Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 6 від 30.01.2008

Про Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" стосовно кількісного складу територіальних виборчих комісій та правом...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

            П О С Т А Н О В А
 
             30.01.2008 N 6
 
    Про Роз'яснення щодо застосування окремих положень
        Закону України "Про вибори депутатів
      Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
    місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
      стосовно кількісного складу територіальних
     виборчих комісій та правомочності їх засідань
 
 
   З метою забезпечення однакового застосування законодавства
України про місцеві вибори та у зв'язку з численними зверненнями
територіальних виборчих комісій, відповідно до статті 21, пункту 6
статті 23, частин першої, четвертої статті 26 та статті 28 Закону
України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, місцевих  рад  та  сільських, селищних, міських голів"
( 1667-15 ), керуючись статтями 12, 13, пунктами 4, 5 статті 17,
пунктами 2, 6, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію" (  1932-15  ),   Центральна   виборча   комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Роз'яснення щодо застосування окремих положень
Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів" ( 1667-15 ) стосовно кількісного складу територіальних
виборчих комісій та правомочності їх засідань (додаються).
 
   2. Цю  постанову  надіслати  Верховній  Раді  Автономної
Республіки Крим, обласним, районним, міським, районним у містах,
селищним, сільським радам.
 
   Голова Центральної виборчої комісії         В.ШАПОВАЛ
 
 
                     Додаток
             до постанови Центральної виборчої комісії
                 від 30 січня 2008 року N 6
 
              РОЗ'ЯСНЕННЯ
        щодо застосування окремих положень
    Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради
       Автономної Республіки Крим, місцевих рад
       та сільських, селищних, міських голів"
              ( 1667-15 )
      стосовно кількісного складу територіальних
     виборчих комісій та правомочності їх засідань
 
 
   Ці Роз'яснення розроблено з метою однакового застосування
відповідних положень Закону України  "Про  вибори  депутатів
Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) (далі - Закон)
щодо  кількісного складу територіальних  виборчих  комісій та
правомочності їх засідань.
 
   1. Відповідно до частини першої статті 21 Закону ( 1667-15 )
виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські, районні, міські (крім міст Києва та
Севастополя), районні у містах виборчі комісії (де обираються
районні у місті ради), селищні, сільські виборчі комісії (далі -
територіальна виборча комісія) формуються відповідно Верховною
Радою Автономної Республіки  Крим,  обласною,  Київською  та
Севастопольською міською, районною, міською, районною у місті,
селищною, сільською радою у складі голови, заступника голови,
секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 8 і не
більше 15 осіб за поданнями керівних органів місцевих організацій
політичних партій (виборчих блоків місцевих організацій партій)
(не більш як на одну особу).
 
   2. Встановлений Законом ( 1667-15  )  кількісний  склад
територіальної виборчої комісії не може змінюватися органом, який
формує територіальну виборчу комісію.
 
   У разі подання у передбаченому Законом ( 1667-15 ) порядку
керівними  органами  місцевих  організацій  політичних партій
(виборчих блоків політичних партій) до складу територіальної
виборчої комісії не менше 8 і не більше 15 кандидатур усі подані
кандидатури, що  відповідають  встановленим  вимогам  Закону
( 1667-15  ),  включаються до складу територіальної виборчої
комісії.
 
   Якщо кількість подань від місцевих організацій політичних
партій (виборчих блоків політичних партій) перевищує 15, їх участь
у формуванні територіальної виборчої комісії визначається шляхом
жеребкування, що проводиться в порядку, затвердженому постановою
Центральної виборчої комісії від 26 грудня 2005 року N 272
( v0272359-05 ) "Про Порядок жеребкування щодо участі організацій
політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у
формуванні територіальних виборчих комісій з виборів депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських
селищних,  міських голів та розподілі керівних посад у цих
комісіях".
 
   3. Територіальна виборча комісія, сформована на чергових
виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та  Севастопольської  міських,  районних,
міських, районних у містах, селищних, сільських рад та сільських,
селищних, міських голів (далі - місцеві вибори) у встановленій
Законом ( 1667-15 ) кількості, здійснює свої повноваження до
сформування не пізніш як за 90 днів до дня наступних чергових
місцевих виборів, призначених у зв'язку з закінченням визначеного
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) строку повноважень Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради та сільського,
селищного, міського голови, нового складу територіальної виборчої
комісії, крім випадків дострокового припинення повноважень усього
складу комісії або члена комісії, який входить до її складу, на
підставах та  в  порядку,  передбачених  статтею  28  Закону
( 1667-15 ).
 
   4. Відповідно до частини третьої статті 28 Закону ( 1667-15 )
повноваження усього складу територіальної виборчої комісії можуть
бути достроково припинені в установленому Законом ( 1667-15 )
порядку відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
Київською та Севастопольською міськими,  обласною,  районною,
міською, районною у місті, селищною, сільською радою, що утворили
цю комісію, або за рішенням суду в разі систематичного порушення
комісією Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших
законів України.
 
   Повноваження члена  відповідної  територіальної  виборчої
комісії  припиняються  достроково  відповідно Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, місцевою радою з підстав, встановлених
частиною четвертою статті 28 Закону ( 1667-15 ).
 
   5. У разі дострокового припинення повноважень усього складу
територіальної виборчої комісії або зменшення кількісного складу
комісії нижче від межі, встановленої частиною першою статті 21
Закону ( 1667-15 ), відповідний орган, який утворив виборчу
комісію, не пізніш як на сьомий день, але не пізніш як напередодні
дня виборів, у порядку, встановленому Законом ( 1667-15 ),
відповідно:
 
   - затверджує новий склад комісії;
 
   - включає, за наявності подань від відповідних суб'єктів, до
її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено в
кількості, що не перевищує кількісний склад відповідної комісії, в
якому її було утворено. При цьому пріоритетне право на подання
кандидатур для включення до складу виборчої комісії замість
вибулих мають місцеві організації політичних партій (виборчих
блоків місцевих організацій політичних партій) - суб'єкти подання
кандидатур членів комісії, повноваження яких достроково припинено.
 
   Формування нового складу територіальної виборчої комісії,
розподіл керівних посад у комісії, включення до її складу інших
осіб замість тих, повноваження  яких  достроково  припинено,
здійснюються в  порядку,  передбаченому  статтею  21  Закону
( 1667-15 ), постановою Центральної виборчої комісії від 26 грудня
2005 року N 272 ( v0272359-05 ) та з використанням Роз'яснення
щодо застосування окремих положень Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) у частині
затвердження нового складу територіальної виборчої комісії у разі
дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії
та  включення  до  складу  комісії інших осіб замість тих,
повноваження яких достроково припинено, а також розподілу керівних
посад у територіальній виборчій комісії, затвердженого постановою
Центральної виборчої комісії від 31 січня 2007  року  N  8
( v0008359-07 ).
 
   6. Згідно з частиною першою статті 26 Закону ( 1667-15 )
основною формою роботи територіальної виборчої комісії є відкрите
засідання.
 
   Засідання територіальної виборчої комісії є правомочним, якщо
в ньому бере участь не менш як дві третини складу комісії.
 
   7. Кількісний  склад  територіальної  виборчої  комісії
становлять усі члени цієї комісії, крім осіб, повноваження яких на
час проведення засідання та прийняття нею рішення достроково
припинено органом, що утворив виборчу комісію.
 
   Члени територіальної виборчої комісії, повноваження яких за
наявності підстав, встановлених частиною четвертою статті 28
Закону ( 1667-15 ), достроково не припинено органом, що утворив
виборчу комісію, враховуються у складі комісії та під  час
визначення правомочності її засідань.
 
   Секретар Центральної виборчої комісії         Т.ЛУКАШ
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner