Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 872 від 26.06.2007

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 червня 2007 р. N 872
                Київ
 
        Про внесення змін до деяких постанов
          Кабінету Міністрів України
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1068 ( 1068-2007-п ) від 30.08.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 червня 2007 р. N 872
 
               ЗМІНИ,
           що вносяться до постанов
          Кабінету Міністрів України
 
 
   1. Назву пункту 5 розділу VII додатка до Порядку надання
щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів
керівним працівникам навчальних закладів та установ  освіти,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і
закладів, педагогічним,  науково-педагогічним  працівникам  та
науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 1997 р. N 346 ( 346-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 р., N 13, ст. 550;
2005 р., N 48, ст. 3013; 2006 р., N 8, ст. 454), викласти в такій
редакції:
 
           "5. Притулки для дітей".
 
   2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня
1997 р. N 565 ( 565-97-п ) "Про Типове положення про притулок для
неповнолітніх служби у справах неповнолітніх" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 24, с. 61; 2003 р., N 34, ст. 1816;
2004 р., N 4, ст. 171, N 46, ст. 3055; 2005 р., N 1 ст. 22, N 16,
ст. 845):
 
   1) у постанові:
 
   у назві та тексті постанови слова "притулок для неповнолітніх
служби у справах неповнолітніх" у всіх відмінках і формах числа
замінити словами "притулок для дітей" у відповідному відмінку і
числі;
 
   у вступній частині слово "неповнолітніх" замінити словом
"дітей";
 
   у пункті 3 слова "Міністерством у справах молоді та спорту"
замінити  словами "Міністерством у справах сім'ї, молоді та
спорту";
 
   2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою:
 
   у назві Типового положення та пункті 1 слова "притулок для
неповнолітніх служби у справах неповнолітніх" замінити словами
"притулок для дітей служби у справах дітей";
 
   доповнити пункт 6 після слів "у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацією"    словами   "за   погодженням   з
Мінсім'ямолодьспортом";
 
   пункт 10 викласти в такій редакції:
 
   "10. До притулку не приймаються діти, які перебувають у стані
алкогольного  або  наркотичного  сп'яніння, психічно хворі з
вираженими симптомами  хвороби,  а  також  ті,  що  вчинили
правопорушення і щодо яких є відомості про винесення компетентними
органами чи посадовими особами рішення про розшук, затримання,
арешт  або поміщення до приймальника-розподільника для дітей
органів внутрішніх справ.";
 
   доповнити пункт 11 абзацом такого змісту:
 
   "письмове звернення  керівника  лікувально-профілактичного
закладу охорони здоров'я.";
 
   в абзаці другому пункту 23 слова "Республіканський комітет у
справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим" замінити
словами  "Міністерство у справах молоді, сім'ї та гендерної
політики Автономної Республіки Крим";
 
   доповнити абзац другий пункту 31 після слів "служби у справах
неповнолітніх" словами "за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом";
 
   у тексті Типового положення слова "Мінмолодьспорт", "служба у
справах неповнолітніх"  і  "кримінальна  міліція  у  справах
неповнолітніх"  в усіх відмінках замінити відповідно словами
"Мінсім'ямолодьспорт", "служба у справах дітей" і "кримінальна
міліція у справах дітей органів внутрішніх справ" у відповідному
відмінку, а слово "неповнолітній" в усіх відмінках і формах числа
замінити словом "дитина" у відповідному відмінку і числі.
 
 
   { Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1068
( 1068-2007-п ) від 30.08.2007 }
 
 
   4. В абзаці першому розділу "Посади педагогічних працівників"
переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня
2000 р. N 963 ( 963-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 24, ст. 1015; 2001 р., N 19, ст. 812; 2004 р., N 2, ст. 58;
2006 р.,  N  8,  ст.  454,  N  46,  ст.  3052),  слова
"приймальника-розподільника для  неповнолітніх,  притулку  для
неповнолітніх" замінити словами "приймальника-розподільника для
дітей органів внутрішніх справ, притулку для дітей".
 
   5. У тексті Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх
постійного проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2002 р. N 1432 ( 1432-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1817; 2004 р., N 46, ст. 3055;
2005 р., N 16, ст. 845):
 
   слово "Мінмолодьспорт"  в усіх відмінках замінити словом
"Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку;
 
   слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей".
 
   6. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 січня
2004 р. N 87 ( 87-2004-п ) "Про затвердження Типового положення
про центр соціально-психологічної реабілітації дітей" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 4, ст. 168; N 46, ст. 3055; 2005 р.,
N 16, ст. 845):
 
   1) доповнити пункт 3 постанови абзацом такого змісту:
 
   "Поширити на працівників  центрів  соціально-психологічної
реабілітації дітей умови оплати праці працівників закладів освіти
для дітей і підлітків, які потребують соціальної допомоги та
реабілітації.";
 
   2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою:
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   "3. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міською, районною, районною у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацією, виконавчими органами міських і
районних у містах рад за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом і
підпорядковується відповідній службі у справах дітей.
 
   Центр діє на підставі положення, яке розробляється на основі
цього Типового положення і затверджується відповідною службою у
справах дітей.";
 
   абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:
 
   "Прийняття дітей  до  центру  здійснюється  за висновком
психолого-медико-педагогічної консультації на підставі направлення
відповідної служби у справах дітей, за клопотанням органів опіки
та піклування, органів управління освітою, у справах сім'ї та
молоді, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ,
притулків для дітей, батьків.";
 
   абзац одинадцятий пункту 15 викласти в такій редакції:
 
   "документ про освітній рівень (у разі, коли дитина навчалася
у навчальному закладі);";
 
   пункт 20 викласти в такій редакції:
 
   "20. Рішення про вибуття дитини  з  центру  приймається
відповідною службою у справах дітей.";
 
   у пункті 21:
 
   доповнити абзац перший після слів "з письмового дозволу"
словом "відповідної";
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
   "Особам, що супроводжують  дитину  видаються  на  вимогу
оригінали  її  документів,  які  зберігалися  в  центрі, та
психолого-педагогічна характеристика  дитини  з  відповідними
рекомендаціями.";
 
   доповнити абзац перший пункту 24 після слів "службою у
справах дітей" словами "за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом";
 
   у тексті Типового положення слова "Мінмолодьспорт" і "служба
у  справах  неповнолітніх"  замінити  відповідно  словами
"Мінсім'ямолодьспорт" і "служба у справах дітей",  а  слова
"притулки для неповнолітніх" у всіх відмінках і формах числа -
словами "притулок для дітей" у відповідному відмінку і числі.
 
   7. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2005 р.  N 1291 ( 1291-2005-п ) "Про затвердження Типового
положення про соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3326):
 
   у назві    та   пункті   1   постанови   слова
"соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко"  замінити
словами "соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)";
 
   у назві  та  тексті  Типового  положення,  затвердженого
зазначеною постановою, слова "соціально-реабілітаційний центр -
дитяче містечко" і "служба у справах неповнолітніх" у всіх
відмінках замінити відповідно словами "соціально-реабілітаційний
центр (дитяче містечко)" і "служба у справах дітей" у відповідному
відмінку, а слова "приймальника-розподільника для неповнолітніх
органів внутрішніх справ" - словами "приймальника-розподільника
для дітей органів внутрішніх справ".
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner