Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 179 від 12.03.2008

Про запровадження марок акцизного збору нового зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 12 березня 2008 р. N 179
                Київ
 
       Про запровадження марок акцизного збору
        нового зразка для алкогольних напоїв
            та тютюнових виробів
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
 
  { У тексті Постанови слово "липня" замінено словом "серпня",
   а слово "серпня" - словом "вересня" згідно з Постановою КМ
   N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Запровадити з 1 серпня 2008 р. марки акцизного збору
нового зразка для алкогольних напоїв ( 486а-2008-п ) залежно від
суми акцизного збору, сплаченого за одиницю маркованої продукції,
та марки акцизного збору нового зразка для тютюнових виробів
( 486а-2008-п ).
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 486
( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
 
   2. Внести до Положення про виробництво, зберігання, продаж
марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і
маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567
( 567-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 761,
N 42, ст. 2224, N 45, ст. 2357; 2004 р., N 12, ст. 748; 2005 р.,
N 16, ст. 838, N 22, ст. 1211), зміни, що додаються.
 
   3. Державній податковій адміністрації припинити з 1 серпня
2008 р. продаж марок акцизного збору попереднього зразка (далі -
марки попереднього зразка).
 
   Установити, що  закуплені  марки  попереднього  зразка
застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових
виробів до їх повного використання у період до 1 вересня 2008 р.,
а алкогольні напої та тютюнові вироби з такими марками перебувають
в обігу до повної реалізації в межах строку придатності для
споживання. { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
 
   Імпортування (ввезення, пересилання) алкогольних напоїв та
тютюнових виробів з марками попереднього зразка дозволяється в
разі, коли такі марки було придбано до 1 серпня 2008 р. в
установленому  законодавством порядку, а алкогольні напої та
тютюнові вироби з такими марками перебувають в обігу до повної
реалізації в межах строку придатності для споживання. { Абзац
третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 486
( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
 
   4. Міністерству фінансів разом  з  Державною  податковою
адміністрацією, Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ і
Міністерством юстиції розробити та подати до 20 березня 2008 р.
Кабінетові Міністрів України зразки нових марок акцизного збору
для алкогольних напоїв.
 
   5. Державній податковій адміністрації забезпечити:
 
   проведення  інвентаризації станом на 1 вересня 2008 р.
залишків невикористаних марок попереднього зразка у продавців
марок, на підприємствах - виробниках та в імпортерів алкогольних
напоїв та тютюнових виробів; { Абзац другий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 486 ( 486-2008-п ) від
21.05.2008 }
 
   прийняття залишків невикористаних марок попереднього зразка,
повернутих продавцям підприємствами - виробниками та імпортерами
алкогольних напоїв та тютюнових виробів відповідно до актів
інвентаризації; { Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
 
   знищення зазначених  залишків   на   підставі   актів
інвентаризації;
 
   узагальнення за результатами інвентаризації та подання до
15  вересня 2008 р. державному спеціалізованому підприємству
Міністерства фінансів окремої рознарядки на виготовлення марок
акцизного збору нового зразка для обміну на невикористані марки
попереднього зразка, виявлені під час інвентаризації;
 
   безоплатну видачу до 1 жовтня 2008 р. марок акцизного збору
нового зразка підприємствам - виробникам та імпортерам алкогольних
напоїв в обмін на повернуті марки попереднього зразка залежно від
вмісту спирту етилового в горілці чи лікеро-горілчаних виробах або
виду виноробної продукції і марок акцизного збору нового зразка
для тютюнових виробів, для маркування яких такі марки були
придбані. { Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
 
   6. Міністерству фінансів:
 
   забезпечити до 20 вересня 2008 р. виготовлення та доставку
державним  спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів
Державній податковій адміністрації марок акцизного збору нового
зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів згідно з
окремою рознарядкою; { Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови
КМ N 486 ( 486-2008-п ) від 21.05.2008 }
 
   передбачити фінансування витрат зазначеного  підприємства,
пов'язаних з виготовленням та доставкою марок акцизного збору
нового зразка за зазначеною рознарядкою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 березня 2008 р. N 179
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до Положення про виробництво,
       зберігання, продаж марок акцизного збору
    з голографічними захисними елементами і маркування
       алкогольних напоїв та тютюнових виробів
             ( 567-2003-п )
 
 
   1. В абзаці четвертому пункту 3:
 
   слова "за їх видами та платіжний документ" замінити словами
"за їх видами, платіжний документ";
 
   доповнити після слів "захисними елементами" словами ", та
звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці".
 
   2. Пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   "5. Марки на алкогольні напої та тютюнові вироби імпортного
виробництва мають фіолетовий колір, вітчизняного - зелений.
 
   Наскрізна нумерація на марках складається з двох цифр індексу
регіону України за місцезнаходженням виробника продукції, серії та
окремого для кожної марки номера. Така нумерація наноситься
паралельно довшій стороні марки. Індекси регіонів наведено у
додатку 1.
 
   Крім того, на кожну марку наносяться такі реквізити:
 
   для тютюнових виробів - напис, що складається з початкових
літер слів "тютюн імпортний" ("тютюн вітчизняний") - "ТІ" ("ТВ"),
двозначного  та однозначного числа (рік і квартал, у якому
вироблено марки), розділених скісними лініями;
 
   для алкогольних напоїв - напис, що складається з початкових
літер слів "алкоголь імпортний" ("алкоголь вітчизняний") - "АІ"
("АВ"), двох двозначних чисел (рік і місяць, у якому вироблено
марки), розділених скісними лініями, та зазначення суми акцизного
збору, сплаченої за одиницю маркованої продукції, з точністю до
тисячного знака.".
 
   3. Абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
 
   "заявку-розрахунок на  придбання  марок  та  звіт  про
використання марок,  придбаних  у  попередньому  місяці,  за
затвердженою Державною податковою адміністрацією формою у двох
примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з
відміткою продавця) - у виробника;".
 
   4. Доповнити пункт 13 після абзацу другого новим абзацом
такого змісту:
 
   "звіт про використання марок, придбаних за попередній місяць
за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у
двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий
(з відміткою продавця) - у імпортера (замовника);".
 
   У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати абзацами
четвертим - сьомим.
 
   5. У пункті 20:
 
   абзац другий викласти у такій редакції:
 
   "Для алкогольних напоїв використовуються марки із зазначенням
суми акцизного збору, сплаченого за одиницю маркованої продукції,
з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з
урахуванням діючих ставок акцизного збору, міцності продукції та
місткості тари.";
 
   абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:
 
   "Вважаються немаркованими:
 
   алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з порушенням
вимог  цього  Положення  та/або  марками,  що не видавалися
безпосередньо виробникові (імпортерові) зазначеної продукції;
 
   алкогольні напої з марками акцизного збору  попереднього
зразка, що не відповідають виду продукції та місткості тари;
 
   алкогольні напої з марками акцизного збору нового зразка, на
яких зазначення суми акцизного збору, сплаченого за одиницю
маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням
діючих ставок акцизного збору, міцності продукції та місткості
тари.".
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner