  до Порядку,  затвердженого  цією Постановою, згідно  з
  Постановою КМ N 187 ( 187-2009-п ) від 11.03.2009 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  використання  у  2008  році  коштів,
передбачених у  державному бюджеті ( 107-17 ) для державної
підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях,
що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 9 квітня 2008 р. N 345
 
               ПОРЯДОК
     використання у 2008 році коштів, передбачених у
   державному бюджеті ( 107-17 ) для державної підтримки
   виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році
коштів, передбачених  у  державному  бюджеті  (  107-17  )
Мінагрополітики за програмою "Бюджетна тваринницька дотація та
державна підтримка виробництва продукції рослинництва" (далі -
бюджетні кошти).
 
   2. Державна  підтримка  здійснюється  шляхом  виплати
сільськогосподарським підприємствам компенсації не більш як 50
відсотків: ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 187 ( 187-2009-п ) від 11.03.2009 )
 
   вартості  оплаченої  починаючи  з квітня поточного року
електроенергії,   що   використана   з   метою   поливу
сільськогосподарських культур на зрошуваних землях та заповнення
водою земельних чеків для вирощування рису без урахування сум
податку на додану вартість (далі - електроенергія); ( Абзац другий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 187
( 187-2009-п ) від 11.03.2009 )
 
   вартості палива, використаного починаючи з квітня поточного
року з метою забезпечення роботи насосних станцій та дощувальних
агрегатів для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних
землях без урахування сум податку на додану вартість (далі -
паливо). ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 187 ( 187-2009-п ) від 11.03.2009 )
 
   Компенсація вартості електроенергії та  палива  (далі  -
компенсація) виплачується сільськогосподарським підприємствам усіх
форм власності та господарювання (крім  бюджетних  установ),
включаючи фермерські господарства, приватні сільськогосподарські
підприємства, які вирощують сільськогосподарську продукцію на
зрошуваних землях (відкритому ґрунті) з використанням поливу або
заповнюють водою земельні чеки для вирощування рису (далі -
сільськогосподарські підприємства).
 
   3. Для контролю фактичних витрат палива сільськогосподарське
підприємство повинне забезпечити:
 
   1) встановлення опломбованих приладів обліку відпрацьованого
часу (у мотогодинах) на двигунах внутрішнього згоряння насосних
установок та дощувальних машин;
 
   2) ведення журналу обліку показань зазначених приладів, форму
якого затверджує Мінагрополітики;
 
   3) оформлення відповідно до вимог Положення про документальне
забезпечення записів бухгалтерського обліку, затвердженого наказом
Мінфіну від 24 травня 1995 р. N 88 ( z0168-95 ), бухгалтерських
документів,  що   засвідчують   наявність   на   балансі
сільськогосподарського  підприємства  насосних  установок  та
дощувальних машин з двигунами внутрішнього згоряння;
 
   4) ведення  первинного  обліку  придбаного  матеріально
відповідальними  особами  та витраченого палива для двигунів
внутрішнього згоряння згідно з такими формами:
 
   N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення)
основних  засобів"  та/або  N  ОЗ-2  "Акт  приймання-здачі
відремонтованих і реконструйованих (модернізованих)  об'єктів",
N ОЗ-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів", що затверджені
наказом Мінстату від 29 грудня 1995 р. N 352 ( v0352202-95 );
 
   N  М-8 "Лімітно-забірна картка", що затверджена наказом
Мінстату від 21 червня 1996 р. N 193 ( v0193202-96 ); ( Абзац
третій підпункту 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 187 ( 187-2009-п ) від 11.03.2009 )
 
   N 67 "Обліковий лист тракториста-машиніста" (облік роботи
машиніста насосних агрегатів та дощувальних машин), N 37 "Журнал
обліку робіт і витрат" та N 37а "Накопичувальна відомість обліку
використання  машинно-тракторного  парку"  (узагальнення  і
систематизація даних про виконані  роботи  і  витрати),  що
затверджені наказом Мінсільгоспу СРСР і ЦСУ СРСР від 29 грудня
1972 р. N 442/852;
 
   5) оформлення податкових накладних на придбане паливо, форма
яких затверджена  наказом  ДПА  від  30  травня  1997  р.
N 166 ( z0250-97 ).
 
   Компенсація виплачується  за  умови  здійснення  посівів
сільськогосподарських культур насінням сортів і гібридів не нижче
третьої репродукції за сучасними технологіями.
 
   4. Компенсація  не  виплачується  сільськогосподарським
підприємствам, які визнані банкрутами, мають прострочену більш як
на півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами
(податкові збори, обов'язкові платежі) та Пенсійним фондом України
і проти яких порушено справу про банкрутство.
 
   5. Розподіл  бюджетних  коштів  здійснюється  пропорційно
вартості електроенергії та палива, необхідних для подачі води для
поливу прогнозованої площі зрошуваних земель, Мінагрополітики за
погодженням  з  Мінфіном між міністерством аграрної політики
Автономної   Республіки   Крим,   головними   управліннями
агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та
агропромислового    розвитку   Севастопольської   міської
держадміністрацій,  які  розподіляють  бюджетні  кошти  між
управліннями  агропромислового  розвитку  райдержадміністрацій.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 187 ( 187-2009-п ) від 11.03.2009 )
 
   Протягом трьох робочих днів після надходження повідомлення
про  розподіл  бюджетних  коштів управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської, управління
агропромислового розвитку районних держадміністрацій розміщують у
засобах масової  інформації  оголошення  про  умови  виплати
компенсації  із  зазначенням  переліку  необхідних для цього
документів та строку їх подання.
 
   6. Мінагрополітики протягом  трьох  робочих  днів  після
затвердження  розподілу  бюджетних  коштів  подає  Державному
казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів
та планів асигнувань у розрізі регіонів.
 
   Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та
надсилають їх територіальним органам Державного казначейства.
 
   7. Управління промисловості та агропромислового  розвитку
Севастопольської міської, управління агропромислового розвитку
районних держадміністрацій утворюють комісії з визначення переліку
сільськогосподарських підприємств, які мають право на виплату
компенсації (далі - комісії).
 
   Положення про  комісію  затверджує  голова  відповідної
держадміністрації.  До складу комісії обов'язково включаються
представники місцевого фінансового органу, органів  державної
контрольно-ревізійної та державної податкової служби.
 
   8. Для включення до зазначеного у пункті 7 цього Порядку
переліку сільськогосподарське підприємство подає:
 
   заяву, форму якої затверджує Мінагрополітики;
 
   копію дозволу на спеціальне водокористування;
 
   копію плану  водокористування,  погодженого  з  районним
(міжрайонним) управлінням водного господарства та управлінням
агропромислового розвитку райдержадміністрації;
 
   копію договору про надання послуг з подачі води для зрошення,
укладеного  з  районним  (міжрайонним)  управлінням  водного
господарства, або копію договору на постачання електроенергії,
укладеного з енергопостачальною організацією;
 
   видані відповідними органами державної податкової служби та
Пенсійного фонду України довідки щодо відсутності заборгованості
за податковими зобов'язаннями та платежами, а також довідку про
відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з
податку з доходів фізичних осіб, підписану керівником та скріплену
печаткою зазначеного підприємства; ( Абзац шостий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763 ( 763-2008-п ) від
27.08.2008 )
 
   довідку про площі земель сільськогосподарського призначення,
які перебувають у власності, постійному користуванні чи оренді,
видану Центром державного земельного кадастру, та/або довідку про
площу земельних часток (паїв), видану органом, що зареєстрував
договір оренди земельної частки (паю) відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 24  січня  2000  р.  N  119
( 119-2000-п ) "Про затвердження Порядку реєстрації договорів
оренди земельної частки (паю)" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 4, ст. 113);
 
   довідку про включення сільськогосподарського підприємства до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 
   звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за
власниками землі,  землекористувачами  та  угіддями за формою
N 6а-зем ( za788-98 );
 
   письмове  зобов'язання сільськогосподарського підприємства
повернути у місячний строк до бюджету отримані бюджетні кошти у
разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного
отримання. У разі несвоєчасного повернення коштів нараховується
пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного
банку за кожний день прострочення і такому сільськогосподарському
підприємству припиняється надання будь-якої державної підтримки
протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів. ( Абзац
десятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 763 ( 763-2008-п ) від 27.08.2008, N 187 ( 187-2009-п ) від
11.03.2009 )
 
   Додатково сільськогосподарське підприємство подає комісії:
 
   для виплати  компенсації вартості електроенергії - копію
договору про надання послуг з подачі води для зрошення або копію
договору на постачання електроенергії у разі, коли вода з джерела
зрошення забирається насосною станцією власника (користувача)
зрошуваних  земель,  а також погоджений з енергопостачальною
організацією розрахунок вартості електроенергії;
 
   для виплати компенсації вартості палива -  довідку  про
наявність на 1 січня поточного року на балансі основних фондів
сільськогосподарського  підприємства  насосних  установок  та
дощувальних машин, що споживають паливо, підписану керівником та
бухгалтером   сільськогосподарського   підприємства,   акт
приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за
формою  N  ОЗ-1,  акт  приймання-здачі  відремонтованих  і
реконструйованих (модернізованих) об'єктів за формою N ОЗ-2,
інвентарну картку обліку основних засобів за формою N ОЗ-6
(  v0352202-95  ),  довідку  про  наявність  тракторів,
сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей за формою
N 10-мех ( vl198202-07 ). ( Абзац тринадцятий пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 187 ( 187-2009-п ) від
11.03.2009 )
 
   9. Комісія:
 
   перевіряє подані згідно з пунктом 8 цього Порядку документи,
реєструє їх у журналі, форму якого затверджує Мінагрополітики, та
визначає сільськогосподарські підприємства, які мають право на
компенсацію;
 
   визначає в межах доведеного до району обсягу бюджетних коштів
усереднений показник державної підтримки з розрахунку на 1 гектар
сільськогосподарських угідь пропорційно зрошуваній площі станом на
1 січня поточного року в сільськогосподарських підприємствах, а
також ліміт коштів для компенсації кожному сільськогосподарському
підприємству, яке має право на компенсацію.
 
   10. Для виплати компенсації сільськогосподарське підприємство
подає комісії:
 
   акт звірення  показань  приладів  обліку  електроенергії,
підписаний керівниками районного (міжрайонного) управління водного
господарства,  в   зоні   діяльності   якого   перебуває
внутрішньогосподарська  зрошувальна система, енергопостачальної
організації та сільськогосподарського підприємства;
 
   копії розрахунково-платіжних документів, що засвідчують суму
фактично сплаченої вартості електроенергії, з відбитком печатки
банку;
 
   акт звірення показань приладів  обліку  води,  завірений
керівниками  районного  (міжрайонного)  управління  водного
господарства,   управління   агропромислового    розвитку
райдержадміністрації,  в  зоні  діяльності  яких  перебуває
внутрішньогосподарська    зрошувальна    система,    та
сільськогосподарського підприємства;
 
   копії розрахунково-платіжних документів, що засвідчують суму
фактично сплаченої вартості палива;
 
   засвідчені в установленому порядку копії журналу  обліку
показань приладів обліку відпрацьованого часу, лімітно-забірної
картки  форми  N  М-8  (  v0193202-96  ), облікового листа
тракториста-машиніста на облік роботи машиніста насосних установок
та дощувальних машин за формою N 67, журналу обліку робіт і витрат
за формою N 37, накопичувальної відомості обліку використання
машинно-тракторного парку за формою N 37а. ( Абзац шостий пункту
10  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 187
( 187-2009-п ) від 11.03.2009 )
 
   11. Комісія на підставі поданих документів складає реєстр
сільськогосподарських підприємств, які мають право на компенсацію
в межах ліміту коштів, визначеного відповідно до пункту 9 цього
Порядку (далі - реєстр). При цьому компенсація виплачується з
урахуванням  фактичних  витрат,  але  не  більше  визначених
Мінагрополітики нормативів витрат на 1 гектар зрошуваної площі.
 
   У разі відмови у виплаті компенсації у триденний строк після
прийняття відповідного рішення сільськогосподарському підприємству
надсилається письмове повідомлення із зазначенням причин.
 
   12. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку обслуговування  державного
бюджету  за видатками ( z0716-04 ), затвердженого Державним
казначейством.
 
   Для виплати  компенсації  управління  промисловості  та
агропромислового розвитку Севастопольської міської, управління
агропромислового розвитку районних  держадміністрацій  подають
територіальним органам Державного казначейства платіжні доручення
та реєстр.
 
   Компенсація перераховується   на   поточний   рахунок
сільськогосподарського підприємства, відкритий в установі банку.
 
   13. Документи, подані сільськогосподарськими підприємствами,
реєстр і журнал обліку зберігаються в управлінні промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської та управліннях
агропромислового розвитку районних держадміністрацій  протягом
трьох років.
 
   14. За підсумками дев'яти місяців: ( Абзац перший пункту 14
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 187 ( 187-2009-п )
від 11.03.2009 )
 
   Мінагрополітики за погодженням із Мінфіном може здійснювати
перерозподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів
пропорційно потребі, визначеній у пропозиціях Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської
держадміністрацій щодо зменшення обсягів бюджетних коштів у разі
неможливості їх використання або збільшення в межах невикористаних
бюджетних  коштів  їх  обсягів відповідно до річного ліміту
асигнувань;
 
   міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні   управління  агропромислового  розвитку  обласних
держадміністрацій можуть здійснювати перерозподіл коштів  між
районами   пропорційно  потребі,  визначеній  у  заявках
сільськогосподарських підприємств.
 
   15. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій
подають щомісяця до 5 числа наступного періоду міністерству
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням
агропромислового розвитку облдержадміністрацій засвідчені копії
реєстрів сільськогосподарських підприємств, на підставі  яких
виплачено компенсацію.
 
   Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних, управління
промисловості  та  агропромислового  розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій на підставі реєстру готують і подають
Мінагрополітики за встановленою ним формою:
 
   щомісяця до  15 числа наступного періоду інформацію про
сільськогосподарські підприємства, яким виплачено компенсацію, для
її узагальнення та надіслання Мінфіну щокварталу до 20 числа
наступного періоду;
 
   річний звіт про виплату компенсації сільськогосподарським
підприємствам для узагальнення і надіслання Мінфіну до 1 лютого
наступного року.
 
   16. Складення  та  подання  фінансової  звітності  про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner