Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1411 від 29.12.2007

Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 29 грудня 2007 р. N 1411
                Київ
 
      Про затвердження переліків товарів, експорт
       та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
          та обсягів квот у 2008 році
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 60 ( 60-2008-п ) від 22.02.2008
      N 271 ( 271-2008-п ) від 28.03.2008
      N 470 ( 470-2008-п ) від 21.05.2008
      N 529 ( 529-2008-п ) від 04.06.2008
      N 754 ( 754-2008-п ) від 27.08.2008 )
 
 
 
   З метою формування раціональної структури експорту та імпорту
окремих видів товарів, виконання відповідних міжнародних договорів
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити на 2008 рік:
 
   загальні обсяги  квот  товарів,  експорт  яких  підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 1;
 
   перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 2;
 
   перелік товарів,  експорт  та  імпорт  яких  підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 3;
 
   перелік товарів, експорт яких до Сполучених Штатів Америки
підлягає ліцензуванню, та обсяг квоти згідно з додатком 4;
 
   перелік озоноруйнівних  речовин,  експорт та імпорт яких
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5;
 
   перелік продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню (крім продукції, що
перевозиться у контейнерах з  особистим  майном),  згідно  з
додатком 6;
 
   перелік країн - сторін Монреальського протоколу ( 995_215 ),
експорт/імпорт озоноруйнівних речовин до/з яких дозволяється,
згідно з додатком 7;
 
 
   ( Абзац дев'ятий виключено на підставі Постанови КМ N 529
( 529-2008-п ) від 04.06.2008 )
 
 
   перелік продуктів (напівфабрикатів) з кольорових металів та
їх сплавів, а також виробів з використанням таких металів, експорт
яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 9;
 
   перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає
ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди
про вільну  торгівлю  між  Україною та Республікою Македонія
( 807_200 ), згідно з додатком 10;
 
   перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 11.
 
 
   ( Абзац тринадцятий пункту 1 виключено на підставі Постанови
КМ N 470 ( 470-2008-п ) від 21.05.2008 )
 
 
   2. Установити, що:
 
   залишки квот 2007 року, зменшення або збільшення обсягів
квот, визначених у додатках 4 і 8, можуть використовуватися у
2008 році згідно з відповідними міжнародними договорами;
 
   не реалізовані  в  2007  році суб'єктами підприємницької
діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у
постанові Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. N 1852
( 1852-2006-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та
імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2007 році"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 1, ст. 38), дійсні до
1 березня  2008  р.,  якщо інше не передбачено відповідними
міжнародними договорами.
 
   2-1. Установити, що відповідно до частини тридцятої статті 16
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) для
митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції
з  експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична
різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не
може  перевищувати  5  відсотків  значення,  зафіксованого у
відповідній ліцензії.
( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 754
( 754-2008-п ) від 27.08.2008 )
 
   3. Взяти до відома, що згідно з Монреальським протоколом
( 995_215 ) щодо озоноруйнівних речовин експорт та імпорт речовин
і продукції, яка може містити такі речовини,  визначених  у
додатках 5 і 6, здійснюється лише до країн, а також з країн, що
зазначені у додатку 7.
 
   4. Міністерству економіки:
 
   забезпечити ліцензування  експорту  та  імпорту  товарів,
визначених у додатках;
 
   інформувати щомісяця  Державну  митну  службу про видачу
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензій на експорт та
імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і на які встановлено
квоти.
 
   5. Державній митній службі подавати щомісяця Міністерству
економіки  інформацію  про  обсяги  здійсненого  суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту  товарів,
визначених у додатках.
 
   6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 27
 
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1411
 
             ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ
    квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню*
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування товару |Код згідно з УКТЗЕД|Обсяг квоти, грамів|
|            |  ( 2371в-14 )  |          |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|Срібло (включаючи срібло|7106        |   1000000    |
|з покриттям із золота  |          |          |
|або платини) у     |          |          |
|необробленому або    |          |          |
|напівобробленому    |          |          |
|вигляді, або у вигляді |          |          |
|порошку (крім      |          |          |
|банківських металів)  |          |          |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|Золото (включаючи золото|7108        |    80000    |
|з покриттям із платини) |          |          |
|необроблене,      |          |          |
|напівоброблене або у  |          |          |
|вигляді порошку (крім  |          |          |
|банківських металів)  |          |          |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|Тільки відходи та брухт |7112 91 00 00   |   300000    |
|золота         |          |          |
|------------------------+-------------------+-------------------|
|Тільки відходи та брухт |7112 99 00 00   |   200000    |
|срібла         |          |          |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном. Експорт
зазначених товарів здійснюється безпосередньо державною установою
"Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
України" без ліцензування.
 
Примітки: 1. Квоти  установлено в перерахунку на чисту  вагу
       дорогоцінного металу.
 
     2. Експорт та імпорт дорогоцінних металів, що належать
       до банківських металів, здійснюється у  порядку,
       встановленому Національним банком.
 
     3. Національний  банк  здійснює  експорт  товарів,
       визначених у пункті 7 частини першої статті 42 Закону
       України "Про Національний банк України" ( 679-14 ),
       без ліцензування.
 
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1411
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування товару    |   Код згідно з УКТЗЕД   |
|                |   ( 2371а-14, 2371б-14 )  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Інсектициди (крім ветеринарних |3808 10, 3808 20, 3808 30,   |
|лікарських засобів), фунгіциди, |3808 90 (крім окремих партій, |
|гербіциди, засоби, що      |які ввозяться безоплатно з   |
|запобігають проростанню     |дозволу Мінприроди виключно для|
|паростків*, та регулятори росту |проведення державних      |
|рослин**, родентициди (крім   |випробувань та наукових    |
|ветеринарних лікарських     |досліджень)          |
|засобів), а також аналогічні їм |                |
|засоби*             |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Поштові марки, гербові марки або|4907 00 10 00, 4907 00 90 10, |
|аналогічні марки, непогашені,  |4907 00 90 90         |
|поточного або нового випуску в |                |
|державі, в якій вони мають або |                |
|будуть мати визначену номінальну|                |
|вартість; гербовий папір***   |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сульфат міді          |2833 25 00 00         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Цукор з цукрової тростини або з |1701              |
|цукрових буряків і хімічно чиста|                |
|цукроза у твердому стані    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Цукрові сиропи без додавання  |1702 19 00 00, 1702 20 90 00, |
|ароматичних речовин або     |1702 30 59 00, 1702 30 99 00  |
|барвників            |(крім патоки крохмальної),   |
|                |1702 40 90 00, 1702 60 95 00, |
|                |1702 90 99 00         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Готові харчові продукти з    |1806 10 20 00, 1806 10 30 00, |
|вмістом какао          |1806 10 90 00         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Цукрові сиропи, ароматизовані  |2106 90 30 00, 2106 90 59 00  |
|або з додаванням барвників   |                |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Головною державною
інспекцією захисту рослин Мінагрополітики.
 
   ** Ліцензії  видаються  за  погодженням  з  Державним
технологічним центром охорони родючості ґрунтів Мінагрополітики.
 
   *** Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
 
Примітка. У разі ввезення товарів, які не підлягають ліцензуванню,
     але класифікуються  за  кодами  згідно  з  УКТЗЕД
     ( 2371б-14 ) 3808 10 40 (неоцидол) і 3808 90 10 00
     (ларінат), митне оформлення здійснюється на підставі
     листів-роз'яснень Головної державної інспекції захисту
     рослин Мінагрополітики.
 
 
                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1411
 
               ПЕРЕЛІК
   товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Найменування товару       |Код згідно з УКТЗЕД|
|                      |  ( 2371б-14,  |
|                      |   2371г-14 )  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Фарби друкарські, визначені згідно із    |3215 11 00 00   |
|встановленою Мінфіном та Держмитслужбою   |3215 19 00 00   |
|методикою, із захисними властивостями, а  |          |
|саме*:                   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|флуоресценцією та зміною кольору в променях |          |
|ультрафіолетового світла          |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|зміною кольору під час нагрівання або    |          |
|охолодження                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|реакцією на полярні або неполярні розчинники|          |
|та окислювачі                |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|невидимі у променях інфрачервоного світла  |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|проникаючі на зворотний бік паперу із зміною|          |
|кольору                   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Папір некрейдований з водяними знаками без |4802 55      |
|вмісту волокон, одержаних механічним    |4802 56      |
|способом, або в якому такі волокна     |4802 57 00     |
|становлять не більш як 10 мас. відсотків  |4802 58      |
|загальної маси волокна з масою 1 кв. метр  |4802 61      |
|40 г або більше*              |4802 62 00     |
|                      |4802 69 00     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Оптичний полікарбонат для виробництва дисків|3907 40 00 00**  |
|для лазерних систем зчитування       |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Обладнання для виробництва дисків для    |          |
|лазерних систем зчитування:         |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|термопластавтомат інжекційного штампування |8477 10 90 00**  |
|дисків                   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|прес-форми для термопластавтоматів     |8480 71 90 90**  |
|інжекційного штампування дисків       |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|матриці або штампи, які містять дані,    |8524 91 00 00**  |
|необхідні для штампування дисків      |8524 99 10 00**  |
|                      |8524 99 90 00**  |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном. Імпорт та
експорт зазначених товарів безпосередньо Національним банком для
власних потреб своїх виробничих підрозділів здійснюється без
ліцензування.
 
   ** Якщо товари не підлягають ліцензуванню, але класифікуються
згідно із зазначеними кодами, митне оформлення здійснюється на
підставі листа МОН.
 
 
                     Додаток 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1411
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, експорт яких до Сполучених Штатів
     Америки підлягає ліцензуванню, та обсяг квоти
 
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування товару |Код згідно з УКТЗЕД| Обсяг квоти до   |
|           |  ( 2371в-14 )  | 31 жовтня 2008 р., |
|           |          |  метричних тонн  |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Окремі види прокату  |7208 40 00 00**  |150638        |
|плоского з вуглецевої |7208 51      |           |
|сталі, гарячої    |7208 52      |           |
|прокатки,       |7208 53 00 00**  |           |
|неплакованого, без  |7208 90 00 00**  |           |
|електролітичного або |7210 70 80 00   |           |
|іншого металевого   |7210 90 80 00   |           |
|покриття, не в    |7211 13 00 00   |           |
|рулонах, завширшки  |7211 14 00 00   |           |
|понад 150 міліметрів* |7211 90 00 00**  |           |
|           |7212 40 20 00**  |           |
|           |7212 40 80**    |           |
|           |7212 50**     |           |
------------------------------------------------------------------
 
________________
   * Види прокату, які відповідають зазначеним кодам, але не
відповідають опису товару в графі "Найменування товару", не
підлягають ліцензуванню або квотуванню у разі здійснення поставок
до США.
 
   ** Для прокату завтовшки 4,75 міліметра або більше.
 
 
                     Додаток 5
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1411
 
               ПЕРЕЛІК
        озоноруйнівних речовин, експорт та
        імпорт яких підлягає ліцензуванню
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Найменування речовини      |Код згідно з УКТЗЕД|
|                      |  ( 2371б-14 )  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан |2903 14 00 00   |
|(ЧХВ)                    |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)|2903 19 10 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Фторовані, бромовані або йодовані похідні  |2903 30      |
|ациклічних вуглеводнів           |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бромистий метил               |2903 30 33 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Трихлорфторметан (ХФВ-11)          |2903 41 00 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дихлордифторметан (ХФВ-12)         |2903 42 00 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113)    |2903 43 00 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114)  |2903 44 10 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хлорпентафторетан (ХФВ-115)         |2903 44 90 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хлортрифторметан (ХФВ-13)          |2903 45 10 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Пентахлорфторетан (ХФВ-111)         |2903 45 15 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гептахлорфторпропан (ХФВ-211)        |2903 45 25 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гексахлордифторпропани (ХФВ-212)      |2903 45 30 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213)      |2903 45 35 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214)     |2903 45 40 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215)      |2903 45 45 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дихлоргексафторпропани (ХФВ-216)      |2903 45 50 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хлоргептафторпропани (ХФВ-217)       |2903 45 55 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тетрахлордифторетан (ХФВ-112)        |2903 45 20 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бромхлордифторметан (Галон 1211)      |2903 46 10 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бромтрифторметан (Галон 1301)        |2903 46 20 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402) |2903 46 90 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторметан |2903 49 10 00   |
|(ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31),     |          |
|тетрахлорфторетан (ГХФВ-121),        |          |
|трихлордифторетан (ГХВФ-122),        |          |
|дихлортрифторетан (ГХФВ-123),        |          |
|хлортетрафторетан (ГХФВ-124),        |          |
|трихлорфторетан (ГХФВ-131),         |          |
|дихлортрифторетан (ГХФВ-132),        |          |
|хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан |          |
|(ГХФВ-141), 2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), |          |
|хлордифторетан (ГХФВ-142), хлордифторетан  |          |
|(ГХФВ-142-b), хлорфторетан (ГХФВ-151),   |          |
|гексахлорфторпропан (ГХФВ-221),       |          |
|пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),      |          |
|тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),     |          |
|трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),     |          |
|дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225),      |          |
|1-трифтор-2-дифтор-3-дихлорпропан      |          |
|(ГХФВ-225ca),                |          |
|1-хлордифтор-2-дифтор-3-хлорфторпропан   |          |
|(ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан     |          |
|(ГХФВ-226), пентахлорфторпропан (ГХФВ-231), |          |
|тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),      |          |
|трихлортрифторпропан (ГХФВ-233),      |          |
|дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),      |          |
|хлорпентафторпропан (ГХФВ-235),       |          |
|тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241),       |          |
|трихлордифторпропан (ГХФВ-242),       |          |
|дихлортрифторпропан (ГХФВ-243),       |          |
|хлортетрафторпропан (ГХФВ-244),       |          |
|трихлорфторпропан (ГХФВ-251),        |          |
|дихлордифторпропан (ГХФВ-252),       |          |
|хлортрифторпропан (ГХФВ-253),        |          |
|дихлорфторпропан (ГХФВ-261),        |          |
|хлордифторпропан (ГХФВ-262), хлорфторпропан |          |
|(ГХФВ-271)                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дибромфторметан, бромдифторметан,      |2903 49 30 00   |
|бромфторметан, тетрабромфторетан,      |          |
|трибромдифторетан, дибромтрифторетан,    |          |
|бромтетрафторетан, трибромфторетан,     |          |
|дибромдифторетан, бромтрифторетан,     |          |
|дибромфторетан, бромдифторетан,       |          |
|бромфторетан, гексабромфторпропан,     |          |
|пентабромдифторпропан,           |          |
|тетрабромтрифторпропан,           |          |
|трибромтетрафторпропан,           |          |
|дибромпентафторпропан, бромгексафторпропан, |          |
|пентабромфторпропан, тетрабромдифторпропан, |          |
|трибромтрифторпропан,            |          |
|дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан, |          |
|тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан,  |          |
|дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан,  |          |
|трибромфторпропан, дибромдифторпропан,   |          |
|бромтрифторпропан, дибромфторпропан,    |          |
|бромдифторпропан, бромфторпропан      |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Суміші з вмістом ациклічних вуглеводнів,  |3324 71 00 00   |
|пергалогенованих лише фтором та хлором   |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Суміші з вмістом пергалогенованих похідних |3824 79 00 00   |
|ациклічних вуглеводнів, що містять два або |          |
|більше різних галогенів           |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Продукти хімічного виробництва або суміжних |2842 10 00 00   |
|виробництв із вмістом озоноруйнівних речовин|3006 70 00 00   |
|                      |3006 80 00 00   |
|                      |3824 90 99 00   |
|                      |3825        |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
Примітки. 1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінприроди.
 
     2. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14 )
       2903  19  10  00  здійснюється  безпосередньо
       Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного
       паперу Національного банку для власних потреб без
       ліцензування.
 
     3. Імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14 )
       2842 10 00 00, 3006 70 00 00, 3006 80 00 00,
       3824 90 99 00 і 3825 здійснюється безпосередньо
       Національним банком для власних потреб виробничих
       підрозділів без ліцензування.
 
     4. Експорт та імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД
       ( 2371б-14 ) 2903 30 33 00 і 2903 49 30  00
       здійснюється в особливих випадках їх використання
       згідно з Монреальським протоколом ( 995_215 ).
 
     5. Імпорт гідрохлорфторвуглеців та сумішей,  що  їх
       містять,   здійснюється  відповідно  до  умов
       Копенгагенської поправки до Монреальського протоколу
       ( 995_892 ).
 
 
                     Додаток 6
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1411
 
               ПЕРЕЛІК
    продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини
     і експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню
     (крім продукції, що перевозиться у контейнерах
            з особистим майном)
 
 
------------------------------------------------------------------
|     Найменування продукції      |Код згідно з УКТЗЕД|
|                      |  ( 2371б-14,  |
|                      |   2371г-14 )  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Продукція, яка надходить в аерозольній   |2842 10 00 00   |
|упаковці:                  |3004        |
|                      |3006 70 00 00   |
|                      |3006 80 00 00   |
|                      |3204        |
|                      |3208        |
|                      |3209        |
|                      |3212        |
|                      |3214        |
|                      |3304        |
|                      |3305        |
|                      |3306        |
|                      |3307        |
|                      |3401 30 00 00   |
|                      |3402        |
|                      |3403        |
|                      |3405        |
|                      |3506 91 00     |
|                      |3808        |
|                      |3809        |
|                      |3811        |
|                      |3812        |
|                      |3814 00      |
|                      |3820 00 00     |
|                      |3824 90 70 00   |
|                      |3824 90 99 00   |
|                      |3825        |
|                      |3910 00 00     |
|                      |9505 90 00 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Установки для кондиціонування повітря, до  |8415        |
|складу яких входять вентилятори з двигуном |          |
|та прилади для змінювання температури і   |          |
|вологості повітря, включаючи кондиціонери, в|          |
|яких вологість не регулюється окремо    |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Холодильники, морозильники та інше     |8418        |
|холодильне або морозильне обладнання,    |          |
|електричне або інших типів; теплові насоси, |          |
|крім установок для кондиціонування повітря, |          |
|товарної позиції 8415 ( 2371г-14 )     |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Градирні та аналогічне устаткування для   |8419 89 10 00   |
|безпосереднього охолодження за допомогою  |          |
|води, що циркулює (відбувається без     |          |
|роздільної стінки)             |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вогнегасники заряджені           |8424 10      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Автомати для торгівлі із вмонтованими    |8476 21 00 00   |
|нагрівальними або охолоджувальними     |8476 81 00 00   |
|пристроями                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Зброя та засоби індивідуального захисту в  |9304 00 00 00   |
|аерозольній упаковці            |          |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
Примітки. 1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінприроди. У
       разі відсутності озоноруйнівних речовин у переліку
       продукції, яка підпадає під зазначені коди згідно з
       УКТЗЕД ( 2371б-14, 2371г-14 ), митне оформлення
       вантажів здійснюється на підставі листів-роз'яснень
       Мінприроди (його територіальних органів) про те, що
       така продукція не містить озоноруйнівних речовин і
       ліцензуванню не підлягає.
 
     2. Імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14 )
       3209  і   3405   здійснюється   безпосередньо
       Банкнотно-монетним двором та Фабрикою банкнотного
       паперу Національного банку для власних потреб без
       ліцензування.
 
     3. Імпорт товарів за кодами згідно з УКТЗЕД ( 2371б-14 )
       2842 10 00 00, 3006 70 00 00, 3006 80 00 00, 3204,
       3208, 3209, 3212, 3402, 3401 30 00 00, 3403, 3405,
       3814 00, 3824 90 99 00, 3825 і 3910  00  00
       здійснюється безпосередньо Національним банком для
       власних  потреб  виробничих  підрозділів  без
       ліцензування.
 
 
                     Додаток 7
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1411
 
               ПЕРЕЛІК
    країн - сторін Монреальського протоколу ( 995_215 ),
       експорт/імпорт озоноруйнівних речовин
           до/з яких дозволяється
 
 
   Австралійський Союз
 
   Австрійська Республіка
 
   Азербайджанська Республіка
 
   Алжирська Народна Демократична Республіка
 
   Антигуа і Барбуда
 
   Арабська Республіка Єгипет
 
   Аргентинська Республіка
 
   Барбадос
 
   Беліз
 
   Буркіна-Фасо
 
   Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія
 
   Велике Герцогство Люксембург
 
   Габонська Республіка
 
   Гвінейська Республіка
 
   Гренада
 
   Грецька Республіка
 
   Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка
 
   Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі
 
   Держава Бахрейн
 
   Держава Бруней-Даруссалам
 
   Держава Еритрея
 
   Держава Ізраїль
 
   Держава Катар
 
   Держава Кувейт
 
   Домініканська Республіка
 
   Естонська Республіка
 
   Європейський Союз
 
   Єменська Республіка
 
   Ірландія
 
   Ісламська Держава Афганістан
 
   Ісламська Республіка Іран
 
   Ісламська Республіка Мавританія
 
   Ісламська Республіка Пакистан
 
   Італійська Республіка
 
   Канада
 
   Киргизька Республіка
 
   Китайська Народна Республіка
 
   Князівство Ліхтенштейн
 
   Князівство Монако
 
   Кооперативна Республіка Гайана
 
   Корейська Народно-Демократична Республіка
 
   Королівство Бельгія
 
   Королівство Бутан
 
   Королівство Данія
 
   Королівство Іспанія
 
   Королівство Камбоджа
 
   Королівство Лесото
 
   Королівство Марокко
 
   Королівство Непал
 
   Королівство Нідерланди
 
   Королівство Норвегія
 
   Королівство Саудівська Аравія
 
   Королівство Свазіленд
 
   Королівство Таїланд
 
   Королівство Тонга
 
   Королівство Швеція
 
   Лаоська Народно-Демократична Республіка
 
   Латвійська Республіка
 
   Литовська Республіка
 
   Ліванська Республіка
 
   Малайзія
 
   Мальдівська Республіка
 
   Мексиканські Сполучені Штати
 
   Монголія
 
   Народна Республіка Бангладеш
 
   Незалежна Держава Західне Самоа
 
   Незалежна Держава Папуа-Нова Гвінея
 
   Ніуе
 
   Нова Зеландія
 
   Об'єднані Арабські Емірати
 
   Острови Кука
 
   Південно-Африканська Республіка
 
   Португальська Республіка
 
   Республіка Албанія
 
   Республіка Ангола
 
   Республіка Бенін
 
   Республіка Білорусь
 
   Республіка Болгарія
 
   Республіка Болівія
 
   Республіка Боснія і Герцеговина
 
   Республіка Ботсвана
 
   Республіка Бурунді
 
   Республіка Вануату
 
   Республіка Венесуела
 
   Республіка Вірменія
 
   Республіка Гаїті
 
   Республіка Гамбія
 
   Республіка Гана
 
   Республіка Гватемала
 
   Республіка Гвінея-Бісау
 
   Республіка Гондурас
 
   Республіка Грузія
 
   Республіка Джибуті
 
   Республіка Еквадор
 
   Республіка Ель-Сальвадор
 
   Республіка Заїр
 
   Республіка Замбія
 
   Республіка Зімбабве
 
   Республіка Індія
 
   Республіка Індонезія
 
   Республіка Ісландія
 
   Республіка Кабо-Верде
 
   Республіка Казахстан
 
   Республіка Камерун
 
   Республіка Кенія
 
   Республіка Кіпр
 
   Республіка Кірибаті
 
   Республіка Колумбія
 
   Республіка Конго
 
   Республіка Корея
 
   Республіка Коста-Ріка
 
   Республіка Кот-Д'Івуар
 
   Республіка Куба
 
   Республіка Ліберія
 
   Республіка Маврикій
 
   Республіка Мадагаскар
 
   Республіка Македонія
 
   Республіка Малаві
 
   Республіка Малі
 
   Республіка Мальта
 
   Республіка Маршальські (Маршаллові) Острови
 
   Республіка Мозамбік
 
   Республіка Молдова
 
   Республіка Намібія
 
   Республіка Науру
 
   Республіка Нігер
 
   Республіка Нікарагуа
 
   Республіка Палау
 
   Республіка Панама
 
   Республіка Парагвай
 
   Республіка Перу
 
   Республіка Польща
 
   Республіка Сейшельські Острови
 
   Республіка Сенегал
 
   Республіка Сінгапур
 
   Республіка Словенія
 
   Республіка Судан
 
   Республіка Суринам
 
   Республіка Сьєрра-Леоне
 
   Республіка Таджикистан
 
   Республіка Тринідад і Тобаго
 
   Республіка Уганда
 
   Республіка Узбекистан
 
   Республіка Філіппіни
 
   Республіка Хорватія
 
   Республіка Чад
 
   Республіка Чилі
 
   Республіка Чорногорія
 
   Російська Федерація
 
   Руандійська Республіка
 
   Румунія
 
   Самоа
 
   Сент-Вінсент і Гренадіни
 
   Сент-Люсія
 
   Сербія
 
   Сирійська Арабська Республіка
 
   Словацька Республіка
 
   Соломонові Острови
 
   Сомалійська Демократична Республіка
 
   Соціалістична Республіка В'єтнам
 
   Союз М'янма
 
   Співдружність Багамських Островів
 
   Співдружність Домініки
 
   Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
 
   Сполучені Штати Америки
 
   Суверенна Демократична Республіка Фіджі
 
   Султанат Оман
 
   Східна Республіка Уругвай
 
   Танзанія
 
   Тоголезька Республіка
 
   Тувалу
 
   Туніська Республіка
 
   Турецька Республіка
 
   Туркменистан
 
   Угорська Республіка
 
   Україна
 
   Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови
 
   Федеративна Демократична Республіка Ефіопія
 
   Федеративна Республіка Бразилія
 
   Федеративна Республіка Нігерія
 
   Федеративна Республіка Німеччина
 
   Федеративні Штати Мікронезії
 
   Федерація Сент-Кітс і Невіс
 
   Фінляндська Республіка
 
   Французька Республіка
 
   Хашимітське Королівство Йорданія
 
   Центральноафриканська Республіка
 
   Чеська Республіка
 
   Швейцарська Конфедерація
 
   Ямайка
 
   Японія
 
 
   ( Додаток 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 529
( 529-2008-п ) від 04.06.2008 )
 
 
                     Додаток 9
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1411
 
               ПЕРЕЛІК
       продуктів (напівфабрикатів) з кольорових
   металів та їх сплавів, а також виробів з використанням
    таких металів, експорт яких підлягає ліцензуванню*
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Найменування товару       |Код згідно з УКТЗЕД|
|                      |  ( 2371в-14,   |
|                      |   2371г-14 )  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Феронікель                 |7202 60 00 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Феротитан                  |7202 91 00 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Феросплави                 |7202 99 80 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сталь корозійностійка (нержавіюча) у зливках|7218 10 00 00   |
|та в інших первинних формах         |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Штейн мідний; мідь цементаційна (мідь    |7401        |
|осаджена)                  |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мідь нерафінована; аноди мідні для     |7402 00 00 00   |
|електролітичного рафінування        |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мідь рафінована та мідні сплави необроблені |7403        |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Лігатури на основі міді           |7405 00 00 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Порошки та луска з міді           |7406        |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Прутки, бруски та профілі мідні       |7407        |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Труби та трубки мідні            |7411        |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські,  |7415        |
|скоби (крім тих, що включені до товарної  |          |
|позиції 8305) ( 2371г-14 ) та аналогічні  |          |
|вироби мідні або з чорних металів      |          |
|з мідними головками;            |          |
|гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки     |          |
|вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби|          |
|(у тому числі пружні) та аналогічні вироби |          |
|мідні                    |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вироби мідні                |7419        |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Алюміній необроблений            |7601        |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Прутки, бруски та профілі алюмінієві    |7604        |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Металоконструкції алюмінієві (крім збірних |7610        |
|металоконструкцій товарної позиції 9406)  |          |
|( 2371г-14 ) та їх частини (наприклад, мости|          |
|та їх секції, башти, решітчасті щогли,   |          |
|покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна |          |
|та їх рами, пороги для дверей, балюстради, |          |
|стовпи та колони);             |          |
|алюмінієві листи, бруски, профілі, труби  |          |
|тощо, призначені для використання в     |          |
|металоконструкціях             |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Вироби алюмінієві              |7616        |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Свинець необроблений            |7801        |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Виливниці та ливарні ковші         |8454 20 00 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Частини конвертерів, ливарних ковшів і   |8454 90 00     |
|виливниць та ливарних машин, призначених для|          |
|використання в металургії або ливарному   |          |
|виробництві                 |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Частини станів прокатних та валок до них  |8455 90 00 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Частини: обладнання для сортування,     |8474 90 90     |
|просіювання, сепарації, промивання,     |          |
|подрібнення, розмелювання, змішування або  |          |
|перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших |          |
|мінеральних копалин у твердому (у тому числі|          |
|порошкоподібному та пастоподібному) стані; |          |
|обладнання для агломерації, формування або |          |
|відливання твердого мінерального палива,  |          |
|керамічних паст, незатверділого цементу,  |          |
|гіпсових матеріалів або інших мінеральних  |          |
|речовин у вигляді порошку або пасти; машини |          |
|формувальні для виробництва піщаних ливарних|          |
|форм                    |          |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Опоки для металоливарного виробництва;   |8480        |
|піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім|          |
|виливниць) для лиття металів, карбідів   |          |
|металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми |          |
|або пластмас                |          |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Ліцензії  видаються  за погодженням з Мінпромполітики.
Ліцензування експорту продукції здійснюється тільки у разі, коли
вона вироблена з використанням брухту кольорових металів та
легованих чорних металів. Якщо продукція не підлягає ліцензуванню,
але  класифікується  за зазначеними кодами, митне оформлення
провадиться  на  підставі  відповідних   листів-роз'яснень
Мінпромполітики.
 
 
                     Додаток 10
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 29 грудня 2007 р. N 1411
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, імпорт яких з Республіки Македонія
     підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти
     відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю
       між Україною та Республікою Македонія*
              ( 807_200 )
 
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування товару |Код згідно з УКТЗЕД|Обсяг тарифної квоти,|
|           |  ( 2371а-14 )  | метричних тонн**  |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Баранина або     |0204        |     500     |
|козлятина, свіжа,   |          |           |
|охолоджена або    |          |           |
|морожена       |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Перець роду Capsicum |0709 60      |    5000     |
|або роду Pimenta   |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Овочі сушені, цілі,  |0712        |     500     |
|нарізані шматками,  |          |           |
|скибками, подрібнені |          |           |
|чи у вигляді порошку, |          |           |
|але без будь-якої   |          |           |
|подальшої обробки   |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Плоди сушені, крім  |0813        |     200     |
|тих, що включені до  |          |           |
|товарних позицій   |          |           |
|0801-0806       |          |           |
|( 2371а-14 ); суміші |          |           |
|горіхів або сушених  |          |           |
|плодів цієї групи   |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Перець роду Piper;  |0904        |     500     |
|стручковий перець роду|          |           |
|Capsicum або пахучий |          |           |
|перець роду Pimenta, |          |           |
|сушені або подрібнені |          |           |
|чи мелені       |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Рослини, частини   |1211 30 00 00   |     500     |
|рослин, насіння та  |1211 40 00 00   |           |
|плоди, які      |1211 90      |           |
|використовуються в  |          |           |
|основному в      |          |           |
|парфумерії, медицині |          |           |
|або для боротьби з  |          |           |
|комахами, паразитами, |          |           |
|свіжі або сушені,   |          |           |
|порізані або     |          |           |
|непорізані, подрібнені|          |           |
|або неподрібнені,   |          |           |
|мелені або немелені  |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Кондитерські вироби з |1704        |     500     |
|цукру (в тому числі  |          |           |
|білий шоколад) без  |          |           |
|вмісту какао     |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Шоколад та інші готові|1806        |     500     |
|харчові продукти із  |          |           |
|вмістом какао     |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Готові харчові вироби,|1904        |     500     |
|одержані шляхом    |          |           |
|здуття або смаження  |          |           |
|зерна зернових культур|          |           |
|чи зернових продуктів |          |           |
|(наприклад,      |          |           |
|кукурудзяні      |          |           |
|пластівці); зернові  |          |           |
|культури (крім    |          |           |
|кукурудзи) у вигляді |          |           |
|зерна або пластівців, |          |           |
|гранул чи оброблені  |          |           |
|іншим способом (крім |          |           |
|борошна, крупки і   |          |           |
|крупів), попередньо  |          |           |
|проварені або     |          |           |
|приготовлені іншим  |          |           |
|способом, в іншому  |          |           |
|місці не зазначені  |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Печиво солодке сухе; |1905 31      |     100     |
|вафлі та вафельні   |1905 32      |           |
|облатки        |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Овочі, плоди та інші |2001        |    6000     |
|їстівні частини    |          |           |
|рослин, приготовлені |          |           |
|або консервовані з  |          |           |
|додаванням оцту чи  |          |           |
|оцтової кислоти    |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Томати, приготовлені |2002        |    4000     |
|або консервовані без |          |           |
|додавання оцту чи   |          |           |
|оцтової кислоти    |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Овочі, приготовлені  |2005        |    3000     |
|або консервовані без |          |           |
|додавання оцту чи   |          |           |
|оцтової кислоти,   |          |           |
|незаморожені, крім  |          |           |
|продуктів товарної  |          |           |
|позиції 2006     |          |           |
|( 2371а-14 )     |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Варення, джеми,    |2007        |     100     |
|плодові желе,     |          |           |
|мармелад, плодові або |          |           |
|горіхові пюре, плодові|          |           |
|або горіхові пасти,  |          |           |
|одержані шляхом    |          |           |
|теплової обробки, з  |          |           |
|додаванням або без  |          |           |
|додавання цукру чи  |          |           |
|інших         |          |           |
|підсолоджувальних   |          |           |
|речовин        |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Плоди, горіхи та інші |2008        |     500     |
|їстівні частини    |          |           |
|рослин, приготовлені |          |           |
|або консервовані іншим|          |           |
|способом, з додаванням|          |           |
|або без додавання   |          |           |
|цукру чи інших    |          |           |
|підсолоджувальних   |          |           |
|речовин або спирту, в |          |           |
|іншому місці не    |          |           |
|зазначені       |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Соки з плодів (у тому |2009        |   3000000***   |
|числі виноградне   |          |           |
|сусло) або соки    |          |           |
|овочеві, незброджені |          |           |
|та без додавання   |          |           |
|спирту, з додаванням |          |           |
|або без додавання   |          |           |
|цукру чи інших    |          |           |
|підсолоджувальних   |          |           |
|речовин        |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Продукти для     |2103        |    3000     |
|приготування соусів і |          |           |
|готові соуси; смакові |          |           |
|добавки та приправи  |          |           |
|змішані; порошок   |          |           |
|гірчиці та готова   |          |           |
|гірчиця        |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Вина виноградні, у  |2204        |  40000000***   |
|тому числі кріплені; |          |           |
|сусло виноградне, крім|          |           |
|того, що включено до |          |           |
|товарної позиції 2009 |          |           |
|( 2371а-14 )     |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Спиртові дистиляти та |2208 20      |   100000***   |
|спиртні напої,    |          |           |
|одержані шляхом    |          |           |
|перегонки виноградного|          |           |
|вина або вичавок   |          |           |
|винограду       |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Спиртові напої    |2208 90      |   100000***   |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Оцет харчовий та його |2209 00      |   100000***   |
|замінники, одержані з |          |           |
|оцтової кислоти    |          |           |
|----------------------+-------------------+---------------------|
|Тютюн з невідділеною |2401 10      |    10000     |
|середньою жилкою   |          |           |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінагрополітики.
 
   ** Згідно з Угодою про вільну торгівлю між Україною та
Республікою Македонія  (  807_200  ) від 18 січня 2001 р.,
ратифікованою  Верховною  Радою  України  5 липня 2001 року
( 2599-14 ).
 
   *** Літрів.
 
 
                     Додаток 11
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 29 грудня 2007 р. N 1411
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню*
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Найменування товару       |Код згідно з УКТЗЕД|
|                      |  ( 2371а-14 )  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нафта сира українського походження     |2709 00 90 00   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Газ природний у газоподібному стані     |2711 21 00 00   |
|українського походження           |          |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінпаливенерго.
 
 
   ( Додаток 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 470
( 470-2008-п ) від 21.05.2008 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner