Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 198 від 21.02.2008

Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            21.02.2008 N 198
 
 
         Про затвердження Порядку надання
     ліцензіатам з постачання електричної енергії
      за регульованим тарифом компенсації втрат
     від здійснення постачання електричної енергії,
        яка використовується для зовнішнього
          освітлення населених пунктів
 
 
   Згідно з  повноваженнями,  наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань  регулювання  електроенергетики
України", та відповідно до Порядку диференціювання за годинами
доби тарифів на  електроенергію,  яка  використовується  для
зовнішнього освітлення населених пунктів, затвердженого постановою
НКРЕ від 22.10.2004 N 1030 ( v1030227-04 ), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Порядок  надання ліцензіатам з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від
здійснення постачання електричної енергії, яка використовується
для зовнішнього освітлення населених пунктів (додається).
 
   2. Постанову НКРЕ від 04.04.2005 N 239 ( v0239227-05 ) "Про
затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення
постачання  електричної  енергії,  яка  використовується  для
зовнішнього освітлення населених пунктів" визнати такою,  що
втратила чинність.
 
   3. Ця постанова набуває чинності з 1 березня 2008 року.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр палива
 та енергетики України                  Ю.Продан
 
 Голова Антимонопольного
 комітету України                    О.Костусєв
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   21.02.2008 N 198
 
 
               ПОРЯДОК
         надання ліцензіатам з постачання
      електричної енергії за регульованим тарифом
      компенсації втрат від здійснення постачання
      електричної енергії, яка використовується
      для зовнішнього освітлення населених пунктів
 
 
   1. Цей  Порядок  розроблений  відповідно  до  Порядку
диференціювання за годинами доби тарифів на електроенергію, яка
використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів,
затвердженого постановою  НКРЕ  від  22.10.2004  N  1030
( v1030227-04 ), і встановлює порядок компенсації втрат (або
вилучення необґрунтованих прибутків) від здійснення ліцензіатом з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі -
ліцензіат) постачання електричної енергії, яка використовується
для зовнішнього освітлення населених пунктів.
 
   2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
   компенсація втрат  -  механізм  відшкодування  збитків
ліцензіатам, що виникають від здійснення постачання електричної
енергії, яка використовується для зовнішнього освітлення населених
пунктів;
   розрахунковий місяць  -  календарний  місяць,  у  якому
здійснюється компенсація втрат;
   звітний місяць - календарний місяць, що був за два місяці
перед розрахунковим;
   розпорядник системи  розрахунків  оптового  ринку   -
спеціалізована  юридична особа, яка забезпечує функціонування
оптового ринку в частині розподілу навантажень між генеруючими
джерелами  електричної  енергії,  формування  ринкової  ціни,
розрахунку платежів за електричну енергію та відповідний обмін
даними між учасниками оптового ринку.
 
   3. Компенсація втрат надається через 2 місяці після звітного
місяця за зверненням ліцензіата і  оформлюється  відповідним
рішенням НКРЕ.
   Заява ліцензіата з  постачання  електричної  енергії  за
регульованим тарифом на отримання компенсації втрат від здійснення
постачання  електричної  енергії,  яка  використовується  для
зовнішнього освітлення населених пунктів, подається на розгляд до
територіального представництва НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) не пізніше 20
числа місяця, наступного за звітним. Заява має бути підписана
керівником організації  та  скріплена  печаткою  ліцензіата
(додаток 1).
   До заяви додаються:
   розрахунок суми  компенсації  втрат  у  звітному  місяці
(додаток 2), що має бути підписаний керівником організації і
головним бухгалтером та скріплений печаткою ліцензіата;
   матеріали, що підтверджують достовірність наданої інформації
по всіх споживачах (акти звірки фактичних обсягів споживання
електроенергії споживачами у звітному місяці).
 
   4. У разі правильності заповнення та повноти даних ТП НКРЕ не
пізніше 10 числа місяця, що передує розрахунковому, надає висновок
щодо доцільності надання компенсації втрат ліцензіату, залишаючи
собі копію.
   Відповідальність за достовірність даних несе ліцензіат.
   Заяву з оригіналом висновку ТП НКРЕ та оригіналом розрахунку
суми компенсації втрат у звітному місяці ліцензіат подає до НКРЕ
не пізніше 15 числа місяця, що передує розрахунковому. У разі
надання ліцензіатом заяви з оригіналом висновку ТП НКРЕ та
оригіналом розрахунку суми компенсації втрат у звітному місяці
після 15 числа місяця, що передує розрахунковому, компенсація
втрат ліцензіату надається в наступному розрахунковому місяці.
 
   5. У  разі  невідповідності  наданих документів вимогам,
зазначеним у пункті 4 цього Порядку,  заява  на  отримання
компенсації втрат відхиляється з можливістю повторного її подання
після відповідного доопрацювання та переоформлення в десятиденний
термін.
 
   6. Відповідне ТП НКРЕ один раз у квартал здійснює вибіркову
перевірку ліцензіата стосовно достовірності наданих матеріалів
щодо обсягів відпущеної електричної енергії, яка використовується
для зовнішнього освітлення населених пунктів. За результатами
перевірки складається акт, який надається до НКРЕ.
   У разі  виявлення  недостовірності  наданої  ліцензіатом
інформації, що призвело до завищення суми компенсації втрат, НКРЕ
може позбавити ліцензіата права на отримання такої компенсації на
термін від одного до трьох місяців.
 
   7. Сума компенсації втрат розраховується за звітний місяць
згідно з фактичними обсягами відпущеної електричної енергії, яка
використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів.
   Сума компенсації втрат ліцензіату  по  i-тому  споживачу
електричної  енергії,  яка  використовується  для зовнішнього
освітлення населених пунктів, визначається за формулою:
 
        ЗОНП  2  МЗД  РТ  ЗОНП
        K   = S (E  (T  - T  )), грн,
        i   j=1  ij  j
 
   де:
   S - знак суми;
 
   РТ
   T  - роздрібний тариф на електричну енергію для споживачів
   j
j-того класу напруги, розрахований згідно з Порядком формування
роздрібного тарифу на електроенергію  для  споживачів  (крім
населення  і  населених  пунктів)  ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом, затвердженим постановою
НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ), у звітному місяці,
грн/МВт*год;
   МЗД
   E  - фактичний     обсяг  електричної  енергії, яка
   ij
використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів,
спожитої i-тим споживачем на j-тому класі напруги в межах зон
доби, що встановлені пунктом 1 Порядку диференціювання за годинами
доби тарифів на  електроенергію,  яка  використовується  для
зовнішнього освітлення населених пунктів, МВт*год;
    ЗОНП
   T   - тариф на електричну енергію, яка використовується
для  зовнішнього  освітлення населених пунктів, установлений
пунктом 1 Порядку диференціювання за годинами доби тарифів на
електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення
населених пунктів, затвердженого постановою НКРЕ, грн/МВт*год.
 
   Загальна сума, на яку ліцензіату надається компенсація втрат,
становить:
           ЗОНТ    ЗОНТ
           K   = S K   , грн.
               i i
 
   S - знак суми.
 
   8. Рішення НКРЕ щодо отримання ліцензіатами суми компенсації
втрат оформлюється постановою та надсилається не пізніше ніж за 2
дні  до  початку  розрахункового місяця Розпоряднику системи
розрахунків Оптового ринку електричної енергії (далі - ОРЕ),
ліцензіатам, ТП НКРЕ.
 
   9. Розпорядник системи розрахунків Оптового ринку враховує
розмір компенсації втрат при визначенні оптової ринкової ціни в
розрахунковому  місяці та щоденно зменшує ліцензіатам розмір
платежу за куповану/продану на ОРЕ електроенергію на 1/30 частину
(1/28, 1/29, 1/31 - у залежності від кількості днів у місяці)
розміру компенсації втрат.
 
 Начальник управління
 цінової політики                     О.Осадча
 
 
                   Додаток 1
                   До Порядку надання
                   ліцензіатам з постачання
                   електричної енергії
                   за регульованим тарифом
                   компенсації втрат
                   від здійснення постачання
                   електричної енергії,
                   яка використовується
                   для зовнішнього освітлення
                   населених пунктів
 
 
               ЗАЯВА
        ліцензіата з постачання електричної
      енергії за регульованим тарифом на отримання
      компенсації втрат від здійснення постачання
      електричної енергії, яка використовується
      для зовнішнього освітлення населених пунктів
 
 
   _____________________________________________________________
      (назва ліцензіата з постачання електричної
         енергії за регульованим тарифом)
 
просить  надати  компенсацію  втрат від здійснення постачання
електричної енергії,  яка  використовується  для  зовнішнього
освітлення населених пунктів у ________________ __________ року на
                  (місяць)
 
загальну суму _______________________________________________ грн.
               (цифрами і прописом)
 
   Зобов'язуємось:
   вести детальний  облік  фактичного споживання електричної
енергії (використовуючи окремі прилади диференційованого обліку
електричної  енергії,  унесені до Державного реєстру засобів
вимірювальної техніки, допущені до застосування в Україні), яка
використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів;
   надавати на вимогу НКРЕ додаткову інформацію і документацію.
 
 Керівник організації          __________________________
                       (П.І.Б., підпис)
 
                          М.П.
 
 "____" ____________ 200_ року
 
 
                   Додаток 2
                   До Порядку надання
                   ліцензіатам з постачання
                   електричної енергії
                   за регульованим тарифом
                   компенсації втрат
                   від здійснення постачання
                   електричної енергії,
                   яка використовується
                   для зовнішнього освітлення
                   населених пунктів
 
 
 _________________________________________________________________
     (повна назва ліцензіата з постачання електричної
         енергії за регульованим тарифом)
 
 
              РОЗРАХУНОК
         компенсації втрат від здійснення
    постачання електричної енергії, яка використовується
          для зовнішнього освітлення
       населених пунктів у ________ ______ року
                 (місяць)
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Клас  |Фактичний обсяг |Фактичний обсяг | Роздрібний |  Тариф на  |  Сума  |
|  споживачів  |споживача| електричної  | електричної  |  тариф на  |  електричну  |компенсації|
| електричної  |     | енергії, яка | енергії, яка | електричну | енергію, яка |втрат, грн |
| енергії, яка |     |використовується|використовується|  енергію,  |використовується|(с.5 -   |
|використовується|     |для зовнішнього |для зовнішнього | визначений |для зовнішнього |c.6)(*) c.4|
|для зовнішнього |     |  освітлення  |  освітлення  |  згідно з  |  освітлення  |      |
|  освітлення  |     |  населених  |  населених  |  Порядком  |  населених  |      |
|  населених  |     |  пунктів,  |  пунктів,  | формування |пунктів, спожиту|      |
|  пунктів   |     | спожитої і-тим | спожитої і-тим | роздрібного |і-тим споживачем|      |
|        |     | споживачем у | споживачем у | тарифу на  |  у межах   |      |
|        |     |звітному місяці,|межах визначених|електроенергію| визначених зон |      |
|        |     |  МВт*год   | зон доби, у  |для споживачів|  доби, що  |      |
|        |     |        |звітному місяці,|  (крім   |фактично діяв у |      |
|        |     |        |  МВт*год   | населення і |звітному місяці,|      |
|        |     |        |        | населених  | грн/МВт*год(*)|      |
|        |     |        |        |  пунктів)  |        |      |
|        |     |        |        |ліцензіатами з|        |      |
|        |     |        |        | постачання |        |      |
|        |     |        |        |електроенергії|        |      |
|        |     |        |        |   за   |        |      |
|        |     |        |        | регульованим |        |      |
|        |     |        |        | тарифом, на |        |      |
|        |     |        |        |  звітний  |        |      |
|        |     |        |        |  місяць,  |        |      |
|        |     |        |        |грн/МВт*год(*)|        |      |
|----------------+---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------|
|    1    |  2  |    3    |    4    |   5    |    6    |   7   |
|----------------+---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------|
|Споживач 1   | 1 клас |        |        |       |        |      |
|        |---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------|
|        | 2 клас |        |        |       |        |      |
|----------------+---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------|
|Споживач n   | 1 клас |        |        |       |        |      |
|        |---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------|
|        | 2 клас |        |        |       |        |      |
|----------------+---------+----------------+----------------+--------------+----------------+-----------|
|Усього     |     |        |        |       |        |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   (*) - без урахування ПДВ.
 
 Керівник організації        _____________________________
                      (П.І.Б., підпис)
 
                          М.П.
 
 Головний бухгалтер         _____________________________
                      (П.І.Б., підпис)
 
 ____________________________________
 (П.І.Б. виконавця, телефон, підпис)
 
 ____________________________________________
 (П.І.Б. начальника ТП НКРЕ, телефон, підпис)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner