Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1325 від 14.11.2007

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань Міністерства транспорту та зв'язку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 14 листопада 2007 р. N 1325
                Київ
 
         Про внесення змін до постанов
        Кабінету Міністрів України з питань
        Міністерства транспорту та зв'язку
 
   ( Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
                      суду міста Києва
    N 2/167 ( v_167805-08 ) від 26.03.2008 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  постанов Кабінету Міністрів України з питань
Міністерства транспорту та зв'язку зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 40
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 14 листопада 2007 р. N 1325
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
      з питань Міністерства транспорту та зв'язку
 
 
   1. У  Положенні  про Державну адміністрацію залізничного
транспорту України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 29 лютого 1996 р. N 262 ( 262-96-п ) (ЗП України,
1996 р., N 8, ст. 237; Офіційний вісник України, 1999 р., N 39,
ст. 1941; 2006 р., N 33, ст. 2382; 2007 р., N 52, ст. 2098):
 
   1) пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   "2. Укрзалізниця у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України  і  постановами  Верховної  Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінтрансзв'язку та цим
Положенням.";
 
   2) у пункті 9 слова "Міністром транспорту" замінити словами
"Міністром транспорту та зв'язку";
 
   3) у тексті Положення ( 262-96-п ) слово "Мінтранс" у всіх
відмінках замінити словом "Мінтрансзв'язку", а слова "місцеві
органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках - словами
"місцеві органи виконавчої влади" у відповідному відмінку.
 
   2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня  1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про  встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596; Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3452;
2006 р., N 20, ст. 1472; 2007 р., N 48, ст. 1974):
 
   1) доповнити підпункт "б" пункту 2 абзацами такого змісту:
 
   "ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування
повітряних суден у повітряному просторі України;
 
   аеропортові збори за обслуговування повітряних  суден  і
пасажирів в аеропортах України (посадка - зліт повітряного судна,
обслуговування пасажирів в аеровокзалі, наднормативна стоянка
повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки);";
 
   2) пункт 22 виключити.
 
   3. У  Положенні  про  Регістр  судноплавства  України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня
1998 р.  N 814 ( 814-98-п )  "Про  вдосконалення технічного,
класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому
транспорті" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 829):
 
   1) доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:
 
   "технічний нагляд  за  станом судноплавних гідротехнічних
споруд та гідротехнічних споруд  портів,  водних  шляхів  і
судноремонтних заводів.";
 
   2) у пункті 8:
 
   в абзаці першому слова "з судновласниками" виключити;
 
   доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
 
   "технічний нагляд за станом  судноплавних  гідротехнічних
споруд  та  гідротехнічних  споруд  портів, водних шляхів і
судноремонтних заводів;".
 
   У зв'язку  з  цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;
 
   3) у пункті 9:
 
   підпункт 12 виключити;
 
   в абзаці другому підпункту 13 літеру і цифри "А.799(18)"
замінити літерою і цифрами "А.739(18)";
 
   4) у тексті Положення ( 814-98-п ) слово "Мінтранс" у всіх
відмінках замінити словом "Мінтрансзв'язку".
 
   4. Абзац  другий  пункту 4 переліку центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
Кабінетом  Міністрів  України  через  відповідних  міністрів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого
2006 р. N 207 ( 207-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 8, ст. 458), виключити.
 
   5. У Положенні про Міністерство транспорту  та  зв'язку
України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
6 червня 2006 р. N 789 ( 789-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 23, ст. 1716):
 
   1) у пункті 4:
 
   підпункт 15 виключити;
 
   доповнити підпункт 26 пункту 4 абзацом такого змісту:
 
   "погоджує тарифи  Укрзалізниці  на перевезення транзитних
вантажів залізничним транспортом через територію України;";
 
   2) пункт 8 викласти у такій редакції:
 
   "8. Мінтрансзв'язку очолює Міністр, який призначається на
посаду та звільняється з посади в установленому порядку Верховною
Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
 
   Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.
 
   Подання щодо  кандидатур заступників Міністра вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за
пропозицією Міністра.
 
   Міністр:
 
   1) забезпечує  виконання  Програми  діяльності  Кабінету
Міністрів України, формування та реалізацію державної політики у
галузі транспорту та зв'язку;
 
   2) здійснює керівництво Міністерством та на виконання вимог
законодавства в межах наданих йому повноважень визначає політичні
пріоритети,  стратегічні напрями роботи Міністерства і шляхи
досягнення поставленої мети, в межах компетенції спрямовує та
координує діяльність інших центральних органів виконавчої влади;
 
   3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням своїх повноважень
із  спрямування і координації діяльності центральних органів
виконавчої влади;
 
   4) погоджує проекти законів України, актів Президента України
і Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких він спрямовує і координує;
 
   5) подає  в  установленому  порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів  Президента
України  і  Кабінету  Міністрів України, розробником яких є
Мінтрансзв'язку та центральні органи виконавчої влади, діяльність
яких він спрямовує і координує;
 
   6) затверджує  програми  і плани роботи Мінтрансзв'язку,
розглядає та затверджує звіти про їх виконання;
 
   7) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінтрансзв'язку;
 
   8) підписує накази та інші документи Мінтрансзв'язку;
 
   9) видає обов'язкові для виконання накази з питань, що
належать до компетенції Міністерства та центральних  органів
виконавчої влади, діяльність яких він спрямовує і координує;
 
   10) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо:
 
   утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
Міністром;
 
   призначення на посаду та звільнення з посади керівників,
перших заступників і заступників керівників центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
Міністром;
 
   11) розподіляє за  погодженням  з  Віце-прем'єр-міністром
України обов'язки між своїми заступниками;
 
   12) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідальності заступників Міністра у разі
неналежного виконання ними своїх обов'язків;
 
   13) утворює,  реорганізує та ліквідує служби, інспекції,
агентства у складі Міністерства у межах коштів, передбачених у
державному бюджеті для утримання Міністерства;
 
   14) призначає на посаду та звільняє з посади керівників
служб, інспекцій, агентств та затверджує положення про ці органи,
в яких визначаються їх завдання, функції, звітність та інші
питання діяльності;
 
   15) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Міністерства, у тому числі керівників його
самостійних  структурних  підрозділів  за  погодженням  з
Віце-прем'єр-міністром України;
 
   16) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств,
установ та організацій, що  належать  до  сфери  управління
Міністерства, за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України,
якщо інше не передбачено актами Кабінету Міністрів України;
 
   17) призначає перевірки фінансово-господарської діяльності
підприємств,  установ  та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства;
 
   18) вносить у встановленому порядку подання про відзначення
державними нагородами України працівників галузі транспорту та
зв'язку;
 
   19) організовує  та  контролює  здійснення  заходів  з
мобілізаційної підготовки і мобілізації національної транспортної
системи та системи зв'язку;
 
   20) організовує  відповідно  до  закону  функціонування
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в галузі
транспорту та зв'язку, здійснює контроль за її діяльністю;
 
   21) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.";
 
   3) у пункті 9:
 
   в абзаці другому слова "перший заступник і" та "керівники
урядових  органів  державного управління, що діють у складі
Мінтрансзв'язку," виключити;
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
   "Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.";
 
   4) абзац другий пункту 11 викласти у такій редакції:
 
   "Структуру центрального апарату Мінтрансзв'язку затверджує
Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Положення
про структурні підрозділи центрального  апарату  Міністерства
затверджує Міністр.".<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner