Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 482 від 27.12.2007

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   27.12.2007 N 482
                   ( z0038-08 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 січня 2008 р.
                   за N 39/14730
 
 
            Зміни до Інструкції
         про застосування Плану рахунків
       бухгалтерського обліку банків України
              ( z0919-04 )
 
 
   1. Друге речення абзацу третього пункту 17 Загальних положень
викласти  в  такій  редакції:  "Наприклад,  рахунок  9100 А
"Зобов'язання з кредитування, що надані банкам" - активний, тому
що в разі надання кредиту банк дебетуватиме балансовий рахунок
групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам".
 
   2. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":
 
   2.1. У групі рахунків 150 "Кошти на вимогу в інших банках"
розділу 15 "Кошти в інших банках":
   у призначенні рахунку 1502 А "Кошти банків у розрахунках" за
кредитом рахунку слово "рахунки" замінити на слово "рахунок", а
слова  "та  сумнівної  заборгованості"  замінити  на  слова
"заборгованості та суми списаної безнадійної заборгованості";
   у призначенні рахунку 1508 А "Нараховані доходи за коштами на
вимогу в інших банках" за кредитом рахунку слова "відповідні
рахунки" замінити на слово "рахунок", а слова "та сумнівної"
виключити;
   у призначенні рахунку 1509 А "Прострочені нараховані доходи
за коштами на вимогу в інших банках" за кредитом рахунку слова
"суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за
нарахованими доходами" виключити.
 
   2.2. У групі рахунків 151 "Строкові вклади (депозити), що
розміщені в інших банках" розділу 15 "Кошти в інших банках":
   призначення рахунку 1510 А "Депозити овернайт, що розміщені в
інших банках" за кредитом рахунку викласти в такій редакції:
   "За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів у
разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на
відповідні  рахунки  строкових  депозитів;  суми  коштів, що
перераховані на рахунок простроченої заборгованості за строковими
вкладами (депозитами)";
   у призначенні рахунків 1512  А  "Короткострокові  вклади
(депозити), що розміщені в інших банках", 1513 А "Довгострокові
вклади (депозити), що розміщені в інших  банках",  1514  А
"Довгострокові  вклади  (депозити),  що  розміщені на умовах
субординованого боргу" за кредитом рахунку  слово  "рахунки"
замінити на слово "рахунок", а слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 1517 А "Прострочена заборгованість за
строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" за
кредитом рахунку слова "суми, що перераховані на рахунок сумнівної
заборгованості за строковими вкладами (депозитами)" замінити на
слова "суми списання безнадійної заборгованості";
   у призначенні рахунку 1518 А "Нараховані доходи за строковими
вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" за кредитом
рахунку слово "рахунки" замінити на слово "рахунок", а слова "та
сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 1519 А "Прострочені нараховані доходи
за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках"
за кредитом рахунку слова "суми, що перераховані на рахунок
сумнівної заборгованості за нарахованими доходами" виключити.
 
   2.3. У групі рахунків 152 "Кредити, що надані іншим банкам"
розділу 15 "Кошти в інших банках":
   призначення рахунку 1521 А "Кредити овернайт, що надані іншим
банкам" за кредитом рахунку викласти в такій редакції:
   "За кредитом  рахунку  проводяться   суми   погашеної
заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на
відповідні рахунки з обліку кредитів у разі зміни початкової дати
їх погашення; суми, що перераховані на рахунок простроченої
заборгованості за кредитами";
   у призначенні рахунків 1523 А "Короткострокові кредити, що
надані іншим банкам", 1524 А "Довгострокові кредити, що надані
іншим банкам" за кредитом рахунку слово "рахунки" замінити на
слово "рахунок", а слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 1527 А "Прострочена заборгованість за
кредитами, що надані іншим банкам" за кредитом рахунку слова
"суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за
кредитами" замінити  на  слова  "суми  списання  безнадійної
заборгованості";
   у призначенні рахунку 1528 А "Нараховані доходи за кредитами,
що надані іншим банкам" за кредитом рахунку слово "рахунки"
замінити на слово "рахунок", а слова "та сумнівних" виключити;
   у призначенні рахунку 1529 А "Прострочені нараховані доходи
за кредитами, що надані іншим банкам" за кредитом рахунку слова
"суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за
нарахованими доходами" виключити.
 
   2.4. Групу рахунків 158 "Сумнівна  заборгованість  інших
банків" розділу 15 "Кошти в інших банках" виключити.
 
   2.5. У групі рахунків 159 "Резерви під заборгованість інших
банків" розділу 15 "Кошти в інших банках":
   назву та  призначення  рахунку  1590  КА  "Резерви  під
нестандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями"
викласти в такій редакції:
   "1590 КА  Резерви  під  заборгованість  інших банків за
кредитними операціями
   Призначення рахунку:  облік  сум сформованих резервів за
кредитними операціями з іншими банками.
   За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
суми збільшення резервів.
   За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми
використаних резервів у встановленому порядку";
   рахунок 1591 КА "Резерви під стандартну заборгованість інших
банків за кредитними операціями" виключити;
   назву та  призначення  рахунку  1592  КА  "Резерви  під
нестандартну  заборгованість  за  коштами,  розміщеними  на
кореспондентських рахунках в інших банках" викласти в такій
редакції:
   "1592 КА Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських
рахунках в інших банках
   Призначення рахунку: облік сум сформованих  резервів  за
коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках.
   За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
суми збільшення резервів.
   За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми
використаних резервів у встановленому порядку";
   рахунок 1593 КА "Резерви під стандартну заборгованість за
коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках"
виключити.
 
   2.6. У призначенні рахунку 1600 АП "Кореспондентські рахунки
інших банків" групи рахунків 160 "Кошти на вимогу інших банків"
розділу 16 "Кошти інших банків" за кредитом рахунку  слово
"рахунки" замінити на слово "рахунок", а слова "та сумнівної"
виключити.
 
   2.7. Розділ 17 "Сумнівна заборгованість та  резерви  за
нарахованими доходами за міжбанківськими операціями" виключити.
 
   2.8. Групу рахунків 188 "Сумнівна дебіторська заборгованість
за операціями з банками" розділу 18 "Дебіторська заборгованість за
операціями з банками" виключити.
 
   3. У класі 2 "Операції з клієнтами":
 
   3.1. У групі рахунків 202 "Кредити, що надані за врахованими
векселями суб'єктам господарювання" розділу 20 "Кредити, що надані
суб'єктам господарювання":
   у призначенні рахунку 2020 А "Кредити,  що  надані  за
врахованими  векселями  суб'єктам господарювання" за кредитом
рахунку слова "відповідні рахунки" замінити на слово "рахунок", а
слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 2027 А "Прострочена заборгованість за
кредитами,  що  надані  за  врахованими  векселями суб'єктам
господарювання" за кредитом рахунку слова "суми заборгованості, що
визнана сумнівною" замінити на слова "суми списання безнадійної
заборгованості";
   у призначенні рахунку 2028 А "Нараховані доходи за кредитами,
що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання" за
кредитом рахунку слово "рахунки" замінити на слово "рахунок", а
слова "та сумнівних" виключити;
   у призначенні рахунку 2029 А "Прострочені нараховані доходи
за кредитами, що надані за врахованими векселями  суб'єктам
господарювання" за кредитом рахунку слова "суми, що перераховані
на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами"
виключити.
 
   3.2. У групі рахунків 203 "Вимоги, що придбані за операціями
факторингу із суб'єктами господарювання" розділу 20 "Кредити, що
надані суб'єктам господарювання":
   у призначенні рахунку 2030 А "Вимоги, що  придбані  за
операціями факторингу із суб'єктами господарювання" за кредитом
рахунку слова "відповідні рахунки" замінити на слово "рахунок", а
слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 2037 А "Прострочена заборгованість за
вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами
господарювання" за кредитом рахунку слова "суми заборгованості, що
визнана сумнівною" замінити на слова "суми списання безнадійної
заборгованості";
   у призначенні рахунку 2038 А "Нараховані доходи за вимогами,
що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання"
за кредитом рахунку слово "рахунки" замінити на слово "рахунок", а
слова "та сумнівних" виключити;
   у призначенні рахунку 2039 А "Прострочені нараховані доходи
за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами
господарювання" за кредитом рахунку слова "суми, що перераховані
на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами"
виключити.
 
   3.3. У групі рахунків 206 "Кредити в поточну діяльність, що
надані суб'єктам господарювання" розділу 20 "Кредити, що надані
суб'єктам господарювання":
   у призначенні рахунків 2062 А "Короткострокові кредити в
поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" та 2063 А
"Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам
господарювання" за кредитом рахунку слова "відповідні рахунки"
замінити на слово "рахунок", а слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 2067 А "Прострочена заборгованість за
кредитами  в  поточну  діяльність,  що  надані  суб'єктам
господарювання" за кредитом рахунку слова "суми заборгованості, що
визнана сумнівною" замінити на слова "суми списання безнадійної
заборгованості";
   у призначенні рахунку 2068 А "Нараховані доходи за кредитами
в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" за
кредитом рахунку слово "рахунки" замінити на слово "рахунок", а
слова "та сумнівних" виключити;
   у призначенні рахунку 2069 А "Прострочені нараховані доходи
за  кредитами  в  поточну  діяльність,  що надані суб'єктам
господарювання" за кредитом рахунку слова "суми, що перераховані
на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами"
виключити.
 
   3.4. У групі рахунків 207 "Кредити в інвестиційну діяльність,
що надані суб'єктам господарювання" розділу 20 "Кредити, що надані
суб'єктам господарювання":
   у призначенні рахунків 2072 А "Короткострокові кредити в
інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання", 2073
А "Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані
суб'єктам господарювання" та 2074 А "Довгострокові кредити, що
надані суб'єктам господарювання за участю кредитів Національного
банку України" за кредитом рахунку слова "відповідні рахунки"
замінити на слово "рахунок", а слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 2077 А "Прострочена заборгованість за
кредитами  в  інвестиційну  діяльність,  що надані суб'єктам
господарювання" за кредитом рахунку слова "суми заборгованості, що
визнана сумнівною" замінити на слова "суми списання безнадійної
заборгованості";
   у призначенні рахунку 2078 А "Нараховані доходи за кредитами
в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" за
кредитом рахунку слово "рахунки" замінити на слово "рахунок", а
слова "та сумнівних" виключити;
   у призначенні рахунку 2079 А "Прострочені нараховані доходи
за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам
господарювання" за кредитом рахунку слова "суми, що перераховані
на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами"
виключити.
 
   3.5. У групі рахунків 208 "Іпотечні кредити, що надані
суб'єктам господарювання" розділу 20 "Кредити, що надані суб'єктам
господарювання":
   у призначенні рахунків 2082 А "Короткострокові  іпотечні
кредити,  що  надані  суб'єктам  господарювання"  та 2083 А
"Довгострокові  іпотечні  кредити,  що  надані  суб'єктам
господарювання" за кредитом рахунку слова "відповідні рахунки"
замінити на слово "рахунок", а слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 2087 А "Прострочена заборгованість за
іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання" за
кредитом рахунку слова "суми заборгованості, що визнана сумнівною"
замінити на слова "суми списання безнадійної заборгованості";
   у призначенні рахунку 2088 А "Нараховані доходи за іпотечними
кредитами, що надані суб'єктам господарювання" за кредитом рахунку
слово  "рахунки"  замінити на слово "рахунок", а слова "та
сумнівних" виключити;
   у призначенні рахунку 2089 А "Прострочені нараховані доходи
за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання" за
кредитом рахунку слова "суми, що перераховані на рахунок сумнівної
заборгованості за нарахованими доходами" виключити.
 
   3.6. Групу  рахунків  209  "Сумнівна  заборгованість  за
кредитами,  що  надані  суб'єктам господарювання" розділу 20
"Кредити, що надані суб'єктам господарювання" виключити.
 
   3.7. У групі рахунків 210 "Кредити, що надані  органам
державної влади" розділу 21 "Кредити, що надані органам державної
влади":
   у призначенні рахунків 2102 А "Короткострокові кредити, що
надані органам державної влади" та 2103 А "Довгострокові кредити,
що надані органам державної влади" за кредитом рахунку слова
"відповідні рахунки" замінити на слово "рахунок", а слова "та
сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунків 2107 А "Прострочена заборгованість за
кредитами, що надані органам державної влади", 2108 А "Нараховані
доходи за кредитами, що надані органам державної влади" та 2109 А
"Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам
державної влади" за кредитом рахунку слова "суми заборгованості,
що визнана сумнівною" замінити на слова "суми списання безнадійної
заборгованості".
 
   3.8. У групі рахунків 211 "Кредити, що надані  органам
місцевого самоврядування" розділу 21 "Кредити, що надані органам
державної влади":
   у призначенні рахунків 2112 А "Короткострокові кредити, що
надані органам місцевого самоврядування" та 2113 А "Довгострокові
кредити, що надані органам місцевого самоврядування" за кредитом
рахунку слова "відповідні рахунки" замінити на слово "рахунок", а
слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунків 2117 А "Прострочена заборгованість за
кредитами, що надані органам місцевого самоврядування", 2118 А
"Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого
самоврядування" та 2119 А "Прострочені нараховані доходи за
кредитами, що надані органам місцевого самоврядування" за кредитом
рахунку слова "суми заборгованості, що визнана сумнівною" замінити
на слова "суми списання безнадійної заборгованості".
 
   3.9. У групі рахунків 212 "Іпотечні кредити, що надані
органам державної влади" розділу 21 "Кредити, що надані органам
державної влади":
   у призначенні  рахунків 2122 А "Короткострокові іпотечні
кредити, що надані органам  державної  влади"  та  2123  А
"Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної
влади" за кредитом рахунків слова "відповідні рахунки" замінити на
слово "рахунок", а слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунків 2127 А "Прострочена заборгованість за
іпотечними кредитами, що надані органам державної влади", 2128 А
"Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам
державної влади" та 2129 А "Прострочені нараховані доходи за
іпотечними кредитами, що надані органам державної влади" за
кредитом рахунку слова "суми заборгованості, що визнана сумнівною"
замінити на слова "суми списання безнадійної заборгованості".
 
   3.10. У групі рахунків 213 "Іпотечні кредити, що надані
органам місцевого самоврядування" розділу 21 "Кредити, що надані
органам державної влади":
   у призначенні  рахунків 2132 А "Короткострокові іпотечні
кредити, що надані органам місцевого самоврядування" та 2133 А
"Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого
самоврядування" за кредитом рахунків слова "відповідні рахунки"
замінити на слово "рахунок", а слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунків 2137 А "Прострочена заборгованість за
іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування",
2138 А "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані
органам  місцевого  самоврядування"  та  2139 А "Прострочені
нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам
місцевого  самоврядування"  за  кредитом рахунку слова "суми
заборгованості, що визнана сумнівною" замінити на слова "суми
списання безнадійної заборгованості".
 
   3.11. Групу  рахунків  219  "Сумнівна  заборгованість за
кредитами, що надані органам державної влади" розділу 21 "Кредити,
що надані органам державної влади" виключити.
 
   3.12. У групі рахунків 220 "Кредити на поточні потреби, що
надані фізичним особам" розділу 22 "Кредити, що надані фізичним
особам":
   у призначенні рахунків 2202 А "Короткострокові кредити на
поточні  потреби,  що  надані  фізичним  особам" та 2203 А
"Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним
особам" за кредитом рахунків слова "відповідні рахунки" замінити
на слово "рахунок", а слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 2207 А "Прострочена заборгованість за
кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам" за
кредитом рахунку слова "суми заборгованості, що визнана сумнівною"
замінити на слова "суми списання безнадійної заборгованості";
   у призначенні рахунку 2208 А "Нараховані доходи за кредитами
на поточні потреби, що надані фізичним особам" за кредитом рахунку
слово  "рахунки"  замінити на слово "рахунок", а слова "та
сумнівних" виключити;
   у призначенні рахунку 2209 А "Прострочені нараховані доходи
за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам" за
кредитом рахунку слова "суми, що перераховані на рахунок сумнівної
заборгованості за нарахованими доходами" виключити.
 
   3.13. Групу рахунків 221 "Кредити в інвестиційну діяльність,
що надані фізичним особам" розділу 22 "Кредити, що надані фізичним
особам" викласти в такій редакції:
   "221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам
   2211 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам
   Призначення рахунку: облік переданих у користування фізичним
особам основних засобів за  договорами  фінансового  лізингу
(оренди).
   За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів,
що надані у фінансовий лізинг (оренду).
   За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості
за фінансовим лізингом (орендою).
   2215 А Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що
наданий фізичним особам
   Призначення рахунку:  облік  неамортизованої  премії  за
фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам.
   За дебетом рахунку проводяться суми премії за фінансовим
лізингом.
   За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під
час нарахування доходів за звітний період.
   2216 КА Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що
наданий фізичним особам
   Призначення рахунку: облік неамортизованого  дисконту  за
фінансовим лізингом, що наданий з дисконтом фізичним особам.
   За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за фінансовим
лізингом.
   За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під
час нарахування доходів за звітний період.
   2217 А Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що
наданий фізичним особам
   Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за
фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам.
   За дебетом  рахунку  проводяться  суми   простроченої
заборгованості за фінансовим лізингом.
   За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої
заборгованості за фінансовим лізингом; суми списаної безнадійної
заборгованості.
   2218 А Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий
фізичним особам
   Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим
лізингом, що наданий фізичним особам.
   За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
   За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під
час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених
нарахованих доходів.
   2219 А Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом,
що наданий фізичним особам
   Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих доходів
за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам.
   За дебетом рахунку проводяться суми прострочених нарахованих
доходів.
   За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів".
 
   3.14. У групі рахунків 222 "Кредити, що надані за врахованими
векселями фізичним особам" розділу 22 "Кредити, що надані фізичним
особам":
   у призначенні рахунку 2220 А "Кредити,  що  надані  за
врахованими векселями фізичним особам" за кредитом рахунку слова
"відповідні рахунки" замінити на слово "рахунок", а слова "та
сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 2227 А "Прострочена заборгованість за
кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам" за
кредитом рахунку слова "суми заборгованості, що визнана сумнівною"
замінити на слова "суми списання безнадійної заборгованості";
   у призначенні рахунку 2228 А "Нараховані доходи за кредитами,
що надані за врахованими векселями фізичним особам" за кредитом
рахунку слово "рахунки" замінити на слово "рахунок", а слова "та
сумнівних" виключити;
   у призначенні рахунку 2229 А "Прострочені нараховані доходи
за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам"
за кредитом рахунку слова "суми, що перераховані на рахунок
сумнівної заборгованості за нарахованими доходами" виключити.
 
   3.15. У групі рахунків 223 "Іпотечні кредити, що надані
фізичним особам" розділу 22 "Кредити, що надані фізичним особам":
   у призначенні  рахунків 2232 А "Короткострокові іпотечні
кредити, що надані фізичним особам" та 2233 А "Довгострокові
іпотечні кредити, що надані фізичним особам" за кредитом рахунку
слова "відповідні рахунки" замінити на слово "рахунок", а слова
"та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 2237 А "Прострочена заборгованість за
іпотечними кредитами, що надані фізичним особам" за кредитом
рахунку слова "суми заборгованості, що визнана сумнівною" замінити
на слова "суми списання безнадійної заборгованості";
   у призначенні рахунку 2238 А "Нараховані доходи за іпотечними
кредитами, що надані фізичним особам" за кредитом рахунку слово
"рахунки" замінити на слово "рахунок", а слова "та сумнівних"
виключити;
   у призначенні рахунку 2239 А "Прострочені нараховані доходи
за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам" за кредитом
рахунку слова "суми, що перераховані на  рахунок  сумнівної
заборгованості за нарахованими доходами" виключити.
 
   3.16. Групу  рахунків  229  "Сумнівна  заборгованість за
кредитами, що надані фізичним особам" розділу 22 "Кредити, що
надані фізичним особам" виключити.
 
   3.17. Назву  розділу  24  "Сумнівна  заборгованість  за
нарахованими доходами та резерви під заборгованість за наданими
кредитами і нарахованими доходами" замінити на "Резерви під
заборгованість за кредитами, що надані клієнтам".
 
   3.18. У групі рахунків 240 "Резерви під заборгованість за
кредитами,  що  надані  клієнтам"  розділу  24 "Резерви під
заборгованість за кредитами, що надані клієнтам":
   назву та  призначення  рахунку  2400  КА  "Резерви  під
нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам"
викласти в такій редакції:
   "2400 КА Резерви під кредити, що  надані  клієнтам  та
оцінюються на індивідуальній основі
   Призначення рахунку: облік сум сформованих  резервів  за
кредитами, що оцінюються на індивідуальній основі.
   За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
суми збільшення резервів.
   За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми
використаних резервів у встановленому порядку";
   назву та призначення рахунку 2401 КА "Резерви під стандартну
заборгованість за кредитами, що надані клієнтам" викласти в такій
редакції:
   "2401 КА  Резерви  під  кредити, що надані клієнтам та
оцінюються на портфельній основі
   Призначення рахунку:  облік  сум сформованих резервів за
кредитами, що оцінюються на портфельній основі.
   За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
суми збільшення резервів.
   За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів".
 
   3.19. Групи  рахунків  248  "Сумнівна  заборгованість за
нарахованими доходами за операціями з клієнтами" та 249 "Резерви
під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з
клієнтами" розділу 24 "Резерви під заборгованість за кредитами, що
надані клієнтам" виключити.
 
   3.20. У  групі рахунків 260 "Кошти на вимогу суб'єктів
господарювання" розділу 26 "Кошти клієнтів банку":
   у призначенні рахунків 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів
господарювання" та  2605  АП  "Кошти  на  вимогу  суб'єктів
господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних
карток" за кредитом рахунку слова "суми  заборгованості  за
отриманими кредитами овердрафт, що визнана сумнівною" виключити;
   у призначенні рахунку 2607 А "Нараховані доходи за кредитами
овердрафт, що надані суб'єктам господарювання" за кредитом рахунку
слово "рахунки" замінити на слово "рахунок", а  слова  "та
сумнівних" виключити.
 
   3.21. У групі рахунків 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб"
розділу 26 "Кошти клієнтів банку":
   у призначенні рахунків 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних
осіб" та 2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення
операцій з використанням платіжних карток" за кредитом рахунку
слова "суми заборгованості за отриманими кредитами овердрафт, що
визнана сумнівною" виключити;
   у призначенні рахунку 2627 А "Нараховані доходи за кредитами
овердрафт, що надані фізичним особам" за кредитом рахунку слово
"рахунки" замінити на слово "рахунок", а слова "та сумнівних"
виключити.
 
   3.22. У групі рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових
установ" розділу 26 "Кошти клієнтів банку":
   у призначенні рахунків 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських
фінансових установ" та 2655 АП "Кошти на вимогу небанківських
фінансових  установ  для здійснення операцій з використанням
платіжних карток" за кредитом рахунку слова "суми заборгованості
за  отриманими  кредитами  овердрафт,  що визнана сумнівною"
виключити;
   у призначенні рахунку 2657 А "Нараховані доходи за кредитами
овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам"  за
кредитом рахунку слово "рахунки" замінити на слово "рахунок", а
слова "та сумнівних" виключити.
 
   3.23. Групу рахунків 288 "Сумнівна дебіторська заборгованість
за  операціями  з  клієнтами банку" розділу 28 "Дебіторська
заборгованість за операціями з клієнтами банку" виключити.
 
   3.24. У призначенні рахунку 2890 КА "Резерви під дебіторську
заборгованість за операціями з клієнтами банку" групи рахунків 289
"Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами
банку" розділу 28 "Дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку" слова  "на  відшкодування  можливих  втрат"
виключити.
 
   4. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання":
 
   4.1. У групі рахунків 357 "Інші нараховані доходи" розділу 35
"Інші активи банку":
   у призначенні рахунків 3570  А  "Нараховані  доходи  за
розрахунково-касове обслуговування" та 3578 А "Інші нараховані
доходи" за кредитом рахунку слово "рахунки" замінити на слово
"рахунок", а слова "та сумнівної" виключити;
   у призначенні рахунку 3579 А "Прострочені інші нараховані
доходи" за кредитом рахунку слова "суми, що перераховані на
рахунок сумнівної заборгованості  за  нарахованими  доходами"
виключити.
 
   4.2. Групу рахунків 358 "Сумнівна дебіторська заборгованість
за операціями банку" розділу 35 "Інші активи банку" виключити.
 
   4.3. У призначенні рахунку 3590 КА "Резерви під дебіторську
заборгованість за операціями банку" групи рахунків 359 "Резерви
під дебіторську заборгованість за операціями банку" розділу 35
"Інші активи банку" слова "на відшкодування можливих втрат"
виключити.
 
   4.4. У  призначенні  рахунку  3599  КА  "Резерви  під
заборгованість за іншими нарахованими доходами" групи рахунків 359
"Резерви під дебіторську заборгованість за операціями  банку"
розділу 35 "Інші активи банку" слова "та сумнівну" виключити.
 
   4.5. У призначенні рахунку 3690 П "Резерви за виданими
зобов'язаннями" групи рахунків 369 "Банківські резерви на покриття
ризиків і витрат" розділу 36 "Інші пасиви банку" слова "та
поручительствами" виключити.
 
   5. У групу рахунків 639 "Інші операційні доходи" розділу 63
"Інші операційні доходи" класу 6 "Доходи" ввести такі рахунки:
   "6390 П Дохід від наданих кредитів, розміщених  вкладів
(депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова;
   6398 П Дохід від отриманих кредитів, залучених  вкладів
(депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова".
 
   6. У групу рахунків 739 "Інші операційні витрати" розділу 73
"Інші операційні витрати" класу 7 "Витрати" ввести такі рахунки:
   "7390 А Витрати від наданих кредитів, розміщених вкладів
(депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова;
   7398 А Витрати від отриманих кредитів, залучених вкладів
(депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова".
 
   7. У класі 9 "Позабалансові рахунки":
 
   7.1. У групі  рахунків  900  "Гарантії,  поручительства,
акредитиви та акцепти, що надані банкам" розділу 90 "Зобов'язання
і вимоги за всіма видами гарантій":
   у призначенні рахунку 9000 А "Гарантії, що надані банкам" за
кредитом рахунку слова "суми гарантій і поручительств, що визнані
сумнівними" виключити;
   у призначенні рахунку 9002 А "Акцепти, що надані банкам" за
кредитом рахунку слова "сумнівних акцептів, які переносяться на
рахунок 9090" виключити.
 
   7.2. У призначенні рахунку 9020 А "Гарантії, що надані
клієнтам" групи рахунків 902 "Гарантії, що надані клієнтам"
розділу 90 "Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій" за
кредитом рахунку слова "суми гарантій, що стали сумнівними і які
переносяться на рахунок 9091" виключити.
 
   7.3. Групу рахунків 909 "Сумнівні гарантії та поручительства"
розділу 90 "Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій"
виключити.
 
   7.4. У призначенні рахунку 9200 А "Валюта та банківські
метали до отримання за умовами спот" групи рахунків 920 "Валюта та
банківські метали до отримання" розділу 92 "Зобов'язання і вимоги
за операціями з валютою та банківськими металами" за кредитом
рахунку слова "суми заборгованості,  що  визнана  сумнівною"
виключити.
 
   7.5. Групу рахунків 929 "Сумнівні вимоги за операціями з
валютою та банківськими металами" розділу 92 "Зобов'язання і
вимоги  за  операціями  з валютою та банківськими металами"
виключити.
 
   7.6. У призначенні рахунку 9350 А "Активи до отримання та
депозити до розміщення за спотовими контрактами" групи рахунків
935 "Активи до отримання" розділу 93 "Вимоги та зобов'язання щодо
андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових
інструментів, крім інструментів валютного обміну" за кредитом
рахунку  слова  "суми  заборгованості, що визнана сумнівною"
виключити.
 
   7.7. Групу рахунків 939 "Сумнівні вимоги за операціями з
фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну"
розділу 93 "Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних
паперів,  спотових і строкових фінансових інструментів, крім
інструментів валютного обміну" виключити.
 
   7.8. У групу рахунків 950 "Отримана застава" розділу 95 "Інші
зобов'язання і вимоги" ввести рахунок такого змісту:
   "9501 А Заставна за іпотечними кредитами
   Призначення рахунку:  облік  заставної,  виданої  умовами
іпотечного договору.
   За дебетом рахунку проводяться суми виданої заставної.
   За кредитом рахунку проводяться суми списаної заставної".
 
   7.9. У групі рахунків 960 "Не сплачені в строк доходи"
розділу 96 "Списана заборгованість та кошти до повернення" рахунки
9602 А "Нараховані та не отримані доходи за операціями з банками",
9603  А "Нараховані та не отримані доходи за операціями з
клієнтами",  9604  А  "Списана  методом  прямого  списання
заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками",
9605 А "Списана методом прямого списання заборгованість  за
нарахованими доходами за операціями з клієнтами" виключити.
 
   7.10. У  розділі 98 "Облік інших засобів, цінностей та
документів":
   назву розділу  викласти  в такій редакції: "Облік інших
цінностей та документів";
   увести групу  рахунків  986  "Операції  з обслуговування
кредитів" такого змісту:
   "986 Операції з обслуговування кредитів
   "9860 А Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку
   Призначення рахунку:  облік  кредитів, що перебувають на
обслуговуванні в банку.
   За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що передані на
обслуговування до банку.
   За кредитом рахунку проводяться суми погашених кредитів, що
перебувають на обслуговуванні в банку.
   9861 А Процентні доходи за кредитами, що перебувають на
обслуговуванні в банку
   Призначення рахунку: облік процентних доходів за кредитами,
що перебувають на обслуговуванні в банку.
   За дебетом рахунку проводяться суми процентних доходів до
отримання за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку.
   За кредитом рахунку проводяться суми отриманих процентних
доходів за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку".
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту
 бухгалтерського обліку              В.І.Ричаківська<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner