Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 5-5 від 25.02.2008

Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління
                   Пенсійного фонду України
                   30.04.2002 N 8-2
                   ( z0441-02, z0442-02 )
                   (у редакції постанови
                   правління Пенсійного фонду
                   України
                   25.02.2008 N 5-5)
                   ( z0208-08 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 березня 2008 р.
                   за N 209/14900
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про управління Пенсійного фонду України
        в районах, містах і районах у містах
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Управління Пенсійного фонду України (далі - Фонд) у
районах, містах і районах у містах (далі - Управління) є органами
Фонду, підвідомчими відповідно головним управлінням Фонду  в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
(далі - регіональні управління), що разом з цими управліннями
утворюють систему органів Фонду.
 
   1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України та
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України,
Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261 ( 1261-2007-п ),
постановами правління, наказами Фонду, наказами та розпорядженнями
регіональних управлінь, іншими нормативно-правовими актами, а
також цим Положенням.
 
          II. Завдання, функції, права
           та обов'язки Управління
 
   2.1. Основними завданнями Управління є:
   1) облік платників страхових внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування;
   2) збирання та акумулювання в районі (місті) внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інших коштів,
призначених для пенсійного забезпечення, ведення їх обліку;
   3) призначення (перерахунок) пенсій, щомісячного довічного
утримання суддям у відставці та підготовка документів для їх
виплати;
   4) забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування
та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які
згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду та
інших джерел, визначених законодавством;
   5) ефективне та цільове використання коштів Фонду, інших
коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного довічного
грошового утримання суддям у відставці, удосконалення методів
фінансового  планування,  звітності  та  системи контролю за
витрачанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення;
   6) забезпечення  функціонування в районі (місті) системи
персоніфікованого   обліку   відомостей   у    системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
 
   2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) забезпечує  додержання  підприємствами,  установами,
організаціями та громадянами актів законодавства про пенсійне
забезпечення;
   2) планує доходи та видатки коштів Фонду в районі (місті), у
межах своєї компетенції забезпечує виконання бюджету Фонду;
   3) здійснює  реєстрацію  та  веде  облік  платників  на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на
обов'язкове державне пенсійне страхування, забезпечує надходження
страхових внесків та інших платежів до Фонду;
   4) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з виконання
бюджету, кошторису видатків на утримання Управління Фонду та
своєчасно складає і в установленому порядку подає затверджену
звітність регіональному управлінню Фонду;
   5) контролює надходження страхових внесків та інших платежів
до Фонду від підприємств, установ, організацій та громадян, збирає
у встановленому порядку відповідну звітність, проводить планові та
позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів
та інших документів щодо правильності нарахування та сплати
страхових внесків, призначення (перерахунку) і виплати пенсій,
щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та
інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок
коштів Фонду та інших джерел, визначених законодавством, цільового
використання коштів Фонду в організаціях, що здійснюють виплату і
доставку пенсій;
   6) призначає (здійснює перерахунок) і  виплачує  пенсії,
щомісячне довічне грошове утримання суддям у відставці, допомогу
на поховання та інші виплати відповідно до чинного законодавства;
   7) забезпечує ведення персоніфікованого обліку відомостей у
системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та
автоматизовану обробку інформації у районі (місті);
   8) проводить   у    межах    своїх    повноважень
інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення;
   9) інформує громадськість про свою діяльність;
   10) у межах своєї компетенції розглядає звернення, заяви та
скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань
діяльності Фонду;
   11) узагальнює та аналізує результати роботи Управління,
уносить відповідні пропозиції регіональному управлінню Фонду;
   12) взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади  та
органами  місцевого  самоврядування, правоохоронними органами,
підприємствами, установами та організаціями з питань діяльності
Фонду;
   13) організовує  професійну  підготовку  та  підвищення
кваліфікації кадрів, узагальнює та поширює прогресивні форми і
методи роботи;
   14) виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.
 
   2.3. Управління має право:
   1) отримувати безоплатно від органів  виконавчої  влади,
органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  і
організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та
господарювання, від фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності відомості, пов'язані з нарахуванням, обчисленням та
сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для
здійснення покладених на Управління завдань;
   2) проводити  планові  та  в передбачених законодавством
випадках позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в
установах, організаціях, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності бухгалтерських  книг,  звітів,  кошторисів,  інших
документів, пов'язаних із нарахуванням, обчисленням та сплатою
страхових внесків, призначенням пенсії, щомісячного довічного
грошового утримання суддям у відставці, отримувати необхідні
пояснення, довідки і відомості, зокрема письмові, з питань, що
виникають у процесі таких перевірок;
   3) вимагати від  керівників  та  інших  посадових  осіб
підприємств установ, організацій та фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності усунення виявлених фактів порушення
законодавства  про порядок нарахування, обчислення та сплати
страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Фонду
та порядку їх використання;
   вилучати в установленому законодавством порядку документи, що
підтверджують факти приховування (заниження) розміру заробітної
плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові
внески, або порушення порядку використання коштів Фонду;
   4) звертатися до господарських судів із заявою щодо порушення
справ про банкрутство платників страхових внесків;
   5) застосовувати  фінансові  санкції,   адміністративні
стягнення, передбачені законом;
   6) стягувати з платників страхових внесків їх несплачені
суми;
   7) порушувати в установленому законом порядку питання про
притягнення  до  відповідальності  осіб,  винних у порушенні
законодавства  про  загальнообов'язкове  державне  пенсійне
страхування;
   8) укладати договори про добровільну участь  у  системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
   9) перевіряти правильність витрачання коштів Фонду, проводити
перевірку цільового використання коштів Фонду в організаціях, що
здійснюють виплату і доставку пенсій;
   10) у межах своєї компетенції розпоряджатись майном і коштами
Фонду в межах затвердженого кошторису видатків.
   Управління має  також  інші  права,  передбачені  чинним
законодавством.
 
   2.4. Управління зобов'язане у процесі своєї діяльності суворо
додержуватися вимог чинного законодавства, законних інтересів
підприємств, установ, організацій та громадян.
 
          III. Керівництво Управління
 
   3.1. Управління очолює начальник, який призначається  на
посаду і звільняється з неї начальником відповідного регіонального
управління Фонду за погодженням з відповідними місцевими органами
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та Фондом.
   Начальник Управління має заступників, які призначаються на
посаду і звільняються з неї начальником відповідного регіонального
управління Фонду.
 
   3.2. Начальник Управління:
   1) керує діяльністю Управління, персонально відповідає за
виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь
відповідальності працівників Управління;
   2) подає регіональному управлінню Фонду для затвердження
штатний розпис Управління та кошторис видатків на його утримання;
   3) забезпечує виконання доведених регіональним управлінням
Фонду показників доходів та видатків;
   4) затверджує регламент роботи  і  правила  внутрішнього
трудового  розпорядку,  положення  про  структурні підрозділи
Управління, посадові інструкції працівників Управління;
   5) призначає  за  погодженням з відповідним регіональним
управлінням начальників структурних підрозділів Управління;
   6) призначає на посаду і звільняє з посади працівників
Управління;
   7) видає у межах компетенції Управління накази з питань
діяльності Управління, які є обов'язковими для виконання його
працівниками;
   8) у  встановленому  порядку  розглядає  справи  про
адміністративні  правопорушення  і  накладає  адміністративні
стягнення згідно  з  законодавством,  виносить  рішення  про
застосування фінансових санкцій;
   9) у межах своєї компетенції розпоряджається коштами та
майном Управління;
   10) представляє Управління в державних органах, громадських
організаціях,  без  доручення  підписує  документи від імені
Управління;
   11) уносить  у  разі  потреби  на розгляд регіонального
управління пропозиції з питань діяльності Фонду.
 
           IV. Прикінцеві положення
 
   4.1. Штатний розпис та кошторис видатків  на  утримання
Управління затверджуються начальником відповідного регіонального
управління Фонду.
 
   4.2. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків (у тому числі валютні), печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
 Начальник юридичного
 управління                      Т.Б.Рябцева
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner