Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 197 від 19.03.2008

Про внесення змін до Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 19 березня 2008 р. N 197
                Київ
 
     Про внесення змін до Положення про проходження
    служби в Державній службі спеціального зв'язку та
    захисту інформації особами рядового і начальницького
               складу
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Положення про проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і
начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2006 р. N 1828 ( 1828-2006-п ) (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 1, ст. 22), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 49
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 березня 2008 р. N 197
 
               ЗМІНИ,
     що вносяться до Положення про проходження служби
    в Державній службі спеціального зв'язку та захисту
    інформації особами рядового і начальницького складу
             ( 1828-2006-п )
 
 
   1. Доповнити абзац другий пункту 5 після слів "начальницького
складу" словами "чи класних чинів".
 
   2. Пункти 6 і 7 викласти у такій редакції:
 
   "6. На посади рядового і молодшого начальницького складу
призначаються  особи,  які мають повну загальну середню або
професійно-технічну чи вищу освіту, не досягли граничного віку
перебування на службі в Держспецзв'язку, що встановлений для осіб
рядового і молодшого начальницького складу, та які не мають
військових  звань  офіцерського складу або спеціальних звань
середнього чи старшого начальницького складу або класних чинів.
 
   7. На посади середнього, старшого та вищого начальницького
складу призначаються особи, які:
 
   закінчили спеціалізовані навчальні заклади і яким присвоєно
спеціальне звання середнього, старшого чи вищого начальницького
складу;
 
   мають вищу  освіту  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
бакалавра і вище, споріднену з профілем службової діяльності на
відповідній посаді, та не досягли граничного віку перебування на
службі в Держспецзв'язку, що встановлений для осіб середнього,
старшого чи вищого начальницького складу.".
 
   3. У пункті 8:
 
   абзац перший викласти у такій редакції:
 
   "8. Особи, які проходять службу в Збройних Силах, інших
військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах,
приймаються на службу до Держспецзв'язку за їх згодою в порядку
переатестації із звільненням з попередньої служби.";
 
   абзац п'ятий викласти у такій редакції:
 
   "зарахування вислуги років на військовій службі, службі на
посадах осіб рядового чи начальницького складу в Збройних Силах,
інших військових формуваннях, правоохоронних та інших державних
органах до вислуги років у Держспецзв'язку.".
 
   4. У пункті 9:
 
   абзаци четвертий і п'ятий викласти у такій редакції:
 
   "Курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до
спеціалізованого навчального закладу і навчається за денною формою
з метою здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного
рівня, уклала контракт на навчання і якій присвоєно під час
призначення на посаду спеціальне звання рядового чи сержанта
Держспецзв'язку, або таке звання вона мала на час вступу до
навчального закладу і не перебувала на службі в Держспецзв'язку.
 
   Слухач - особа, яка в установленому порядку зарахована до
спеціалізованого навчального закладу і навчається за денною формою
з метою здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного
рівня, уклала контракт на навчання або продовжує навчання за
раніше   укладеним   контрактом   з   метою   здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра і має присвоєне під час
проходження попередньої служби або навчання спеціальне звання від
рядового до лейтенанта Держспецзв'язку включно.".
 
   5. В абзаці п'ятому пункту 37 слова "курсантами (слухачами)"
замінити словом "особами".
 
   6. У пункті 38:
 
   в абзаці третьому слова "курсантами (слухачами)" замінити
словами "особами, прийнятими до";
 
   абзац п'ятий замінити двома абзацами такого змісту:
 
   "Контракт на навчання укладається з особами, які прийняті на
навчання до спеціалізованих навчальних закладів і яким виповнилося
18 років, а у разі, коли вони на час прийняття не досягли
зазначеного віку, - після закінчення першого курсу. При цьому
однією з умов контракту на навчання є зобов'язання проходити
службу в Держспецзв'язку протягом п'яти років після закінчення
навчання. У разі відмови укласти контракт на навчання особа
відраховується із спеціалізованого навчального закладу.
 
   Особи, з якими укладено контракт на навчання, призначаються
на посади курсантів чи слухачів.".
 
   У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно
абзацами сьомим - дев'ятим.
 
   7. Пункт 39 викласти у такій редакції:
 
   "39. Контракт набирає чинності з дня, зазначеного у наказі
про:
 
   призначення на посаду при прийнятті на службу;
 
   зарахування на навчання за контрактом;
 
   продовження випускником спеціалізованого навчального закладу
служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу;
 
   продовження служби за новим контрактом.
 
   Про день набрання чинності контрактом робиться відповідний
запис в обох примірниках контракту.".
 
   8. Абзац четвертий пункту 40 викласти у такій редакції:
 
   "день закінчення  навчання  курсантом  чи  слухачем  у
спеціалізованому навчальному закладі, який передує дню продовження
ним служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу.".
 
   9. Абзаци перший і другий пункту 43 викласти у  такій
редакції:
 
   "43. Особам, які проходять службу в Збройних Силах, інших
військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах
або  перебувають у запасі Збройних Сил чи інших військових
формувань (далі  -  запас)  і  приймаються  на  службу  до
Держспецзв'язку, присвоюються в порядку переатестації спеціальні
звання Держспецзв'язку, відповідні тим військовим або спеціальним
званням (класним чинам), які вони мають на час прийняття на службу
до Держспецзв'язку.
 
   У разі прийняття на службу до Держспецзв'язку на посади
рядового чи начальницького складу осіб, які перебувають у запасі
та мають, крім військових, спеціальні звання (класні чини), їм
присвоюються  в  порядку  переатестації  спеціальні  звання
Держспецзв'язку, рівноцінні вищому із зазначених військових звань
запасу або спеціальних звань (класних чинів) згідно з пунктами
44-53 і 59 цього Положення.".
 
   10. Пункти 44, 45, 49 і 50 викласти у такій редакції:
 
   "44. Спеціальне звання рядового Держспецзв'язку присвоюється
особам, які не мають військових чи спеціальних звань або мають
військове звання солдата, матроса, старшого солдата (старшого
матроса) чи відповідне спеціальне звання та прийняті на службу на
посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання
рядового  Держспецзв'язку,  чи  прийняті  (навчаються)  до
спеціалізованих навчальних закладів та уклали контракт на навчання
і призначені на посаду курсанта.
 
   45. Спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку присвоюється:
 
   особам, які не мають військових чи спеціальних звань або
мають військове звання не вище за звання старшини (головного
корабельного старшини) чи відповідне спеціальне звання та прийняті
на службу на посади, за якими штатним розписом передбачено
спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку;
 
   особам, які мають спеціальне звання рядового Держспецзв'язку,
одночасно з призначенням на посади, за якими штатним розписом
передбачено спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку;
 
   особам, які  прийняті  (навчаються)  до  спеціалізованих
навчальних закладів, уклали контракт на навчання, мають військове
звання запасу від старшого солдата (старшого матроса) до старшини
(головного корабельного старшини) включно чи відповідне спеціальне
звання  та призначені на посади, за якими штатним розписом
передбачено спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку.";
 
   "49. Спеціальне звання молодшого лейтенанта Держспецзв'язку
присвоюється:
 
   курсантам (слухачам) спеціалізованих навчальних закладів, які
здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
та  підписали  контракт  про  подальше проходження служби в
Держспецзв'язку чи продовжують навчання у зазначених закладах з
метою здобуття кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем
магістра;
 
   особам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем бакалавра, споріднену з профілем службової діяльності на
відповідній посаді, та проходять службу в Держспецзв'язку на
посадах  (призначаються  на  посади) середнього або старшого
начальницького складу чи приймаються на службу до Держспецзв'язку
за контрактом і не мають при цьому вищих за зазначене військових
або спеціальних звань.
 
   50. Спеціальне   звання   лейтенанта   Держспецзв'язку
присвоюється:
 
   курсантам (слухачам) спеціалізованих навчальних закладів, які
здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
та  підписали  контракт  про  подальше проходження служби в
Держспецзв'язку;
 
   молодшим лейтенантам Держспецзв'язку, в яких закінчився строк
вислуги у такому званні;
 
   особам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста, магістра, споріднену з профілем службової
діяльності  на  відповідній  посаді,  та проходять службу в
Держспецзв'язку на посадах (призначаються на посади) середнього
або старшого начальницького складу чи приймаються на службу до
Держспецзв'язку за контрактом і не мають при цьому вищих за
зазначене військових або спеціальних звань (класних чинів).".
 
   11. В абзаці другому пункту 54 слова ", а у разі, коли
Головою Держспецзв'язку є особа, яка не має спеціального звання, -
першим  заступником  Голови  за  погодженням  з  Головою
Держспецзв'язку" виключити.
 
   12. У пункті 71:
 
   в абзацах шостому, дев'ятому і десятому слова "рядового і
начальницького" замінити словами "рядового чи начальницького";
 
   в абзаці  восьмому  слово  "військоволікарською" замінити
словами "військово-лікарською";
 
   у першому реченні абзацу одинадцятого слова "по особовому
складу" замінити словами "про особовий склад".
 
   13. В абзаці першому пункту 72 слова "середнього, старшого і
вищого" замінити словами "рядового і".
 
   14. У першому реченні абзацу першого пункту  76  слова
"рядового  або начальницького" замінити словами "рядового чи
начальницького".
 
   15. В абзаці  другому  пункту  79  слова  "рядового  і
начальницького" замінити словами "рядового чи начальницького";
 
   16. У першому реченні абзацу другого пункту 80 слова "строку
контракту за віком" замінити словами "строку контракту, за віком".
 
   17. У пункті 91 виключити:
 
   в абзаці другому слова "або за погодженням із СБУ у запас СБУ
(з постановкою на військовий облік)";
 
   в абзаці шостому слова "(орган СБУ)".
 
   18. У пункті 92:
 
   у підпункті 6 слова "рядового і начальницького" замінити
словами "рядового чи начальницького";
 
   доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
   "За кожним фактом невиконання умов контракту може проводитись
службове розслідування.
 
   Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби за
підпунктами 6 і 8 цього пункту не може здійснюватися  без
попередньо проведеного службового розслідування.
 
   Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби
здійснюється начальником, до повноважень якого належить прийняття
цих осіб на службу відповідно до займаних ними посад або посад, за
якими вони зараховані у розпорядження.".
 
   19. В абзаці першому пункту 94 слова "з військової служби"
замінити словами "із служби".
 
   20. Доповнити абзац четвертий пункту 96 після слова "посад"
словами "або посад, за якими вони зараховані у розпорядження".
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner