Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 49 від 31.10.2007

Про затвердження Положення про забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання путівками для санаторно-курортного лікування


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

 ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
    НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             31.10.2007 N 49
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2007 р.
                   за N 1400/14667
 
 
          Про затвердження Положення
          про забезпечення потерпілих
          внаслідок нещасного випадку
         на виробництві та професійного
           захворювання путівками
        для санаторно-курортного лікування
 
 
   Керуючись статтею 21, абзацом першим частини четвертої та
частиною п'ятою статті 34, пунктами 4, 5, 7 і 8 статті 43 і
статтею  50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ), правління Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та  професійних  захворювань України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Положення про забезпечення потерпілих внаслідок
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
путівками для санаторно-курортного лікування (далі-Положення), що
додається.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та  професійних  захворювань  України  від  27.03.2003 N 30
( v0030583-03 ) "Про затвердження Положення про  забезпечення
потерпілих  внаслідок  нещасного  випадку на виробництві або
професійного захворювання путівками  для  санаторно-курортного
лікування та облік, зберігання, розподіл і видачу путівок" та від
28.04.2004 N 31 ( v0031583-04 ) "Про внесення змін до Положення
про  забезпечення  потерпілих внаслідок нещасного випадку на
виробництві  або  професійного  захворювання  путівками  для
санаторно-курортного лікування".
 
   3. Ця постанова набирає чинності з 15 січня 2008 року.
 
   4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних  захворювань
України довести зазначене Положення до робочих органів виконавчої
дирекції Фонду.
 
 Голова правління                     Г.Галиць
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра 
 охорони здоров'я України                В.Г.Бідний
 
 Заступник Міністра праці
 та соціальної політики України             Г.К.Галиць
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   соціального страхування
                   від нещасних випадків
                   на виробництві
                   та професійних захворювань
                   України
                   31.10.2007 N 49
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2007 р.
                   за N 1400/14667
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про забезпечення потерпілих
      внаслідок нещасного випадку на виробництві
       та професійного захворювання путівками
        для санаторно-курортного лікування
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає механізм забезпечення виконавчою
дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України (далі - виконавча
дирекція Фонду) та її управліннями в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі  (далі  -  Управління
виконавчої дирекції Фонду), відділеннями в районах та містах
обласного значення (далі - Відділення) потерпілих, які стали
інвалідами  (далі-потерпілі)  унаслідок  нещасного випадку на
виробництві  або  професійного  захворювання,  путівками  для
санаторно-курортного лікування.
   Положення розроблене відповідно до Закону  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві  та  професійного  захворювання,  які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (далі - Закон),
постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року N 187
(  187-2006-п  )  "Про  затвердження  Порядку  забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами
праці та соціального захисту населення".
 
   1.2. Санаторно-курортне лікування потерпілих здійснюється на
території України в профільних санаторно-курортних закладах, де є
відповідна лікувально-діагностична база, з урахуванням наявності
природних лікувальних ресурсів,  спеціального  обладнання  та
приладів для лікування відповідних категорій хворих.
 
  2. Порядок забезпечення путівками для санаторно-курортного
              лікування
 
   2.1. Організація санаторно-курортного лікування потерпілих
здійснюється за рахунок коштів Фонду. Санаторно-курортні путівки
придбаваються виконавчою дирекцією Фонду та видаються потерпілим
робочими органами виконавчої дирекції Фонду.
 
   2.2. Підставою для забезпечення потерпілих путівками для
санаторно-курортного лікування (далі - путівки) є документи,
зазначені  в  пункті  2.5  цього  Положення,  та  висновок
медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).
   Відповідно до  висновку  МСЕК  потерпілі  забезпечуються
путівками для санаторно-курортного лікування за прямими наслідками
виробничої травми чи професійного захворювання.
 
   2.3. Якщо потерпілий одночасно має право на забезпечення
путівкою згідно із Законом України "Про  загальнообов'язкове
державне  соціальне  страхування  від  нещасного  випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) та іншими нормативно-правовими актами,
йому надається право вибору за однією з підстав.
   Списки потерпілих, які мають право на санаторно-курортне
лікування за іншими актами чинного законодавства, двічі на рік
письмово звіряються з установами та організаціями, до компетенції
яких належить забезпечення осіб санаторно-курортним лікуванням.
 
   2.4. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду після кожного
огляду потерпілого МСЕК повідомляють потерпілих про їх право на
отримання у Фонді путівки.
 
   2.5. Для взяття на облік для отримання путівки потерпілі (або
уповноважені  ними  особи)  подають до робочих органів такі
документи:
   - заяву за встановленою формою (додаток 1);
   - висновок   МСЕК   про   потребу   потерпілого   в
санаторно-курортному лікуванні;
   - медичну довідку лікувальної установи за формою N 070/о
( va302282-99 ).
   Заява на отримання путівки реєструється в журналі обліку
(додаток 2). Датою взяття на облік потерпілого для отримання
путівки вважається дата подання заяви.
   При надходженні черги потерпілого на отримання путівки робочі
органи виконавчої дирекції Фонду надсилають йому повідомлення
(додаток 3), за яким він (або уповноважена ним особа) має отримати
путівку впродовж строку, зазначеного у повідомленні, або подати
заяву про відмову від санаторно-курортної путівки. Факт отримання
путівки зазначається у заяві за формою, визначеною в додатку 1 до
Положення.
   У разі небажання або неможливості потерпілого оформити свою
відмову, відповідальною особою робочих органів виконавчої дирекції
Фонду складається акт про відмову за підписами: відповідальної
особи, яка склала акт, начальника Відділення. Письмова відмова або
акт вкладається в особову справу потерпілого. Ця путівка надається
наступному за чергою потерпілому.
 
   2.6. Потерпілі,  які  стали  інвалідами,  забезпечуються
путівками для санаторно-курортного лікування періодично згідно з
рішенням МСЕК, а саме:
   - інваліди I групи щороку;
   - інваліди II групи один раз на два роки;
   - інваліди III групи один раз на три роки.
 
   2.7. Термін перебування за путівкою  для  потерпілих  з
наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку в
спеціалізованих санаторно-курортних закладах становить 45 діб.
Термін перебування може бути скорочений до 24 діб за письмовою
заявою потерпілого (враховуючи вік потерпілого, характер  та
складність захворювання тощо).
   Термін перебування за путівкою для інших категорій потерпілих
становить  24  доби.  Залежно  від  лікувально-діагностичних
можливостей санаторно-курортного закладу,  курсу  та  методик
лікування, з урахуванням стану потерпілого (характер та складність
захворювання, вік тощо) термін перебування за путівкою може
зменшуватись до 18 діб.
 
   2.8. Потерпілому, який став інвалідом, компенсуються також
витрати на проїзд до місця лікування (санаторно-курортний або
лікувально-профілактичний заклад) і назад. Особі, яка супроводжує
потерпілого, Фонд соціального страхування від нещасних випадків
компенсує витрати на проїзд і житло згідно із законодавством про
службові відрядження.
   Робочі органи виконавчої дирекції Фонду компенсують витрати
на проїзд до санаторно-курортного або лікувально-профілактичного
закладу і назад потерпілому та супроводжуючій його особі згідно з
поданими проїзними документами (квитки, квитанції на постільну
білизну та транспортування багажу).
   Вартість проїзду відшкодовується Відділеннями (Управліннями
виконавчої дирекції Фонду) у таких розмірах:
   - залізницею - за тарифом не вище купейного вагона;
   - автобусом - за фактичними витратами;
   - водним транспортом - за тарифом третього класу.
   Якщо потерпілий або супроводжуюча його особа має право на
безкоштовний проїзд відповідно до чинного законодавства,  то
відшкодування витрат за проїзд не проводиться.
   Якщо потерпілий або супроводжуюча його особа має право на
пільговий  проїзд  відповідно  до  чинного законодавства, то
відшкодування витрат за проїзд проводиться з урахуванням пільг.
 
   2.9. Особи, які супроводжують інвалідів I групи, яким за
висновком МСЕК визначено потребу у супроводі, забезпечуються
путівками без лікування (лише проживання та харчування). На
путівці  супроводжуючого робиться помітка "Супровідник". Якщо
інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, про це
видається   довідка   лікарсько-консультативної   комісії
лікувально-профілактичного закладу (далі-ЛКК ЛПЗ).Інваліда I групи
не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли
18 - річного віку.
 
   2.10. Особам, які супроводжують потерпілих до санаторіїв
спинального  профілю,  путівки  не видаються, їм лише двічі
оплачується проїзд до санаторію і у зворотному напрямку згідно з
поданими проїзними документами (квитки, квитанції на постільну
білизну та транспортування багажу) у розмірі, визначеному в пункті
2.8. цього Положення.
 
   2.11. Потерпілий на підставі договору, укладеного робочими
органами  виконавчої  дирекції  Фонду  з  автотранспортним
підприємством,  або  згідно з умовами укладеного договору з
санаторієм, забезпечується транспортуванням у разі від'їзду від
місця проживання до основного виду транспорту та від основного
виду транспорту до місцезнаходження санаторію і у зворотному
напрямку, або від місця проживання потерпілого до санаторію, що
розташований у межах області, та у зворотний бік.
 
   2.12. Потерпілі з наслідками травм і захворюваннями хребта та
спинного мозку за висновком ЛКК ЛПЗ транспортуються від місця
проживання до основного виду транспорту або від місця проживання
до  санаторію та у зворотному напрямку спеціальним медичним
транспортом (автомобільним) в супроводі медичного  працівника
лікувального закладу.
 
   2.13. У  разі відмови потерпілого з наслідками травм і
захворюваннями хребта та спинного мозку від  транспортування
спеціальним медичним транспортом відповідальною особою робочих
органів виконавчої дирекції Фонду складається акт про його відмову
від такого транспортування за підписами: відповідальної особи, яка
склала акт, начальника Відділення.
   Як виняток  за заявою потерпілого з наслідками травм і
захворюваннями хребта та спинного мозку  транспортування  до
основного виду транспорту або санаторно-курортного закладу може
здійснюватися також на власному автомобілі  потерпілого  або
супроводжуючої особи. У такому разі фактичні витрати на пальне
компенсуються робочими  органами  виконавчої  дирекції  Фонду
потерпілому з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного
мозку згідно з наданою ксерокопією свідоцтва про реєстрацію
транспортного  засобу  (або тимчасового реєстраційного талона
транспортного засобу) та касово-розрахункових документів за умови
проїзду  за  попередньо  погодженим  маршрутом з Відділенням
(Управлінням виконавчої дирекції Фонду), з урахуванням відрізку
шляху від місця проживання потерпілого з ушкодженням спинного
мозку до основного виду транспорту або  місця  розташування
санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку з розрахунку
середніх витрат палива на 100 км шляху. Вартість інших видатків,
пов'язаних із транспортуванням потерпілого з ушкодженням спинного
мозку до місця лікування і назад, не компенсується.
 
   2.14. Потерпілому, який прибув до санаторію на власному
автомобілі або автомобілі іншої особи, компенсація витрат на
пально-мастильні матеріали  не  проводиться  (крім  випадків,
передбачених у пункті 2.13 цього Положення).
 
   2.15. У  разі  невикористання  потерпілим  права  на
санаторно-курортне лікування у зв'язку з відмовою потерпілого від
забезпечення путівкою вартість путівки йому не компенсується.
 
   2.16. У разі самостійного придбання потерпілим путівки за
профілем відповідно до наслідків виробничої травми чи професійного
захворювання згідно з довідкою за формою N 070/о ( va302282-99 )
до санаторію, визначеного відповідно до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ),
та за наявності укладених договорів з санаторіями її вартість
компенсується за ціною путівки, зазначеною в умовах договору з
санаторієм, за умови перебування потерпілого на обліку  для
отримання путівки та за наявності документів, що підтверджують
сплату  вартості  путівки  (прибутковий  касовий  ордер  або
розрахунково-касовий чек), та відповідно заповненого зворотного
талона до придбаної путівки.
   У разі самостійного придбання потерпілим путівки за профілем
відповідно до наслідків виробничої  травми  чи  професійного
захворювання згідно з довідкою за формою N 070/о ( va302282-99 )
до санаторію, не визначеного торгами (тендером), і відсутності у
робочих органів виконавчої дирекції Фонду укладених договорів її
вартість компенсується робочими органами виконавчої дирекції Фонду
у розмірі не більше вартості путівок у санаторії відповідного
профілю, з якими робочими органами виконавчої дирекції Фонду
укладено договори, за умови перебування потерпілого на обліку для
отримання путівки та за наявності документів, що підтверджують
сплату  вартості  путівки  (прибутковий  касовий  ордер  або
розрахунково-касовий чек), та відповідно заповненого зворотного
талона до придбаної путівки.
 
   2.17. На час лікування потерпілого в санаторії припиняється
фінансування на лікарські засоби, вироби медичного призначення,
які призначені за рішенням МСЕК, якщо ці послуги передбачаються в
договорі з санаторно-курортним закладом у потрібній кількості у
межах вартості путівки. У разі відсутності в договорі з санаторієм
домовленості про надання таких послуг або неможливості їх надання,
враховуючи  необхідність  потерпілого  в  постійному вживанні
лікарських засобів та постійному використанні виробів медичного
призначення  (за медичними показниками), вартість цих послуг
відшкодовується відділенням інваліду за 5 днів до дня відбуття
його до санаторію з урахуванням дороги. Потерпілий (або особа, що
його представляє) інформується про таке відшкодування під час
отримання путівки.
   Не відшкодовуються витрати на спеціальний медичний догляд,
постійний сторонній догляд та побутове обслуговування, призначені
потерпілому за рішенням МСЕК, під час перебування  його  в
санаторії, якщо надання цих послуг передбачено умовами договору з
санаторієм або якщо надається путівка супроводжуючій особі. Якщо
умовами договору не передбачено надання постійного стороннього
догляду та побутового обслуговування, відшкодування цих витрат
проводиться за період лікування після підтвердження санаторієм
відсутності цих послуг.
   На час  лікування  потерпілого  в санаторії припиняється
компенсація витрат на додаткове харчування, яке призначене за
рішенням МСЕК і яке припадає на час перебування потерпілого в
санаторії.
 
   2.18. Взяття потерпілого  на  облік  здійснюється  після
повернення його із санаторію у порядку, визначеному в пункті 2.5
Положення.
   Часом повернення  вважається  дата закінчення перебування
потерпілого в санаторії, яка зазначена у зворотному талоні до
раніше  виданої  йому  путівки.  Заповнений  зворотний талон
повертається потерпілим до відділення.
 
  3. Планування та розподіл путівок для санаторно-курортного
              лікування
 
   3.1. Облік потерпілих, які потребують забезпечення путівками
відповідно до Закону ( 1105-14 ) та Положення, здійснюється
робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцезнаходженням
особової справи на підставі висновку МСЕК та заяви потерпілого.
   Відділення на  підставі  даних  обліку  потерпілих,  які
потребують санаторно-курортного лікування,  до  15  листопада
поточного року надсилають управлінням виконавчої дирекції Фонду
річні заявки на путівки на наступний рік згідно з медичними
рекомендаціями  щодо відповідного профілю санаторно-курортного
закладу.
   Управління виконавчої  дирекції  Фонду  до  30 листопада
поточного року надають виконавчій дирекції Фонду річні заявки на
путівки для санаторно-курортного лікування у відповідному році
(додаток 4).
 
   3.2. Забезпечення  потерпілих  путівками  проводиться  на
підставі договорів, укладених виконавчою дирекцією Фонду.
   Санаторно-курортні заклади, з якими укладаються договори,
визначаються відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   3.3. Розподіл  путівок  між  управліннями  здійснюється
виконавчою дирекцією Фонду відповідно до поданих ними річних
заявок.
 
    4. Порядок видачі путівок для санаторно-курортного
              лікування
 
   4.1. Путівки видаються потерпілим (або особі,  що  його
представляє)  не  пізніш  як  за  15 днів  до  початку
санаторно-курортного лікування.
   Для  отримання  путівки потерпілий (або особа, що його
представляє) пред'являє паспорт або пенсійне посвідчення.
   При видачі путівки відповідальна особа  робочого  органу
виконавчої дирекції Фонду робить на заяві потерпілого за своїм
підписом відмітку про номер путівки, назву санаторно-курортного
закладу,  термін  лікування,  дату  видачі,  зазначає адресу
потерпілого та номер паспорта або пенсійного посвідчення, на
підставі якого отримано путівку.
   При видачі путівки потерпілий на зворотній стороні заяви
після підпису робить помітку "Ознайомлений з умовами режиму
санаторно-курортного лікування".
 
   4.2. Начальники Відділень (Управлінь виконавчої дирекції
Фонду) несуть відповідальність за нецільове використання путівок.
Заповнена путівка засвідчується підписом начальника відділення
(управління) та скріплюється печаткою.
 
   4.3. Забороняється  видача незаповнених путівок, а також
путівок без документів, зазначених у пункті 2.5 цього Положення,
або передача їх іншим особам.
 
   4.4. Виправлення  терміну санаторного лікування, прізвища
потерпілого, якому була видано путівку, тощо  повинні  бути
засвідчені підписом начальника відділення (управління) і скріплені
печаткою за згодою санаторно-курортного закладу, що обумовлюється
в  договорах,  укладених  між виконавчою дирекцією Фонду та
санаторно-курортними закладами.
 
   4.5. У разі, якщо потерпілий з поважних причин перервав
санаторно-курортне лікування, він має право на його продовження в
межах невикористаних днів  лікування  за  умови  відсутності
протипоказань,  з  обов'язковим  письмовим  погодженням  з
адміністрацією санаторію, якщо термін перебування в санаторії
складав менше половини строку тривалості путівки.
   У разі, якщо потерпілий перервав санаторно-курортне лікування
без поважних причин, він не має права на продовження лікування за
даною путівкою. Його право на санаторно-курортне лікування в
даному періоді вважається використаним у повному обсязі.
   У разі, якщо  потерпілий  був  виписаний  за  порушення
санаторно-курортного режиму, він не має права на продовження
лікування за даною путівкою. Витрати на зворотний проїзд в такому
разі потерпілому не компенсуються.
 
   4.6. Посадові особи є відповідальними за облік і збереження
путівок.
   Контроль за  забезпеченням  потерпілих  путівками  для
санаторно-курортного лікування здійснює виконавча дирекція Фонду.
 
 Начальник управління організації
 надання соціальних послуг,
 відновлення здоров'я
 та працездатності потерпілих             В.Михальська
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.5 Положення
 
 
Заявнику                 До відділення виконавчої дирекції
______________________________________  Фонду соціального страхування
(П.І.Б. потерпілого)           від нещасних випадків на виробництві
                     та професійних захворювань
видати путівку в             України у
_______________________________________  ___________________________районі (місті)
(назва санаторію)             __________________________________області
                     потерпілого ___ групи ___________________
з "___" _____________________ 200__ р.             (номер посвідчення)
                     _________________________________________
терміном на_____ днів                 (прізвище,
                     _________________________________________
                           ім'я, по батькові)
                     _________________________________________
                     _________________________________________
                            (адреса)
                     _________________________(номер телефону)
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   Прошу надати мені путівку до санаторно-курортного закладу
(профіль)   ____________________________________________________
(в санаторій)____________________(місцевий)_______________ (інший)
 
   До заяви додаю:
медичну довідку лікувальної установи (назва)______________________
за формою 070/у від ____________________ N ________
 
"__" _______________ 200__ року _________________ ________________
                   (підпис     (П.І.Б.
                  потерпілого)   потерпілого)
 
 
Я, _______________________________, путівку отримав і попереджений
        (П.І.Б.)
про необхідність  дотримуватися статті 44 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку  на  виробництві  та  професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" щодо обов'язкового додержання
правил поведінки та режиму лікування, визначених закладом.
Зворотний  талон  зобов'язуюсь  повернути.  Повідомляю,  що
протягом року (3-х) не отримував санаторно-курортної путівки від
іншої організації, установи, підприємства.
 
"__" _______________ 200__ року  __________________ _____________
                    (підпис     (П.І.Б.
                   потерпілого)  потерпілого)
 
 
   Рішення про взяття на облік потерпілого для одержання путівки
до     санаторно-курортного     закладу     (профіль)
_____________________________________ номер черги ________________
 
   "__" ___________________ 200_ року.
   Віза спеціаліста ________________
 
 
                         "__" ____________ 200_ року.
 
Путівка в _____________________________________ |Путівка в санаторій
Видана "___"_______________________ 200__р.   |____________________________
                         |строком з "__"_________200__ р.
Потерпілому ___групи___________________________ |               
              (прізвище,      |    до "___" _____200__ р.
_______________________________________________ |               
        ім'я та по батькові)       |отримав
_______________________________________________ |Зворотний талон до путівки
        (місце проживання)        |зобов'язуюсь при поверненні
пенсійне посвідчення N ________________ видано |здати
_______________________________________________ |_________________________
Паспорт серія_____________N __________, виданий |        (підпис)
________________________________________________ |
Медична довідка видана "___"___________ 200__р. |"___" ______________200_ р.
________________________________________________ |
(назва закладу охорони здоров'я, номер рішення ) |
________________________________________________ |
  (підпис особи, яка видала путівку)      |
                         |
"___" _____________________ 200__ р.       |
 
 
 Начальник управління організації
 надання соціальних послуг,
 відновлення здоров'я
 та працездатності потерпілих             В.Михальська
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.5 Положення
 
 
   ________________________________
   (район, місто, область)
 
 
               ЖУРНАЛ
     обліку потерпілих, які забезпечуються путівками
        для санаторно-курортного лікування
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата |Прізвище,| Номер  | Адреса, |Рекомендовані|Відмітка про видачу | Відмітка | Дата і |Дата і |Примітка|
|з/п|подання| ім'я, |посвідчен-| місце  | санаторії |   путівки    |  про  | вхідний | номер |    |
|  | заяви |  по  |  ня  |проживання|       |          |повернення| номер |рішення|    |
|  | та  |батькові |     |     |       |          |зворотного|заяви про| про |    |
|  |взяття |     |     |     |       |          | талона |відмову в|зняття |    |
|  | на  |     |     |     |       |          |     |одержанні|  з  |    |
|  | облік |     |     |     |       |          |     | путівки |обліку |    |
|  |    |     |     |     |       |--------------------|     |     |    |    |
|  |    |     |     |     |       |санаторій,| термін |     |     |    |    |
|  |    |     |     |     |       | номер  |лікування|     |     |    |    |
|  |    |     |     |     |       | путівки |     |     |     |    |    |
|---+-------+---------+----------+----------+-------------+----------+---------+----------+---------+-------+--------|
| 1 |  2  |  3  |  4   |  5   |   6   |  7   |  8  |  9   |  10  | 11  |  12  |
|---+-------+---------+----------+----------+-------------+----------+---------+----------+---------+-------+--------|
|  |    |     |     |     |       |     |     |     |     |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Журнал заповнюється  відповідно  до  медичного  профілю
(спеціалізації) курортів:
   1) для  лікування  потерпілих  із захворюваннями системи
кровообігу;
   2) для  лікування  потерпілих  із захворюваннями органів
травлення;
   3) для лікування потерпілих із захворюваннями опорно-рухового
апарату;
   4) для  лікування  потерпілих із захворюваннями нервової
системи;
   5) для лікування потерпілих з травмами та захворюваннями
хребта і спинного мозку;
   6) для лікування потерпілих із захворюваннями органів дихання
(нетуберкульозної етіології);
   7) для лікування ендокринних захворювань;
   8) для лікування потерпілих із захворюваннями шкіри;
   9) для  лікування  потерпілих із захворюваннями нирок і
сечовивідних шляхів;
   10) для лікування потерпілих із захворюваннями очей;
   11) дитячі санаторії.
 
   Примітка. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований
та скріплений підписом начальника відділення виконавчої дирекції
Фонду в районі (місті обласного значення) та печаткою.
 
 Начальник управління
 організації надання
 соціальних послуг,
 відновлення здоров'я
 та працездатності потерпілих             В.Михальська
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.5 Положення
 
 
                  Заявнику (П.І.Б. потерпілого)
                  Адреса______________________
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
 
 
   Прошу з'явитися до відділення виконавчої дирекції Фонду в
_____________ районі (місті) для отримання санаторно-курортної
путівки до ______________.
        (дата)
 
 Начальник відділення                    Підпис
 
 Дата
 
 Начальник управління організації
 надання соціальних послуг,
 відновлення здоров'я
 та працездатності потерпілих             В.Михальська
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 3.1 Положення
 
 
               ЗАЯВКА
        на путівки для санаторно-курортного
           лікування у 200___році
        по _______________________області
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п|  Медичний  | Назва |Санаторій|Усього |  Інваліди   |Супроводжуючі|Примітка|
|   |профіль курорту|санаторію|місцевий/|путівок|-----------------|  особи  |    |
|   |(спеціалізація)|     |за межами|    | I | II | III |       |    |
|   |        |     |області |    |групи|групи|групи|       |    |
|-----+---------------+---------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------+--------|
| 1 |для лікування |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |потерпілих із |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |захворюванням |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |системи    |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |кровообігу   |     |     |    |   |   |   |       |    |
|-----+---------------+---------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------+--------|
| 2 |для лікування |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |потерпілих із |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |захворюваннями |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |органів    |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |травлення   |     |     |    |   |   |   |       |    |
|-----+---------------+---------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------+--------|
| 3 |для лікування |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |потерпілих із |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |захворюваннями |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |опорно-рухового|     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |апарату    |     |     |    |   |   |   |       |    |
|-----+---------------+---------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------+--------|
| 4 |для лікування |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |потерпілих із |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |захворюваннями |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |нервової    |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |системи    |     |     |    |   |   |   |       |    |
|-----+---------------+---------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------+--------|
| 5 |для лікування |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |потерпілих із |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |захворюваннями |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |та травмами  |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |хребта і    |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |спинного мозку |     |     |    |   |   |   |       |    |
|-----+---------------+---------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------+--------|
| 6 |для лікування |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |потерпілих із |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |захворюваннями |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |органів дихання|     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |(не-      |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |туберкульозної |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |етіології)   |     |     |    |   |   |   |       |    |
|-----+---------------+---------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------+--------|
| 7 |для лікування |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |ендокринних  |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |захворювань  |     |     |    |   |   |   |       |    |
|-----+---------------+---------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------+--------|
| 8 |для лікування |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |потерпілих із |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |захворюваннями |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |шкіри     |     |     |    |   |   |   |       |    |
|-----+---------------+---------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------+--------|
| 9 |для лікування |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |потерпілих із |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |захворюванням |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |нирок і    |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |сечовивідних  |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |шляхів     |     |     |    |   |   |   |       |    |
|-----+---------------+---------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------+--------|
| 10 |для лікування |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |потерпілих із |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |захворюваннями |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |очей      |     |     |    |   |   |   |       |    |
|-----+---------------+---------+---------+-------+-----+-----+-----+-------------+--------|
| 11 |дитячі     |     |     |    |   |   |   |       |    |
|   |санаторії   |     |     |    |   |   |   |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління організації
 надання соціальних послуг,
 відновлення здоров'я
 та працездатності потерпілих             В.Михальська
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner