Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1324 від 14.11.2007

Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 14 листопада 2007 р. N 1324
                Київ
 
        Про затвердження Порядку розподілу
      суб'єктів господарювання за ступенем ризику
       їх господарської діяльності для безпеки
      життя і здоров'я населення, навколишнього
      природного середовища щодо пожежної безпеки
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 803 ( 803-2008-п ) від 10.09.2008 }
 
 
 
   Відповідно до  статей  5  і  22  Закону  України  "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності"   (  877-16  )   Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок розподілу суб'єктів господарювання за
ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і
здоров'я населення, навколишнього природного середовища  щодо
пожежної безпеки, що додається.
 
   2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи привести
у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність
із цією постановою.
 
   3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України
"Про  основні  засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 14 листопада 2007 р. N 1324
 
               ПОРЯДОК
        розподілу суб'єктів господарювання
     за ступенем ризику їх господарської діяльності
       для безпеки життя і здоров'я населення,
        навколишнього природного середовища
           щодо пожежної безпеки
 
 
   1. Цей Порядок  визначає  критерії  розподілу  суб'єктів
господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для
безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного
середовища щодо пожежної безпеки та періодичність проведення
посадовими особами органів державного пожежного нагляду планових
перевірок  з  метою  врегулювання  питань державного нагляду
(контролю) у сфері пожежної безпеки.
 
   2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
у Законах України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у  сфері  господарської
діяльності" ( 877-16 ), постанові Кабінету Міністрів України від
14 лютого 2001 р. N 150 ( 150-2001-п ) "Про затвердження Порядку
видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок
роботи підприємств та оренду приміщень" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 7, ст. 285) та інших нормативно-правових актах у сфері
пожежної безпеки.
 
   3. Розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх
господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення,
навколишнього  природного  середовища  щодо  пожежної безпеки
здійснюється за такими критеріями:
 
   порогова маса  небезпечних  речовин,  категорії та групи
небезпечних речовин;
 
   категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою будинку та
приміщення;
 
   важливість для національної безпеки країни та забезпечення
життєдіяльності населення;
 
   кількість людей, що постійно або тимчасово можуть перебувати
одночасно на об'єкті;
 
   поверховість або висота будівель;
 
   розташування споруд під землею;
 
   наявність культурних, історичних, духовних та інформаційних
цінностей;
 
   рівень складності ліквідації можливої пожежі та її наслідків;
 
   кількісна міра пожежної небезпеки, що враховує ймовірність
настання  негативних  соціальних, екологічних та матеріальних
наслідків від провадження господарської діяльності та можливий
розмір втрат від виникнення ймовірної пожежі.
 
   Категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки визначаються
згідно з НАПБ Б.03.002-2007, порогова маса небезпечних речовин,
категорії та групи небезпечних речовин - згідно з постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  11 липня 2002 р. N 956
( 956-2002-п ) "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів
підвищеної небезпеки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29,
ст. 1357), потенційно небезпечні об'єкти - згідно з постановою
Кабінету Міністрів України  від  29 серпня 2002 р. N 1288
( 1288-2002-п ) "Про затвердження Положення про Державний реєстр
потенційно небезпечних об'єктів" (Офіційний вісник України, 2002
р., N 36, ст. 1694).
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 803
( 803-2008-п ) від 10.09.2008 }
 
   4. Відповідно   до  встановлених  критеріїв  суб'єкти
господарювання  незалежно  від  форми  власності  та  видів
господарської діяльності з урахуванням значення прийнятного ризику
для життєдіяльності щодо пожежної безпеки належать до одного з
трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним.
 
   5. До суб'єктів господарювання з високим ступенем прийнятного
ризику належать суб'єкти,  у  сфері  управління  (власності,
володінні, користуванні) яких перебувають:
 
   потенційно небезпечні  об'єкти  та  об'єкти  підвищеної
небезпеки;
 
   промислові та складські будівлі (споруди), які належать до
категорій "А" або "Б" за вибухопожежною небезпекою незалежно від
площі, та промислові і складські будівлі, які належать  до
категорії "В" за пожежною небезпекою площею 500 кв. метрів та
більше;
 
   підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і
безпеки держави, перелік яких затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1734 ( 1734-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3443);
 
   об'єкти з масовим перебуванням людей, зокрема аеропорти,
морські,  річкові,  залізничні  та  автомобільні  вокзали
республіканського та обласного значення, станції метрополітенів;
 
   висотні будинки (з умовною висотою понад 47 метрів);
 
   підземні споруди різного призначення;
 
   пам'ятки архітектури та історії, музеї, картинні галереї,
бібліотеки,  архіви,  підприємства  зв'язку,  телерадіоцентри,
банківські установи державного та обласного значення;
 
   тваринницькі або птахівницькі комплекси з утриманням більш як
1000 голів тварин або більш як 100 тис. голів птиці;
 
   об'єкти нового  будівництва,  реконструкції,  реставрації,
капітального ремонту, перепланування, розширення і технічного
переоснащення.
 
   6. До  суб'єктів  господарювання  із  середнім  ступенем
прийнятного  ризику  належать  суб'єкти,  у сфері управління
(власності, володінні, користуванні) яких перебувають:
 
   промислові та складські будівлі, які належать до категорії
"В" за пожежною небезпекою площею менш як 500 кв. метрів;
 
   об'єкти тваринництва або птахівництва з утриманням менш як
1000 голів тварин або  менш  як  100  тис.  голів  птиці,
сільськогосподарські та фермерські господарства, до виконання
робіт в яких залучаються наймані працівники;
 
   об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням у них менш як
50  осіб, зокрема об'єкти торгівлі, громадського харчування,
підприємства побутового обслуговування (крім малих архітектурних
форм);
 
   будинки науково-дослідних   установ,   проектних   та
конструкторських організацій;
 
   музеї, картинні галереї, бібліотеки, архіви, підприємства
зв'язку, телерадіоцентри районного та місцевого значення, філії
районних представництв банків;
 
   будівлі підвищеної поверховості (з умовною висотою від 26,5
метра до 47 метрів включно);
 
   багатоповерхові гаражі та гаражі в цокольних та підвальних
приміщеннях будинків різного призначення.
 
   7. До  суб'єктів  господарювання  з  незначним  ступенем
прийнятного  ризику  належать  суб'єкти,  у сфері управління
(власності, володінні, користуванні) яких перебувають:
 
   державні, відомчі та кооперативні житлові будинки  (крім
будинків підвищеної поверховості та висотних);
 
   дачні, садівницькі   та   гаражні  кооперативи  (крім
багатоповерхових та підземних);
 
   невеликі одноповерхові пересувні споруди, які  не  мають
закритого  приміщення для тимчасового перебування людей, або
стаціонарні споруди, які мають закрите приміщення для тимчасового
перебування людей  і  за  зовнішнім контуром мають площу до
30 кв. метрів, що виготовляються із полегшених конструкцій і
встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів;
 
   інші суб'єкти господарювання, які не увійшли до суб'єктів
господарювання з високим та середнім ступенем ризику.
 
   8. Планові перевірки суб'єктів господарювання з  високим
ступенем ризику проводяться щороку, з середнім - один раз на три
роки, з незначним - один раз на п'ять років.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner