Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 3-3 від 25.01.2008

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            25.01.2008 N 3-3
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 лютого 2008 р.
                   за N 125/14816
 
 
        Про затвердження Змін до Інструкції
     про порядок обчислення і сплати страхувальниками
        та застрахованими особами внесків
       на загальнообов'язкове державне пенсійне
       страхування до Пенсійного фонду України
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), Закону України "Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) та пункту 12
Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261 ( 1261-2007-п ),
правління Пенсійного фонду України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і
сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду
України від 19.12.2003 N 21-1 ( z0064-04 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами),
що додаються.
 
   2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та
юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати зазначені Зміни для
державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника Голови правління В.М.Короневського.
 
 Голова правління                    О.Зарудний
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Генеральний директор Федерації
 роботодавців України                 В.О.Грищенко
 
 Заступник керівника робочої
 комісії профспілок                 Г.В.Кабанченко
 
 Міністр праці та соціальної 
 політики України                    Л.Денісова
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління
                   Пенсійного фонду України
                   25.01.2008 N 3-3
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 лютого 2008 р.
                   за N 125/14816
 
 
               ЗМІНИ
     до Інструкції про порядок обчислення і сплати
    страхувальниками та застрахованими особами внесків
       на загальнообов'язкове державне пенсійне
       страхування до Пенсійного фонду України
              ( z0064-04 )
 
 
   1. У пункті 2.2:
   1) підпункт 2.2.17 викласти в такій редакції:
   "2.2.17. Військовослужбовці   (крім   військовослужбовців
строкової служби), особи рядового і начальницького складу";
   2) доповнити пункт підпунктом 2.2.18 такого змісту:
   "2.2.18. Батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу,
прийомні батьки, якщо вони  отримують  грошове  забезпечення
відповідно до законодавства".
 
   2. Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 після слів "укладення трудового
договору з найманим працівником" доповнити новим абзацом такого
змісту:  "укладення  договору  цивільно-правового характеру з
фізичною особою".
   У зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно сьомим.
 
   3. У пункті 4.1:
   1) в абзацах першому та другому пункту слова  "виплати
винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами
цивільно-правового характеру" виключити;
   2) пункт  доповнити новими восьмим-десятим абзацами такого
змісту:
   "у 2008 році - 19,92 відсотка суми фактичних витрат на оплату
праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати
на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат,  у  тому  числі  в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), що підлягають обкладенню податком на доходи
фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової
непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця
та допомоги у  зв'язку  з  тимчасовою  непрацездатністю,  та
33,2 відсотка суми виплат винагород фізичним особам за виконання
робіт (послуг) за угодами цивільно-правового  характеру,  що
підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб;
   для платників, зазначених у підпункті 2.1.2 пункту 2.1 цієї
Інструкції, які виплачують грошове забезпечення відповідно до
законодавства застрахованим особам, зазначеним у підпункті 2.2.18
пункту 2.1 цієї Інструкції, - 33,2 відсотка від сум грошового
забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу,
прийомним батькам, якщо вони не працюють;
   для платників, зазначених у підпунктах 2.1.1, 2.1.3 та 2.1.5
пункту 2.1 Інструкції, - 33,2 відсотка від сум виплат винагород
фізичним особам за  виконання  робіт  (послуг)  за  угодами
цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на
доходи фізичних осіб".
   У зв'язку  з  цим  абзаци  восьмий-вісімнадцятий вважати
відповідно одинадцятим-двадцять першим.
 
   4. В абзацах першому і третьому пункту 4.2 слова "виплати
винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами
цивільно-правового характеру" виключити.
 
   5. Абзаци перший-третій пункту 4.4 замінити одним абзацом
такого змісту:
   "4.4. Для платників, зазначених у підпунктах 2.2.1, 2.2.2,
2.2.6-2.2.12, 2.2.17 пункту 2.2 цієї Інструкції, - 2 відсотка із
сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород,
нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або
цивільно-правового договору, сум грошового  забезпечення,  що
включається до складу загального оподатковуваного доходу".
   У зв'язку із цим абзаци чотири-п'ятнадцять вважати відповідно
абзацами два-тринадцять.
 
   6. У пункті 4.7:
   1) абзац другий після слів та цифр "33,7 відсотка  за
2007 рік"  доповнити  словами  та цифрами "35,2 відсотка за
2008 рік";
   2) абзац  третій після слів та цифр "42,5 відсотка за
2007 рік" доповнити словами та цифрами "44 відсотка за 2008 рік";
   3) абзац четвертий після слів та цифр "4,5 відсотка за
2007 рік" доповнити словами та цифрами "6 відсотків за 2008 рік";
   4) абзац п'ятий після слів та цифр "4,5 відсотка за 2007 рік"
доповнити словами та цифрами "6 відсотків за 2008 рік";
   5) абзац  шостий після слів та цифр "33,2 відсотка за
2007 рік" доповнити словами та цифрами  "33,2  відсотка  за
2008 рік";
   6) абзац сьомий після слів та цифр "33,2 відсотка  за
2007 рік"  доповнити  словами  та цифрами "33,2 відсотка за
2008 рік";
   7) абзац восьмий після слів та цифр "13,78 відсотка за
2007 рік" доповнити словами та цифрами "21,92  відсотка  за
2008 рік";
   8) абзац дев'ятий після слів та цифр "13,78 відсотка за
2007 рік"  доповнити  словами та цифрами "21,92 відсотка за
2008 рік";
   9) доповнити новим абзацом такого змісту:
   "для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.18 пункту
2.2 цієї Інструкції, - на 33,2 відсотка за 2008 рік".
 
   7. У пункті 5.1:
   1) в абзаці першому підпункту 5.1.5 цифри "13,28" замінити
цифрами "19,92";
   2) абзац п'ятий підпункту 5.1.6 виключити.
 
   8. У пункті 5.2:
   1) в абзаці другому підпункту 5.2.1 після слів "заробітної
плати (доходу)" доповнити словами "грошового забезпечення";
   2) підпункт 5.2.3 викласти в такій редакції:
   "5.2.3. Нарахування страхових внесків на суми доходу  у
вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих
(виплачених)  платнику  відповідно  до  умов  трудового  або
цивільно-правового договору, що включаються до складу загального
місячного оподатковуваного доходу, період яких більше одного
місяця (допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата
щорічної відпустки), здійснюється за ставкою, що діє на момент їх
нарахування.  При  цьому,  застосування максимальної величини
здійснюється окремо за кожний місяць".
 
   9. Підпункт 5.3.5 пункту 5.3 виключити.
 
   10. У пункті 5.8 слова "щодо реєстрації як платника страхових
внесків" замінити словами "щодо взяття на облік як платника
страхових внесків".
 
   11. Абзац шостий пункту 8.2 доповнити реченням такого змісту:
   "Вимога формується  на  підставі даних особових рахунків
платників на всю суму боргу".
 
   12. У пункті 8.6:
   1) доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:
   "ґ) є рішення суду на стягнення відповідних сум боргу, що
зазначені у вимозі";
   2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
   "У випадку, зазначеному в підпункті "ґ", вимога вважається
відкликаною у день надходження виконавчих документів до органів
державної виконавчої служби".
 
   13. Додаток 23 до Інструкції ( z0064-04 ) викласти в такій
редакції:
 
                   "Додаток 23
                   до пункту 11.11 Інструкції
                   про порядок обчислення
                   і сплати страхувальниками
                   та застрахованими особами
                   внесків
                   на загальнообов'язкове
                   державне пенсійне
                   страхування до Пенсійного
                   фонду України
 
 Міністерство, інший центральний   Середньооблікова чисельність
 орган виконавчої влади        штатних працівників
 _______________________________   облікового складу за звітний
 Місцезнаходження           період (заповнюється
 (місце проживання) ____________   відповідно до наказу
 ___________ тел. ______________   Держкомстату України від
 Форма власності _______________   28.09.2005 N 286,
 Код за ЄДРПОУ            зареєстрованого в
 (номер згідно з ДРФО) _________   Міністерстві юстиції України
 N реєстрації платника _________   30.11.2005 за N 1442/11722)
 Назва банку ___________________   ____________________________
 МФО ___________________________   Середня чисельність
 N п/рахунку ___________________   працівників, які виконували
                   роботи за договорами
                   цивільно-правового характеру
                   ____________________________
                   Кількість застрахованих осіб
                   ____________________________
                   у звітному періоді _________
                   Обрана система оподаткування
                   ____________________________
 
 Платник _________________________________________________________
        (назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я,
          по батькові - для фізичної особи)
 
 
        Розрахунок суми страхових внесків
   на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
     що підлягають сплаті за ________місяць 200_ року
 
 
   Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду
України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного місяця.
 
                               (грн)
------------------------------------------------------------------
|    N з/п   |    Назва показника     |  Сума   |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     1    |        2        |   3   |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|         |      I розділ      |       |
|         |   За період з 01.01.2004   |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     1   |   Сума рядків 1.1 та 1.2   |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     1.1  |Загальна сума фактичних витрат |       |
|         |на оплату праці та інших виплат,|       |
|         |пов'язаних з відносинами    |       |
|         |трудового найму         |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|         |у т.ч.:             |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     1.1.1 |а) сума оплати перших п'яти днів|       |
|         |тимчасової непрацездатності   |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     1.1.2 |б) сума допомоги у зв'язку з  |       |
|         |тимчасовою непрацездатністю   |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     1.2  |Суми доходу, що розподіляється |       |
|         |між членами колективних,    |       |
|         |орендних підприємств,      |       |
|         |сільськогосподарських      |       |
|         |кооперативів, фермерських    |       |
|         |господарств           |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     2   |Фактичні витрати на оплату   |       |
|         |праці, суми перших п'яти днів  |       |
|         |тимчасової непрацездатності та |       |
|         |суми допомоги у зв'язку з    |       |
|         |тимчасовою непрацездатністю та |       |
|         |суми доходу, що розподіляються |       |
|         |між членами колективних,    |       |
|         |орендних підприємств,      |       |
|         |сільськогосподарських      |       |
|         |кооперативів, фермерських    |       |
|         |господарств, на які       |       |
|         |нараховуються внески, усього  |       |
|         |(рядки 2.1+2.2+2.3)       |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     2.1  |    для 33,2%        |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     2.1.1 |у т.ч. для 33,2% суми винагород |       |
|         |за угодами цивільно-правового  |       |
|         |характеру платників фіксованого |       |
|         |сільськогосподарського податку |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     2.2  |    для 4%          |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     2.3  |    для 42%         |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     3   |Нараховано, усього       |       |
|         |(рядки 3.1+3.2)         |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     3.1  |Нараховано (крім платників   |       |
|         |фіксованого           |       |
|         |сільськогосподарського податку),|       |
|         |усього             |       |
|         |(рядки 3.1.1+3.1.2+3.1.3)    |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     3.1.1 |    33,2%          |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     3.1.2 |    4%            |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     3.1.3 |    42%           |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     3.2  |Нараховано платниками      |       |
|         |фіксованого           |       |
|         |сільськогосподарського податку, |       |
|         |усього (рядки 3.2.1.1+3.2.2)  |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     3.2.1 |    33,2%          |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     3.2.1.1|у т.ч. 33,2% суми винагород за |       |
|         |угодами цивільно-правового   |       |
|         |характеру            |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     3.2.2 |19,92% (рядок 2.1 - рядок 2.1.1)|       |
|         |- 19,92%            |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     4   |Загальний оподатковуваний дохід |       |
|         |(заробітна плата), з якого   |       |
|         |утримуються внески із      |       |
|         |застрахованих осіб       |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     5   |Утримано 2%, 1-5%        |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     6   |Сума, на яку збільшено внески у |       |
|         |зв'язку з виправленням помилки в|       |
|         |період після 01.01.2004     |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     6.1  |32%, 32,3%, 31,8%, 33,2%, 4%,  |       |
|         |42%, 6,4%, 6,46%, 13,28%,    |       |
|         |19,92%             |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     6.2  |0,5 - 5%            |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     6 а  |Сума виплати (заробітку,    |       |
|         |доходу), на яку донараховані  |       |
|         |страхові внески         |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     7   |Сума, на яку зменшено внески у |       |
|         |зв'язку з виправленням помилки в|       |
|         |період після 01.01.2004     |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     7.1  |32%, 32,3%, 31,8%, 33,2%, 4%,  |       |
|         |42%, 6,4%, 6,46%, 13,28%,    |       |
|         |19,92%             |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     7.2  |0,5 - 5%            |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     7 а  |Сума виплати (заробітку,    |       |
|         |доходу), на яку зайво      |       |
|         |нараховані страхові внески   |       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|         |Зміст помилки|                |
|-----------------+----------------------------------------------|
|     8   |Загальна сума страхових внесків |       |
|         |за розділом I ( рядки 3+5+6-7) |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     8.1  |(рядки 3+ 6.1-7.1)       |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     8.2  |(рядки 5+6.2-7.2)        |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|         |      II розділ(*)     |       |
|         |   Розрахунки за внесками   |       |
|         |   (зборами) за період до   |       |
|         |      01.01.2004      |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     1   |Одержаний фонд оплати праці у  |       |
|         |звітному місяці         |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     2   |Підлягає сплаті внесків (збору) |       |
|         |згідно з графою 4 додатка до  |       |
|         |розрахунку, усього       |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     2.1  |    32%           |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     2.2  |    4%            |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     2.3  |    42%           |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     2.4  |    1-5%           |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     3   |Сума, на яку збільшено внески  |       |
|         |(збір) у зв'язку з виправленням |       |
|         |помилки за період до 01.01.2004 |       |
|-----------------+--------------------------------+-------------|
|     4   |Сума, на яку зменшені внески у |       |
|         |зв'язку з виправленням помилки |       |
|         |за період до 01.01.2004     |       |
|-----------------+----------------------------------------------|
|         |Зміст помилки|                |
|-----------------+----------------------------------------------|
|     5   |Загальна сума внесків (збору) за|       |
|         |розділом II (рядки 2+3-4)    |       |
------------------------------------------------------------------
 
             III розділ(**)
        Суми, нараховані у звітному базовому
       періоді за минулі та майбутні місяці,
        на які нараховуються страхові внески
 
------------------------------------------------------------------
|Назва місяця |Сума за минулий період |Сума за майбутній період |
|--------------+-----------------------+-------------------------|
|       |            |             |
|--------------+-----------------------+-------------------------|
|       |            |             |
|--------------+-----------------------+-------------------------|
|       |            |             |
|--------------+-----------------------+-------------------------|
|       |            |             |
------------------------------------------------------------------
 
   Операції за  додатковими  ставками  у  звітному  періоді
здійснювалися/не здійснювалися.
  (необхідне підкреслити)
 
 М.П. Керівник      __________ ________________________
              (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
   Головний бухгалтер __________ ________________________
              (підпис)  (прізвище та ініціали)
 
   "__"________ 200_ р.
 
   Відмітка про  результати камеральної перевірки працівника
органу ПФУ: ______________________________________________________
 
   Підпис ________________       "___" ___________200_ р.
_______________
   (*) Заповнюється платниками, які визначали своє зобов'язання
за виплаченою заробітною платою.
   (**) Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в
розрахунок за звітний базовий період.
 
 
               Додаток
        до розрахунку суми страхових внесків
       на загальнообов'язкове державне пенсійне
        страхування, що підлягають сплаті
          за ________місяць 200_ року
 
 
   I. Розділ(*)
   Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок
звітного періоду________ грн.
   Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець
звітного періоду________ грн.
   Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням"
субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на початок звітного
періоду:
   Дт ______ грн.
   Кт _______ грн, у тому числі:
   відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених відповідно до пунктів "б"-"з" статті 13 Закону України
"Про пенсійне забезпечення" ____________ грн;
   відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ____________ грн;
   пеня __________ грн;
   фінансові санкції ________ грн;
   інші ______________грн.
   Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням"
субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на кінець звітного
періоду:
   Дт ______ грн.
   Кт _______ грн, у тому числі:
   відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених відповідно до пунктів "б"-"з" статті 13 Закону України
"Про пенсійне забезпечення" ____________ грн;
   відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про
пенсійне забезпечення" ____________ грн;
   пеня _____________ грн;
   фінансові санкції ________ грн;
   інші _____________грн.
   Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та
винагород, пов'язаних з відносинами трудового найму, у звітному
періоді:
   усього ____________ грн,
   у т.ч. у натуральній формі ___________ грн.(**)
 
   II. Розділ(***)
 
--------------------------------------------------------------------
|Місяць, |Одержа- |Коефі-|    Належить до сплати   |Одержа- |
|за який |ний фонд|цієнт |-------------------------------|ний фонд|
|випла-  |оплати |К=НЗП:|усьо-|    у тому числі   |оплати |
|чується |праці у |ВЗП  |го  |-------------------------|праці у |
|заробітна|звітному|   |   | 32% | 4% | 42% |1-5%|звітному|
|плата  |місяці |   |   |(гр.2*|(гр.2*|(гр.2*|  |місяці, |
|     |(чистий)|   |   |гр.3* |гр.3* |гр.3* |  |приведе-|
|     |    |   |   |32%) |4%)  |42%) |  |ний до |
|     |    |   |   |   |   |   |  |нарахо- |
|     |    |   |   |   |   |   |  |ваного |
|---------+--------+------+-----+------+------+------+----+--------|
|  1  |  2  | 3  | 4 | 5  |  6 | 7  | 8 |  9  |
|---------+--------+------+-----+------+------+------+----+--------|
|     |    |   |   |   |   |   |  |    |
--------------------------------------------------------------------
 
   К - поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця.
   НЗП - нарахована заробітна плата за місяць.
   ВЗП - заробітна плата до виплати за місяць.
 
 Головний бухгалтер     ________    ______________________
              (підпис)    (прізвище та ініціали)
 
_______________
   (*) Заповнюють усі платники.
   (**) Відповідно до статті 23 Закону України "Про оплату
праці" із змінами та доповненнями.
   (***) Заповнюється  платниками  внесків,  які   мають
заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у
т.ч. і за наявності заборгованості з виплати заробітної плати)".
 
   14. Додаток 31 до Інструкції ( z0064-04 ) викласти в такій
редакції:
 
                   "Додаток 31
                   до пункту 11.11 Інструкції
                   про порядок обчислення
                   і сплати страхувальниками
                   та застрахованими особами
                   внесків
                   на загальнообов'язкове
                   державне пенсійне
                   страхування до Пенсійного
                   фонду України
 
 
                ЗВІТ
     про нарахування внесків на загальнообов'язкове
     державне пенсійне страхування за деякі категорії
            застрахованих осіб
          за _____________ 200__року
 
 
   Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду
України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного місяця.
 
   ___________________________________________________________
   (назва районного/міського/управління праці та соціального
             захисту населення)
 
   N реєстрації платника _______________________
   Код за ЄДРПОУ _________________, телефон ____________________
 
               I розділ
 
------------------------------------------------------------------
| N |Назва показника |Кількість осіб, | Нараховано внесків, грн |
|з/п |        |яким нарахована |-------------------------|
|  |        | допомога або |за звітний|з початку року|
|  |        |  грошове   | місяць |       |
|  |        | забезпечення у |     |       |
|  |        |звітному місяці |     |       |
|----+----------------+----------------+----------+--------------|
| 1 |    2    |    3    |  4   |   5    |
|----+----------------+----------------+----------+--------------|
| 1 |Особи, які   |        |     |       |
|  |отримують    |        |     |       |
|  |допомогу по   |        |     |       |
|  |догляду за   |        |     |       |
|  |дитиною до   |        |     |       |
|  |досягнення нею |        |     |       |
|  |трирічного віку |        |     |       |
|----+----------------+----------------+----------+--------------|
| 2 |Непрацюючі   |        |     |       |
|  |працездатні   |        |     |       |
|  |батьки,     |        |     |       |
|  |усиновителі,  |        |     |       |
|  |опікуни,    |        |     |       |
|  |піклувальники, |        |     |       |
|  |які фактично  |        |     |       |
|  |здійснюють   |        |     |       |
|  |догляд за    |        |     |       |
|  |дитиною-    |        |     |       |
|  |інвалідом та  |        |     |       |
|  |отримують    |        |     |       |
|  |допомогу або  |        |     |       |
|  |компенсацію   |        |     |       |
|  |відповідно до  |        |     |       |
|  |законодавства  |        |     |       |
|----+----------------+----------------+----------+--------------|
| 3 |Непрацюючі   |        |     |       |
|  |працездатні   |        |     |       |
|  |особи, що    |        |     |       |
|  |здійснюють   |        |     |       |
|  |догляд за    |        |     |       |
|  |інвалідом    |        |     |       |
|  |I групи та   |        |     |       |
|  |отримують    |        |     |       |
|  |допомогу або  |        |     |       |
|  |компенсацію   |        |     |       |
|  |відповідно до  |        |     |       |
|  |законодавства  |        |     |       |
|----+----------------+----------------+----------+--------------|
| 4 |Непрацюючі   |        |     |       |
|  |працездатні   |        |     |       |
|  |особи, які   |        |     |       |
|  |здійснюють   |        |     |       |
|  |догляд за    |        |     |       |
|  |престарілим,  |        |     |       |
|  |який згідно з  |        |     |       |
|  |висновком    |        |     |       |
|  |медичного    |        |     |       |
|  |закладу потребує|        |     |       |
|  |постійного   |        |     |       |
|  |стороннього   |        |     |       |
|  |догляду або   |        |     |       |
|  |досяг 80-річного|        |     |       |
|  |віку, та    |        |     |       |
|  |отримують    |        |     |       |
|  |допомогу або  |        |     |       |
|  |компенсацію   |        |     |       |
|  |відповідно до  |        |     |       |
|  |законодавства  |        |     |       |
|----+----------------+----------------+----------+--------------|
| 5 |Разом      |    Х    |     |       |
|  |(рядки 1+2+3+4) |        |     |       |
|----+----------------+----------------+----------+--------------|
| 6 |Батьки-     |        |   Х  |   Х    |
|  |вихователі   |        |     |       |
|  |дитячих будинків|        |     |       |
|  |сімейного типу |        |     |       |
|  |та прийомні   |        |     |       |
|  |батьки, що   |        |     |       |
|  |отримують    |        |     |       |
|  |грошове     |        |     |       |
|  |забезпечення  |        |     |       |
|  |відповідно до  |        |     |       |
|  |законодавства, у|        |     |       |
|  |т.ч.      |        |     |       |
|----+----------------+----------------+----------+--------------|
|6.1 |Батьки-     |        |   Х  |   Х    |
|  |вихователі   |        |     |       |
|  |дитячих будинків|        |     |       |
|  |сімейного типу |        |     |       |
|  |та прийомні   |        |     |       |
|  |батьки, що   |        |     |       |
|  |отримують    |        |     |       |
|  |грошове     |        |     |       |
|  |забезпечення  |        |     |       |
|  |відповідно до  |        |     |       |
|  |законодавства, |        |     |       |
|  |які не працюють |        |     |       |
------------------------------------------------------------------
 
              II розділ
 
   Розрахунок суми страхових внесків, що підлягає сплаті за
батьків-вихователів та прийомних батьків
 
                               (грн)
------------------------------------------------------------------
|N з/п|          Назва показника          |Сума|
|-----+-----------------------------------------------------+----|
| 1 |             2             | 3 |
|-----+-----------------------------------------------------+----|
| 1 |Сума грошового забезпечення, на яку нараховуються  |  |
|   |страхові внески                   |  |
|-----+-----------------------------------------------------+----|
| 2 |Нараховано страхових внесків (рядок 1 * 33,2%)    |  |
------------------------------------------------------------------
 
 М.П. Керівник      ___________________________
              (прізвище та ініціали)
 
   Головний бухгалтер ___________________________
              (прізвище та ініціали)
 
 "____"________200_ року".
 
   15. У таблиці додатка 33 до Інструкції ( z0064-04 ) цифри
"31,8" замінити цифрами "33,2".
 
   16. У рядку 5 таблиці додатка 34 до Інструкції ( z0064-04 )
цифри та знак "0,5%" вилучити.
 
 Директор департаменту
 надходження доходів                В.В.Литвиненко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner