Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1 від 09.01.2008

Про виплату в 2008 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
           від 9 січня 2008 р. N 1
                Київ
 
        Про виплату в 2008 році громадянам
    України компенсації втрат від знецінення грошових
    заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи
    Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР,
   що діяли на території України, та облігації Державної
    цільової безпроцентної позики 1990 року, державні
      казначейські зобов'язання СРСР і сертифікати
         Ощадного банку СРСР, придбані на
          території Української РСР
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N  15 (  15-2008-п ) від 17.01.2008
      N 903 ( 903-2008-п ) від 08.10.2008
      N 1079 ( 1079-2008-п ) від 10.12.2008 }
 
 
 
   Відповідно до  Законів  України  "Про  державні гарантії
відновлення заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ) та "Про
Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Провести  у  2008  році  виплату  громадянам України
компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до
2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного
страхування СРСР, що діяли на території України, правонаступниками
яких  є відповідно відкриті акціонерні товариства "Державний
ощадний банк України" (далі - Ощадбанк) та Національна акціонерна
страхова  компанія  "Оранта",  страхові  компанії  "Дніпро",
"Оранта-Січ", "Астарта", "Орадон" та акціонерна страхова компанія
"Оранта-Лугань",  а  також  в  облігації  Державної цільової
безпроцентної позики 1990 року, сертифікати Ощадного банку СРСР,
державні казначейські зобов'язання СРСР, придбані на території
Української РСР, в загальному розмірі 6400 млн. гривень або в його
еквіваленті в іноземній валюті, у тому числі: { Абзац перший
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1079
( 1079-2008-п ) від 10.12.2008 }
 
   1) 6 160 млн. гривень - для компенсації втрат від знецінення
грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи
Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також
облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року,
державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного
банку СРСР, придбані на території Української РСР, у межах
проіндексованих заощаджень, але не більш як 1000 гривень на одного
вкладника; { Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1079 ( 1079-2008-п ) від 10.12.2008 }
 
   2) 230 млн. гривень - спадкоємцям вкладників, які померли у
2005-2007 роках і не отримали компенсацію втрат від знецінення
грошових заощаджень, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону
України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян
України" ( 537/96-ВР ), у межах залишку проіндексованого вкладу,
але не більш як 500 гривень, а також померлих у 2008 році, в межах
залишку проіндексованого вкладу, але не більш як 500 гривень;
 
   3) 10 млн. гривень - спадкоємцям застрахованих осіб чи
страхувальників, які померли у 2005-2007 роках і не отримали
компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень, або іншим
особам, визначеним статтею 8 Закону України "Про державні гарантії
відновлення заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ), у межах
залишку проіндексованого  страхового внеску, але не більш як
500 гривень, а також померлих у 2008 році, у межах залишку
проіндексованого страхового внеску, але не більш як 500 гривень.
 
   2.  Зазначені  в  підпункті 1 пункту 1 цієї постанови
заощадження підлягають компенсації громадянам України, які є їх
власниками на 1 січня 2008 року.
 
   Виплата компенсацій  проводиться  власникам  заощаджень у
готівковій чи безготівковій формі в національній або іноземній
валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку після
внесення в інформаційно-аналітичну систему "Реєстр вкладників
заощаджень громадян" відомостей, необхідних для ідентифікації
вкладника під час відкриття рахунка.
 
   Послуги установи Ощадбанку, пов'язані з внесенням відповідних
відомостей в інформаційно-аналітичну систему "Реєстр вкладників
заощаджень громадян", надаються громадянам безоплатно.
 
   Для внесення відомостей в інформаційно-аналітичну систему
"Реєстр вкладників заощаджень громадян" вкладники подають установі
Ощадбанку за місцем знаходження вкладу або за місцем свого
проживання (у разі звернення щодо виплати компенсації за цінними
паперами):
 
   документи, необхідні для відкриття вкладного рахунка фізичній
особі відповідно до вимог Національного банку;
 
   заявку-доручення у формі, що затверджується Ощадбанком за
погодженням з Міністерством фінансів;
 
   документи, що підтверджують право власності на заощадження.
 
   Виплата компенсацій проводиться власникам заощаджень через
три   дні   після  внесення  відомостей  про  них  в
інформаційно-аналітичну систему "Реєстр вкладників  заощаджень
громадян" шляхом зарахування коштів за їх бажанням на поточний чи
вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в установах Ощадбанку.
 
   Виплата компенсації може проводитися власникові заощаджень
Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" у
разі подання власником установі Ощадбанку розпорядження  про
здійснення зазначеним підприємством доставки та виплати належної
йому суми. Власник заощаджень заповнює бланк розпорядження після
внесення  відповідних  відомостей  до інформаційно-аналітичної
системи "Реєстр вкладників заощаджень громадян" та залишає його у
спеціально відведеному в установі Ощадбанку місці для виконання.
 
   Сума виплати  доставляється  та  виплачується  власникові
заощаджень не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після
подання  ним установі Ощадбанку розпорядження про здійснення
Українським державним підприємством поштового зв'язку "Укрпошта"
доставки та виплати належної йому суми.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 15
( 15-2008-п ) від 17.01.2008; в редакції Постанови КМ N 903
( 903-2008-п ) від 08.10.2008 }
 
   3. Для проведення зазначених у пункті 1 цієї постанови виплат
Державне казначейство перераховує згідно з розписом видатків
державного  бюджету  на  підставі  розподілу,  проведеного
Міністерством фінансів, та необхідних документів, що подаються
Міністерством Державному казначейству, кошти у сумі 6400 млн.
гривень або в його еквіваленті в іноземній валюті на рахунок
Ощадбанку та рахунок Національної акціонерної страхової компанії
"Оранта". { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1079 ( 1079-2008-п ) від 10.12.2008 }
 
   Ощадбанк перераховує кошти, що надійшли на його рахунок,
обласним управлінням відповідно до порядку здійснення у 2008 році
його установами виплат громадянам України компенсації грошових
заощаджень, який затверджується Ощадбанком за погодженням  з
Міністерством фінансів.
 
   Відкрите акціонерне  товариство  Національна  акціонерна
страхова компанія "Оранта" перераховує кошти, що надійшли на її
рахунок,  обласним  та міським дирекціям, а також відкритим
акціонерним  товариствам  страховим  компаніям   "Дніпро",
"Оранта-Січ",  "Астарта",  "Орадон"  та акціонерній страховій
компанії "Оранта-Лугань", відповідно до порядку здійснення  у
2008 році дирекціями та компаніями виплат громадянам України
компенсації страхових внесків, який затверджується  відкритим
акціонерним товариством Національна акціонерна страхова компанія
"Оранта" за погодженням з Міністерством фінансів.
 
   4. Ощадбанку подавати щодекади до 5, 13 та  23  числа
відповідно Міністерству фінансів звіт про проведення у 2008 році
виплат громадянам України компенсації грошових заощаджень за
встановленою Міністерством формою.
 
   Відкритим акціонерним  товариствам "Національна акціонерна
страхова компанія "Оранта", "Дніпро", "Оранта-Січ", "Астарта",
"Орадон"  та  акціонерній  страховій компанії "Оранта-Лугань"
подавати щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству
фінансів звіт про проведення у 2008 році виплати компенсацій
громадянам України страхових внесків за встановленою Міністерством
формою.
 
   5. Міністерству фінансів здійснити у разі потреби на підставі
пропозицій Ощадбанку та  відкритого  акціонерного  товариства
Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" перерозподіл
коштів у межах їх залишків з урахуванням відшкодування витрат,
пов'язаних з проведенням виплат.
 
   6. Ощадбанку  та  відкритому  акціонерному  товариству
Національна акціонерна страхова компанія "Оранта":
 
   забезпечити до 25 грудня 2008 р. проведення виплат згідно з
цією постановою;
 
   перерахувати у разі наявності на кінець 2008 року залишку
коштів, що надійшли з державного бюджету на їх рахунки для
проведення зазначених виплат, але не використаних до 25 грудня, до
державного бюджету в останній робочий день бюджетного року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 34
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner