Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 32 від 06.02.2008

Основні тенденції взаємодії суспільства та природи в Україні у XX столітті (географічний аспект)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
             06.02.2008 N 32
 
 
          Основні тенденції взаємодії
         суспільства та природи в Україні
        у XX столітті (географічний аспект)
 
 
   Заслухавши та    обговоривши    наукову    доповідь
члена-кореспондента НАН України Л.Г.Руденка "Основні тенденції
взаємодії суспільства та природи в Україні у  XX  столітті
(географічний  аспект)",  Президія НАН України відзначає, що
розуміння проблеми взаємодії суспільства і природи є важливим
етапом наукового пошуку у вирішенні складних процесів розвитку
природи та її складових, природокористування як на планетарному,
так і регіональному рівнях. Поява і нарощення темпів поступу
глобальної екологічної кризи, що охопила практично всі регіони
Землі, значною мірою пов'язані з інтенсивними змінами природи та
її компонентів, а також посиленням антропогенного впливу на
компоненти природи, розмір якого досяг критичної межі екологічної
ємності  планети.  Загострення  взаємовідносин  у  системі
суспільство-природа зумовили необхідність розробки нової концепції
поведінки  суспільства  в  природі  -  концепції  сталого
(збалансованого) розвитку.
   Проведені установами  НАН  України  дослідження наслідків
нераціонального  природокористування  в  Україні  дали  змогу
встановити  найважливіші  тенденції  взаємодії суспільства та
природи, а саме: прояв перманентних стресів і збільшення їхньої
частоти в процесі взаємодії суспільства та природи у XX столітті;
розширення ареалів  взаємодії,  перехід  від  локального  до
глобального рівня взаємодії; порушення механізмів саморегулювання
та рівноваги у природному середовищі, а також екологічних функцій
екосистеми;   перевищення  рівнів  екологічно  допустимого
антропогенного впливу на природу.
   Посилились два паралельні  процеси:  порушення  природних
ландшафтів внаслідок активізації антропогенного впливу і глобальне
забруднення компонентів природи, що  значно  погіршує  умови
існування людини. Це призводить до розбалансування кругообігу
речовин, до порушення природного механізму регулювання кругообігу
біогенів. Аналіз змін, що відбулись у компонентах природи, в
структурі промислового виробництва і населення України протягом XX
століття, свідчить про збільшення швидкості еволюційного розвитку.
Це проявляється в прискорених темпах змін властивостей компонентів
природи, зокрема клімату, режиму поверхневих і підземних вод,
ґрунтоутворення, ландшафтів, умов та ритму життя людини та інших
живих  організмів. Для останніх характерним є збіднення або
знищення видів, поява нових видів, невластивих для тих чи інших
ландшафтів. Фактично сучасна людина живе в значно антропогенно
порушеному природному середовищі.
   Інтенсивне земле-  і  ресурсокористування,  в  широкому
розумінні, призвело до значного антропогенного навантаження та
докорінного змінення природних ландшафтів, особливо в районах
видобутку корисних копалин, староосвоєних регіонах інтенсивного
промислового  та сільськогосподарського використання, а також
районах  радіоактивного  забруднення  внаслідок  аварії  на
Чорнобильській АЕС.
   Стратегічно розвиток взаємодії суспільства та природи  в
Україні вимагає перегляду співвідношень базових напрямів цієї
взаємодії з урахуванням того, що природне середовище вже зазнало
значних, часом незворотних змін.
   Важливим кроком на шляху до пом'якшення загрозливої ситуації,
що склалася в державі, є організація найближчим часом наукових
досліджень у стикових зонах різних наук і спрямування їх на
комплексну  оцінку  природно-ресурсного потенціалу, визначення
параметрів  екологічної  ємності  природного  і  антропогенно
порушеного навколишнього середовища, районування території України
за складністю антропогенного освоєння та ризиком  виникнення
конфліктних ситуацій.
   Ці завдання є реальними для виконання  лише  за  умови
комплексної оцінки якості природного і природно-антропогенного
середовища за різними даними, зокрема з урахуванням трендів його
розвитку,  сучасних  еколого-економічних,  еколого-правових,
екологосоціальних пріоритетів на основі опрацювання концепцій
комплексних і галузевих наукових програм.
   Враховуючи зазначене,  Президія  НАН  України  відзначає
необхідність прийняття дієвих рішень щодо опрацювання методик
оцінки екологічного стану компонентів природи, а також прийняття
відповідних державних програм.
 
   Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Наукову  доповідь  члена-кореспондента  НАН  України
Л.Г.Руденка "Основні тенденції взаємодії суспільства та природи в
Україні у XX столітті (географічний аспект)" взяти до відома.
 
   2. Відділенню наук про Землю НАН України (академік НАН
України В.М.Шестопалов), Відділенню загальної біології НАН України
(академік НАН України Д.М.Гродзинський):
 
   2.1. На виконання доручення Прем'єр-міністра України від
02.08.07 N 32235/3/1-07 щодо Указу Президента України від 20.07.07
N 658 ( 658/2007 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 15 червня 2007 року "Про стан та проблеми
імплементації Україною Рамкової конвенції ООН про зміну клімату"
протягом 2008 р. разом з відповідними міністерствами і відомствами
України взяти участь у підготовці проекту Концепції державної
кліматичної програми України щодо довгострокового прогнозу зміни
клімату та оцінки його впливу на національну економіку і систему
забезпечення  життєдіяльності  населення  України,  в  якому
передбачити, крім кліматичних параметрів, розділи, що стосуються
біологічних, агробіологічних, екологічних і економічних заходів
щодо запобігання можливим негативним наслідкам змін клімату.
 
   2.2. Продовжити роботу з реалізації Указу Президента України
"Про Національний атлас України" від 1 серпня 2001 р. N 574
( 658/2007 ) та відповідної постанови Кабінету Міністрів України
щодо підготовки  і  видання  Національного  атласу  України
( 2028-2003-п ).
 
   2.3. Протягом  2008 р. підготувати й подати на розгляд
Президії НАН України проект концепції програми  комплексного
вивчення географії конфліктів у взаємодії суспільства та природи в
Україні із залученням даних стосовно глобальних тенденцій і
регіональних особливостей, а також розробити структуру періодично
оновлюваної бази даних щодо географії конфліктів у взаємодії
суспільства та природи на території України та сусідніх держав.
 
   3. Науковій  раді  НАН  України з проблем навколишнього
середовища і сталого розвитку (академік НАН України П.Г.Костюк):
 
   3.1. Продовжити  роботу  щодо  прискорення  розгляду  та
затвердження у Верховній Раді України проекту Концепції переходу
України до сталого розвитку.
 
   3.2. Протягом II кварталу 2008 р. підготувати звернення до
Кабінету  Міністрів  України  стосовно  розробки  на  основі
затвердженої Концепції переходу України до сталого  розвитку
Національної стратегії сталого розвитку України та Національного
плану дій щодо їх впровадження. Функції основного наукового
розробника цих документів запропонувати покласти на Національну
академію наук України.
 
   3.3. Протягом 2008 р. організувати підготовку для засобів
масової інформації серії науково-популярних статей про можливі
наслідки  нераціонального  використання  природно-ресурсного
потенціалу держави, збереження навколишнього середовища і сталий
розвиток.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
 
 Президент Національної академії
 наук України академік НАН України            Б.Є.Патон
 
 Перший віце-президент -
 головний учений секретар
 Національної академії наук України
 академік НАН України                   А.П.Шпак
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner