Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 84 від 19.03.2008

Про невідкладні заходи із забезпечення подальшого розвитку академічного літературознавства


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
             19.03.2008 N 84
 
 
       Про невідкладні заходи із забезпечення
    подальшого розвитку академічного літературознавства
 
 
   Заслухавши й  обговоривши  доповідь  директора  Інституту
літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України академіка НАН України
М.Г.Жулинського  про  стан  проблеми й перспективи розвитку
академічного літературознавства, Президія НАН України відзначає,
що впродовж свого існування інститут зарекомендував себе як
провідна літературознавча установа України,  яка  спільно  з
Львівським відділенням здійснює дослідження історії й сучасного
розвитку української літератури, літератури зарубіжних країн,
компаративістики, розробляє теоретичні та методологічні проблеми
сучасного літературознавства, працює в напрямі переосмислення
замовчуваних радянською літературознавчою наукою явищ та імен,
введення їх у науковий обіг, в університетські та  шкільні
програми.
   Свідченням високої  оцінки  праці вчених цих академічних
установ є удостоєння Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка
таких праць, як Зібрання творів І.Я.Франка у 50 томах, "Історія
української літератури XX ст." (у 2-х кн.), "Із забуття - в
безсмертя (Сторінки призабутої спадщини)" академіка НАН України
М.Г.Жулинського, "Україна  очима Заходу: Рецепція України  в
Західній Європі XI-XVIII ст." члена-кореспондента НАН України
Д.С.Наливайка, а також їх широке міжнародне визнання.  Лише
впродовж останнього десятиріччя в перекладах та мовою оригіналу
видано такі ґрунтовні праці, як "Мистецтво роману і XX століття"
академіка НАН України Д.В.Затонського (Німеччина), "Франко - не
Каменяр"  члена-кореспондента  НАН  України  Т.І.Гундорової
(Австралія), "Українська літературна цивілізація" О.Я.Пахльовської
(Італія), "Польськомовна українська поезія кінця XVI - початку
XVIII ст." Р.П.Радишевського (Польща), "Український футуризм.
Вибрані сторінки", упорядковано членом-кореспондентом НАН України
М.М.Сулимою (Угорщина) тощо.
   Із урахуванням   провідної   ролі   у   вітчизняному
літературознавстві саме на ці  академічні  наукові  установи
покладені завдання справді загальнонаціональної ваги і значення,
на здійсненні яких сьогодні зосереджені зусилля вчених. Це -
написання  фундаментальної  академічної  "Історії  української
літератури" у 12 томах, підготовка до видання  чотиритомної
Шевченківської  й  п'ятитомних  Української  літературної  й
Франківської енциклопедій, стотомного зібрання творів І.Я.Франка,
Повного зібрання творів Т.Г.Шевченка у 12 томах, повних зібрань
творів Лесі Українки й Олеся Гончара, а також творів багатьох
інших письменників - у серіях "Бібліотека української літератури"
у 200 томах та "Бібліотека світової літератури" у 250 томах.
   Разом з тим Президія НАН України відзначає, що в реалізації
зазначених  завдань  та  з  огляду  на перспективи розвитку
академічного літературознавства відповідно до сучасних наукових
вимог  існує ціла низка нерозв'язаних проблем. У важкі для
академічної  науки  1990-ті  роки  Інститут   літератури
ім. Т.Г.Шевченка НАН України не зміг уникнути значних кадрових
втрат, у зв'язку з чим фактично припинили своє існування такі
важливі  не  лише  для  інституту, а й всього вітчизняного
літературознавства структурні підрозділи, як відділи славістики та
русистики. Назріла необхідність створення нових підрозділів -
відділу літературної критики, науково-бібліографічного центру в
цьому інституті та секторів полоністики й літературної критики - у
його Львівському відділенні. Гострою  є  проблема  кадрового
забезпечення  зазначених  підрозділів  та кадрового зміцнення
відділів франкознавства, літературного процесу в Західній Україні,
давньої української літератури, рукописних фондів і текстології.
Вирішення цих проблем потребує оперативного збільшення цільового
фінансування літературознавчих установ, оскільки їхній сумарний
відсоток у базовому бюджетному фінансуванні установ Відділення
літератури, мови та мистецтвознавства НАН України (17,8%) не
відповідає ролі і завданням академічного літературознавства на
сучасному етапі.
 
   Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Доповідь директора Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка
НАН України академіка НАН України М.Г.Жулинського "Про невідкладні
заходи  із  забезпечення  подальшого  розвитку  академічного
літературознавства" взяти до відома.
 
   2. Відділенню літератури, мови та мистецтвознавства  НАН
України  (академік  НАН  України  В.Г.Скляренко)  забезпечити
розширення наукових напрямів досліджень в галузі славістики,
русистики, полоністики та літературної критики.
 
  З цією метою у місячний строк:
 
   2.1. Переглянути тематику науково-дослідних робіт Інституту
літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України та його Львівського
відділення з метою концентрації наукових досліджень на зазначених
напрямах.
 
   2.2. Спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН
України (академік НАН України М.Г.Жулинський):
   2.2.1. Опрацювати питання створення в інституті протягом II
кварталу 2008 р. відділу слов'янських літератур та відділів
російської   літератури,   літературної   критики    і
науково-бібліографічного центру  з  їх  належним  кадровим
забезпеченням  висококваліфікованими  фахівцями  відповідних
профілів.
   2.2.2. Протягом 2008 р. створити в межах відділу рукописних
фондів і текстології зазначеного інституту сектори комплектування
й збереження  фондів,  текстологічних  досліджень  і  видань
літературно-мистецької спадщини та інженерно-технічну лабораторію,
забезпечивши їх  необхідне  кадрове  та  матеріально-технічне
оснащення.
   2.2.3. Зміцнити кадровий потенціал відділів світової  та
давньої української літератури фахівцями вищої кваліфікації.
 
   2.3. Спільно з Львівським відділенням Інституту літератури
ім. Т.Г.Шевченка НАН України (Є.К.Нахлік):
   2.3.1. Опрацювати питання створення протягом 2008 р. в межах
відділу літературного процесу в Західній Україні цього відділення
секторів літературної критики та полоністики.
   2.3.2. Відділам франкознавства та літературного процесу в
Західній Україні протягом 2008 р. збільшити штатну чисельність.
 
   3. Відділенню  літератури, мови та мистецтвознавства НАН
України:
 
   3.1. Спільно з Науково-організаційним відділом Президії НАН
України в двотижневий термін підготувати на розгляд Бюро Президії
НАН  України  питання  збільшення  цільового  фінансування
літературознавчих установ НАН України.
 
   3.2. Протягом II та IV кварталів 2008 р. заслухати на
засіданнях Бюро відділення  інформацію  керівників  Інституту
літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України та його Львівського
відділення про стан реалізації невідкладних заходів із подальшого
розвитку академічного літературознавства.
 
   4. Голові Західного наукового центру НАН України та МОН
України академіку НАН України З.Т.Назарчуку забезпечити Львівське
відділення Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України
робочими приміщеннями.
 
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України та
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
 
 Президент
 Національної академії наук України
 академік НАН України                  Б.Є.Патон
 
 Перший віце-президент -
 головний учений секретар
 Національної академії наук України
 академік НАН України                   А.П.Шпак
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner