Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 229 від 22.06.2007

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            22.06.2007 N 229
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 липня 2007 р.
                   за N 781/14048
 
 
         Про затвердження Змін до деяких
          нормативно-правових актів
          Національного банку України
 
 
   Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити:
   Зміни до  Плану  рахунків  бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N  918/9517  (із
змінами), що додаються;
   Зміни до  Інструкції  про  застосування  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 17.06.2004  N  280
( z0919-04 ), зареєстрованої  в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами), що додаються ( z0782-07 ).
 
   2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст  цієї  постанови  до  відома  структурних  підрозділів
центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку
України та банків для керівництва й використання в роботі.
 
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
територіальні управління Національного банку України.
 
   4. Постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   22.06.2007 N 229
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 липня 2007 р.
                   за N 781/14048
 
 
               ЗМІНИ
        до Плану рахунків бухгалтерського
           обліку банків України
              ( z0918-04 )
 
 
   1. У  групу рахунків 121 "Строкові вклади (депозити) у
Національному банку України" розділу 12 "Кошти в Національному
банку України" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції"
увести рахунки 1215 А "Неамортизована премія за  строковими
вкладами (депозитами) у Національному банку України" та 1216 КА
"Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у
Національному банку України".
 
   2. У розділі 13 "Кошти Національного банку України" класу 1
"Казначейські та міжбанківські операції":
 
   2.1. У групу рахунків 131 "Короткострокові кредити,  що
отримані від Національного банку України" увести рахунок 1315 П
"Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані
від Національного банку України".
 
   2.2. У групі рахунків 132 "Довгострокові кредити, що отримані
від Національного банку України":
   номер рахунку 1325 П "Довгострокові кредити, що отримані від
Національного банку України за  рахунок  коштів  міжнародних
фінансових організацій" замінити на номер 1324;
   увести рахунок  1325  П  "Неамортизована  премія  за
довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку
України".
 
   2.3. У групі рахунків 133 "Строкові  вклади  (депозити)
Національного банку України":
   номер рахунку 1335 П  "Довгострокові  вклади  (депозити)
Національного банку України" замінити на номер 1334;
   увести рахунки 1335 П "Неамортизована премія за строковими
вкладами (депозитами) Національного банку України" та 1336 КП
"Неамортизований  дисконт за строковими вкладами (депозитами)
Національного банку України".
 
   3. У розділі 15 "Кошти в інших банках" класу 1 "Казначейські
та міжбанківські операції":
 
   3.1. У групі рахунків 151 "Строкові вклади (депозити), що
розміщені в інших банках":
   номер рахунку 1515 А "Довгострокові вклади (депозити), що
розміщені в інших банках" замінити на номер 1513;
   номер рахунку 1516 А "Довгострокові вклади (депозити), що
розміщені на умовах субординованого боргу" замінити на номер 1514;
   увести рахунки 1515 А "Неамортизована премія за строковими
вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках" та 1516 КА
"Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що
розміщені в інших банках".
   3.2. У групі рахунків 152 "Кредити, що надані іншим банкам":
   номер рахунку 1525 А "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий
іншим банкам" замінити на номер 1520;
   увести рахунок 1525 А "Неамортизована премія за кредитами, що
надані іншим банкам".
 
   4. У розділі 16 "Кошти інших банків" класу 1 "Казначейські та
міжбанківські операції":
 
   4.1. У групі рахунків 161 "Строкові вклади (депозити) інших
банків":
   номер рахунку 1615 П "Довгострокові вклади (депозити) інших
банків" замінити на номер 1613;
   увести рахунки 1615 П "Неамортизована премія за строковими
вкладами (депозитами) інших банків" та 1616 КП "Неамортизований
дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків".
 
   4.2. У групі рахунків 162 "Кредити, що отримані від інших
банків" увести рахунок 1625 П "Неамортизована премія за кредитами,
що отримані від інших банків".
 
   5. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання":
 
   5.1. У групу рахунків 340 "Запаси матеріальних цінностей"
розділу 34 "Запаси матеріальних цінностей" увести рахунок 3408 А
"Необоротні активи, утримувані для продажу".
 
   5.2. Назву рахунку 3548 А "Дебіторська заборгованість за
фінансові  послуги,  що  надані  банком" групи рахунків 354
"Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими
інструментами" розділу 35 "Інші активи банку" викласти в такій
редакції:
   "3548 А Дебіторська заборгованість за операціями з іншими
фінансовими інструментами".
 
   5.3. Назву рахунку 3648 П "Кредиторська заборгованість за
фінансові  послуги,  що отримані банком" групи рахунків 364
"Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими
інструментами" розділу 36 "Інші пасиви банку" викласти в такій
редакції:
   "3648 П Кредиторська заборгованість за операціями з іншими
фінансовими інструментами".
 
   6. У розділ 44 "Основні засоби" класу 4 "Фінансові та
капітальні інвестиції" увести групу рахунків 441 "Інвестиційна
нерухомість" такого змісту:
   "441 Інвестиційна нерухомість
   4410 А Інвестиційна нерухомість
   4419 КА Знос інвестиційної нерухомості".
 
   7. У класі 5 "Капітал банку":
 
   7.1. У групі рахунків 510 "Результати переоцінки" розділу 51
"Результати переоцінки" характеристику рахунку 5104 П (пасивний)
"Результати переоцінки за операціями хеджування" змінити на АП
(активно-пасивний).
 
   7.2. Увести розділ 52 "Приписний капітал філії іноземного
банку" такого змісту:
   "52 Приписний капітал філії іноземного банку
   520 Приписний капітал філії іноземного банку
   5200 П Приписний капітал філії іноземного банку".
 
   8. У класі 6 "Доходи":
 
   8.1. Характеристику рахунку 6003 П (пасивний) "Процентні
доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в
Національному банку України" групи рахунків 600 "Процентні доходи
за коштами, що розміщені в Національному банку України" розділу 60
"Процентні доходи" змінити на АП (активно-пасивний).
 
   8.2. У групі рахунків 601 "Процентні доходи за коштами, що
розміщені  в  інших  банках"  розділу 60 "Процентні доходи"
характеристики рахунків:
   6012 П (пасивний) "Процентні доходи за короткостроковими
вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";
   6013 П  (пасивний)  "Процентні доходи за довгостроковими
вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";
   6016 П (пасивний) "Процентні доходи за кредитами овердрафт та
короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам";
   6017  П (пасивний) "Процентні доходи за довгостроковими
кредитами, що надані іншим банкам"
   змінити на АП (активно-пасивний).
 
   8.3. У групі рахунків 639 "Інші операційні доходи" розділу 63
"Інші операційні доходи" увести рахунок 6394 П "Доходи від
переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості".
 
   9. У класі 7 "Витрати":
 
   9.1. У групі рахунків 700 "Процентні витрати за коштами, що
отримані від Національного банку України" розділу 70 "Процентні
витрати" характеристики рахунків:
   7003 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими
кредитами, що отримані від Національного банку України";
   7004 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими
кредитами, що отримані від Національного банку України";
   7005 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими
вкладами  (депозитами),  що отримані від Національного банку
України";
   7006 А (активний) "Процентні витрати за довгостроковими
вкладами  (депозитами),  що отримані від Національного банку
України"
   змінити на АП (активно-пасивний).
 
   9.2. У групі рахунків 701 "Процентні витрати за коштами, що
отримані  від  інших банків" розділу 70 "Процентні витрати"
характеристики рахунків:
   7012 А (активний) "Процентні витрати за короткостроковими
вкладами (депозитами) інших банків";
   7013 А  (активний) "Процентні витрати за довгостроковими
вкладами (депозитами) інших банків";
   7016 А (активний) "Процентні витрати за кредитами овердрафт
та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків";
   7017 А  (активний) "Процентні витрати за довгостроковими
кредитами, що отримані від інших банків"
   змінити на АП (активно-пасивний).
 
   9.3. У групі рахунків 739 "Інші операційні витрати" розділу
73 "Інші операційні витрати" увести рахунок 7394 А "Витрати від
переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості".
 
 Головний бухгалтер - директор
 Департаменту бухгалтерського
 обліку                      В.І.Ричаківська
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Голови
 Національного банку
 України                         П.М.Сенищ
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner