Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 483 від 27.12.2007

Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            27.12.2007 N 483
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 січня 2008 р.
                   за N 40/14731
 
 
         Про затвердження Змін до Правил
         бухгалтерського обліку доходів
           і витрат банків України
 
 
   Відповідно до статей 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та 68 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Правил бухгалтерського обліку доходів
і  витрат  банків України, затверджених постановою Правління
Національного банку України від 18.06.2003 N 255 ( z0583-03 ),
зареєстрованих у  Міністерстві  юстиції України 11.07.2003 за
N 583/7904 (зі змінами), що додаються.
 
   2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст цієї  постанови  до  відома  територіальних  управлінь
Національного банку України та банків України для використання в
роботі.
 
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   27.12.2007 N 483
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 січня 2008 р.
                   за N 40/14731
 
 
               ЗМІНИ
         до Правил бухгалтерського обліку
         доходів і витрат банків України
              ( z0583-03 )
 
 
   1. У розділі I:
 
   1.1. У пункті 1.3 глави 1 слова "та сумнівної" виключити.
 
   1.2. У  главі  2  термін  "сумнівна  заборгованість  за
нарахованими доходами" виключити.
 
   2. У розділі II:
 
   2.1. Пункти 1.7 та 1.8 глави 1 викласти в такій редакції:
   "1.7. Банк не коригує визнаний і відображений за рахунками
класу  6  дохід  на величину пов'язаної з ним дебіторської
заборгованості за несплаченими нарахованими доходами, за якими
немає імовірності щодо їх отримання. Сума такої дебіторської
заборгованості визнається витратами банку  шляхом  формування
резервів  відповідно  до  вимог  нормативно-правових  актів
Національного банку України.
   Банк оцінює нараховані та не отримані процентні доходи на
зменшення  корисності  в  складі  відповідного  фінансового
інструменту.
   Банк формує резерв за дебіторською заборгованістю за іншими
нарахованими та не отриманими доходами в порядку, визначеному цими
Правилами.
 
   1.8. Банк визнає процентний дохід за фінансовим активом,
вартість якого зменшилася внаслідок зменшення його корисності, із
використанням ефективної ставки відсотка, що застосовувалася під
час дисконтування майбутніх грошових потоків для оцінки збитку від
зменшення корисності цього фінансового активу".
 
   2.2. Пункт 3.4 глави 3 виключити.
 
   3. У розділі III:
 
   3.1. У главі 1:
   абзац четвертий пункту 1.1 виключити.
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий уважати відповідно
абзацами четвертим і п'ятим;
   пункти 1.13-1.16 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 1.17-1.22 уважати відповідно пунктами
1.13-1.18.
 
   3.2. У главі 2:
   пункти 2.15-2.21 викласти в такій редакції:
   "2.15. Банк формує резерви в разі втрати ймовірності щодо
отримання компенсації за дебіторською заборгованістю, у тому числі
за дебіторською заборгованістю за нарахованими та не отриманими
доходами (крім процентних доходів за фінансовими інструментами), і
відображає в бухгалтерському обліку такими проводками:
   Дебет
   Рахунки для обліку відрахувань у резерви;
   Кредит
   Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і
заборгованість за іншими нарахованими доходами.
 
   2.16. Банк зменшує або сторнує суму резерву в разі часткового
або повного погашення контрагентом (поручителем) дебіторської
заборгованості,  у тому числі дебіторської заборгованості за
нарахованими та не отриманими доходами (крім процентних доходів за
фінансовими інструментами), і відображає в бухгалтерському обліку
такими проводками:
   Дебет
   Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість та
заборгованість за іншими нарахованими доходами;
   Кредит
   Рахунки для обліку відрахувань у резерви.
 
   2.17. Банк здійснює списання дебіторської заборгованості як
безнадійної щодо отримання за рахунок сформованих резервів такими
бухгалтерськими проводками:
   Дебет
   Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і
заборгованість за іншими нарахованими доходами;
   Кредит
   Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за
класом 3;
   Рахунки для  обліку  дебіторської  заборгованості  за
господарською діяльністю банку.
 
   2.18. Банк здійснює на суму списаної за рахунок резервів
дебіторської заборгованості як безнадійної щодо отримання такі
бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:
   Дебет
   Позабалансові рахунки;
   Кредит
   991 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98".
 
   2.19. Банк відображає в бухгалтерському обліку отримання
коштів за дебіторською заборгованістю, що списана за рахунок
резервів та обліковується за позабалансовими рахунками, такими
бухгалтерськими проводками:
   Дебет
   Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;
   Кредит
   Рахунки для обліку відрахувань у резерви (за умови, що
безнадійна заборгованість за нарахованими доходами списана за
рахунок резерву в поточному році);
   Рахунки для обліку повернення раніше списаних безнадійних
боргів минулих років за класом 6 (за умови, що безнадійна
заборгованість за нарахованими доходами списана за рахунок резерву
в минулому році).
 
   2.20. Банк здійснює на суму отриманих коштів за дебіторською
заборгованістю, що списана за рахунок резервів, такі бухгалтерські
проводки за позабалансовими рахунками:
   Дебет
   991 "Контррахунки для рахунків розділів 96-98";
   Кредит
   Позабалансові рахунки.
 
   2.21. Банк здійснює бухгалтерські проводки після закінчення
строку  позовної  давності  за  безнадійною  дебіторською
заборгованістю, що  була  списана  за  рахунок  резерву  та
обліковувалася за позабалансовими рахунками, відповідно до пункту
2.20 цієї глави".
 
   4. У додатку до Правил ( z0583-03 ):
 
   4.1. Назву  колонки  "Рахунки  для  обліку  сумнівної
заборгованості за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3" і
рахунки 1780 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами
за міжбанківськими операціями", 2480 А "Сумнівна заборгованість за
нарахованими доходами за операціями з клієнтами", 3589 А "Сумнівна
заборгованість за іншими нарахованими доходами" виключити.
 
   4.2. Назву  колонки  "Рахунки  для  обліку резервів під
заборгованість за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3"
замінити  на  "Рахунки  для обліку резервів під дебіторську
заборгованість та заборгованість за іншими нарахованими доходами",
а рахунки 1790 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими
доходами за міжбанківськими операціями", 2490 КА "Резерви під
заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами"
замінити  на  рахунок  3590  КА  "Резерви  під  дебіторську
заборгованість за іншими операціями банку".
 
   4.3. Колонку "Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за
фінансовими активами" доповнити такими рахунками:
   1216 КА  "Неамортизований дисконт за строковими вкладами
(депозитами) у Національному банку України";
   1516 КА  "Неамортизований дисконт за строковими вкладами
(депозитами), що розміщені в інших банках".
 
   4.4. Колонку "Рахунки для обліку неамортизованої премії за
фінансовими активами" доповнити такими рахунками:
   1215 А "Неамортизована  премія  за  строковими  вкладами
(депозитами) у Національному банку України";
   1515 А "Неамортизована  премія  за  строковими  вкладами
(депозитами), що розміщені в інших банках".
 
   4.5. Колонку "Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за
фінансовими зобов'язаннями" доповнити такими рахунками:
   1336 КП  "Неамортизований дисконт за строковими вкладами
(депозитами) Національного банку України";
   1616 КП  "Неамортизований дисконт за строковими вкладами
(депозитами) інших банків".
 
   4.6. Колонку "Рахунки для обліку неамортизованої премії за
фінансовими зобов'язаннями" доповнити такими рахунками:
   1315 П "Неамортизована премія за короткостроковими кредитами,
що отримані від Національного банку України";
   1325 П "Неамортизована премія за довгостроковими кредитами,
що отримані від Національного банку України";
   1335 П "Неамортизована  премія  за  строковими  вкладами
(депозитами) Національного банку України";
   1615 П "Неамортизована  премія  за  строковими  вкладами
(депозитами) інших банків";
   1625 П "Неамортизована премія за кредитами, що отримані від
інших банків".
 
   4.7. Назву  колонки "Рахунок для обліку раніше списаних
безнадійних доходів минулих років за класом 6 у  разі  їх
повернення" замінити на "Рахунки для обліку повернення раніше
списаних безнадійних боргів минулих років за класом 6" і доповнити
рахунком 6715 П "Повернення раніше списаної безнадійної іншої
дебіторської заборгованості та інших активів банку".
 
   4.8. Групу рахунків 772  "Відрахування  в  резерви  під
заборгованість за нарахованими доходами" колонки "Рахунки для
обліку відрахувань у резерви" замінити на рахунки:
   7705 АП  "Відрахування  в  резерви  за  дебіторською
заборгованістю та іншими активами банку";
   7720 АП  "Відрахування  в резерви під заборгованість за
нарахованими доходами".
 
   4.9. Групу рахунків 960 "Не сплачені в строк доходи" колонки
"Позабалансові рахунки" замінити на рахунки:
   9600 А  "Списана  за  рахунок  спеціальних  резервів
заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками";
   9601 А  "Списана  за  рахунок  спеціальних  резервів
заборгованість  за  нарахованими  доходами  за  операціями з
клієнтами";
   9615 А "Списана у збиток дебіторська заборгованість".
 
 Головний бухгалтер - директор
 Департаменту бухгалтерського
 обліку                      В.І.Ричаківська
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner