Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 768 від 23.05.2007

Про затвердження Державної програми збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 23 травня 2007 р. N 768
                Київ
 
        Про затвердження Державної програми
      збереження, відродження і розвитку народних
      художніх промислів на період до 2010 року
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1140 ( 1140-2008-п ) від 27.12.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Державну програму збереження, відродження і
розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року
(далі - Програма), що додається.
 
   2. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити  та  затвердити  регіональні  програми  збереження,
відродження і розвитку народних художніх промислів на період до
2010 року.
 
   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Національній академії наук, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям інформувати щороку до 15 березня Міністерство
культури і туризму про хід виконання Програми для узагальнення
інформації і подання до 15 квітня Міністерству економіки і
Кабінетові Міністрів України.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 травня 2007 р. N 768
 
            ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
      збереження, відродження і розвитку народних
      художніх промислів на період до 2010 року
 
 
             Загальна частина
 
   Народні художні промисли є однією з найдавніших традиційних
галузей народного мистецтва.
 
   Залежно від історичних факторів, природних умов, особливостей
побуту та наявності місцевої  сировини  у  кожному  регіоні
формувалося виробництво предметів з локальними ознаками художньої
образності, орнаментики, формотворення.
 
   Поступово територіально  сформувалися  школи  традиційного
народного  мистецтва:  Опішня,  Решетилівка, Косів, Богуслав,
Гавареччина, Петриківка,  Дігтярі,  Глиняни,  Клембівка,  які
прославили Україну на весь світ.
 
   Із покоління в покоління народні майстри передавали секрети
технічної і технологічної майстерності, вдосконалювали прийоми
обробки природних матеріалів.
 
   У 60-х роках минулого століття на базі осередків народного
мистецтва були утворені відповідні державні  підприємства  і
об'єднані в Укрхудожпром.
 
   На початку 90-х років в Укрхудожпромі обсяг виробництва
становив понад 390 млн. карбованців, а кількість  працюючих
майстрів - більш як 59 тис. чоловік. Існувала налагоджена система
навчання та підготовки фахівців для народних художніх промислів,
спеціалізовані навчальні  заклади  приймали  щороку  близько
3 тис. учнів.
 
   Економічна криза на початку 90-х років значно уповільнила
розвиток народних художніх промислів.
 
   На початку 2000 року у складі Укрхудожпрому нараховувалося
22 суб'єкта господарювання, на яких працювали 1790 чоловік і обсяг
виробництва становив майже 7 млн. гривень.
 
   Значне погіршення стану галузі народних художніх промислів
відбулося після приватизації  підприємств,  які  входили  до
Укрхудожпрому. Зокрема, припинили виробництво художньої продукції
відомі осередки народних художніх промислів,  розташовані  у
Богуславі, Василькові, Глинянах, Дігтярях, Клембівці, Лубнах,
Хотині, Решетилівці, Івано-Франківську, Переяславі-Хмельницькому,
Коломиї, Береговому, та інші.
 
   Зруйнована матеріально-технічна  база підприємств народних
художніх промислів. Це призвело до припинення підготовки фахівців
у  117 початкових спеціалізованих навчальних закладах, майже
повного зникнення шкіл майстерності.
 
   Переважна більшість майстрів народних художніх промислів на
даний  час  позбавлена робочих місць і соціального захисту,
пенсійного забезпечення, можливості передачі унікальних художніх
традицій молодому поколінню.
 
   Втрачені ринки збуту художніх виробів. Набирає сили негативна
тенденція витіснення автентичних творів  народного  мистецтва
стилізованими, низькопробними виробами, далекими від народної
традиції, що спричиняє загрозу зникнення галузі народних художніх
промислів.
 
           Мета та основні завдання
 
   Метою Програми  є  створення  правових,  економічних  та
організаційних умов для збереження, відродження  і  розвитку
народних художніх промислів.
 
   Основними завданнями Програми є:
 
   вивчення проблемних  питань  у  галузі народних художніх
промислів у кожному регіоні та визначення шляхів їх вирішення;
 
   розвиток нормативно-правової бази  з  питань  збереження,
відродження і розвитку народних художніх промислів;
 
   фінансове та  матеріально-технічне  забезпечення  розвитку
галузі народних художніх промислів;
 
   збереження усталених осередків народних художніх промислів, а
також їх сировинної бази;
 
   відновлення ринків збуту художніх виробів;
 
   створення умов для продуктивної роботи майстрів народних
художніх промислів;
 
   відновлення системи професійно-технічної освіти у  галузі
народних художніх промислів.
 
           Фінансове забезпечення
 
   Фінансове забезпечення  виконання Програми здійснюється у
межах коштів, передбачених у державному і місцевих бюджетах для
здійснення визначених Програмою заходів згідно з додатком.
 
   Орієнтовний обсяг фінансування становить 86193 тис. гривень,
з них 9605 тис. гривень з державного бюджету та 76588 тис. гривень
з місцевих бюджетів.
 
            Очікувані результати
 
   Виконання Програми дасть змогу:
 
   зберегти, відродити  та  забезпечити  подальший  розвиток
традиційних народних художніх промислів, що сприятиме підвищенню
рівня духовності суспільства;
 
   удосконалити нормативно-правову базу з питань збереження,
відродження і розвитку народних художніх промислів;
 
   відновити систему професійно-технічної  освіти  у  галузі
народних  художніх  промислів,  що  стане  важливим фактором
естетичного виховання та навчання дітей і молоді;
 
   відродити близько 30 осередків народних художніх промислів,
зокрема  у  таких  видах  виробництва, як художня кераміка,
гончарство, художнє ткацтво, художня обробка дерева, художня
обробка каменю, декоративний розпис, художнє плетіння з рослинних
матеріалів;
 
   забезпечити прибутковість галузі народних художніх промислів
та збільшити обсяг експорту художніх виробів;
 
   створити майже 30 тис. нових робочих місць (переважно в
регіонах з високим рівнем безробіття), у тому числі 25 тис. - у
сільській місцевості;
 
   підвищити рівень  працевлаштування  людей  з  обмеженими
фізичними можливостями, які зможуть працювати в домашніх умовах;
 
   забезпечити ефективну координацію діяльності центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, наукових установ, а також громадських організацій
щодо  збереження,  відродження  і розвитку народних художніх
промислів.
 
       Координація роботи з виконання Програми
 
   Координація роботи з виконання Програми покладається на МКТ.
 
 
                          Додаток
                       до Державної програми
 
               ЗАХОДИ
     щодо збереження, відродження і розвитку народних
      художніх промислів на період до 2010 року
 
 
                          (тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------------------
|  |   Найменування   |Відповідальні за виконання|Строк |Орієн- |  Джерела  |
|  |    заходу    |             |вико- |товний | фінансування |
|  |           |             |нання,|обсяг |---------------|
|  |           |             |роки |фінан- |держав-|місце- |
|  |           |             |   |суван- |ний  |вий  |
|  |           |             |   |ня,  |бюджет |бюджет |
|  |           |             |   |усього |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|           Організаційно-правове забезпечення збереження,         |
|          відродження і розвитку народних художніх промислів        |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.|Створення державного |МКТ, Національна спілка  |2007 |  20 |  20 |    |
|  |реєстру майстрів   |майстрів народного    |2008 |  20 |  20 |    |
|  |народного мистецтва та|мистецтва, Рада міністрів |2009 |  20 |  20 |    |
|  |народних художніх   |Автономної Республіки   |2010 |  20 |  20 |    |
|  |промислів       |Крим, обласні, Київська та|   |    |    |    |
|  |           |Севастопольська міські  |   |    |    |    |
|  |           |держадміністрації     |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
| 2.|Створення карти    |МКТ, Національна академія |2007 | 100 |  100 |    |
|  |розміщення осередків |наук, Національна спілка |2008 |  70 |  70 |    |
|  |традиційного народного|майстрів народного    |2009 |  50 |  50 |    |
|  |мистецтва та народних |мистецтва, Рада міністрів |   |    |    |    |
|  |художніх промислів  |Автономної Республіки   |   |    |    |    |
|  |           |Крим, обласні, Київська та|   |    |    |    |
|  |           |Севастопольська міські  |   |    |    |    |
|  |           |держадміністрації     |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
| 3.|Забезпечення надання |МКТ, Національна спілка  |2007 | 100 |  100 |    |
|  |грантів Президента  |майстрів народного    |2008 | 100 |  100 |    |
|  |України молодим    |мистецтва         |2009 | 100 |  100 |    |
|  |майстрам народного  |             |2010 | 100 |  100 |    |
|  |мистецтва       |             |   |    |    |    |
|  |для створення і    |             |   |    |    |    |
|  |реалізації творчих  |             |   |    |    |    |
|  |проектів в галузі   |             |   |    |    |    |
|  |народних художніх   |             |   |    |    |    |
|  |промислів       |             |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
| 4.|Запровадження премії в|      -"-      |2008 |  5 |   5 |    |
|  |галузі традиційного  |             |2009 |  5 |   5 |    |
|  |народного мистецтва  |             |2010 |  5 |   5 |    |
|  |імені Марії      |             |   |    |    |    |
|  |Приймаченко      |             |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
| 5.|Запровадження для   |      -"-      |2008 |  25 |  25 |    |
|  |майстрів народного  |             |2009 |  25 |  25 |    |
|  |мистецтва почесної  |             |2010 |  25 |  25 |    |
|  |відзнаки       |             |   |    |    |    |
|  |"За збереження    |             |   |    |    |    |
|  |народних традицій"  |             |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
| 6.|Удосконалення     |МКТ, Мін'юст, МЗС,    |2007- |    |    |    |
|  |нормативно-правової  |Національна академія наук,|2010 |    |    |    |
|  |бази з питань     |МОН, Національна спілка  |   |    |    |    |
|  |збереження,      |майстрів народного    |   |    |    |    |
|  |відродження і     |мистецтва         |   |    |    |    |
|  |розвитку народних   |             |   |    |    |    |
|  |художніх промислів  |             |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
| 7.|Утворення у м. Києві |МКТ, Київська       |2008 | 1400 | 1400 |    |
|  |Всеукраїнського    |міськдержадміністрація  |2009 | 1400 | 1400 |    |
|  |науково-інформаційного|             |2010 | 1400 | 1400 |    |
|  |центру з питань    |             |   |    |    |    |
|  |розвитку традиційного |             |   |    |    |    |
|  |народного мистецтва та|             |   |    |    |    |
|  |народних художніх   |             |   |    |    |    |
|  |промислів       |             |   |    |    |    |
|  |           |             |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
| 8.|Утворення Центру   |Львівська         |2008 | 1200 |    | 1200 |
|  |етномистецьких    |облдержадміністрація,   |2009 | 1200 |    | 1200 |
|  |стратегій у м. Львові |Національна академія наук |2010 | 1200 |    | 1200 |
|  |           |             |   |    |    |    |
|  |           |             |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
| 9.|Забезпечення     |МКТ, Національна спілка  |2007- |    |    |    |
|  |підготовки та подання |майстрів народного    |2010 |    |    |    |
|  |номінації до Списку  |мистецтва, МЗС,      |   |    |    |    |
|  |нематеріальної    |Національна комісія    |   |    |    |    |
|  |культурної спадщини  |України у справах ЮНЕСКО |   |    |    |    |
|  |ЮНЕСКО        |             |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
|10.|Утворення регіональної|Рада міністрів Автономної |з 2007|    |    |    |
|  |художньо-експертної  |Республіки Крим, обласні, |   |    |    |    |
|  |ради з питань     |Київська та        |   |    |    |    |
|  |традиційного народного|Севастопольська міські  |   |    |    |    |
|  |мистецтва та народних |держадміністрації,    |   |    |    |    |
|  |художніх промислів  |Національна спілка    |   |    |    |    |
|  |           |майстрів народного    |   |    |    |    |
|  |           |мистецтва         |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
|  |           |Разом           |2007 | 220 |  220 |    |
|  |           |             |2008 | 2820 | 1620 | 1200 |
|  |           |             |2009 | 2800 | 1600 | 1200 |
|  |           |             |2010 | 2750 | 1550 | 1200 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|         Відродження і розвиток народних художніх промислів         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|11.|Утворення центрів:  |             |   |    |    |    |
|  |народного мистецтва в |             |   |    |    |    |
|  |осередках традиційних |             |   |    |    |    |
|  |народних художніх   |             |   |    |    |    |
|  |промислів:      |             |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
|  |- с. Яворів      |Івано-Франківська     |2008 | 1250 |    | 1250 |
|  |Косівського району  |облдержадміністрація   |2009 | 1250 |    | 1250 |
|  |Івано-Франківської  |             |2010 | 1500 |    | 1500 |
|  |області        |             |   |    |    |    |
|  |           |             |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
|  |- с. Клембівка    |Вінницька         |2008 | 1500 |    | 1500 |
|  |Ямпільського району  |облдержадміністрація   |2009 | 1250 |    | 1250 |
|  |Вінницької області  |             |2010 | 1000 |    | 1000 |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
|  |- смт Решетилівка   |Полтавська        |2008 | 2000 |    | 2000 |
|  |Полтавської області  |облдержадміністрація   |2009 | 1350 |    | 1350 |
|  |           |             |2010 | 1350 |    | 1350 |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
|  |- смт Петриківка   |Дніпропетровська     |2008 | 2000 |    | 2000 |
|  |Дніпропетровської   |облдержадміністрація   |2009 | 1350 |    | 1350 |
|  |області        |             |2010 | 1350 |    | 1350 |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
|  |- м. Богуслав     |Київська         |2009 | 2000 |    | 2000 |
|  |Київської області   |облдержадміністрація   |2010 | 1250 |    | 1250 |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
|  |- смт Опішня     |Полтавська        |2008 | 1500 |    | 1500 |
|  |Зіньківського району |облдержадміністрація   |2009 | 1350 |    | 1350 |
|  |Полтавської області  |             |2010 | 1350 |    | 1350 |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
|  |історії кераміки та  |Донецька         |2008 | 2000 |    | 2000 |
|  |підтримки народних  |облдержадміністрація   |2009 | 1000 |    | 1000 |
|  |художніх промислів у |             |   |    |    |    |
|  |м. Слов'янську    |             |   |    |    |    |
|  |Донецької області   |             |   |    |    |    |
|  |           |             |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
|12.|Будівництво гончарних |Тернопільська       |2008 |  40 |    |  40 |
|  |печей в с. Товсте   |облдержадміністрація   |   |    |    |    |
|  |Гусятинського району |             |   |    |    |    |
|  |та с. Гончарівка   |             |   |    |    |    |
|  |Монастириського району|             |   |    |    |    |
|  |Тернопільської області|             |   |    |    |    |
|---+----------------------+--------------------------+------+-------+-------+-------|
|13.|Сприяння поверненню в |МКТ, МЗС         |2007- |    |    |    |

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner