Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1388 від 05.12.2007

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 5 грудня 2007 р. N 1388
                Київ
 
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 3 лютого 1997 р. N 146
 
 
   Відповідно до  статті 24 Закону України "Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести  до  постанови Кабінету Міністрів України від
3 лютого 1997 р. N 146 ( 146-97-п ) "Про затвердження Порядку
видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с. 78; 2001 р., N 13,
ст. 556; 2004 р., N 19, ст. 1319) зміни, що додаються.
 
   2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 31
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 грудня 2007 р. N 1388
 
               ЗМІНИ,
        що вносяться до постанови Кабінету
      Міністрів України від 3 лютого 1997 р. N 146
              ( 146-97-п )
 
 
   1. У постанові ( 146-97-п ):
 
   1) у назві та постановляючій частині слова "сертифікатів на
ввезення в Україну та вивезення з України" замінити словами
"дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з
території України або транзиту через територію України";
 
   2) у вступній частині слова і цифри "статті 11 Закону України
"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів і прекурсорів" ( 60/95-ВР ) замінити словами і цифрами
"статті 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ).
 
   2. У Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та
вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, затвердженому зазначеною постановою ( 146-97-п ):
 
   1) назву і пункт 1 викласти у такій редакції:
 
               "ПОРЯДОК
     видачі дозволів на право ввезення на територію
       України, вивезення з території України
     або транзиту через територію України наркотичних
      засобів, психотропних речовин і прекурсорів
 
 
   1. Цей Порядок регулює видачу дозволів на право ввезення на
територію України, вивезення з території України наркотичних
засобів,  психотропних  речовин і прекурсорів підприємствами,
установами та організаціями (далі - підприємства) за наявності у
них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а
також порядок видачі дозволів на право транзиту через територію
України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.";
 
   2) у першому реченні абзацу першого пункту 3 слова "на імпорт
або експорт" замінити словами "на імпорт, експорт або транзит";
 
   3) пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   "5. У дозволі зазначається строк, протягом якого повинно бути
здійснене ввезення чи вивезення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів. Строк дії дозволу може бути одноразово
продовжений Комітетом не більше ніж до 31 грудня поточного року,
якщо заявлений вантаж з поважних причин у зазначений період не
перетнув митного кордону України. Для продовження строку дії
дозволу необхідно подати такий дозвіл до Комітету не пізніше, ніж
закінчується строк його дії. Відомості про юридичну особу, яка за
контрактом  є продавцем або покупцем, можуть зазначатися на
зворотному боці дозволу на ввезення на митну територію України або
вивезення  з  митної  території України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів на прохання заявника.";
 
   4) підпункти 2 і 6 пункту 11 викласти у такій редакції:
 
   "2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що  підтверджує
відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, що будуть ввозитись;";
 
   "6) сертифікат якості наркотичного  засобу,  психотропної
речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV
(  770-2000-п ), із зазначенням строку їх придатності (для
прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV ( 770-2000-п ),
додається паспорт якості виробника або технічна документація, що
відображає хімічний склад продукції);";
 
   5) доповнити пункт 12 підпунктом 4 такого змісту:
 
   "4) сертифікати якості на лікарські засоби, що ввозяться.";
 
   6) підпункти 2 і 6 пункту 16 викласти у такій редакції:
 
   "2) рахунок-фактура або рахунок-проформа, що  підтверджує
відомості про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, що будуть вивозитись;";
 
   "6) сертифікат якості наркотичного  засобу,  психотропної
речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV
(  770-2000-п ), із зазначенням строку їх придатності (для
прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV ( 770-2000-п ),
додається паспорт якості виробника або технічна документація, що
відображає хімічний склад продукції);";
 
   7) доповнити Порядок ( 146-97-п ) розділом такого змісту:
 
         "Порядок видачі дозволу на право
      транзиту через територію України наркотичних
      засобів, психотропних речовин і прекурсорів
 
   18. Для одержання дозволу на право транзиту через територію
України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
підприємством подаються до Комітету такі документи:
 
   1) заява на бланку підприємства на ім'я голови Комітету, в
якій зазначаються:
 
   повні назви, точні адреси, номери телефонів (телефаксів)
експортера та імпортера;
 
   назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, які підлягають транзиту;
 
   лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і
прекурсору або назва продукції, що містить прекурсори, включені до
списку N 2 таблиці IV ( 770-2000-п );
 
   номер контракту поставки;
 
   вид транспорту для поставки;
 
   назва пунктів пропуску на державному кордоні, через які
здійснюватиметься ввезення та вивезення;
 
   2) копія контракту, завірена печатками підприємства, згідно з
яким здійснюється поставка;
 
   3) сертифікат  якості  наркотичного  засобу, психотропної
речовини або прекурсору, включеного до списку N 1 таблиці IV
(  770-2000-п ), із зазначенням строку їх придатності (для
прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV ( 770-2000-п ),
додається паспорт якості виробника або технічна документація, що
відображає хімічний склад продукції).
 
   Підприємство у кожному конкретному випадку поставки повинне
надати свідоцтво (національний сертифікат) держав імпортера та
експортера на здійснення експортно-імпортних операцій.
 
   Якщо в  державі-імпортері  немає  процедури  оформлення
національного сертифіката або не надаються гарантії, уповноваженим
органом держави-імпортера оформляється його аналог.
 
   Комітет у разі потреби має право перевіряти достовірність
поданих документів і вимагати надання додаткових відомостей.";
 
   8) у тексті Порядку ( 146-97-п ) та додатках 1 і 2 до нього,
за виключенням підпункту 6 пункту 11, підпункту 5 пункту 14,
підпункту 6 пункту 16, слова "сертифікат (окремий дозвіл)" та
"сертифікат"  в  усіх  відмінках замінити словом "дозвіл" у
відповідному відмінку, а слова "ввезені в Україну" та "вивезені з
України" - відповідно словами "ввезені на територію України" та
"вивезені з території України";
 
   9) доповнити Порядок ( 146-97-п ) додатком 3 такого змісту:
 
                    "Додаток N 3
              до Порядку видачі дозволів на право
             ввезення на територію України, вивезення
              з території України або транзиту через
              територію України наркотичних засобів,
               психотропних речовин і прекурсорів
 
        КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
        Committee on Narcotic Drugs Control
 
     ДОЗВІЛ НА ПРАВО ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
      НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН
             І ПРЕКУРСОРІВ
       Permit to transit for narcotic drugs,
       psychotropic substances and precursors
 
              N _______
 
   Цим засвідчується, що Комітет з контролю за наркотиками, на
який покладено застосування відповідних національних законів,
передбачених міжнародними конвенціями про наркотичні засоби та
психотропні речовини, дозволяє:
 
   It is hereby certified that Committee on Narcotic Drugs
Control, which is obliged to follow the appropriate national laws
required in pursuance to the International Conventions on Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances, permits the following transit:
 
   Імпортер: назва, адреса
 
   Importer: name, address
 
   Експортер: назва, адреса
 
   Exporter: name, address
 
   Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин,
   прекурсорів і лікарських засобів:
 
   Name and quantity of the narcotic  drugs,  psychotropic
substances, precursors and medicinal products:
 
   Вид тари та її кількість:
 
   Containers and their quantity:
 
   -------------------------------------------------------------
 
   Назва та кількість контрольованих наркотичних засобів,
   психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі лікарських
   засобів, що містяться в партії:
 
   Name and quantity of  the  controlled  narcotic  drugs,
psychotropic substances and precursors containing in a batch:
 
   -------------------------------------------------------------
 
   Вид транспорту:
 
   Transport means:
 
   Назва митниці та назва пункту пропуску
   на державному кордоні України:
 
   Customs checkpoint:
 
   -------------------------------------------------------------
 
   Дата видачі:         Дійсний до:
 
   Date:            Valid till:
 
   -------------------------------------------------------------
 
   Голова Комітету
з контролю за наркотиками
 
   Head of the Committee
on Narcotic Drugs Control";
 
   10) у додатках 1 і 2 до Порядку ( 146-97-п ) слова "ввезення
в Україну та вивезення з України" замінити словами "видачі
дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з
території України або транзиту через територію України".<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner