Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 235 від 22.06.2007

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            22.06.2007 N 235
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 липня 2007 р.
                   за N 842/14109
 
 
     Про внесення змін до деяких нормативно-правових
        актів Національного банку України
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Постановою
             Правління Національного банку
       N 350 ( z1168-07 ) від 27.09.2007 }
 
 
   З метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного
банку України та розширення використання на території України
гривень,  отримання  резидентами-позичальниками  довгострокових
дешевих кредитів у гривнях, уникнення резидентами-позичальниками,
які не мають доходів в іноземній валюті, валютного ризику, а також
керуючись Угодою про заснування Європейського банку реконструкції
та розвитку ( 995_062 ) від 29.05.90, Указом Президента України
від  14.07.92  N  379  ( 379/92 )  "Про членство України в
Європейському банку реконструкції та розвитку", статтями 13, 15,
16 Закону України "Про міжнародні договори України" ( 1906-15 ),
на підставі статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та статей 2, 6, 7, 11 та 13 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93  ( 15-93 )  "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю", Указу Президента
України від 27.06.99 N 734 ( 734/99 ) "Про врегулювання порядку
одержання резидентами  кредитів,  позик  в  іноземній  валюті
від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення
валютного законодавства" Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Зміни  до  Положення  про  відкриття  та
функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та
нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків
банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 26.03.98 N 118  ( z0231-98 ),
зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України 10.04.98 за
N 231/2671 (зі змінами), що додаються.
 
   2. Затвердити Зміни до Положення про порядок  отримання
резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і
надання резидентами позик в іноземній  валюті  нерезидентам,
затвердженого постановою Правління Національного банку України
від 17.06.2004 N 270 ( z0885-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами), що
додаються ( z0843-07 ).
 
   3. Резидентам-позичальникам, у тому  числі  уповноваженим
банкам, подавати звітність за операціями щодо залучення від
Європейського банку реконструкції та розвитку кредитів у гривнях
згідно з формою N 503 "Звіт про залучення та обслуговування
іноземного гарантованого/негарантованого кредиту"  ( za353-03 ),
установленою Правилами організації статистичної звітності, що
подається до Національного банку України, затвердженими постановою
Правління Національного  банку  України від 19.03.2003 N 124
( z0353-03 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами).
 
   4. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) до 1 січня
2008 року розробити та впровадити в промислову експлуатацію
програмне забезпечення для територіальних управлінь Національного
банку  України  і банків України щодо здійснення реєстрації
Національним банком України договорів уповноважених банків та
програмне забезпечення для Національного банку України і банків
України щодо короткострокових залучень уповноваженими банками
кредитів на міжнародному ринку з використанням засобів захисту
інформації Національного банку України. { Пункт 4 в редакції
Постанови Правління Національного банку N 350 ( z1168-07 ) від
27.09.2007 }
 
   5. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків України для керівництва і використання в
роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.
 
   6. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Департамент валютного регулювання (О.А.Щербакова), Департамент
банківського регулювання і нагляду (В.О.Зінченко), Департамент
валютного  контролю  та  ліцензування  (О.Г.Біланенко)  та
територіальні управління Національного банку України.
 
   7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пункту 2 цієї
постанови, який набирає чинності з 1 січня 2008 року. { Пункт 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Правління Національного
банку N 350 ( z1168-07 ) від 27.09.2007 }
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Голови Державної
 податкової адміністрації України           М.Я.Романів
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   22.06.2007 N 235
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 липня 2007 р.
                   за N 842/14109
 
 
            ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ
         про відкриття та функціонування
      кореспондентських рахунків банків-резидентів
        та нерезидентів в іноземній валюті
         та кореспондентських рахунків
         банків-нерезидентів у гривнях
              ( z0231-98 )
 
 
   1. У розділі 2:
 
   1.1. У пункті 2.1:
   абзац перший підпункту 2.1.3 після слів "крім країн СНД і
Балтії" доповнити  словами  "та  кореспондентських  рахунків
Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) в
іноземній валюті, що відкриваються для кредитування резидентів у
гривнях";
   доповнити підпунктом 2.1.4 такого змісту:
   "2.1.4. ЄБРР для кредитування резидентів у гривнях:
   - заява про відкриття рахунку;
   - альбом зразків підписів;
   - перелік банків-кореспондентів".
 
   1.2. У підпункті 2.2.2 пункту 2.2:
   абзац перший після слів "країн СНД і Балтії" доповнити
словами "та кореспондентських рахунків ЄБРР, що відкриваються для
кредитування резидентів у гривнях";
   в абзаці другому слово та цифри "підпункт 2.1.3" замінити
словом та цифрами "підпункти 2.1.3, 2.1.4".
 
   2. У розділі 3:
 
   2.1. У пункті 3.2 після слів "в іноземній валюті" доповнити
словами "крім кореспондентських рахунків ЄБРР, що відкриваються
для кредитування резидентів у гривнях".
 
   2.2. Доповнити розділ новим пунктом 3.3 такого змісту:
   "3.3. Кореспондентський  рахунок ЄБРР в іноземній валюті
відкривається в уповноваженому банку України для кредитування
резидентів у гривнях.
   3.3.1. Уповноважений банк зараховує на  кореспондентський
рахунок ЄБРР в іноземній валюті такі кошти в іноземній валюті:
   а) одержані ЄБРР нараховані відсотки за залишками коштів на
цьому кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;
   б) перераховані з інших кореспондентських рахунків ЄБРР в
іноземній валюті, відкритих в уповноважених банках України або
кореспондентських рахунків ЄБРР, відкритих у банках за межами
України;
   в) отримані за операціями міжбанківського кредитування з
уповноваженими банками України;
   г) куплені на міжбанківському валютному ринку України з метою
повернення коштів, що надійшли з інших кореспондентських рахунків
ЄБРР,  відкритих  в  уповноважених  банках  України,  та/або
кореспондентських рахунків ЄБРР, відкритих у банках за межами
України, а також за рахунок доходів, прибутків, інших коштів в
гривнях, отриманих від кредитування резидентів у гривнях;
   ґ) куплені на міжбанківському валютному ринку України на суму
відсотків, нарахованих за залишками коштів на кореспондентських
рахунках ЄБРР у гривнях, відповідно до підпункту "а" пункту 5.3
розділу 5 цього Положення.
   3.3.2. Уповноважений банк здійснює  з  кореспондентського
рахунку ЄБРР в іноземній валюті такі операції в іноземній валюті:
   а) перерахування іноземної валюти за обслуговування цього
кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
   б) перерахування коштів  в  іноземній  валюті  на  інші
кореспондентські рахунки ЄБРР в іноземній валюті, відкриті в інших
уповноважених банках України, та/або кореспондентські рахунки
ЄБРР, відкриті в банках за межами України;
   в) перерахування  коштів  за  операціями  міжбанківського
кредитування з уповноваженими банками України;
   г) продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку
України".
   У зв'язку з цим пункти 3.3-3.5 вважати відповідно пунктами
3.4-3.6.
 
   3. У розділі 4:
 
   3.1. Преамбулу розділу доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Цей розділ не розповсюджується на кореспондентські рахунки
ЄБРР у гривнях, які відкриваються в уповноважених банках України
для кредитування резидентів у гривнях, крім порядку купівлі
іноземної валюти з кореспондентських рахунків ЄБРР у гривнях".
 
   3.2. Доповнити розділ новим пунктом 4.9 такого змісту:
   "4.9. ЄБРР  має  право  купувати  іноземну  валюту  на
міжбанківському валютному ринку України через уповноважений банк,
у якому відкритий кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, для
кредитування резидентів у гривнях.
   ЄБРР має  право за рахунок коштів на кореспондентському
рахунку ЄБРР в гривнях в уповноваженому банку України купити на
міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту тільки в
разі подання уповноваженому банку України (в залежності від мети
купівлі іноземної валюти відповідно):
   оригіналу договору про надання кредиту в гривнях, укладеного
між ЄБРР та резидентами (далі - договір про надання кредиту в
гривнях),  що  підтверджує  отримання  ЄБРР  на  зазначений
кореспондентський рахунок коштів у гривнях унаслідок повернення
кредиту, наданого в гривнях;
   документів, що  підтверджують продаж іноземної валюти на
міжбанківському валютному ринку України,  отримання  доходів,
прибутків,  інших коштів унаслідок кредитування резидентів у
гривнях,  а  також  відсотки  за  залишками  коштів  на
кореспондентському рахунку в гривнях.
   Уповноважений банк України, який купує іноземну  валюту,
ставить відмітку на оригіналі договору про надання кредиту в
гривнях про факт здійснення операції купівлі іноземної валюти.
Копія такого договору залишається в уповноваженому банку, який
здійснив купівлю іноземної валюти.
   ЄБРР у разі переведення кореспондентського рахунку в інший
уповноважений банк і потреби купівлі  іноземної  валюти  на
міжбанківському  валютному ринку України надає уповноваженому
банку, до якого переведено кореспондентський рахунок, довідку в
довільній формі з попереднього уповноваженого банку України, яка
підтверджує, що за цим договором іноземна валюта не купувалася.
   Уповноважений банк зараховує кошти в іноземній валюті, які
були куплені на міжбанківському валютному ринку України, на
кореспондентський рахунок ЄБРР в іноземній валюті, відкритий в
уповноваженому банку України для кредитування  резидентів  у
гривнях, або на інші кореспондентські рахунки ЄБРР, відкриті за
межами України.
   Уповноважений банк України виконує функції агента валютного
контролю за операціями купівлі іноземної валюти ЄБРР з його
кореспондентських рахунків."
   У зв'язку з цим пункт 4.9 вважати пунктом 4.10.
 
   4. Доповнити Положення новим розділом 5 такого змісту:
 
     "5. Порядок ведення та режим кореспондентських
    рахунків ЄБРР у гривнях, відкритих в уповноважених
      банках України для кредитування резидентів
              у гривнях
 
   5.1. ЄБРР має право використовувати відкриті в уповноважених
банках кореспондентські рахунки ЄБРР в гривнях для здійснення
резидентами розрахунків у безготівковій формі з ЄБРР за договором
про надання кредиту в гривнях. Представництва ЄБРР не мають права
здійснювати розрахунки в гривнях через кореспондентські рахунки
ЄБРР у гривнях, які відкриваються для кредитування резидентів у
гривнях.
   ЄБРР у рамках ратифікованих Верховною Радою України угод з
ЄБРР про надання резидентам кредитів в іноземній валюті надає
кредити лише в іноземній валюті, визначеній відповідною угодою.
 
   5.2. Уповноважений  банк  здійснює  списання  коштів  з
кореспондентського  рахунку  ЄБРР  у гривнях, відкритого для
кредитування резидентів у гривнях, тільки за  розпорядженням
власника рахунку, за винятком випадків здійснення банком, що
обслуговує цей кореспондентський рахунок, операцій щодо отримання
комісійної винагороди, якщо це передбачено Угодою, або відповідно
до законодавства України.
   Уповноважений банк  здійснює  контроль  за  операціями
резидентів, які проводяться через кореспондентські рахунки ЄБРР у
гривнях. Кошти в гривнях, які надійшли з кореспондентського
рахунку ЄБРР у гривнях на  користь  резидентів,  підлягають
попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок резидента або
кореспондентський  рахунок  уповноваженого   банку   (якщо
резидентом-позичальником є уповноважений банк) та обліковуються на
цих рахунках до надання резидентом банку оригіналу договору про
надання кредиту в гривнях, але не більше п'яти робочих днів
(ураховуючи день зарахування коштів на розподільчий  рахунок
резидента або кореспондентський рахунок резидента-позичальника
уповноваженого банку).
   Уповноважений банк  має право перераховувати на поточний
рахунок   резидента   або   кореспондентський   рахунок
резидента-позичальника уповноваженого банку гривні лише після
одержання банком оригіналу договору про надання кредиту в гривнях.
   Уповноважений банк  зобов'язаний  повернути  кошти  на
кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях протягом двох банківських
днів від дня закінчення п'ятиденного строку (указавши мотив
повернення), якщо резидент протягом п'яти днів не надав банку
вищезазначений оригінал договору.
 
   5.3. Уповноважений  банк  зараховує  на кореспондентський
рахунок ЄБРР у гривнях такі кошти в гривнях:
   а) нараховані  відсотки  за  залишками  коштів на цьому
кореспондентському рахунку, якщо це передбачено Угодою;
   б) перераховані  з  власних кореспондентських рахунків у
гривнях, відкритих в інших уповноважених банках України;
   в) отримані від уповноважених банків України за операціями
міжбанківського кредитування;
   г) отримані від резидентів за договорами про надання кредиту
в гривнях;
   ґ) отримані  внаслідок  продажу  іноземної  валюти  на
міжбанківському валютному ринку України;
   д) повернуті у зв'язку з ненаданням резидентами підтвердних
документів, неточними реквізитами тощо.
   Уповноважений банк  здійснює  перерахування  гривень  на
кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях за договорами про надання
кредиту  в  гривнях  з  поточного  рахунку  резидента  або
кореспондентського рахунку резидента-позичальника уповноваженого
банку.
 
   5.4. Уповноважений банк здійснює з кореспондентського рахунку
ЄБРР у гривнях за дорученням ЄБРР такі операції в гривнях:
   а) перерахування  коштів  за  операціями  міжбанківського
кредитування;
   б) перерахування коштів на користь резидентів за договорами
про надання кредиту в гривнях;
   в) перерахування   коштів   за  обслуговування  цього
кореспондентського рахунку, якщо це передбачено Угодою;
   г) перерахування  на  власні  кореспондентські рахунки в
гривнях, відкриті в інших уповноважених банках України;
   ґ) купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України для повернення коштів, що надійшли для кредитування
резидентів у гривнях з інших кореспондентських рахунків ЄБРР,
відкритих в уповноважених банках України та/або в банках за межами
України;
   д) купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України за доходами, прибутками, іншими коштами, отриманими
від кредитування резидентів у гривнях;
   е) купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України на нараховані відсотки за залишками коштів на цьому
кореспондентському рахунку.
 
   5.5. Розрахунки  між  резидентами  через кореспондентські
рахунки ЄБРР у гривнях забороняються.
   Перелік операцій, які визначені в підпунктах 5.3 та 5.4 цього
розділу, є вичерпним.
   Національний банк України в разі потреби здійснення операцій,
які не входять до переліку, визначеного в підпунктах 5.3 та 5.4
цього розділу, може приймати за кожним конкретним випадком окреме
рішення.
 
   5.6. ЄБРР  та  резиденти  в  платіжному  дорученні  на
перерахування коштів у гривнях з кореспондентського рахунку або на
кореспондентський рахунок ЄБРР у гривнях, зазначають номер і дату
договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код
операції.
   Уповноважений банк  не  має права приймати до виконання
платіжне доручення, у якому відсутні посилання на номер і дату
договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код
операції.
   Уповноважений банк забезпечує під час перерахування коштів у
гривнях з кореспондентського рахунку ЄБРР у гривнях через систему
електронних  платежів Національного банку України на користь
резидентів перевірку наявності в платіжних дорученнях ЄБРР номера
і дати договору про надання кредиту в гривнях, змісту операції,
коду операції тощо.
 
   5.7. Уповноважений   банк   здійснює   операції   за
кореспондентськими рахунками ЄБРР у гривнях у межах залишку коштів
на початок робочого дня.
   Уповноважений банк  не  має права надавати ЄБРР кредити
овердрафт у гривнях".
   У зв'язку з цим розділи 5, 6 уважати відповідно розділами 6,
7 з відповідною зміною нумерації в них пунктів та підпунктів, а
також посилань на них в тексті Положення.
 
   5. Розділ 7 доповнити пунктом 7.6 такого змісту:
   "7.6. Контрольні функції уповноваженого  банку  під  час
надходження коштів на кореспондентський рахунок ЄБРР.
   7.6.1. Уповноважений банк здійснює контроль за операціями,
які проводяться через кореспондентський рахунок ЄБРР, відповідно
до пунктів 7.1, 7.2 цього розділу.
   7.6.2. Уповноважений банк, у якому відкрито кореспондентський
рахунок ЄБРР у гривнях, перевіряє під час перерахування коштів з
цього  кореспондентського  рахунку  ЄБРР на поточний рахунок
резидента в гривнях, який відкрито в іншому уповноваженому банку:
   чи є банк отримувача коштів уповноваженим банком України;
   наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату
договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код
операції тощо.
   Уповноважений банк  несе  відповідальність за невиконання
функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" у  разі
незабезпечення контрольних функцій, передбачених абзацом другим
цього підпункту.
   Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) у
разі невиконання контрольних функцій, передбачених абзацом третім
цього підпункту, а також вимог абзацу третього пункту 5.6 розділу
5 цього Положення.
   7.6.3. Уповноважений банк, який обслуговує рахунок резидента,
на користь якого надійшли кошти від ЄБРР у гривнях:
   перевіряє наявність у платіжному дорученні посилання на номер
і дату договору про надання кредиту в гривнях, зміст операції, код
операції;
   вимагає від резидента, на користь якого надійшли кошти в
гривнях (у тому числі уповноваженого банку), після зарахування
коштів на розподільчий рахунок резидента або кореспондентський
рахунок резидента-позичальника уповноваженого  банку  оригінал
договору про надання кредиту в гривнях.
   Уповноважений банк зобов'язаний повернути платіжне доручення
без виконання (указавши мотиви повернення), якщо таке платіжне
доручення не відповідає вимогам цього пункту  або  виявлені
порушення з боку банку - відправника коштів.
   Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) у
разі невиконання вимог, передбачених абзацами другим та четвертим
цього підпункту.
   Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 16
Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 )
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю" у разі
невиконання контрольних функцій, передбачених абзацами другим
пункту 5.2 розділу 5 цього Положення та абзацом третім цього
підпункту.
   7.6.4. Уповноважений банк перевіряє  під  час  отримання
платіжних доручень від ЄБРР - власника кореспондентського рахунку
для здійснення власних операцій:
   правомірність здійснення операції (наявність такої операції в
переліку, зазначеному в підпунктах 3.3.1, 3.3.2 пункту 3.3 розділу
3 та пунктах 5.3, 5.4 розділу 5 цього Положення);
   наявність у платіжному дорученні посилання на номер і дату
відповідного договору про надання кредиту, укладеного між ЄБРР та
резидентом, зміст операції, код операції тощо.
   Уповноважений банк  несе  відповідальність за невиконання
функцій щодо валютного контролю згідно зі статтею 16 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю" у  разі
невиконання контрольних функцій, передбачених абзацом другим цього
підпункту.
   Уповноважений банк несе відповідальність згідно зі статтею 73
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 )  у
разі  невиконання  уповноваженим банком функцій, передбачених
абзацом третім цього підпункту.
 
 Директор Департаменту
 валютного регулювання                О.А.Щербакова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner