Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1414 від 29.12.2007

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста республіканського Автономної Респ...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 29 грудня 2007 р. N 1414
                Київ
 
       Про внесення змін до Формули розподілу
       обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
      вирівнювання та коштів, що передаються до
      відповідного місцевого бюджету) між районним
     бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя,
     міста республіканського Автономної Республіки
    Крим чи обласного значення, якому адміністративно
      підпорядковані інші міста, села, селища, та
        бюджетами територіальних громад сіл,
          селищ, міст та їх об'єднань
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного
місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським бюджетом
м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим
чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані інші
міста, села, селища, та бюджетами територіальних громад сіл,
селищ, міст та їх об'єднань, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1782 ( 1782-2004-п )
"Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 1, ст. 19; 2006 р., N 1-2, ст. 28,
N 50, ст. 3329; 2007 р., N 4, ст. 151), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1414
 
               ЗМІНИ,
        що вносяться до Формули розподілу
       обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій
      вирівнювання та коштів, що передаються до
      відповідного місцевого бюджету) між районним
     бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя,
    міста республіканського Автономної Республіки Крим
      чи обласного значення, якому адміністративно
       підпорядковані інші міста, села, селища,
       та бюджетами територіальних громад сіл,
          селищ, міст та їх об'єднань
             ( 1782-2004-п )
 
 
   1. Пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   "Розрахунок прогнозного  обсягу  доходів (кошика доходів)
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування,
закріплених за цими бюджетами (RD(izak)), проводиться у межах
прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного
бюджету  міста),  врахованого  під  час  визначення  обсягу
міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та  зведеним
бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний
період із застосуванням індексу відносної податкоспроможності
адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:
 
        RD   - (K  х N  х D ) / N ,
         izak   i5  i3  u4   u3
 
   де K(i5) - індекс відносної податкоспроможності районного
(міського)   бюджету,  бюджетів  місцевого  самоврядування
(визначається до четвертого знаку після коми), який розраховується
за такою формулою:
 
       K  = (D  / N )/((сума) D  / N ), де
       i5   ri  i3      ri  u3
 
  D  - K  х (N  + N  + N ) х D  /(N  + N  + N ), де
   ri  i4   i1  i2  i3   u4  u1  u2  u3
 
  K  = K  - [(K  - K ) + (K  - K ) + (K  - K )] / 3 -
  i4  i3   i1  i2   i1  i2   i2  i3
 
        - [(K  - K ) + + (K  - K )] / 2;
          i1  i2   i2  i3
 
   де D(ri)  - попередній прогнозний обсяг доходів (кошика
доходів), закріплених за зведеним бюджетом району  (зведеним
бюджетом  міста)  та  районним (міським) бюджетом, бюджетами
місцевого самоврядування, розрахунок якого проводиться у межах
прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району, врахованого
під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним
бюджетом та зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) на
планований бюджетний період із застосуванням індексу відносної
податкоспроможності відповідного місцевого бюджету, розрахованого
за методом екстраполяції;
 
   K(i4) - індекс  відносної  податкоспроможності  районного
(міського)  бюджету,  бюджетів  місцевого  самоврядування,
розрахований за методом екстраполяції;
 
   K(i1), K(i2), K(i3), - індекс відносної податкоспроможності
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування
відповідного року базового періоду, розрахованого  за  такою
формулою:
 
     K  = [(D  + L ) / N ] / [(D  + L ) / N ],
     i1   i1  i1   i1    u1  u1   u1
 
     K  = [(D  + L ) / N ] / [(D  + L ) / N ],
     i2   i2  i2   i2    u2  u2   u2
 
     K  = [(D  + L ) / N ] / [(D  + L ) / N ],
     i3   i3  i3   i3    u3  u3   u3
 
   де D(u1), D(u2), D(u3), D(i1), D(i2) і D(i3) - обсяг доходів
(кошика  доходів),  закріплених  за зведеним бюджетом району
(зведеним бюджетом міста) та  районним  (міським)  бюджетом,
бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичні
надходження таких доходів за відповідні роки базового періоду;
 
   L(u1), L(u2), L(u3), L(i1), L(i2) і L(i3) - сума пільг,
наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що
включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним
(міським) бюджетом,  бюджетами  місцевого  самоврядування  за
відповідні роки базового періоду;
 
   N(u1), N(u2), N(u3), N(i1), N(i2) і N(i3) - чисельність
наявного    населення    району     (міста)     та
адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового
періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);
 
   D(u4) - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного
бюджету району (зведеного бюджету міста), врахований під час
визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом
та  зведеним  бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на
планований бюджетний період без урахування обсягу податку з
доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових  винагород   та   інших   виплат,   одержуваних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.
 
   Обсяг доходів  (кошика доходів), закріплених за районним
(міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (D(izak)),
на прогнозний період визначається за такою формулою:
 
            D   = RD   + D ,
            izak   izak  w
 
   D(w) - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується
з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержуваних  військовослужбовцями  та  особами  рядового  і
начальницького складу, для кожного районного (міського) бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування.".
 
   2. У пункті 10:
 
   формулу "V = V  + V  + V  + V  + V " замінити такою
        i  yi  zi  oi   ki   hi
 
формулою:
 
     "V = V  + V  + V , + V , + V , + V   ";
      i  yi  zi  oi   ki   hi   kapoi
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "V(kapoi) - видатки на забезпечення  реалізації  програм
соціально-економічного розвитку регіонів.".
 
   3. У другому реченні абзаців п'ятого і сьомого пункту 15
цифри "2005" замінити цифрами "2008".
 
   4. Абзац четвертий пункту 18 викласти у такій редакції:
 
   "K(dobm) - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6
років дошкільними  закладами, розташованими у м. Севастополі,
містах республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, без урахування підпорядкованих сіл, селищ (крім селищ
міського типу). На 2008 рік K(dobm) має окреме значення для кожної
адміністративно-територіальної одиниці;".
 
   5. Доповнити Формулу пунктом 23 такого Змісту:
 
   "23. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що
враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів,
передбачаються  видатки  на  забезпечення  реалізації програм
соціально-економічного розвитку регіонів, передусім на розвиток
галузей соціально-культурної сфери (V(kapoi)).
 
   Розподіл зазначених      видатків      проводиться
райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міської ради)  із
забезпеченням публічності і прозорості та дотриманням визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195
( 1195-2001-п  ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38,
ст. 1729) вимог щодо їх спрямування.".
 
   6. У тексті Формули слова і цифри "на 2007 рік" замінити
словами і цифрами "на 2008 рік".<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner