Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 861 від 26.06.2007

Про затвердження Порядку проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право провадження посередницької діяльності у сфері трансферу технологій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 червня 2007 р. N 861
                Київ
 
     Про затвердження Порядку проведення державної
     акредитації фізичних та юридичних осіб на право
     провадження посередницької діяльності у сфері
            трансферу технологій
 
 
   Відповідно до статті 15 Закону  України  "Про  державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" ( 143-16 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок  проведення  державної  акредитації
фізичних та юридичних осіб на право провадження посередницької
діяльності у сфері трансферу технологій, що додається.
 
   2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 42
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 червня 2007 р. N 861
 
               ПОРЯДОК
      проведення державної акредитації фізичних та
    юридичних осіб на право провадження посередницької
       діяльності у сфері трансферу технологій
 
 
   1. Цей  Порядок  визначає  організаційно-правові  засади
проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на
право провадження посередницької діяльності у сфері трансферу
технологій (далі - державна акредитація).
 
   2. Проведення державної акредитації здійснюється МОН.
 
   3. Для  проведення державної акредитації з представників
центральних органів виконавчої влади утворюється Державна комісія
з  питань  акредитації фізичних та юридичних осіб на право
провадження посередницької діяльності у сфері трансферу технологій
(далі - Комісія).
 
   Склад Комісії затверджується МОН.
 
   4. За результатами державної акредитації МОН видає свідоцтво
про державну акредитацію на право провадження посередницької
діяльності у сфері трансферу технологій (далі - свідоцтво).
 
   5. Для проведення державної акредитації фізичні особи, що
мають намір на постійній та/або професійній основі провадити
посередницьку  діяльність  у  сфері  трансферу  технологій
(технологічні брокери), та юридичні особи, установчим документом
яких передбачена така діяльність і до штатного розпису яких
входить щонайменше один технологічний брокер, подають до МОН
відповідну заявку разом з необхідними документами.
 
   Форма заявки та перелік необхідних документів встановлюються
МОН.
 
   6. МОН у двадцятиденний строк після надходження заявки разом
з необхідними документами здійснює їх реєстрацію, розгляд та
перевірку  відповідності  заявника  вимогам,  передбаченим
законодавством для отримання права на провадження посередницької
діяльності у сфері трансферу технологій.
 
   7. У разі подання не всіх  необхідних  документів  або
недостовірних  відомостей  заявка  разом  з доданими до неї
документами у триденний строк після надходження повертається
заявнику із зазначенням підстав для такого повернення.
 
   8. МОН після закінчення строку, визначеного пунктом 6 цього
Порядку, протягом п'яти днів готує пропозиції щодо проведення
державної акредитації заявника та подає такі пропозиції для
подальшого розгляду на черговому засіданні Комісії. Засідання
Комісії проводиться за рішенням МОН.
 
   9. Комісія на засіданні розглядає подані МОН пропозиції та
приймає рішення про проведення державної акредитації або про
мотивовану відмову заявникові у державній акредитації.
 
   10. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови Комісії.
 
   Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується
всіма присутніми на засіданні членами Комісії, та у десятиденний
строк з дати його прийняття затверджується наказом МОН.
 
   МОН у триденний строк після затвердження рішення Комісії
письмово повідомляє про нього заявника.
 
   11. На підставі наказу МОН про затвердження рішення Комісії
оформляється  свідоцтво  за  формою  згідно з додатком, яке
підписується Міністром освіти і науки та засвідчується печаткою
МОН.
 
   12. Дані про особу, якій видано свідоцтво, його номер, серія
та дата видачі підлягають обов'язковому занесенню у триденний
строк після оформлення до Єдиного державного реєстру свідоцтв про
державну  акредитацію  на  право  провадження  посередницької
діяльності у сфері трансферу технологій (далі - Реєстр).
 
   13. Ведення Реєстру забезпечується МОН та здійснюється на
електронних  та  паперових  носіях  відповідно  до  єдиних
організаційних, методологічних і програмно-технічних принципів
його сумісності з іншими інформаційними системами з дотриманням
вимог законодавства про інформацію.
 
   14. Свідоцтво після занесення відповідних даних до Реєстру
видається заявникові.
 
   15. Строк дії свідоцтва становить три роки з дати його
оформлення відповідно до пункту 11 цього Порядку.
 
   Повторне проведення державної акредитації особи, якій видано
свідоцтво, здійснюється відповідно до пунктів 5-11 цього Порядку.
 
   16. У разі внесення будь-яких змін до свідоцтва  зміни
вносяться також до Реєстру.
 
   17. У разі недотримання або порушення особою, якій видано
свідоцтво, вимог законодавства у сфері трансферу технологій МОН
подає Комісії обґрунтовані пропозиції щодо зупинення дії або
анулювання свідоцтва.
 
   Комісія на черговому засіданні приймає рішення про зупинення
дії свідоцтва або про анулювання свідоцтва.
 
   МОН у тижневий строк з дня затвердження відповідного рішення
Комісії повідомляє про нього особу, свідоцтво якої анулюється або
дія свідоцтва якої зупиняється.
 
   Якщо особа, дію свідоцтва якої зупинено, протягом строку,
встановленого Комісією, усуне обставини, що зумовили прийняття
рішення про зупинення дії свідоцтва, Комісія після розгляду
відповідних пропозицій МОН приймає рішення про поновлення дії
свідоцтва. У разі неусунення зазначених обставин у встановлений
Комісією строк приймається рішення про анулювання свідоцтва. Про
прийняте Комісією рішення після його затвердження МОН у тижневий
строк повідомляє особу, дію свідоцтва якої поновлено або свідоцтво
якої анульовано.
 
   18. Рішення Комісії про відмову у державній акредитації,
зупинення  дії свідоцтва або про його анулювання може бути
оскаржено у порядку, визначеному законодавством.
 
 
                             Додаток
                            до Порядку
 
              Герб України
 
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              СВІДОЦТВО
 
     про державну акредитацію на право провадження
   посередницької діяльності у сфері трансферу технологій
 
           Серія ________ N ______
 
           ____ ________ 20___ р.
 
               м. Київ
 
   Цим засвідчується, що _______________________________________
              (повне найменування юридичної особи/
__________________________________________________________________
     прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
 (місцезнаходження юридичної особи/місце проживання та паспортні
            дані фізичної особи)
 
акредитовано на право провадження посередницької діяльності у
сфері трансферу технологій.
 
Дійсне до ___ _______ 20__ р.
 
 
Міністр освіти і науки             ___________________
                           (підпис)
 
   МП<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner