Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1409 від 29.12.2007

Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 29 грудня 2007 р. N 1409
                Київ
 
      Про затвердження Порядку продовження строків
     розрахунків за зовнішньоекономічними операціями
 
 
   Відповідно до статті 6 Закону України "Про порядок здійснення
розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок продовження строків розрахунків за
зовнішньоекономічними операціями, що додається.
 
   У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р.
N 445 ( 445-2002-п ) "Про затвердження Порядку віднесення операцій
резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності
до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного
будівництва,  оперативного  та  фінансового лізингу, поставки
складних технічних виробів і товарів спеціального призначення та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14,
ст. 749);
 
   пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 квітня 2004 р. N 571 ( 571-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 18, ст. 1285).
 
   2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1409
 
               ПОРЯДОК
         продовження строків розрахунків
        за зовнішньоекономічними операціями
 
 
   1. Цей  Порядок  визначає  механізм  віднесення операцій
резидентів до таких, що здійснюються за договорами виробничої
кооперації,  консигнації,  комплексного будівництва, тендерної
поставки, гарантійного обслуговування, поставки складних технічних
виробів і товарів спеціального призначення, а також умови видачі
висновків щодо перевищення встановлених у статтях 1 і 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
( 185/94-ВР ) строків проведення розрахунків за такими операціями
(далі - встановлені строки).
 
   Дія цього Порядку поширюється на всіх резидентів - суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності.
 
   2. До операцій, що здійснюються резидентами, належать:
 
   1) під час виконання договорів виробничої кооперації  -
операції  з  поставки сировини, матеріалів, вузлів, деталей,
запасних частин, заготовок напівфабрикатів, комплектувальних та
інших  виробів  галузевого  і  міжгалузевого призначення, що
технологічно взаємозв'язані і необхідні для виготовлення кінцевої
продукції, а  також  операції  з надання послуг з виконання
проектних,  ремонтних  робіт  та  технічного  обслуговування,
пов'язаних з виготовленням та реалізацією кінцевої продукції;
 
   2) під час виконання договорів консигнації - операції з
реалізації товарів, відповідно до яких одна сторона (консигнатор)
зобов'язується за дорученням другої сторони (консигнанта) продати
протягом визначеного часу (строку дії угоди консигнації) за
обумовлену винагороду з консигнаційного складу від свого імені
товари, які належать консигнанту;
 
   3) під час виконання договорів комплексного будівництва -
операції  з  виконання проектних і проектно-пошукових робіт,
передачі "ноу-хау" в галузі будівництва та виробництва будівельних
матеріалів, конструкцій, виконання будівельних, спеціальних та
будівельно-монтажних робіт, у тому числі під час  виконання
договорів  про  реалізацію  проектів  за схемою "будувати -
експлуатувати - передавати" (Build-Operate-Transfer), здійснення
шефмонтажу  та  авторського нагляду в будівництві, виконання
пусконалагоджувальних та гарантійних робіт (надання послуг), а
також з поставки машин і механізмів, матеріалів, обладнання,
будівельних конструкцій та матеріалів для виконання зазначених
робіт (надання послуг);
 
   4) під час виконання договорів тендерної поставки - операції
з поставки товарів (виконання робіт, надання послуг), замовлених
за результатами міжнародних торгів (тендерів);
 
   5) під час виконання договорів гарантійного обслуговування -
експортні операції з поставки товарів (виконання робіт, надання
послуг), умовами яких передбачено проведення розрахунків частинами
після  підписання  відповідних  актів  технічного  приймання
(випробовування, установки, монтажу, налагодження) товарів (робіт,
послуг), а також  проведення  остаточних  розрахунків  після
завершення відповідного гарантійного періоду;
 
   6) під час виконання договорів поставки складних технічних
виробів - імпортні операції з поставки устаткування частинами або
складних технічних виробів, що потребують установки, монтажу,
налагодження, гарантійного обслуговування і введення їх у дію на
місці експлуатації, а також з поставки складних технічних виробів,
строк виготовлення та транспортування яких перевищує 180 днів;
 
   7) під час виконання договорів поставки товарів спеціального
призначення - операції з міжнародних передач товарів військового
призначення та подвійного використання згідно з переліком, що
визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Висновок стосовно віднесення операцій резидента до таких,
що здійснюються за договорами виробничої кооперації, консигнації,
комплексного  будівництва,  тендерної  поставки,  гарантійного
обслуговування, поставки складних технічних виробів і товарів
спеціального призначення, та продовження встановлених строків
(далі - висновок) видається Мінекономіки.
 
   4. Для одержання висновку резидент подає Мінекономіки такі
документи:
 
   1) складений у довільній формі лист-звернення, що містить
дані про стан виконання зовнішньоекономічного договору (контракту)
на  момент звернення, із зазначенням суми заборгованості та
обґрунтуванням необхідності продовження встановленого строку на
певний період;
 
   2) засвідчені в установленому порядку копії:
 
   зовнішньоекономічного договору   (контракту),  в  якому
зазначаються  адреса  та  банківські  реквізити  іноземних
контрагентів. Якщо договір укладено іноземною мовою, заявник додає
його переклад на українській мові;
 
   свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності - резидента;
 
   документів, що підтверджують здійснення зовнішньоекономічної
операції,  зокрема  платіжних банківських документів, довідок
банків, вантажних митних декларацій ( 910а-2007-п, za140-07 ),
коносамента, актів приймання-передачі товару (виконання робіт,
надання послуг).
 
   5. Датою подання документів, на підставі яких видається
висновок, вважається дата їх реєстрації в Мінекономіки.
 
   6. Резидент письмово повідомляє органові державної податкової
служби за місцем його державної реєстрації про звернення до
Мінекономіки з метою одержання висновку.
 
   7. Мінекономіки  розглядає  подані  резидентом  документи
протягом 10 робочих днів після їх реєстрації і видає висновок або
письмово відмовляє у його видачі із зазначенням підстави.
 
  8. Резидент несе згідно із законодавством відповідальність за
достовірність відомостей, що містяться у поданих ним документах.
 
   9. У видачі висновку може бути відмовлено в разі:
 
   1) подання резидентом документів:
 
   з порушенням вимог, зазначених у пункті 4 цього Порядку;
 
   що містять недостовірну інформацію;
 
   після закінчення встановлених строків;
 
   2) невідповідності   поданих   резидентом   документів
законодавству.
 
   10. У разі усунення недоліків, що стали підставою для відмови
у видачі висновку, резидент може повторно подати документи для
його отримання. При цьому строк розрахунків може бути продовжено
починаючи з дати реєстрації в Мінекономіки повторно поданих
документів.
 
   11. Про видачу висновку Мінекономіки інформує протягом п'яти
робочих днів з дати його видачі Національний банк та ДПА.
 
   12. У разі виявлення недостовірної інформації в документах,
на підставі яких видано висновок, Мінекономіки приймає рішення про
його скасування з дати видачі, про що письмово  повідомляє
резидентові, Національному банку та ДПА із зазначенням підстави.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner