Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 126 від 27.02.2008

Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 27 лютого 2008 р. N 126
                Київ
 
       Про затвердження Порядку використання
     у 2008 році коштів, передбачених у державному
      бюджеті для здійснення фінансової підтримки
       підприємств агропромислового комплексу
        через механізм здешевлення кредитів
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 561 ( 561-2008-п ) від 18.06.2008
      N 702 ( 702-2008-п ) від 06.08.2008
      N 763 ( 763-2008-п ) від 27.08.2008
      N 789 ( 789-2008-п ) від 03.09.2008
      N 995 ( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
 ( Щодо розмірів компенсації у 2009 році відсоткової ставки
  за залученими підприємствами агропромислового комплексу
  кредитами додатково див. Постанову КМ N 199 ( 199-2009-п )
  від 26.02.2009 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  використання  у  2008  році  коштів,
передбачених у державному бюджеті ( 107-17 ) для здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через
механізм здешевлення кредитів, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 лютого 2008 р. N 126
 
               ПОРЯДОК
         використання у 2008 році коштів,
      передбачених у державному бюджеті ( 107-17 )
        для здійснення фінансової підтримки
       підприємств агропромислового комплексу
        через механізм здешевлення кредитів
 
    ( У тексті Порядку слова і цифру "в іноземній валюті
     у розмірі 6 відсотків річних" замінено словами і
     цифрами "в іноземній валюті у розмірі 8,5 відсотка
     річних" згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2008-п )
     від 12.11.2008 )
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2008 році
передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті ( 107-17 ) за
програмою  "Здійснення  фінансової  підтримки  підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів"
коштів, які спрямовуються на часткову компенсацію відсоткової
ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу у
банках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами, а також
короткостроковими кредитами, залученими у кредитних спілках (далі
- компенсація). ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
   Короткостроковим є кредит, залучений не більш як на 12,
середньостроковим - від 12 до 36, а довгостроковим - від 36 до 60
календарних місяців. До середньострокових належать також кредити,
залучені у 2005-2006 роках як довгострокові на період до 36
календарних місяців. При цьому у зв'язку з умовами, спричиненими
світовою фінансовою кризою, збільшується строк, на який було
надано кредит, на період його пролонгації банком, але не більш як
до 1 червня 2009 року. ( Абзац другий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2008-п ) від
12.11.2008 )
 
   2. Мінагрополітики здійснює протягом п'яти робочих днів за
погодженням  з  Мінфіном  розподіл  бюджетних призначень між
міністерством аграрної політики Автономної  Республіки  Крим,
головними  управліннями  агропромислового розвитку обласних і
управлінням  промисловості  та  агропромислового  розвитку
Севастопольської   міської   держадміністрацій   пропорційно
середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського
господарства (у порівнянних цінах 2005 року) за 2004-2006 роки
згідно з даними органів державної статистики за відрахуванням
обсягів  компенсаційних  коштів,  необхідних  для здешевлення
залучених протягом 2005-2007 років перехідних кредитів, обсяги
яких  підтверджуються відповідно до помісячних розрахунків у
розрізі підприємств-позичальників, поданих міністерством аграрної
політики  Автономної  Республіки Крим, головними управліннями
агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та
агропромислового    розвитку   Севастопольської   міської
держадміністрацій.
 
   Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних і управління
промисловості та  агропромислового  розвитку  Севастопольської
міської держадміністрацій передбачають протягом трьох робочих днів
після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл
бюджетних призначень не менш як 50 відсотків доведених річних
обсягів для компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами.
При цьому бюджетні кошти, передбачені для здешевлення середньо- та
довгострокових кредитів, спрямовуються в першочерговому порядку на
часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами, що надані
для реалізації інноваційних проектів, спрямованих на розвиток
агропромислового комплексу. ( Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2008-п ) від
12.11.2008 )
 
   Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
здійснюють протягом трьох робочих  днів  розподіл  бюджетних
призначень, передбачених для компенсації за короткостроковими
кредитами,  між  управліннями  агропромислового   розвитку
райдержадміністрацій   пропорційно   середньорічному  обсягу
виробництва  валової  продукції  сільського  господарства  (у
порівнянних цінах 2005 року) за 2004-2006 роки згідно з даними
органів державної статистики.
 
   Після затвердження   розподілу   бюджетних   призначень
Мінагрополітики подає протягом трьох робочих днів Державному
казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів
та планів асигнувань у розрізі регіонів пропорційно затвердженому
розподілу бюджетних призначень.
 
   Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
затверджують протягом трьох  робочих  днів  після  доведення
Мінагрополітики  інформації про розподіл бюджетних призначень
кошториси та плани асигнувань (в частині бюджетних призначень,
передбачених для компенсації за короткостроковими кредитами) в
розрізі районів та передають їх територіальним органам Державного
казначейства.
 
   3. Компенсація надається на конкурсній основі підприємствам
агропромислового  комплексу,  які  залучили  кредити (далі -
позичальники) в національній та іноземній валюті, виходячи з
відсоткової ставки банків за користування кредитами згідно з
укладеними договорами.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 561 ( 561-2008-п ) від
18.06.2008 )
 
   4. Компенсація не надається позичальникам, яких  визнано
банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, що
перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більш як за
півроку заборгованість перед державним і місцевими бюджетами та
Пенсійним фондом України.
 
   5. Компенсація за короткостроковими кредитами, залученими у
поточному  році,  та перехідними короткостроковими кредитами,
залученими у 2007 році, надається у національній валюті в розмірі
облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування
відсотків за користування кредитами, та в іноземній валюті у
розмірі 8,5 відсотка річних:
 
   сільськогосподарським підприємствам   -  за  кредитами,
залученими для покриття виробничих витрат у поточному році,
зокрема із  закупівлі  пально-мастильних  матеріалів,  кормів,
сировини для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів,
мінеральних добрив, засобів захисту рослин, насіння, молодняку
сільськогосподарських  тварин,  птиці,  яєць  для  інкубації,
обладнання, запасних частин для ремонту сільськогосподарської і
зрошувальної техніки та обладнання, оплати послуг за виконані
ремонтні роботи та енергоносіїв;
 
   рибницьким, рибальським та риболовецьким господарствам, які
провадять свою діяльність у внутрішніх водоймах та виключній
(морській) економічній зоні України, - для кредитування виробничих
витрат, пов'язаних із закупівлею  зарибку,  пально-мастильних
матеріалів, кормів, ветеринарних препаратів та запасних частин для
ремонту техніки та обладнання;
 
   підприємствам споживчої кооперації - за кредитами, залученими
для закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників виробленої
ними сільськогосподарської продукції;
 
   цукровим заводам - за кредитами, залученими для покриття
виробничих витрат у поточному році, підготовки заводів до сезону
виробництва   цукру   та   закупівлі   безпосередньо   у
сільськогосподарських товаровиробників цукрового буряка;
 
   підприємствам агропромислового комплексу (хлібозаготівельні,
борошномельні,  хлібопекарські,   комбікормові,   консервні,
м'ясопереробні  та  молокопереробні підприємства, крупозаводи,
підприємства первинної обробки вовни, спиртові заводи) - виключно
за кредитами, залученими для закупівлі у сільськогосподарських
товаровиробників виробленої ними сільськогосподарської продукції;
( Абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 561 ( 561-2008-п ) від 18.06.2008, N 702 ( 702-2008-п ) від
06.08.2008 )
 
   хлібопекарським підприємствам,   зокрема   підприємствам
споживчої кооперації, - за кредитами, залученими для закупівлі
борошна, що вироблене із зерна державних ресурсів, безпосередньо в
Держкомрезерві, Аграрному фонді, ДАК "Хліб України" та її дочірніх
підприємствах;
 
   ДАК "Хліб України" та її дочірнім підприємствам  -  за
кредитами,  залученими  для  закупівлі зерна безпосередньо у
сільськогосподарських товаровиробників;
 
   визначеним в   установленому   порядку   МНС   або
Торгово-промисловою  палатою  підприємствам  агропромислового
комплексу, що зазнали збитків внаслідок пилових буревіїв, що
сталися  23-24 березня,  посухи в травні та градобою в червні
2007 р. і яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. N 549 ( 549-2007-р ) надано право на
отримання відповідної фінансової допомоги та згідно з рішеннями
конкурсних  комісій  у 2007 році надано право на отримання
компенсації за залученими у 2007 році короткостроковими кредитами
у  національній  валюті  в розмірах, передбачених кредитними
договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного
банку, та суми фактичних збитків за відрахуванням їх часткового
відшкодування згідно з прийнятими конкурсними комісіями рішеннями
щодо суми компенсації за середньостроковими кредитами в розмірах,
передбачених кредитними договорами, але  не  вище  подвійної
облікової ставки Національного банку. При цьому компенсація в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку надається
до 1 жовтня 2008 року;
 
   визначеним в   установленому   порядку   МНС   або
Торгово-промисловою палатою   підприємствам   агропромислового
комплексу, що зазнали збитків внаслідок стихійного лиха, яке
сталося в червні - липні 2008 р., і яким згідно з розпорядженнями
Кабінету Міністрів України від 28 липня  2008  р.  N  1010
( 1010-2008-р ) та від 2 серпня 2008 р. N 1045 ( 1045-2008-р )
надано право на отримання часткової компенсації втрат та/або на
часткове відшкодування збитків і згідно з рішеннями конкурсних
комісій надано право на отримання компенсації за залученими
виключно  у  поточному році короткостроковими та перехідними
короткостроковими кредитами, залученими у 2007 році у національній
валюті в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище
подвійної облікової ставки Національного банку, та суми фактичних
збитків за відрахуванням їх часткового відшкодування згідно з
прийнятими конкурсними комісіями рішеннями щодо суми компенсації
за середньо- та довгостроковими кредитами в розмірах, передбачених
кредитним договорами, але не вище подвійної облікової ставки
Національного банку. При цьому компенсація в розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку надається до 1 жовтня 2009
року. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 702
( 702-2008-п ) від 06.08.2008; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 789 ( 789-2008-п ) від 03.09.2008 )
 
   Підприємствам агропромислового           комплексу
(сільськогосподарські,   хлібозаготівельні,   борошномельні,
хлібопекарські, комбікормові, крупозаводи, спиртові заводи, ДАК
"Хліб України" та її дочірні підприємства) за короткостроковими
кредитами, залученими виключно у поточному році для закупівлі
продовольчого та фуражного зерна урожаю 2008 року за умови
закупівлі продовольчого зерна за цінами, які склалися на біржовому
ринку  на  дату  його  закупівлі, але не нижче мінімальних
закупівельних цін та фуражного зерна за цінами, які склалися на
біржовому ринку на дату його закупівлі, в обсягах їх річної
потреби   за   договорами,  укладеними  безпосередньо  з
сільськогосподарськими товаровиробниками, - компенсація надається
у розмірі, передбаченому в кредитному договорі, але не вище
подвійної  облікової  ставки Національного банку. ( Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 702 ( 702-2008-п ) від
06.08.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 789
( 789-2008-п ) від 03.09.2008 )
 
   6. Компенсація за середньостроковими кредитами, залученими у
поточному  році,  перехідними  середньостроковими  кредитами,
залученими у 2007 році, а також за перехідними середньостроковими
кредитами, залученими у 2005-2006 роках (за умови, що сума
відсотків  за користування такими кредитами та за додатково
укладеними договорами, предметом яких є надання банківських послуг
(розрахункове обслуговування кредиту, розгляд кредитного проекту,
управління кредитом, консультаційні послуги), не перевищувала у
національній  валюті  20  відсотків  річних)  - надається у
національній валюті в розмірі облікової ставки Національного банку
на дату нарахування відсотків за користування кредитами та в
іноземній валюті у розмірі 8,5 відсотка річних:
 
   сільськогосподарським підприємствам  -  за   кредитами,
залученими для:
 
   - придбання племінної  худоби   та   основних  засобів
сільськогосподарського   призначення,   в   тому   числі
сільськогосподарської  та  зрошувальної  техніки  вітчизняного
виробництва,  сільськогосподарської  та  зрошувальної  техніки
іноземного виробництва, придбаної у 2005-2006 роках, а також у
2007  році  згідно з переліком сільськогосподарської техніки
іноземного виробництва, що придбавається сільськогосподарськими
підприємствами  в  2007  році  через  механізм  здешевлення
середньострокових кредитів, затвердженим розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. N 901 ( 901-2007-р ), і
придбаної у 2008 році нової техніки та обладнання, аналоги яких не
виробляються в Україні, згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів
України переліком, обладнання для заводів з переробки харчових
продуктів, тваринницьких та птахівничих комплексів; ( Абзац третій
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 561
( 561-2008-п ) від 18.06.2008 )
 
   - здійснення  витрат,  пов'язаних  з  будівництвом  і
реконструкцією  виробничих  об'єктів  сільськогосподарського
призначення, заводів з переробки харчових продуктів, тваринницьких
і птахівничих комплексів та систем зрошення;
 
   - придбання кормів, сировини для виробництва комбікормів;
 
   підприємствам агропромислового комплексу (хлібозаготівельні,
борошномельні,  хлібопекарські,   комбікормові,   консервні,
м'ясопереробні та молокопереробні підприємства, підприємства з
обробки  насіння,  підприємства  з  первинної обробки вовни,
крупозаводи), зокрема підприємствам споживчої кооперації, - лише
за  кредитами,  залученими  для  будівництва і реконструкції
виробничих  об'єктів  та  закупівлі  обладнання  вітчизняного
виробництва  для  переробки  сільськогосподарської  продукції,
закупівлі у сільськогосподарських товаровиробників виробленої ними
сільськогосподарської продукції, а також закупівлі за біржовими
контрактами сировини для виробництва комбікормів; ( Абзац шостий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 561
( 561-2008-п ) від 18.06.2008 )
 
   ремонтним і  сервісним  підприємствам  агропромислового
комплексу - за кредитами, залученими для закупівлі технологічного
обладнання   вітчизняного   виробництва   для   ремонту
сільськогосподарської техніки;
 
   підприємствам агрохімсервісного   обслуговування  -  за
кредитами, залученими для придбання  спеціалізованої  техніки
вітчизняного виробництва для внесення органічних та мінеральних
добрив, хімічних меліорантів, засобів захисту та регуляторів росту
рослин;
 
   рибницьким, рибальським та риболовецьким господарствам, які
провадять діяльність у внутрішніх водоймах та виключній (морській)
економічній  зоні  України,  - за кредитами, пов'язаними із
закупівлею обладнання та запасних частин для ремонту техніки та
суден;
 
   визначеним в   установленому   порядку   МНС   або
Торгово-промисловою  палатою  підприємствам  агропромислового
комплексу, що зазнали збитків внаслідок пилових буревіїв, що
сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в червні
2007 р. і яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2007 р. N 549 ( 549-2007-р ) надано право на
отримання відповідної фінансової допомоги та згідно з рішеннями
конкурсних комісій у 2007 році надано право  на  отримання
компенсації за залученими у 2007 році середньостроковими кредитами
у національній валюті в  розмірах,  передбачених  кредитними
договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного
банку, та суми фактичних збитків, за відрахуванням їх часткового
відшкодування згідно з прийнятими конкурсними комісіями рішеннями
щодо суми компенсації за короткостроковими кредитами в розмірах,
передбачених  кредитними  договорами,  але не вище подвійної
облікової ставки Національного банку. При цьому компенсація в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку надається
до 1 жовтня 2008 року.
 
   Визначеним в   установленому   порядку   МНС   або
Торгово-промисловою палатою   підприємствам   агропромислового
комплексу, що зазнали збитків внаслідок стихійного лиха, яке
сталося в червні - липні 2008 р., і яким згідно з розпорядженнями
Кабінету Міністрів  України  від  28  липня 2008 р. N 1010
( 1010-2008-р ) та від 2 серпня 2008 р. N 1045 ( 1045-2008-р )
надано право на отримання часткової компенсації втрат та/або на
часткове відшкодування збитків і згідно з рішеннями конкурсних
комісій надано право на отримання компенсації за залученими
виключно у поточному році середньостроковими та  перехідними
середньостроковими кредитами, залученими у 2005-2007 роках у
національній  валюті  в  розмірах,  передбачених  кредитними
договорами, але не вище подвійної облікової ставки Національного
банку, та суми фактичних збитків за відрахуванням їх часткового
відшкодування згідно з прийнятими конкурсними комісіями рішеннями
щодо суми компенсації за коротко- та довгостроковими кредитами в
розмірах,  передбачених  кредитними  договорами, але не вище
подвійної  облікової  ставки  Національного банку. При цьому
компенсація в розмірі подвійної облікової ставки Національного
банку надається до 1 жовтня 2009 року. ( Пункт 6 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 702 ( 702-2008-п ) від 06.08.2008; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 789 ( 789-2008-п ) від
03.09.2008 )
 
   7. Компенсація за довгостроковими  кредитами,  залученими
виключно у поточному році, надається у національній валюті в
розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату
нарахування відсотків за користування кредитами, та в іноземній
валюті у розмірі 8,5 відсотка річних:
 
   сільськогосподарським підприємствам  -  за   кредитами,
залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського
призначення, в тому числі сільськогосподарської та зрошувальної
техніки вітчизняного виробництва і нової техніки та обладнання
іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні,
згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком,
обладнання для заводів з переробки харчових продуктів;
 
   підприємствам агропромислового комплексу (хлібозаготівельні,
борошномельні,   хлібопекарські,   комбікормові,  консервні,
м'ясопереробні та молокопереробні підприємства, крупозаводи і
підприємства з обробки насіння), зокрема підприємствам споживчої
кооперації, - лише за кредитами, залученими для будівництва та
реконструкції виробничих об'єктів; ( Абзац третій пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 561 ( 561-2008-п ) від
18.06.2008 )
 
   суб'єктам господарювання  за  кредитами,  залученими  для
будівництва та реконструкції оптових ринків сільськогосподарської
продукції, які згідно  з  проектно-кошторисною  документацією
призначені виключно для оптової закупівлі сільськогосподарської
продукції у сільськогосподарських товаровиробників та її оптової
реалізації, на яких передбачено забезпечення фітосанітарного та
ветеринарного контролю, за умови, що загальна  площа  ринку
становить не менш як 6 гектарів і діяльність оптового ринку
протягом наступних 10 років не буде перепрофільовано. У разі
невиконання  зазначених умов та виявлення фактів нецільового
використання бюджетних коштів, позичальник у місячний  строк
повинен повернути до державного бюджету одержані бюджетні кошти.
 
   Сільськогосподарським підприємствам за кредитами, залученими
у 2007 і 2008 роках для будівництва птахівничих комплексів та
систем зрошення, компенсація надається у національній валюті в
розмірі 1,2 облікової ставки Національного банку, що діє на дату
нарахування відсотків за користування кредитами, але не вище
розмірів, передбачених кредитними договорами, згідно з якими
надавався кредит, та в іноземній валюті у розмірі 8,5 відсотка
річних. ( Абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 561 ( 561-2008-п ) від 18.06.2008, N 995
( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
   Сільськогосподарським підприємствам компенсація за кредитами,
залученими у 2007 і 2008 роках для будівництва і реконструкції
приміщень,  придбання  обладнання і техніки для утримання і
обслуговування тварин (крім птиці) та закупівлі племінної худоби,
надається у національній валюті у розмірі 1,5 облікової ставки
Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за
користування  кредитами,  але не вище розмірів, передбачених
кредитними  договорами, згідно з якими надано кредит, та в
іноземній валюті у розмірі 8,5 відсотка річних. ( Пункт 7
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 561 ( 561-2008-п ) від
18.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 995
( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
   Сільськогосподарським    підприємствам,   підприємствам
агропромислового  комплексу  (хлібозаготівельні, борошномельні,
хлібопекарські, комбікормові, крупозаводи, спиртові заводи) за
довгостроковими кредитами, залученими виключно у поточному році
для будівництва елеваторів та підлогових складів для зберігання
зернових і олійних культур, компенсація надається у національній
валюті у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє
на дату нарахування відсотків за користування кредитами, але не
вище розмірів, передбачених кредитними договорами, згідно з якими
надано кредит, та в іноземній валюті у розмірі 8,5 відсотка
річних. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 702
( 702-2008-п ) від 06.08.2008 )
 
   Визначеним в   установленому   порядку   МНС   або
Торгово-промисловою  палатою  підприємствам  агропромислового
комплексу, що зазнали збитків внаслідок стихійного лиха, яке
сталося в червні - липні 2008 р., і яким згідно з розпорядженнями
Кабінету Міністрів  України  від  28  липня 2008 р. N 1010
( 1010-2008-р ) та від 2 серпня 2008 р. N 1045 ( 1045-2008-р )
надано право на отримання часткової компенсації втрат та/або
часткового відшкодування збитків та згідно з рішеннями конкурсних
комісій надано право на отримання компенсації, - за залученими
виключно у поточному році довгостроковими кредитами у національній
валюті в розмірах, передбачених кредитними договорами, але не вище
подвійної облікової ставки Національного банку, та суми фактичних
збитків за відрахуванням їх часткового відшкодування згідно з
прийнятими конкурсними комісіями рішеннями щодо суми компенсації
за  коротко-  та  середньостроковими  кредитами  в розмірах,
передбачених кредитним договорами, але не вище подвійної облікової
ставки Національного банку. При цьому компенсація в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку надається до 1
жовтня 2009 року. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 702 ( 702-2008-п ) від 06.08.2008; із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 789 ( 789-2008-п ) від 03.09.2008 )
 
   8. Для здійснення компенсації за короткостроковими кредитами
районні та Севастопольська міська держадміністрації утворюють
конкурсні комісії, до складу яких входять представники відповідних
управлінь агропромислового розвитку, органів державної статистики,
фінансових органів, органів державної контрольно-ревізійної і
державної податкової служб і які очолюють відповідно заступник
голови райдержадміністрації з питань агропромислового комплексу та
заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації.
 
   Конкурсні комісії оприлюднюють порядок та умови проведення
конкурсу з визначення переліку  підприємств  агропромислового
комплексу  для  надання  фінансової підтримки через механізм
здешевлення кредитів у друкованих засобах масової інформації після
надходження  інформації  про  розподіл  бюджетних призначень,
передбачених  для  здешевлення  відсоткової  ставки   за
короткостроковими кредитами на поточний рік (далі - річний обсяг
бюджетних призначень для здешевлення короткострокових кредитів),
від:
 
   міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій
- для районних конкурсних комісій;
 
   Мінагрополітики - для конкурсної комісії Севастопольської
міськдержадміністрації.
 
   Позичальники для отримання компенсації відсоткової ставки за
короткостроковими кредитами подають до конкурсних комісій заявку
за встановленою Мінагрополітики формою і такі документи:
 
   довідку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців;
 
   копію кредитного  договору, посвідчену відповідним банком
(кредитною спілкою), та копії додатково укладених договорів між
позичальником та банком;
 
   виписку банку (кредитної спілки) про отримання позичальником
кредиту;
 
   графік погашення кредиту та сплати  відсотків  за  ним,
посвідчений банком або кредитною спілкою;
 
   фінансову звітність за останній рік або звітність за останній
звітний період (форма N 1 "Баланс" ( z0067-07 ), форма N 2 "Звіт
про  фінансові  результати") ( z0397-99 ) - для підприємств
агропромислового комплексу, в тому числі новостворених; фінансову
звітність,  що складається з балансу і звіту про фінансові
результати діяльності, - для суб'єктів малого підприємництва;
 
   довідку,  видану органом державної податкової служби та
Пенсійного  фонду  України  ,  про  відсутність  (наявність)
заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до
Пенсійного  фонду  України, а також довідку про відсутність
(наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з
доходів фізичних осіб, підписану в установленому порядку та
скріплену печаткою позичальника; ( Абзац одинадцятий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 763 ( 763-2008-п ) від
27.08.2008 )
 
   довідку про банківські реквізити позичальника;
 
   копії документа про оплату та видаткової накладної (акта
приймання-передачі)   на   придбання   основних   засобів
сільськогосподарського призначення; ( Пункт 8 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
   письмове зобов'язання позичальника повернути у місячний строк
до  бюджету  одержані  бюджетні  кошти  у разі встановлення
контролюючими органами факту їх незаконного одержання (за винятком
одержання бюджетних коштів за наявності у нього заборгованості
перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, яку
сільськогосподарське підприємство погасить до 1 жовтня 2008 р.)
та/або нецільового використання (у разі неповернення коштів у
зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних
облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення).
( Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 763 ( 763-2008-п ) від 27.08.2008 )
 
   При цьому в разі виявлення зазначених фактів припиняється
надання  позичальнику  будь-якої державної підтримки протягом
поточного та трьох наступних бюджетних періодів.
 
   Подані документи перевіряються секретарем конкурсної комісії
та  реєструються  в  журналі  обліку,  форму якого визначає
Мінагрополітики.
 
   Конкурсні комісії розглядають подані матеріали протягом п'яти
днів після закінчення строку подання заявки та документів у
порядку черговості реєстрації та встановлюють їх достовірність. У
першочерговому  порядку  розглядаються  матеріали,  подані
підприємствами агропромислового комплексу, зазначеними в абзаці
одинадцятому пункту 5 цього Порядку. У разі відмови у наданні
фінансової підтримки позичальнику надсилається у триденний строк
обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови. У
разі  прийняття  позитивного рішення комісії визначають суму
компенсації для кожного позичальника в межах річного обсягу
загального фонду державного бюджету та фактичних надходжень до
спеціального  фонду  державного бюджету, доведених управлінню
промисловості  та  агропромислового  розвитку Севастопольської
міської  та  управлінням  агропромислового  розвитку районних
держадміністрацій, видають відповідну довідку позичальнику та
включають його до реєстру позичальників, які мають право на
компенсацію за короткостроковими кредитами. Форму довідки та
реєстру визначає Мінагрополітики. ( Абзац пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 702 ( 702-2008-п ) від
06.08.2008 )
 
   9. Для здійснення компенсації за середньо- та довгостроковими
кредитами Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та
Севастопольська міська держадміністрації  утворюють  конкурсні
комісії, до складу яких входять представники відповідних управлінь
агропромислового  розвитку,  органів  державної  статистики,
фінансових органів, органів державної контрольно-ревізійної і
державної податкової служб, управлінь Національного банку і які
очолюють відповідно заступник Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, заступник голови облдержадміністрації з питань
агропромислового  комплексу, заступник голови Севастопольської
міськдержадміністрації.
 
   Підприємства агропромислового  комплексу,  що  провадять
господарську діяльність не за місцем їх реєстрації, для отримання
компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами звертаються
до конкурсних комісій Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
облдержадміністрацій, за  короткостроковими  кредитами  -  до
конкурсних   комісій  Севастопольської  міської,  районних
держадміністрацій за місцем провадження діяльності.
 
   Конкурсні комісії оприлюднюють порядок та умови проведення
конкурсу щодо визначення переліку підприємств агропромислового
комплексу для надання фінансової  підтримки  через  механізм
здешевлення кредитів у друкованих засобах масової інформації після
надходження інформації  про  розподіл  бюджетних  призначень,
передбачених для здешевлення відсоткової ставки за середньо- та
довгостроковими кредитами на поточний рік (далі - річний обсяг
бюджетних призначень для здешевлення середньо- та довгострокових
кредитів), від Мінагрополітики.
 
   Для отримання компенсації за кредитами позичальник подає до
конкурсної комісії заявку за затвердженою Мінагрополітики формою,
документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку, а також завірену в
установленому порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію
інноваційного проекту (у разі реалізації ним такого проекту). Крім
того, зазначені в абзаці четвертому пункту 7 цього Порядку
суб'єкти подають завірені в установленому порядку копії: ( Абзац
четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 995 ( 995-2008-п )
від 12.11.2008 )
 
   документів, що підтверджують право власності або користування
земельною  ділянкою,  на  якій  розташовано  оптовий  ринок
сільськогосподарської продукції;
 
   проектно-кошторисної документації    на    будівництво
(реконструкцію) оптового ринку сільськогосподарської продукції.
 
   Подані документи перевіряються секретарем конкурсної комісії
та  реєструються  в  журналі  обліку,  форму якого визначає
Мінагрополітики.
 
   Переможці конкурсу  визначаються  за  такими  основними
критеріями:
 
   виконання у  повному  обсязі  зобов'язань щодо погашення
кредитів, залучених у попередні роки;
 
   залучення кредиту   для   будівництва   (реконструкції)
тваринницьких і птахівничих ферм та комплексів, доїльних залів та
придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва;
 
   відсутність простроченої  заборгованості  за  кредитами,
залученими державою або під державні гарантії і наданими для
закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва,
переданої  сільськогосподарським  товаровиробникам  та  іншим
суб'єктам  господарювання,   а   також   за   вітчизняну
сільськогосподарську  техніку, отриману на умовах фінансового
лізингу в минулі роки;
 
   реалізація  інноваційного  проекту,  що пройшов державну
реєстрацію в установленому законодавством порядку. ( Пункт 9
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 995 ( 995-2008-п ) від
12.11.2008 )
 
   Конкурсні комісії в межах доведених річних обсягів бюджетних
призначень для здешевлення середньо- та довгострокових кредитів
визначають районні ліміти бюджетних асигнувань для компенсації за
середньо- та довгостроковими кредитами пропорційно відношенню
середньорічних обсягів виробництва валової продукції сільського
господарства кожного району до середньорічних обсягів виробництва
валової продукції  сільського  господарства  у  регіоні  за
2004-2006 роки  (у  порівнянних цінах 2005 року), виробленої
позичальниками, які відповідають вимогам пунктів 4 і 6 цього
Порядку,  за  відрахуванням  обсягів  компенсаційних  коштів,
необхідних для здешевлення наданих у 2005-2007 роках перехідних
кредитів, обсяги яких підтверджуються відповідно до помісячних
розрахунків  в  розрізі  підприємств-позичальників,  поданих
міністерством  аграрної  політики Автономної Республіки Крим,
головними управліннями агропромислового розвитку  обласних  і
управлінням  промисловості  та  агропромислового  розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій.
 
   Конкурсні комісії розглядають подані матеріали протягом п'яти
днів після закінчення строку подання заявки та документів у
порядку  черговості  їх реєстрації, крім матеріалів, поданих
підприємством агропромислового комплексу, яке реалізує інноваційні
проекти,  що  розглядаються  у  першочерговому  порядку,  та
встановлюють достовірність таких документів. У разі відмови в
наданні фінансової підтримки позичальнику надсилається у триденний
строк  обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин
відмови. У разі прийняття позитивного рішення конкурсні комісії
визначають суму компенсації для кожного позичальника в межах
встановлених річного обсягу загального фонду державного бюджету та
фактичних надходжень до спеціального фонду державного бюджету,
доведених управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської та управлінням агропромислового розвитку
районних  держадміністрацій,  видають  відповідну  довідку
позичальнику та включають його до реєстру позичальників, які мають
право на компенсацію за середньо- та довгостроковими кредитами.
Форму довідки та реєстру визначає Мінагрополітики. ( Абзац пункту
9  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 995
( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
   10. Конкурсна комісія Ради міністрів Автономної Республіки
Крим,  обласної,  районної  та  Севастопольської  міської
держадміністрацій розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі
та документів, що додаються  до  них,  у  день  публікації
інформаційного  повідомлення щодо порядку та умов проведення
конкурсу, а закінчує за два робочих дні до початку проведення
останнього засідання конкурсної комісії.
 
   Реєстрація зазначених  документів  проводиться в день їх
надходження.
 
   Подані не в повному обсязі документи не реєструються і
повертаються  підприємству-позичальнику  у триденний строк із
зазначенням причин повернення.
 
   Заявки на участь у конкурсі розглядаються конкурсною комісією
в установлені пунктами 8 і 9 цього Порядку строки. Засідання
комісії проводяться не рідше як два рази на місяць. Останнє
засідання комісії проводиться до 22 грудня 2008 року.
 
   Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не
розглядаються.
 
   Рішення конкурсної комісії приймається на закритому засіданні
у  присутності не менш як двох третин її складу відкритим
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 
   Рішення конкурсної  комісії оформляється протоколом, який
підписують усі члени конкурсної комісії. Член комісії, який не
згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є
невід'ємною частиною протоколу.
 
   11.  Позичальникидля  отримання права на компенсацію за
короткостроковими кредитами, залученими у 2007 році, та середньо-
і довгостроковими кредитами, залученими у 2005-2007 роках, подають
заявку і документи до конкурсних комісій, зазначених відповідно у
пунктах 8 і 9 цього Порядку, та проходять конкурсний відбір на
загальних умовах відповідно до цього Порядку.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 995
( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
   12. У  разі залучення кредитів в іноземній валюті сума
компенсації визначається виходячи з офіційного курсу гривні до
іноземної  валюти, встановленого Національним банком на дату
нарахування плати за кредит.
 
   13. Позичальники, які залучили короткострокові кредити і за
результатами конкурсу отримали право на компенсацію за такими
кредитами, подають щомісяця до 7 числа  наступного  періоду
управлінням  агропромислового  розвитку районних і управлінню
промисловості та  агропромислового  розвитку  Севастопольської
міської  держадміністрацій  довідку, видану банком (кредитною
спілкою) про суму фактично сплачених позичальником відсотків за
користування короткостроковим кредитом за відповідний період з
визначенням суми, що відшкодовується позичальнику за рахунок
бюджетних коштів (далі - довідка про фактичну сплату відсотків за
короткостроковим кредитом), та копію платіжного документа про
сплату відсотків за користування такими кредитами, посвідчену
банком.
 
   Визначеним в   установленому   порядку   МНС   або
Торгово-промисловою палатою позичальникам, що зазнали збитків
внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в
травні та градобою в червні 2007 р. і яким згідно з розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18  липня  2007  р.  N  549
( 549-2007-р ) надано право на отримання фінансової допомоги та за
результатами конкурсу надано право на компенсацію за залученими у
2007 році короткостроковими кредитами в розмірах, передбачених
кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки
Національного банку, подають щомісяця до 7 числа наступного
періоду  управлінням  агропромислового  розвитку  районних  і
управлінню   промисловості  та  агропромислового  розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій довідку-розрахунок з
банку про суми плати за кредит за відповідний період. ( Абзац
другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 995 ( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
   Визначеним   в   установленому   порядку   МНС  або
Торгово-промисловою  палатою  підприємствам  агропромислового
комплексу, які зазнали збитків внаслідок стихійного лиха, що
сталося в червні - липні 2008 р., та яким згідно з розпорядженнями
Кабінету Міністрів України від 28 липня 2008 р. N 1010 (
1010-2008-р ) і від 2 серпня 2008 р. N 1045 ( 1045-2008-р ) надано
право на отримання часткової компенсації витрат та/або на часткове
відшкодування збитків і згідно з рішеннями конкурсних комісій
надано  право  на отримання компенсації за короткостроковими
кредитами, залученими виключно у поточному році, та за перехідними
короткостроковими кредитами, залученими у 2007 році, в розмірах,
передбачених  кредитними  договорами,  але не вище подвійної
облікової ставки Національного банку, подають щомісяця до 7 числа
наступного  періоду  управлінню  агропромислового  розвитку
райдержадміністрації довідку-розрахунок банку про суми плати за
кредит за відповідний період. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 995 ( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
   14. Позичальники, які залучили середньо- та довгострокові
кредити і за результатами конкурсу отримали право на компенсацію
за такими кредитами, подають щомісяця до 7 числа наступного
періоду міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням  агропромислового  розвитку  обласних  і
управлінню   промисловості  та  агропромислового  розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій довідку, видану банком
про  суму  фактично  сплачених  позичальником  відсотків  за
користування середньо- або довгостроковим кредитом за відповідний
період з визначенням суми, що відшкодовується позичальнику за
рахунок бюджетних коштів (далі - довідка про фактичну сплату
відсотків за середньо- або довгостроковим кредитом), та копію
платіжного документа про сплату відсотків за користування такими
кредитами, посвідчену банком.
 
   Визначеним в   установленому   порядку   МНС   або
Торгово-промисловою палатою позичальникам, що зазнали збитків
внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в
травні та градобою в червні 2007 р. і яким згідно з розпорядженням
Кабінету Міністрів  України  від  18  липня  2007 р. N 549
( 549-2007-р ) надано право на отримання фінансової допомоги та за
результатами конкурсу надано право на компенсацію за залученими у
2007 році середньостроковими кредитами в розмірах, передбачених
кредитними договорами, але не вище подвійної облікової ставки
Національного банку, подають щомісяця до 7 числа наступного
періоду міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головним управлінням  агропромислового  розвитку  обласних  і
управлінню   промисловості  та  агропромислового  розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій довідку-розрахунок з
банку про суми плати за кредит за відповідний період з визначенням
суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.
 
   Визначеним   в   установленому   порядку   МНС  або
Торгово-промисловою  палатою  підприємствам  агропромислового
комплексу, що зазнали збитків внаслідок стихійного лиха, яке
сталося в червні - липні 2008 р., та яким згідно з розпорядженнями
Кабінету Міністрів України від 28 липня 2008 р. N 1010 (
1010-2008-р ) і від 2 серпня 2008 р. N 1045 ( 1045-2008-р ) надано
право на отримання часткової компенсації витрат та/або на часткове
відшкодування збитків і згідно з рішеннями конкурсних комісій
надано право на отримання компенсації за середньостроковими і
довгостроковими кредитами, залученими виключно у поточному році,
та за перехідними середньостроковими кредитами, залученими у
2005-2007 роках, у розмірах, передбачених кредитними договорами,
але не вище подвійної облікової ставки Національного банку,
подають  щомісяця  до  7 числа наступного періоду Головному
управлінню  агропромислового  розвитку  облдержадміністрації
довідку-розрахунок з банку про суми плати за кредит за відповідний
період. ( Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 995
( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
   15. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються  відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками  ( z0716-04 ), затвердженого  Державним
казначейством.
 
   Мінагрополітики спрямовує бюджетні призначення міністерству
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням
агропромислового розвитку обласних і управлінню промисловості та
агропромислового    розвитку   Севастопольської   міської
держадміністрацій.
 
   Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій
спрямовують  бюджетні  кошти,  передбачені  для  здешевлення
відсоткових ставок за короткостроковими кредитами, управлінням
агропромислового розвитку райдержадміністрацій (пропорційно сумам,
затвердженим у планах асигнування).
 
   16. Управління  агропромислового  розвитку  районних  і
управління  промисловості  та  агропромислового   розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій на підставі довідки,
виданої відповідними конкурсними комісіями, довідки про фактичну
сплату відсотків за короткостроковим кредитом, копії платіжного
документа про сплату відсотків за користування таким кредитом і
поданих позичальниками згідно з пунктом 8 цього Порядку документів
затверджують та подають реєстри позичальників і платіжні доручення
органам  Державного  казначейства, які здійснюють видатки на
компенсацію за короткостроковими кредитами шляхом перерахування
коштів на поточні рахунки позичальників, відкриті в банках.
 
   Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних і управління
промисловості  та  агропромислового  розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій на підставі довідки, виданої відповідною
конкурсною комісією, довідки про фактичну сплату відсотків за
середньо- або довгостроковим кредитом, копії платіжного документа
про сплату відсотків за користування такими кредитами і поданих
позичальниками згідно з пунктом 9 цього Порядку  документів
затверджують та подають реєстри позичальників і платіжні доручення
органам Державного казначейства, які здійснюють  видатки  на
компенсацію за середньо- та довгостроковими кредитами шляхом
перерахування коштів на поточні рахунки позичальників, відкриті в
банках.
 
   17. Управління  агропромислового  розвитку  районних  і
управління  промисловості  та  агропромислового   розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій на підставі довідки,
виданої відповідними конкурсними комісіями, довідки-розрахунку
банку  про  нараховані  відсотки  за користування кредитами,
залученими у 2007 році, за відповідний період з визначенням суми,
що  відшкодовується  за  рахунок  компенсації,  і  поданих
позичальниками згідно з пунктом 8 цього Порядку  документів
затверджують та подають реєстр визначених в установленому порядку
МНС або Торгово-промисловою палатою позичальників, що зазнали
збитків внаслідок пилових буревіїв, що сталися 23-24 березня,
посухи в травні та градобою в червні 2007 р. і яким згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р.
N 549 ( 549-2007-р ) надано право на отримання  фінансової
допомоги,  та  примірник  реєстру  компенсаційних  виплат за
відповідними адміністративно-територіальними одиницями в розрізі
банків  за  затвердженою  Мінагрополітики формою та платіжні
доручення органам Державного казначейства  для  перерахування
компенсації за короткостроковими кредитами банкам, що надали
кредит.
 
   Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних і управління
промисловості та  агропромислового  розвитку  Севастопольської
міської  держадміністрацій  на  підставі  довідки,  виданої
відповідними конкурсними комісіями, довідки-розрахунку з банку про
належні  суми  плати за кредит, залучений у 2007 році, за
відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за
рахунок компенсації, і поданих позичальниками згідно з пунктом
9 цього Порядку документів затверджують  та  подають  реєстр
визначених в установленому порядку МНС або Торгово-промисловою
палатою позичальників, що зазнали збитків внаслідок  пилових
буревіїв, що сталися 23-24 березня, посухи в травні та градобою в
червні 2007 р. і яким згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 18 липня 2007 р. N 549 ( 549-2007-р ) надано право на
отримання фінансової допомоги, та примірник реєстру компенсаційних
виплат за відповідними адміністративно-територіальними одиницями в
розрізі банків за затвердженою Мінагрополітики формою та платіжні
доручення  органам  Державного казначейства для перерахування
компенсації за середньо- та довгостроковими кредитами банкам, що
надали кредит.
 
   Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації на
підставі довідки, виданої конкурсною комісією, довідки-розрахунку
з банку про належні суми плати за короткостроковими кредитами,
залученими  виключно  у  поточному  році, та за перехідними
короткостроковими кредитами,  залученими  у  2007  році,  за
відповідний період із зазначенням суми, що відшкодовується за
рахунок компенсації, і поданих позичальниками згідно з пунктом 8
цього Порядку документів затверджує та надсилає реєстр визначених
в установленому порядку МНС або Торгово-промисловою  палатою
підприємств  агропромислового  комплексу, які зазнали збитків
внаслідок стихійного лиха, що сталося в червні - липні 2008 р. та
яким згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від
28 липня 2008 р. N 1010 ( 1010-2008-р ) і від 2 серпня 2008 р.
N 1045 ( 1045-2008-р ) надано право на отримання часткової
компенсації витрат та/або на часткове відшкодування збитків, і
примірник  реєстру  компенсаційних  виплат  за  відповідною
адміністративно-територіальною одиницею в  розрізі  банків  за
затвердженою Мінагрополітики формою та платіжні доручення органам
Державного казначейства для перерахування компенсації банкам, що
надали кредит. ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 995 ( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
   Головне управління     агропромислового     розвитку
облдержадміністрації на підставі довідки, виданої відповідною
конкурсною комісією, довідки-розрахунку банку про належні суми
плати  за  середньостроковими  і  довгостроковими  кредитами,
залученими  виключно  у  поточному  році, та за перехідними
середньостроковими кредитами, залученими у 2005-2007 роках, за
відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за
рахунок компенсації, і поданих позичальниками згідно з пунктом 9
цього Порядку документів затверджують та подають реєстр визначених
в установленому порядку МНС або Торгово-промисловою  палатою
підприємств  агропромислового  комплексу,  що зазнали збитків
внаслідок стихійного лиха, що сталося в червні - липні 2008 р., та
яким згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України від
28 липня 2008 р. N 1010 ( 1010-2008-р ) і від 2 серпня 2008 р.
N 1045 ( 1045-2008-р ) надано право на отримання часткової
компенсації витрат та/або на часткове відшкодування збитків, і
примірник  реєстру  компенсаційних  виплат  за  відповідною
адміністративно-територіальною одиницею в  розрізі  банків  за
затвердженою Мінагрополітики формою та платіжні доручення органам
Державного казначейства для перерахування компенсації банкам, що
надали кредит. ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 995 ( 995-2008-п ) від 12.11.2008 )
 
   При цьому  компенсація  за коротко- і середньостроковими
кредитами відшкодовується в межах обсягу фактичних збитків, але не
вище подвійної облікової ставки Національного банку та суми
фактичних збитків за відрахуванням їх часткового відшкодування
згідно  з рішенням Кабінету Міністрів України та прийнятими
конкурсними комісіями рішеннями щодо визначення суми компенсації
відсоткової ставки за короткостроковими кредитами в розмірах,
передбачених кредитними договорами, але  не  вище  подвійної
облікової ставки Національного банку.
 
   18. Компенсація за коротко-, середньо- та довгостроковими
кредитами здійснюється за період з 1 січня до 31 грудня поточного
року.
 
   19. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій
подають щомісяця до 10 числа наступного періоду міністерству
аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням
агропромислового розвитку облдержадміністрацій  інформацію  за
затвердженою Мінагрополітики формою про використання бюджетних
коштів для здійснення компенсації за короткостроковими кредитами у
розрізі підприємств агропромислового комплексу, суми кредиту,
відсоткових  ставок,  банків  (кредитних  спілок),  цільового
використання.
 
   Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних і управління
промисловості  та  агропромислового  розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій надсилають щокварталу до 15  числа
наступного  місяця  Мінагрополітики узагальнену інформацію за
затвердженою ним формою про використання бюджетних коштів для
здійснення компенсації за коротко-, середньо- та довгостроковими
кредитами.
 
   Мінагрополітики подає щокварталу до 20 числа  наступного
місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду
Мінфіну звіт про стан виконання результативних показників з
результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
 
   20. Мінагрополітики  за  погодженням  з  Мінфіном  може
здійснювати за підсумками шести місяців і надалі щомісяця у разі
потреби  перерозподіл  невикористаних  бюджетних  асигнувань
загального та спеціального  фондів  державного  бюджету  для
компенсації за кредитами між міністерством аграрної політики
Автономної   Республіки   Крим,   головними   управліннями
агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та
агропромислового   розвитку   Севастопольської    міської
держадміністрацій пропорційно додатковій потребі в коштах понад
річний план асигнувань, необхідних для здешевлення  кредитів
відповідно до заявок, поданих конкурсними комісіями Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської
держадміністрацій за затвердженою Мінагрополітики формою.
 
   Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим,
головні управління агропромислового розвитку обласних і управління
промисловості  та  агропромислового  розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій можуть здійснювати за підсумками шести
місяців  і  надалі  щомісяця  у  разі  потреби перерозподіл
невикористаних бюджетних асигнувань загального та спеціального
фондів  державного  бюджету між управліннями агропромислового
розвитку райдержадміністрацій відповідно до абзацу другого пункту
2 цього Порядку та пропорційно додатковій потребі в коштах понад
річний план асигнувань, необхідних для здешевлення залучених
короткострокових кредитів відповідно до заявок, поданих районними
конкурсними комісіями за затвердженою Мінагрополітики формою.
 
   Конкурсні комісії Ради міністрів Автономної Республіки Крим
та обласних держадміністрацій в межах річних лімітів бюджетних
асигнувань для здешевлення середньо- та довгострокових кредитів
після проведення такого перерозподілу невикористаних бюджетних
асигнувань загального фонду державного бюджету  міністерством
аграрної  політики  Автономної  Республіки  Крим,  головними
управліннями  агропромислового  розвитку  облдержадміністрацій
коригують районні ліміти коштів для компенсації за середньо- та
довгостроковими кредитами пропорційно додатковій потребі в коштах
понад річний план асигнувань, необхідних для здешевлення таких
кредитів відповідно до заявок, поданих конкурсними комісіями
райдержадміністрацій за затвердженою Мінагрополітики формою.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner