Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 313 від 02.04.2008

Про заходи щодо удосконалення управління об'єктами державної власності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 2 квітня 2008 р. N 313
                Київ
 
         Про заходи щодо удосконалення
       управління об'єктами державної власності
 
  ( Щодо зупинення дії абзаців другого та третього підпункту 3
                 пункту 1 див. Указ Президента
   N 321/2008 ( 321/2008 ) від 11.04.2008 - втратив чинність
   на підставі Указу Президента N 873/2008 ( 873/2008 ) від
   29.09.2008 )
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 861 ( 861-2008-п ) від 24.09.2008
      N 348 ( 348-2009-п ) від 15.04.2009
      N 451 ( 451-2009-п ) від 06.05.2009 )
 
 
 
   З метою  підвищення  ефективності  управління  об'єктами
державної  власності,  забезпечення  прозорої  процедури  їх
відчуження, а також часткового зняття обмежень щодо розпорядження
такими об'єктами Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити, що:
 
   1) продаж нерухомого майна державних підприємств, установ та
організацій (далі - підприємства) здійснюється на аукціонах, крім
житла, що відчужується працівникам таких підприємств на виконання
умов укладених колективних договорів за погодженням із суб'єктом
управління об'єктами державної власності; ( Підпункт 1 пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 451 ( 451-2009-п ) від
06.05.2009 )
 
   2) відчуження  об'єктів  нерухомого  військового  майна
здійснюється виключно на аукціонах, зокрема разом із земельними
ділянками, на яких вони розташовані, або майновими правами на них;
( Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 348 ( 348-2009-п ) від 15.04.2009 )
 
   2-1)  центральні органи виконавчої влади, інші суб'єкти
управління  корпоративними  правами держави за погодженням з
Кабінетом Міністрів України:
 
   приймають рішення щодо реорганізації господарських товариств,
у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків;
 
   затверджують завдання своїм представникам на голосування у
відповідних органах управління товариств під  час  прийняття
зазначених рішень;
( Пункт 1 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 861
( 861-2008-п ) від 24.09.2008 )
 
   3) центральні органи  виконавчої  влади,  інші  суб'єкти
управління об'єктами державної власності, у тому числі Національна
та галузеві академії наук, можуть приймати виключно на підставі
окремих актів Кабінету Міністрів України рішення стосовно:
 
   ( Дію абзацу другого підпункту 3 пункту 1 зупинено згідно з
Указом Президента N 321/2008 ( 321/2008 ) від 11.04.2008 - втратив
чинність на підставі Указу Президента N 873/2008 ( 873/2008 ) від
29.09.2008)
   передачі державного майна до статутних фондів господарських
товариств, утворених за участю держави та суб'єктів господарювання
недержавної форми власності;
 
   ( Дію абзацу другого підпункту 3 пункту 1 зупинено згідно з
Указом Президента N 321/2008 ( 321/2008 ) від 11.04.2008 - втратив
чинність на підставі Указу Президента N 873/2008 ( 873/2008 ) від
29.09.2008)
  укладення нових договорів оренди цілісних майнових комплексів
підприємств з визначенням орендаря виключно на конкурсних засадах;
 
   продажу нерухомого військового майна разом із земельними
ділянками, на яких воно розташовано;
 
   передачі нерухомого військового майна у комунальну власність
(крім об'єктів житлового  фонду,  соціальної  та  інженерної
інфраструктури військових містечок);
 
   4) кошти,  отримані  від  продажу  майна, яке перебуває
безпосередньо на балансі міністерств та інших державних органів і
належить до основних фондів, залишаються у розпорядженні цих
органів згідно із законодавством.
 
   2. Заборонити передачу військового майна до статутних фондів
(на баланс) підприємств.
 
   3. Центральним органам виконавчої влади, іншим суб'єктам
управління корпоративними правами,  що  належать  державі  в
господарських товариствах, у статутному фонді яких частка держави
перевищує 50 відсотків:
 
   не допускати прийняття органами управління  господарських
товариств рішень стосовно здійснення додаткової емісії акцій,
наслідком якої може бути зменшення розміру державної частки у
статутному фонді товариства;
 
   забезпечити прийняття  органами  управління  господарських
товариств рішень щодо продажу нерухомого майна товариства на
аукціонах.
 
   4. Міністерству оборони разом з іншими державними органами,
які здійснюють управління військовим майном, а також Фондом
державного майна, Міністерством фінансів, Міністерством економіки,
Державним комітетом із земельних ресурсів внести у місячний строк
на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта законодавства
щодо затвердження порядку продажу на аукціонах об'єктів нерухомого
військового майна разом із земельними ділянками, на яких вони
розташовані.
 
   5. Міністерству оборони, Міністерству  внутрішніх  справ,
Адміністрації Державної прикордонної служби, Службі безпеки, іншим
державним органам, які здійснюють управління військовим майном,
разом  з  Фондом  державного  майна, Міністерством фінансів,
Міністерством економіки та Державним комітетом із  земельних
ресурсів внести у місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів
України переліки об'єктів нерухомого військового майна, які можуть
бути  продані  разом із земельними ділянками, на яких вони
розташовані.
 
   6. Міністерству економіки, Фондові державного майна за участю
інших  суб'єктів  управління  об'єктами  державної  власності
підготувати та внести у місячний строк на розгляд Кабінету
Міністрів  України проекти нормативно-правових актів стосовно
удосконалення процедури управління об'єктами державної власності,
зазначеними у пункті 1 цієї постанови.
 
   7. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
   8. Визнати такими, що втратили  чинність,  розпорядження
Кабінету Міністрів  України  від  24 грудня 2007 р. N 1231
( 1231-2007-р ) "Деякі питання розпорядження об'єктами державної
власності" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 99, ст. 3587) і
від 5 березня 2008 р. N 405 ( 405-2008-р ) "Про доповнення
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2007 р.
N 1231" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 517).
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 25
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 2 квітня 2008 р. N 313
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
 
   1. В абзаці другому пункту 12  Положення  про  порядок
відчуження  та  реалізації  військового  майна Збройних Сил,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 1-2, ст. 26; 2002 р., N 14, ст. 740, N 29, ст. 1369; 2005 р.,
N 21, ст. 1133, N 34, ст. 2075, N 42, ст. 2657; 2007 р., N 16,
ст. 600, N 64, ст. 2506), слова "(за конкурсом)" виключити.
 
   2. У Порядку відчуження  об'єктів  державної  власності,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня
2007 р. N 803 ( 803-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 43, ст. 1714; 2008 р., N 6, ст. 146):
 
   у пункті 2:
 
   абзаци шостий, восьмий і одинадцятий виключити;
 
   в абзаці десятому слова "або конкурсу" виключити;
 
   у пункті 13:
 
   абзац другий виключити;
 
   у другому реченні абзацу третього слова "або за конкурсом"
виключити;
 
   у пункті 24 слова "Конкурс,  аукціон"  замінити  словом
"Аукціон";
 
   у пункті 25 слова "або конкурс" виключити;
 
   у пункті 28 слова ", у конкурсі - п'ять днів до початку його
проведення" виключити;
 
   розділ "Проведення конкурсу" виключити;
 
   підпункт 9 пункту 45 виключити;
 
   у тексті Порядку слово ", конкурс" у всіх відмінках і слова
", за конкурсом" виключити.
 
   3. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 серпня
2007 р. N 1063 ( 1063-2007-п ) "Деякі питання реалізації та
управління військовим майном" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 64, ст. 2506):
 
   1) у пункті 1 постанови слова "(за конкурсом)" виключити;
 
   2) у Порядку реалізації нерухомого військового майна Збройних
Сил  на  аукціонах  (за конкурсом), затвердженому зазначеною
постановою:
 
   у назві та пункті 1 Порядку слова "(за конкурсом)" виключити;
 
   абзаци третій і дев'ятий пункту 2 виключити;
 
   абзац п'ятий пункту 4 виключити;
 
   у пункті 6 слова "Спосіб реалізації майна (на аукціоні чи за
конкурсом)  та строк її проведення" замінити словами "Строк
реалізації майна";
 
   абзац третій пункту 12 виключити;
 
   розділ "Проведення конкурсу" виключити;
 
   у пункті 41 слова "можлива зміна фіксованих умов конкурсу, а
також" замінити словом "можливе";
 
   у тексті  Порядку  слово  "(конкурс)"  у всіх відмінках
виключити.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner