Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 3-1 від 25.01.2008

Про затвердження Порядку подання документів для призначення і виплати щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            25.01.2008 N 3-1
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 березня 2008 р.
                   за N 200/14891
 
 
      Про затвердження Порядку подання документів
     для призначення і виплати щомісячного довічного
     грошового утримання суддям у відставці органами
           Пенсійного фонду України
 
 
   Відповідно до статті 43 Закону України "Про статус суддів"
( 2862-12 ) (із змінами), пункту 12 Положення про Пенсійний фонд
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24.10.2007 N 1261 ( 1261-2007-п ), правління Пенсійного фонду
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Порядок подання документів для призначення і
виплати  щомісячного  довічного грошового утримання суддям у
відставці органами Пенсійного фонду України, що додається.
 
   2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову
для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови правління В.О.Кравчука.
 
 Голова правління                    О.Зарудний
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр праці та соціальної 
 політики України                    Л.Денісова
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління
                   Пенсійного фонду України
                   25.01.2008 N 3-1
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 березня 2008 р.
                   за N 200/14891
 
 
               ПОРЯДОК
      подання документів для призначення і виплати
     щомісячного довічного грошового утримання суддям
     у відставці органами Пенсійного фонду України
 
 
       I. Звернення за призначенням щомісячного
         довічного грошового утримання
 
   1.1. Заява про призначення щомісячного довічного грошового
утримання судді у відставці (додаток 1) (далі - щомісячне довічне
утримання) подається до управлінь Пенсійного фонду України у
районах, містах, районах у містах (далі - органи, що призначають
щомісячне довічне утримання) за місцем проживання (реєстрації)
судді через уповноважену особу суду за останнім місцем роботи
(далі - уповноважена особа).
 
   1.2. Щомісячне  довічне  утримання  призначається з дня,
наступного після відрахування судді зі штату суду згідно з
наказом, виданим на підставі акта Верховної Ради України або
Президента України про звільнення у зв'язку з поданням заяви про
відставку, у тому числі у відставку за станом здоров'я, що
перешкоджає продовженню виконання обов'язків,  та  припинення
виплати щомісячного грошового утримання працюючому судді, якщо
звернення за  призначенням  щомісячного  довічного  утримання
відбулося не пізніше трьох місяців з дня відрахування судді зі
штату суду. У разі звернення пізніше трьох місяців з  дня
відрахування судді зі штату суду щомісячне довічне утримання
призначається з дня звернення.
 
   1.3. Днем звернення за призначенням щомісячного довічного
утримання  вважається  день  приймання органом, що призначає
щомісячне довічне утримання, письмової заяви та  документів,
перелік яких наведено в розділі II цього Порядку, а в разі
пересилання заяви і документів поштою - дата, що зазначена на
поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
 
   1.4. У разі, якщо до заяви про призначення щомісячного
довічного утримання додані не всі необхідні документи, орган, що
призначає щомісячне довічне утримання, письмово повідомляє про те,
які документи необхідно подати додатково. Якщо вони будуть подані
не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність
подання додаткових документів, то днем звернення за щомісячним
довічним  утриманням  уважається  день  приймання  заяви про
призначення щомісячного довічного утримання або дата, зазначена на
поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
 
   1.5. Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом
трьох місяців не подані, щомісячне довічне утримання, за згодою
судді у відставці, призначається за наявними документами.
 
       II. Документи, необхідні для призначення
         щомісячного довічного утримання
 
   2.1. До заяви про призначення щомісячного довічного утримання
судді у відставці додаються такі документи:
   копія акта Верховної Ради України або Президента України про
звільнення судді у зв'язку з поданням заяви про відставку;
   наказ про відрахування судді зі штату суду та припинення
виплати щомісячного грошового утримання працюючому судді;
   відомості про  місце  проживання  (реєстрації)  судді  у
відставці;
   документи про стаж, що визначені Порядком  підтвердження
наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності
трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  12.08.93 N 637
( 637-93-п ). За період роботи, починаючи з 01.01.2004, відділ
персоніфікованого  обліку органу, що призначає пенсію, надає
довідку з бази даних системи персоніфікованого обліку;
   довідка про  заробітну  плату для обчислення щомісячного
довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 2);
   розрахунок стажу судді, який дає право на відставку та
отримання щомісячного довічного грошового утримання судді  у
відставці (додаток 3);
   довідка податкової   адміністрації   про   присвоєння
ідентифікаційного номера (оригінал довідки повертається). Особи,
які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття
ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні
державні органи та мають відмітку в паспорті, подають копію
сторінки  паспорта з відміткою про те, що особа має право
здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
   копії посвідчень:  учасника війни; учасника бойових дій;
інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ) (для підвищення щомісячного довічного утримання згідно
із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту");
   документи, що підтверджують наявність особливих заслуг перед
Батьківщиною, передбачених статтею 11 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),
статтею 8 Закону України "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці  та інших громадян похилого віку в Україні"
( 3721-12 ) (за наявності) (оригінали документів повертаються).
 
       III. Підготовка та подання документів
     для призначення щомісячного довічного утримання
 
   3.1. Уповноважена особа впродовж двох робочих днів після
видання наказу про відрахування судді зі штату суду на підставі
акта Верховної Ради України або Президента України про звільнення
у зв'язку з поданням заяви про відставку, у тому числі у відставку
за  станом  здоров'я,  що  перешкоджає продовженню виконання
обов'язків, і припинення виплати щомісячного довічного утримання
працюючому судді, оформляє необхідні документи, готує подання про
встановлення щомісячного довічного грошового утримання судді у
відставці (додаток 4), ознайомлює з ними суддю у відставці і
направляє їх до органу, що призначає щомісячне довічне утримання.
 
   3.2. Якщо суддею  у  відставці  заяву  про  призначення
щомісячного довічного утримання подано в більш пізній термін,
зазначені документи подаються до органу, що призначає пенсію,
уповноваженою особою протягом двох робочих днів після прийняття
заяви.
 
   3.3. У разі, якщо підготовлені не  всі  необхідні  для
призначення щомісячного довічного утримання документи, до органу,
що призначає щомісячне довічне утримання,  подаються  наявні
документи, а документи, яких не вистачає, подаються додатково в
строки, визначені пунктом 1.2 розділу I цього Порядку. При цьому
подання про встановлення щомісячного довічного грошового утримання
судді у відставці, довідка про заробітну плату для обчислення
щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці та
розрахунок стажу судді, який дає право на відставку та отримання
щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці,
подаються в обов'язковому порядку разом із заявою.
 
   3.4. Уповноважена особа надає допомогу судді у відставці щодо
одержання  відсутніх  документів  для призначення щомісячного
довічного утримання.
 
      IV. Виплата щомісячного довічного утримання
             та її припинення
 
   4.1. Виплата щомісячного довічного утримання здійснюється
органами, що призначають щомісячне довічне утримання, у строк не
пізніше 25 числа місяця, за який виплачується щомісячне довічне
грошове утримання, у грошовій формі в порядку, установленому
законодавством для виплати пенсій.
 
   4.2. Виплата щомісячного довічного утримання припиняється у
випадках, передбачених статтею 43 Закону України "Про статус
суддів" ( 2862-12 ).
   Виплата щомісячного довічного утримання за минулий час, за
час перебування особи на повному державному утриманні, у разі
виїзду на постійне місце проживання за кордон, утримання надміру
виплачених сум та відрахувань зі щомісячного довічного утримання
здійснюється у порядку, передбаченому Законом  України  "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ).
 
   4.3. Заява  про припинення виплати щомісячного довічного
утримання у зв'язку з виїздом за кордон, поновлення виплати раніше
призначеного щомісячного довічного утримання, про виплату частини
щомісячного довічного утримання на непрацездатних членів сім'ї
особи,  яка перебуває на повному державному утриманні тощо,
подається суддею у відставці (опікуном, піклувальником) особисто
до органу, що призначає щомісячне довічне утримання, за місцем
проживання (реєстрації). При цьому у заяві про виплату частини
щомісячного довічного утримання непрацездатним членам сім'ї особи,
яка перебуває на повному державному утриманні, указується адреса
одержувача цієї частини щомісячного довічного утримання.
 
   4.4. До заяви про припинення виплати щомісячного довічного
утримання у зв'язку з виїздом за кордон подається закордонний
паспорт  з відповідним записом про виїзд на постійне місце
проживання за кордон, талон про зняття з реєстрації за місцем
постійного проживання (оригінали документів повертаються).
 
   4.5. Заява про виплату недоодержаного щомісячного довічного
утримання у зв'язку зі смертю особи, яка одержувала щомісячне
довічне утримання, подається особою, яка звернулася з такою заявою
до органів, що призначають щомісячне довічне утримання, за місцем
перебування на обліку померлої особи.
 
   4.6. Для  виплати  недоодержаного  щомісячного  довічного
утримання в зв'язку зі смертю особи, яка одержувала щомісячне
довічне утримання надаються свідоцтво про смерть, документи, які
підтверджують родинні стосунки.
 
   4.7. Непрацездатними членами сім'ї, зазначеними в частині
другій статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), подаються документи, які
засвідчують, що вони перебували на утриманні померлої особи, яка
одержувала щомісячне довічне утримання.
 
   4.8. Члени сім'ї надають паспорт, довідки  уповноважених
органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого
самоврядування, або інші документи, які підтверджують проживання з
особою, яка одержувала щомісячне довічне утримання, на день її
смерті.
 
   4.9. Для  виплати  недоотриманого  щомісячного  довічного
утримання, яке ввійшло до складу спадщини, у зв'язку з відсутністю
членів сім'ї або в разі незвернення ними за виплатою вказаної суми
протягом  шести  місяців з дня відкриття спадщини надається
свідоцтво про право на спадщину.
 
   4.10. У разі смерті особи, яка одержувала щомісячне довічне
утримання,  особам, які здійснили її поховання, виплачується
допомога на поховання у розмірі двомісячного щомісячного довічного
утримання, яке склалося на момент смерті.
   Особа, яка звертається за допомогою на поховання, подає заяву
та довідку про смерть особи, яка одержувала щомісячне довічне
утримання.
 
   4.11. Керівником управління Пенсійного фонду України  на
звороті довідки про смерть проводиться запис про виплату допомоги
на поховання із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати,
і завіряється печаткою.
 
   4.12. У  разі  реєстрації  смерті компетентними органами
іноземної держави, законодавством яких не передбачено видачі
зазначених довідок, надається свідоцтво про смерть, легалізоване в
консульській установі.
 
   4.13. Допомога на поховання не виплачується у разі смерті
особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім
випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою
особою).
 
     V. Приймання, оформлення і розгляд документів
    органами, що призначають щомісячне довічне утримання
 
   5.1. При прийманні документів орган, що призначає щомісячне
довічне утримання:
   перевіряє правильність оформлення заяви  й  подання  про
призначення  щомісячного  довічного  утримання,  відповідність
викладених у них відомостей про особу даним паспорта та документам
про  стаж;  здійснює попередню перевірку змісту і належного
оформлення представлених документів;
   перевіряє правильність копій відповідних документів, фіксує й
засвідчує виявлені розбіжності.
 
   5.2. Документи,  необхідні  для  призначення  щомісячного
довічного утримання, подаються в оригіналах і копіях, засвідчених
уповноваженою особою чи органом, що призначає щомісячне утримання,
або в установленому законодавством порядку. Оригінали документів
повертаються.
   Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в
оригіналах. У разі, якщо підтвердженням стажу є трудова книжка,
подається  копія з неї, засвідчена уповноваженою особою або
органом, що призначає щомісячне утримання.
 
   5.3. Орган, що призначає щомісячне довічне утримання, має
право  вимагати  від судів дооформлення прийнятих і подання
додаткових документів у строки, визначені пунктом 1.2 розділу I
цього  Порядку,  а  також  перевіряти в необхідних випадках
обґрунтованість їх видачі.
 
   5.4. Не пізніше 10 днів після надходження заяви з потрібними
для призначення щомісячного довічного утримання документами орган,
що призначає щомісячне довічне утримання,  розглядає  подані
документи та приймає рішення про призначення щомісячного довічного
утримання або відмову в його призначенні.
 
   5.5. Право особи на одержання щомісячного довічного утримання
установлюється на підставі всебічного, повного й об'єктивного
розгляду всіх поданих документів органом, що призначає щомісячне
довічне утримання.
   Орган, що призначає щомісячне довічне утримання, не пізніше
10  днів після винесення рішення видає або направляє особі
повідомлення про призначення щомісячного довічного утримання із
зазначенням його розміру або відмову в призначенні щомісячного
довічного утримання із зазначенням причин відмови та порядку його
оскарження.
 
   5.6. Заява про призначення щомісячного довічного утримання з
усіма поданими документами та рішенням про призначення щомісячного
довічного  утримання  зберігається  в окремій справі кожного
одержувача.
   Справи зберігаються  в органах, що призначають щомісячне
довічне утримання, за фактичним місцем проживання (реєстрації)
осіб.
 
   5.7. При переїзді судді у відставці на постійне або тимчасове
проживання в іншу місцевість орган, що призначає щомісячне довічне
утримання, протягом 5 днів з дня одержання заяви надсилає запит
про витребування справи одержувача щомісячного довічного утримання
до органу Пенсійного фонду попереднього місця проживання судді у
відставці. Справа одержувача щомісячного довічного  утримання
протягом 10 днів з дня одержання запиту пересилається органу, що
призначає щомісячне довічне утримання, за новим місцем проживання
(реєстрації).
 
 Начальник юридичного управління             Т.Рябцева
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку подання
                   документів для призначення
                   і виплати щомісячного
                   довічного грошового
                   утримання суддям у відставці
                   органами Пенсійного фонду
                   України
 
 
                   Начальнику Управління
                   Пенсійного фонду України
                   в ___________________ районі
                   м. _________________________
 
 
               ЗАЯВА
     про призначення щомісячного довічного грошового
          утримання судді у відставці
 
 
   Гр. _________________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Дата народження _________________, тел. _____________________
 
            Місце проживання:
 
------------------------------------------------------------------
|Зареєстрований(а) за паспортом         |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Фактично проживає               |        |
------------------------------------------------------------------
 
               Паспорт:
 
------------------------------------------------------------------
|серія    |номер    |ким виданий    |дата видачі    |
|-------------+------------+------------------+------------------|
|       |      |         |         |
------------------------------------------------------------------
 
   Ідентифікаційний номер ______________________________________
 
   Прошу призначити мені щомісячне довічне грошове утримання
судді у відставці.
   Повідомляю, що пенсію одержую (не одержую).
           (необхідне підкреслити)
 
 "____"________________ 200__ року.    Підпис _________________
 
   Паспортні дані, ідентифікаційний номер і подані документи
звірені.
 
   М.П.    Уповноважена особа ______________________________
                   (ініціали, прізвище, займана
                        посада)
 
 Начальник юридичного управління             Т.Рябцева
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку подання
                   документів для призначення
                   і виплати щомісячного
                   довічного грошового
                   утримання суддям у відставці
                   органами Пенсійного фонду
                   України
 
 
 Штамп
 суду, що видав довідку
 
 
               ДОВІДКА
     про заробітну плату для обчислення щомісячного
     довічного грошового утримання судді у відставці
 
 
                   Видана _____________________
                   ____________________________
                   про те, що його (її)
                   заробітна плата, яка
                   враховується при призначенні
                   (перерахунку) щомісячного
                   довічного грошового
                   утримання суддям
                   у відставці, склала
                   ___________________________,
                   у тому числі:
 
 
   1. Оклад ____________________________________________________
 
   2. Доплата за кваліфікаційний клас __________________________
 
   3. Надбавки _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4. Премія ___________________________________________________
 
   5. Інші виплати, які враховуються при обчисленні щомісячного
довічного грошового утримання ____________________________________
__________________________________________________________________
 
   Довідка видана на підставі особового рахунку за _____________
 
 М.П.  Голова суду    ______________ ______________________
                (підпис)      (прізвище)
     Головний бухгалтер ______________ ______________________
                (підпис)      (прізвище)
 
 Начальник юридичного управління             Т.Рябцева
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку подання
                   документів для призначення
                   і виплати щомісячного
                   довічного грошового
                   утримання суддям у відставці
                   органами Пенсійного фонду
                   України
 
 
 Штамп
 суду, що видав довідку
 
 
              РОЗРАХУНОК
       стажу судді, який дає право на відставку
      та отримання щомісячного довічного грошового
          утримання судді у відставці
 
 
 _________________________________________________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові судді)
 
------------------------------------------------------------------
| N |Місце роботи і |  Дата  |  Дата  | Тривалість стажу |
|з/п |  посада   |зарахування |звільнення |   роботи   |
|  |        |      |      |------------------|
|  |        |      |      |рік |місяць |день |
|----+---------------+------------+-----------+----+-------+-----|
|  |        |      |      |  |    |   |
|----+---------------+------------+-----------+----+-------+-----|
|  |        |      |      |  |    |   |
|----+---------------+------------+-----------+----+-------+-----|
|  |        |      |      |  |    |   |
|----+---------------+------------+-----------+----+-------+-----|
|  |        |      |      |  |    |   |
|----+---------------+------------+-----------+----+-------+-----|
|  |        |      |      |  |    |   |
|---------------------------------------------+----+-------+-----|
|Усього стаж роботи за станом на ____________ |  |    |   |
|становить                  |  |    |   |
------------------------------------------------------------------
 
 М.П.  Голова суду    ______________ ______________________
                (підпис)      (прізвище)
     Начальник відділу
     кадрів       ______________ ______________________
                (підпис)      (прізвище)
     Виконавець ______________________________________________
            (ініціали, прізвище, робочий телефон)
 
   Примітка. Розрахунок стажу роботи судді складається на день
видання наказу про відрахування судді зі штату суду у зв'язку з
виходом у відставку.
 
 Начальник юридичного управління             Т.Рябцева
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку подання
                   документів для призначення
                   і виплати щомісячного
                   довічного грошового
                   утримання суддям у відставці
                   органами Пенсійного фонду
                   України
 
 
               ПОДАННЯ
     про встановлення щомісячного довічного грошового
          утримання судді у відставці
 
 
 від ____________ 200___ року        N ____________________
 ________________________________________________________________,
              (назва суду)
 місцезнаходження _______________________________________________,
 телефони: голови суду ______________________,
 бухгалтерії ________________________________,
 в/кадрів ___________________________________
 
   представляє для встановлення щомісячного довічного грошового
утримання судді у відставці ______________________________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
_____________ року народження, який проживає (зареєстрована(ний)
 
за адресою: ______________________________________________________
 
   Стаж роботи судді, який дає право на відставку та отримання
щомісячного довічного грошового утримання, становить _____________
 
   Заробітна плата  для  обчислення  щомісячного  довічного
грошового утримання становить ____________________________________
 
   Список документів  для встановлення щомісячного довічного
грошового утримання судді у відставці, що додаються:
 
------------------------------------------------------------------
| N  | Назва документа | Кількість сторінок | Дата оформлення |
| з/п |         |          |  (завірення)  |
|------+------------------+--------------------+-----------------|
|   |         |          |         |
------------------------------------------------------------------
 
   Додаток: на ______ аркушах.
 
 М.П.  Голова суду    ______________ ______________________
                (підпис)      (прізвище)
     Начальник відділу
     кадрів       ______________ ______________________
                (підпис)      (прізвище)
     З поданням
     ознайомлений    __________________________ __________
              (підпис судді у відставці)  (дата)
 
 Начальник юридичного управління             Т.Рябцева
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner